Institucijska pitanja


Europska unija jedinstven je politički subjekt čije suverene države članice udružuju nadležnosti u ključnim područjima vlasti kako bi ostvarile zajedničke ciljeve. Svaki državljanin države članice ujedno je i građanin EU-a, što znači da ima pravo sudjelovanja u demokratskom životu Unije.

EU, poput države, ima zakonodavno tijelo (Parlament), izvršno tijelo (Komisija) i nezavisno sudbeno tijelo (Sud). Vijeće EU-a drugo je zakonodavno tijelo koje ima i izvršnu funkciju.

Ovlasti institucija EU-a utvrđene su osnivačkim ugovorima koje su pregovorima dogovorile i ratificirale države članice. Nacionalne vlade samostalno odlučuju u područjima koja nisu obuhvaćena ugovorima.

Dva najvažnija ugovora jesu:

  • Ugovor iz Rima (1958.) kojim je osnovana Europska ekonomska zajednica (EEZ)
  • Ugovor iz Maastrichta (1993.) poznat i kao Ugovor o Europskoj uniji.
Usmeni prevoditelj EU-a pri prevođenju © EU

Usmeni prevoditelji EU-a prevode sa sva 24 službena jezika i na njih.

Ostali su ugovori Jedinstveni europski akt (1987.) kojim je pokrenuto stvaranje europskog jedinstvenog tržišta te Ugovori iz Amsterdama (1999.) i Nice (2003.). Najnoviji je Ugovor iz Lisabona (2009.) kojim su izmijenjeni neki prethodni ugovori.

Institucijski trokut

Tri su institucije nadležne za stvaranje politike i donošenje odluka:

  • Europski parlament
  • Vijeće Europske unije
  • Europska komisija.

Četvrta institucija, Europsko vijeće, određuje političke smjernice i prioritete, ali nema zakonodavnu funkciju.

Europski parlament u Strasbourgu © Van Parys Media

Zgrada Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Europski parlament

Europski parlament uspostavljen je kako bi izravno zastupao građane EU-a. Njegove su ovlasti proširene uzastopnim izmjenama osnovnih ugovora EU-a. Prvi su ga put građani EU-a izravno birali 1979. Trenutačni sastav Parlamenta izabran je na pet godina u lipnju 2009. i ima 766 zastupnika iz svih 28 država članica.

Glavna je funkcija Parlamenta da zajedno s Vijećem donosi nacrte propisa koje predlaže Komisija. Druga je funkcija nadzor i odobravanje proračuna EU-a. Parlament vrši i demokratski nadzor nad Komisijom, primjerice glasanjem o povjerenju može smijeniti Komisiju.

Europsko vijeće

Predsjednici država ili vlada iz država članica EU-a sastaju se najmanje četiri puta godišnje u okviru Europskog vijeća. Predsjednik Vijeća po potrebi može sazvati i dodatne sastanke. Namjera je sastanaka davanje poticaja i određivanje političkih prioriteta. Odluke se obično donose konsenzusom.

Ugovorom iz Lisabona Vijeće je dobilo status institucije EU-a na čelu s izabranim predsjednikom.

Vijeće Europske unije

To je glas nacionalnih vlada EU-a. Ministri iz svake države sastaju se nekoliko puta mjesečno. Vijeće EU-a ima zakonodavnu funkciju koju dijeli s Parlamentom i izvršnu funkciju koju dijeli s Komisijom. Odgovarajući ministri sastaju se kako bi raspravili i donijeli odluke o određenim pitanjima iz područja vanjskih poslova, gospodarstva, financija, prometa, energetike, poljoprivrede itd. Obično se naziva Vijeće ministara ili samo Vijeće.

Najveći broj odluka donosi se na temelju kvalificirane većine danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska, no za mnoga pitanja primjerice iz područja oporezivanja, azila i imigracije ili vanjske i sigurnosne politike, potrebna je jednoglasnost.

Europska komisija

Komisija ne ovisi o nacionalnim vladama i zastupa interese EU-a kao cjeline. Ima četiri osnovne funkcije:

  • predlaže politike i propise EU-a
  • osigurava da se poštuju ugovori i propisi EU-a („čuvarica ugovora”)
  • upravlja i provodi politike i proračun EU-a za njih
  • predstavlja EU u svijetu.

Komisija se imenuje svakih pet godina nakon izbora za Europski parlament. Predsjednika Komisije bira Parlament na temelju prijedloga Europskog vijeća. Povjerenici – trenutačno jedan iz svake države članice, uključujući predsjednika Komisije i potpredsjednike – prije preuzimanja dužnosti podliježu provjeri Parlamenta.

Poštovanje zakona

Sud Europske unije osigurava da se zakonodavstvo EU-a tumači i primjenjuje na isti način u svim državama članicama.

Sud rješava i pravne sporove u koje su uključene države članice, institucije EU-a, poduzeća i pojedinci. Sjedište mu je u Luxembourgu, a čine ga suci iz svih država članica.

Ostale institucije i tijela

U EU-u postoji još 8 glavnih tijela koja imaju posebne zadaće:

Za podrobnu provedbu prava EU-a u različitim područjima, EU ima 40 agencija različite svrhe i veličine diljem Unije.

Vrh

VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?