Informačné technológie


Hlavnou hybnou silou informačnej revolúcie (mobilné telefóny, internet, vysokorýchlostné digitálne systémy) sú technológie a trhové sily. Európska únia pri tom zohráva významnú podpornú úlohu:

 • vytvára otvorený európsky trh;
 • zabezpečuje rovnaký prístup na trh pre všetky spoločnosti;
 • chráni záujmy spotrebiteľov;
 • stanovuje technické normy.

Chlapec surfujúci na internete © Bilderbox

Jeden z mnohých: pravidelný používateľ internetu.

Regulácia trhu

Regulačná úloha EÚ sa postupne vyvíja súbežne s vývojom na poli IKT:

 • zavádza pravidlá, ktoré zahŕňajú všetky elektronické komunikačné siete a služby;
 • zabezpečuje, aby všetci zákazníci vrátane zdravotne postihnutých osôb mali prístup k základným službám (telefón, fax, prístup na internet, bezplatné núdzové volania) za prijateľné ceny;
 • stimuluje hospodársku súťaž oslabením dominantného postavenia bývalých telekomunikačných monopolov na trhu s určitými službami, ako je napr. vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Uvedené pravidlá uplatňujú orgány každého členského štátu EÚ samostatne. Vnútroštátne regulačné orgány však koordinujú svoje politiky na úrovni Únie okrem iného v rámci Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) English. Tento orgán by mal podľa navrhovaných nových pravidiel prebrať časť regulačných funkcií a stať sa spoločnou agentúrou pre celú Európu.

Hybná sila pre hospodársky rast

Informačné technológie sú v centre záujmu stratégie Európa 2020. EÚ v rámci digitálnej agendy English navrhuje politiky a opatrenia na maximalizáciu potenciálu digitálnej revolúcie pre všetkých.

Európska komisia úzko spolupracuje na dosiahnutí tohto cieľa s vládami členských štátov a relevantnými organizáciami a podnikmi. Výročné zhromaždenie pre digitálnu agendu English ponúka zainteresovaným subjektom priestor na hodnotenie pokroku a nových výziev English.

Maximalizácia využitia informačných technológií

Napriek tomu, že viac ako polovica Európanov pravidelne používa internet a mobilné telefóny sú ešte viac rozšírené, EÚ chce maximalizovať používanie informačných technológií. V praxi to znamená, že:

 • podniky a jednotlivci musia mať prístup k lacnej a kvalitnej komunikačnej infraštruktúre a k širokej škále služieb;
 • každý občan musí mať zručnosti, ktoré potrebuje pre život a prácu v informačnom veku.

EÚ prijala v tomto smere niekoľko opatrení, ako napr.:

 • zníženie cien, ktoré mobilní operátori účtujú zákazníkom za mobilné služby v rámci EÚ (roamingové poplatky English);
 • podpora prístupu na internet a prieniku nových digitálnych služieb v chudobnejších (často najodľahlejších) regiónoch Únie;
 • podpora zavedenia vysokorýchlostného širokopásmového prístupu na internet v domácnostiach, školách atď.;
 • podpora rozvoja elektronických služieb pre podniky a online verejných služieb.

Na začiatok

Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Digitálna agenda pre EurópuEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitálna agendaEnglish (en)
 • Politika otvoreného prístupu k údajom EKEnglish (en)
 • Bezpečnejší internetEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?