Informationsteknik


Den digitala ekonomin har potential att förändra både näringslivet och samhället som helhet – förutsatt att den är effektiv, inkluderande och innovativ. Nyckeln är att tillhandahålla bättre produkter och tjänster genom nya, effektivare processer.

Pojke som surfar på nätet © Bilderbox

En av alla som använder internet regelbundet.

Den digitala ekonomin växer sju gånger snabbare än den reala ekonomin. It-sektorn utgör 4,8 procent av EU:s ekonomi. Den står för en fjärdedel av företagens satsningar på forskning och utveckling, och investeringarna genererar hälften av all produktivitetstillväxt i EU.

Den digitala tekniken ligger till grund för innovation och konkurrenskraft i både den privata och offentliga sektorn och vetenskapliga framsteg på alla områden.

Men it-sektorn i EU har hållits tillbaka av en fragmenterad politik. EU-kommissionen arbetar därför för att

 • skapa en öppen digital marknad i EU
 • ge alla företag samma villkor
 • försvara konsumenternas intressen
 • fastställa tekniska standarder
 • investera i forskning och innovation inom it.

EU:s digitala agenda för Europa English är tänkt att ge en skjuts åt ekonomin och hjälpa EU:s invånare och företag att dra största möjliga nytta av den digitala tekniken. En digital inre marknad kommer att ge långsiktiga ekonomiska och sociala fördelar.

Den digitala agendan har redan bidragit till tre viktiga mål:

 • Ge människor bättre, snabbare och billigare kommunikation.
 • Stärka EU:s industri genom stöd till strategisk forskning.
 • Främja kompetens, jobb och entreprenörskap inom it-sektorn.

Den digitala ekonomin kan skapa en positiv spiral. Bra innehåll och tjänster som tillhandahålls i en gränslös och kompatibel internetmiljö stimulerar efterfrågan på högre hastigheter och kapacitet. Det gör det lönsamt att investera i snabbare nät, vilket i sin tur banar väg för innovativa tjänster som kräver högre hastigheter.

Kommissionen har satt upp 13 mål som ska leda EU mot det övergripande målet – ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt digitalt samhälle.

 1. Hela EU ska ha bredband senast 2013.
 2. Hela EU ska ha bredband på över 30 megabit per sekund senast 2020.
 3. Hälften av invånarna ska ha bredband på över 100 megabit per sekund senast 2020.
 4. Hälften av invånarna ska handla på nätet 2015.
 5. 20 procent av invånarna ska köpa varor och tjänster i andra EU-länder 2015.
 6. 33 procent av de små och medelstora företagen ska sälja sina varor och tjänster på nätet 2015.
 7. Roamingavgifterna ska i princip försvinna till 2015.
 8. Andelen som använder internet regelbundet ska ha ökat från 60 procent till 75 procent senast 2015 och från 41 procent till 60 procent för missgynnade personer.
 9. Andelen som aldrig har använt internet ska ha minskat från 30 procent till 15 procent år 2015.
 10. Hälften av invånarna ska använda e-förvaltning 2015, och hälften av dem ska skicka in sina blanketter elektroniskt.
 11. Alla viktiga gränsöverskridande offentliga tjänster som EU-länderna enades om 2011 ska finnas tillgängliga på nätet 2015.
 12. De offentliga investeringarna i it-forskning ska ha fördubblats till 11 miljarder euro år 2020.
 13. Energiförbrukningen för belysning ska ha minskat med 20 procent 2020.

EU-kommissionen och EU-länderna är på väg att nå 72 av kommissionens 101 mål i den digitala agendan senast 2015, enligt uppgifter från 2014. Detta är goda framsteg. EU:s invånare och företag använder internet och e-handel alltmer, it-kompetensen har förbättrats och förtroendet för internet växer.

Genomsnittet i EU
Bredband2014Mål
Grundläggande bredbandstäckning för alla100 %100% (målet nått 2013)
Den digitala inre marknaden
Andel invånare som handlar på nätet47 %50 % (2015)
Andel invånare som handlar på nätet i andra länder12 %20 % (2015)
Små och medelstora företag som säljer via nätet14 %33 % (2015)
Digital delaktighet
Använder internet regelbundet72 %75 % (2015)
Missgynnade personer som använder internet regelbundet57 %60 % (2015)
Har aldrig använt internet20 %15 % (2015)
Kontakt med myndigheter
Andel invånare som har kontakt med myndigheter via nätet42 %50 % (2015)
Andel invånare som skickar in e-blanketter till myndigheter år 201521 %25 % (2015)

Läs mer om målen och resultaten English

Till början

Digital agenda för Europa

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • En digital agenda för EuropaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitala agendanEnglish (en)
 • EU-kommissionen och öppna uppgifterEnglish (en)
 • Säkrare internetEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?