Informacijska tehnologija


Gonilo informacijske revolucije (mobilni telefoni, internet in sistemi za hitro digitalno zagotavljanje podatkov) so sicer tehnologija in tržne sile, vendar je imela Evropska unija pri tem vedno pomembno vlogo:

 • ustvarila je odprt evropski trg,
 • zagotavlja enake možnosti za vsa podjetja,
 • zagovarja interese potrošnikov,
 • postavlja tehnične standarde.

Deček pred računalnikom © Bilderbox

Eden od mnogih rednih uporabnikov interneta.

Regulacija trga

Regulativne pristojnosti EU so se razvijale postopoma v skladu z napredkom informacijske tehnologije:

 • uvedba pravil, ki zadevajo vsa omrežja in storitve elektronskega komuniciranja,  
 • zagotavljanje enakega dostopa do osnovnih storitev (telefon, telefaks, internet, brezplačni nujni klici) po dostopnih cenah in za vse potrošnike, vključno z invalidi,
 • spodbujanje konkurence z omejevanjem prevladujočega položaja, ki so ga nekdanja monopolna nacionalna telekomunikacijska podjetja ohranila pri nekaterih storitvah, kot je hitri dostop do interneta.

Organi vsake države EU uporabljajo predpise samostojno, politike na ravni EU pa usklajujejo nacionalni regulativni organi v okviru različnih forumov, denimo v organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije English (BEREC). V skladu z novimi predlaganimi pravili naj bi BEREC prevzel del regulativnih nalog in tako postal skupna agencija za celotno Evropo.

Spodbujanje gospodarske rasti

Informacijska tehnologija je temelj strategije EU za gospodarsko rast. EU je v digitalni agendi English opredelila politike in ukrepe, s katerimi želi vsem omogočiti, da kar najbolje izkoristijo prednosti digitalne revolucije.

Evropska komisija pri uresničevanju tega cilja tesno sodeluje z državami članicami ter organizacijami in podjetji. Vsi deležniki se tako enkrat letno sestanejo na skupščini digitalne agende English, na kateri ocenijo dosežen napredek in opredelijo nove izzive English.

Večja uporaba informacijske tehnologije

Čeprav že več kot polovica evropskih državljanov redno uporablja internet, še več pa jih uporablja mobilni telefon, se EU zavzema za še večjo uporabo informacijskih tehnologij. To pomeni:

 • podjetja in posamezniki morajo imeti dostop do poceni in kakovostne komunikacijske infrastrukture ter bogate ponudbe storitev,
 • vsak državljan mora imeti možnost, da pridobi znanje, ki ga potrebuje za uspešno življenje in delo v informacijski dobi.

EU si za te cilje prizadeva z naslednjimi ukrepi:

 • vsi telefonski operaterji morajo zaračunavati poštene cene za mobilne storitve v tujini – znotraj EU (stroški gostovanja English),
 • podpira dostop do interneta in širjenje novih digitalnih storitev v revnejših (pogosto odročnih) regijah EU,
 • spodbuja uvedbo hitre širokopasovne internetne povezave za gospodinjstva, šole itd.,
 • podpira obsežnejše uvajanje storitev e-poslovanja za podjetja in javnih storitev na spletu.

Na vrh

Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropska digitalna agendaEnglish (en)
 • Knjižnica EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitalna agendaEnglish (en)
 • Politika odprtosti podatkov (Evropska komisija)English (en)
 • Varnejši internetEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?