Informacijska tehnologija


Če je digitalno gospodarstvo učinkovito, vključujoče in inovativno, lahko spremeni način poslovanja in družbo kot celoto. Ključ do napredka je zagotoviti boljše proizvode in storitve z novimi in učinkovitejšimi procesi.

Deček pred računalnikom © Bilderbox

Eden od mnogih rednih uporabnikov interneta.

Rast digitalnega gospodarstva je sedemkrat hitrejša od rasti realnega gospodarstva. Sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) predstavlja 4,8 % gospodarstva EU. IKT je namenjenih 25 % vseh odhodkov za raziskave in razvoj, naložbe v sektor pa ustvarjajo 50 % vse rasti produktivnosti v EU.

Digitalne tehnologije so podlaga inovacijam in konkurenčnosti v zasebnem in javnem sektorju ter znanstvenemu napredku na vseh področjih.

Vendar razdrobljen okvir politike upočasnjuje razvoj sektorja IKT v EU. Evropska komisija si ga zdaj prizadeva izboljšati, zato poudarja:

 • vzpostavljanje odprtega digitalnega trga v EU
 • zagotavljanje enakih možnosti za vsa podjetja
 • varstvo interesov potrošnikov
 • postavljanje tehničnih standardov
 • vlaganje v raziskave in inovacije IKT

EU želi z Evropsko digitalno agendo English prenoviti evropsko gospodarstvo ter državljanom in podjetjem v EU omogočiti čim večjo uporabo digitalnih tehnologij. Oblikovanje enotnega digitalnega trga bo prineslo dolgoročne ekonomske in socialne koristi.

V okviru digitalne agende je bil že dosežen napredek pri uresničevanju 3 glavnih ciljev:

 • boljše, hitrejše in cenejše komunikacije
 • krepitev gospodarstva EU s podporo strateškim raziskavam
 • krepitev digitalnega znanja, delovnih mest in podjetništva

Digitalno gospodarstvo lahko ustvari pozitivno razvojno spiralo. Privlačne vsebine in storitve, na voljo v interoperabilnem in brezmejnem internetnem okolju, spodbudijo povpraševanje po večjih hitrostih in zmogljivostih. Sledijo naložbe v hitrejša omrežja, te pa spodbudijo inovativne storitve na podlagi večjih hitrosti.

Evropska komisija je postavila 13 ciljev, ki bodo EU popeljali do skupnega cilja – uspešne in konkurenčne digitalne družbe.

 1. Širokopasovne povezave po vsej EU do leta 2013.
 2. Širokopasovne povezave s hitrostjo nad 30 megabiti na sekundo do leta 2020.
 3. 50 % prebivalcev EU z naročnino na širokopasovne povezave s hitrostjo nad 100 megabiti na sekundo do leta 2020.
 4. 50 % prebivalcev EU opravlja spletne nakupe do leta 2015.
 5. 20 % prebivalcev v EU kupuje blago in storitve v drugih državah EU do leta 2015.
 6. 33 % malih in srednje velikih podjetij opravlja spletno prodajo do leta 2015.
 7. Razlika med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami se do leta 2015 približa ničli.
 8. Redna uporaba interneta se do leta 2015 poveča s 60 % na 75 %, v primeru invalidnih oseb pa z 41 % na 60 %.
 9. Do leta 2015 se prepolovi delež ljudi, ki interneta še nikoli niso uporabili, s 30 % na 15 %.
 10. 15 % državljanov EU uporablja storitve e-uprave do leta 2015, skoraj polovica izpolnjuje spletne obrazce.
 11. Do leta 2015 so na spletu na voljo vse najpomembnejše čezmejne javne storitve, dogovorjene med državami EU leta 2011.
 12. Javne naložbe v raziskave in razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij se podvojijo na 11 milijard evrov do leta 2020.
 13. Do leta 2020 se za 20 % zmanjša količina energije, potrebna za razsvetljavo.

Evropska komisija in države EU so po podatkih iz leta 2014 na dobri poti, da do leta 2015 uresničijo 72 od 101 cilja digitalne agende, kar je velik napredek. Vedno več državljanov in podjetij v EU uporablja internet in opravlja spletne nakupe, znanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij se izboljšuje in samozavest uporabnikov raste.

Povprečje EU
Širokopasovne povezave2014Cilj
Osnovni širokopasovni dostop za vse100 %100 % (cilj dosežen leta 2013)
Enotni digitalni trg
Osebe, ki kupujejo na spletu47 %50 % (2015)
Osebe, ki sodelujejo v čezmejni e-trgovini12 %20 % (2015)
Mala in srednje velika podjetja, ki opravljajo spletno prodajo14 %33 % (2015)
Digitalno vključevanje
Redna uporaba interneta72 %75 % (2015)
Invalidne osebe, ki redno uporabljajo internet57 %60 % (2015)
Osebe, ki interneta še nikoli niso uporabile20 %15 % (2015)
Javne službe
Državljani, ki z javnimi organi komunicirajo prek spleta42 %50 % (2015)
Državljani, ki izpolnjujejo elektronske obrazce javnih organov do leta 201521 %25 % (2015)

Dodatne informacije o ciljih in dosežkih English

Na vrh

Evropska digitalna agenda

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropska digitalna agendaEnglish (en)
 • Knjižnica EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitalna agendaEnglish (en)
 • Politika odprtosti podatkov (Evropska komisija)English (en)
 • Varnejši internetEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?