Informačné technológie


Digitálne hospodárstvo, ktoré je účinné, inkluzívne a inovatívne, má potenciál transformovať podniky a spoločnosť ako celok. Kľúčom k pokroku je poskytovať lepšie výrobky a služby prostredníctvom nových, efektívnejších postupov.

Chlapec surfujúci na internete © Bilderbox

Jeden z mnohých: pravidelný používateľ internetu.

Digitálne hospodárstvo rastie sedemkrát rýchlejšie ako skutočné hospodárstvo. Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) predstavuje 4,8 % hospodárstva EÚ. IKT predstavujú 25 % všetkých výdavkov podnikov na výskum a vývoj, pričom investície v tomto sektore generujú 50 % celkového rastu produktivity v EÚ.

Digitálne technológie podporujú inovácie a konkurencieschopnosť v súkromnom a verejnom sektore a vedecký pokrok vo všetkých odvetviach.

Avšak sektor IKT v EÚ sa v dôsledku rozdrobeného politického rámca nerozvíja v plnej miere. Európska komisia preto vynakladá úsilie, aby tento rámec zlepšila. Dôraz sa pritom kladie na:

 • vytvorenie otvoreného digitálneho trhu v EÚ,
 • zabezpečenie rovnakého prístupu na trh pre všetky spoločnosti,
 • ochranu záujmu spotrebiteľov,
 • stanovenie technických noriem,
 • investície do výskumu a inovácií v oblasti IKT.

Digitálna agenda pre Európu English, ktorú prijala EÚ, má za cieľ obnoviť hospodárstvo Európy a priniesť obyvateľom a podnikom v EÚ čo najväčší prospech z digitálnych technológií. Vytvorenie jednotného digitálneho trhu bude mať dlhodobý hospodársky a sociálny prínos.

Digitálna agenda už dosiahla pokrok v 3 hlavných cieľoch:

 • zabezpečiť lepšie, rýchlejšie a lacnejšie komunikácie,
 • posilniť priemysel EÚ prostredníctvom podpory strategického výskumu,
 • podporiť digitálne zručnosti, pracovné miesta a podnikanie.

Digitálne hospodárstvo má potenciál priniesť špirálovitý rast. Atraktívny obsah a služby, ktoré sú k dispozícii v interoperabilnom a bezhraničnom internetovom prostredí, stimulujú dopyt po vyššej rýchlosti a väčšej kapacite. To vytvára obchodné príležitosti pre investície do rýchlejších sietí, ktoré zas otvárajú priestor pre inovačné služby založené na vyšších rýchlostiach.

Komisia si stanovila 13 cieľov, z ktorých každý priblíži EÚ k celkovému cieľu – prosperujúcej a konkurencieschopnej digitálnej spoločnosti.

 1. Širokopásmové pripojenie v celej EÚ do roku 2013
 2. Širokopásmové pripojenie v celej EÚ s rýchlosťou viac ako 30 MB za sekundu do roku 2020
 3. 50 % obyvateľov EÚ so širokopásmovým pripojením s rýchlosťou viac ako 100 MB za sekundu do roku 2020
 4. 50 % obyvateľov EÚ nakupujúcich online do roku 2015
 5. 20 % obyvateľov EÚ nakupujúcich tovar a služby v iných krajinách EÚ do roku 2015
 6. 33 % malých a stredných podnikov predávajúcich online do roku 2015
 7. Odstránenie rozdielov medzi cenami za roaming a vnútroštátnymi sadzbami do roku 2015
 8. Nárast pravidelného používania internetu zo 60 % na 75 % do roku 2015 a zo 41 % na 60 % v skupine znevýhodnených osôb
 9. Zníženie počtu osôb, ktoré nikdy nepoužili internet, o polovicu z 30 % na 15 % do roku 2015
 10. 15 % občanov EÚ využívajúcich elektronickú verejnú správu do roku 2015, pričom viac ako polovica podáva formuláre vyplnené elektronicky
 11. Všetky kľúčové cezhraničné verejné služby, na ktorých sa dohodli krajiny EÚ v roku 2011, dostupné online do roku 2015
 12. Zdvojnásobenie verejných investícií do výskumu a vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na 11 miliárd EUR do roku 2020
 13. Zníženie množstva energie používanej na osvetlenie o 20 % do roku 2020

Podľa údajov z roku 2014 sú Európska komisia a členské štáty EÚ na dobrej ceste k splneniu 72 zo 101 digitálnych cieľov Komisie do roku 2015. Je to dobrý pokrok. Občania a podniky v EÚ používajú internet a nakupujú viac online, zlepšujú svoje zručnosti v oblasti IKT a ich dôvera rastie.

Priemer EÚ
Širokopásmové pripojenie2014Cieľ
Základné širokopásmové pokrytie pre všetkých100 %100 % (dosiahnuté v roku 2013)
Jednotný digitálny trh
Ľudia, ktorí nakupujú online47 %50 % (2015)
Ľudia zapojení do cezhraničného elektronického obchodu12 %20 % (2015)
Malé a stredné podniky, ktoré predávajú online14 %33 % (2015)
Digitálne začlenenie
Pravidelné používanie internetu72 %75 % (2015)
Znevýhodnené osoby, ktoré využívajú pravidelne internet57 %60 % (2015)
Osoby, ktoré nikdy nepoužili internet20 %15 % (2015)
Verejné služby
Občania, ktorí komunikujú s verejnými orgánmi online42 %50 % (2015)
Občania, ktorí podávajú formuláre verejným orgánom elektronicky21 %25 % (2015)

Viac o cieľoch a dosiahnutých výsledkoch English

Na začiatok

Digitálna agenda pre Európu

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Digitálna agenda pre EurópuEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitálna agendaEnglish (en)
 • Politika otvoreného prístupu k údajom EKEnglish (en)
 • Bezpečnejší internetEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?