Afaceri instituționale


Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică unică, a cărei autoritate este exercitată împreună de statele membre în câteva domenii esențiale, în scopul îndeplinirii obiectivelor comune. Cetățenii statelor membre sunt și cetățeni ai UE, ceea ce le conferă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii.

Ca și un stat, UE dispune de un braț legislativ (Parlamentul + Consiliul), de unul executiv (Comisia) și de un sistem judiciar independent (Curtea de Justiție).

Prerogativele instituțiilor europene sunt stabilite în tratatele fondatoare, care au fost negociate și ratificate de statele membre. Pentru domeniile politice care nu sunt vizate de tratate, guvernele naționale au libertatea de a-și exercita singure suveranitatea.

Cele mai importante două tratate sunt:

  • Tratatul de la Roma (1958), prin care s-a creat ceea ce urma să devină Comunitatea Economică Europeană (CEE)
  • Tratatul de la Maastricht (1993), cunoscut și ca Tratatul privind Uniunea Europeană.
Interpret UE la locul de muncă © UE

Interpreții UE lucrează în cele 24 de limbi oficiale.

La acestea se adaugă Actul Unic European (1987), prin care se lansa piața unică europeană și Tratatele de la Amsterdam (1999) și Nisa (2003). Cel mai recent este Tratatul de la Lisabona (2009), care a adus unele modificări tratatelor anterioare.

Triunghiul instituțional

Există trei instituții responsabile de elaborarea politicilor și de luarea deciziilor:

  • Parlamentul European
  • Consiliul Uniunii Europene
  • Comisia Europeană.

O a patra instituție, Consiliul European, definește direcțiile și prioritățile politice, dar nu are funcție legislativă.

Parlamentul European, Strasbourg © Van Parys Media

Clădirea Parlamentului European din Strasbourg

Parlamentul European

Parlamentul European a fost creat pentru a asigura reprezentarea directă a cetățenilor UE. Competențele sale au fost extinse prin modificările succesive aduse tratatelor de bază ale UE. Primele alegeri parlamentare prin vot direct au avut loc în 1979. Actualul Parlament a fost ales, în mai 2014, pentru un mandat de cinci ani și numără 751 de deputați provenind din toate cele 28 de state membre.

Principala funcție a Parlamentului este să adopte, împreună cu Consiliul, proiectele legislative înaintate de Comisia Europeană. De asemenea, Parlamentul controlează și aprobă bugetul UE și exercită o supraveghere democratică asupra Comisiei, având autoritatea de a o demite printr-o moțiune de cenzură.

Consiliul European

Șefii de stat și de guvern din țările membre se reunesc de cel puțin patru ori pe an, în cadrul Consiliului European. Întruniri suplimentare pot fi organizate la cererea președintelui Consiliului European, ori de câte ori este necesar. Scopul acestor reuniuni este de a defini și impulsiona prioritățile politice ale UE. Deciziile se iau, de obicei, prin consens.

Tratatul de la Lisabona a conferit Consiliului statutul de instituție europeană, președintele fiind de acum înainte ales.

Consiliul Uniunii Europene

Reprezintă guvernele naționale și reunește miniștrii din fiecare țară de câteva ori pe lună. Are o funcție legislativă, pe care o împarte cu Parlamentul și o funcție executivă, pe care o împarte cu Comisia. Miniștrii de resort se întâlnesc pentru a discuta pe teme specifice, de exemplu relații externe, afaceri economice și financiare, transport, energie, agricultură etc. Este denumit în mod uzual Consiliul de Miniștri sau, pur și simplu, Consiliul.

Cele mai multe decizii se iau cu majoritate calificată de voturi însă, în numeroase domenii, precum fiscalitatea, azilul și migrația, politica externă și de securitate, deciziile se iau în unanimitate.

Comisia Europeană

Comisia este un organism independent de guvernele naționale, care reprezintă interesele Uniunii, în general. Are patru funcții principale:

  • propune politicile și legislația UE
  • se asigură că prevederile tratatelor și legislației europene sunt respectate („gardian al tratatelor”)
  • gestionează și pune în aplicare politicile și bugetul UE
  • reprezintă UE în lume.

O nouă Comisie este desemnată o dată la 5 ani, după alegerile pentru Parlamentul European. Președintele Comisiei este ales de Parlament, pe baza propunerii Consiliului European. Comisarii - câte unul din fiecare țară, inclusiv președintele Comisiei și vicepreședinții - se supun aprobării Parlamentului European înainte de a-și intra în atribuții.

Respectarea legii

Curtea de Justiție a Uniunii Europene se asigură că legislația europeană este interpretată și aplicată în același fel în toate țările UE.

De asemenea, Curtea poate lua decizii în cazul disputelor în care sunt implicate statele membre, instituțiile UE, întreprinderi sau persoane fizice. Are sediul la Luxemburg, în componența sa intrând judecători din fiecare țară a Uniunii.

Alte instituții și organisme

UE numără opt organisme principale, cu sarcini specifice:

Pentru punerea în aplicare, în detaliu, a legislației UE în diverse domenii, UE se bazează pe sprijinul celor 40 de agenții de diferite tipuri și dimensiuni, care își au sediul pe tot teritoriul UE.

Începutul paginii

Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: