Tehnologia informaţiei


Dacă este eficientă, inovatoare și favorabilă incluziunii, economia digitală poate avea un efect transformator atât asupra întreprinderilor, cât și asupra societății în ansamblul său. Cheia progresului stă în furnizarea de produse și de servicii de calitate superioară, prin procese noi și mai eficiente.

Băiat navigând pe internet © Bilderbox

Unul dintre mulții utilizatori fideli ai internetului.

Economia digitală se dezvoltă de 7 ori mai repede decât economia reală. Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) reprezintă 4,8 % din economia UE. 25 % din cheltuielile totale ale întreprinderilor în materie de cercetare și dezvoltare (C&D) sunt destinate acestui sector, iar creșterea productivității UE se datorează în proporție de 50 % investițiilor în TIC.

Tehnologiile digitale stau la baza inovării și a competitivității în sectorul public și în cel privat deopotrivă, încurajând progresul științific în toate disciplinele.

Cu toate acestea, dezvoltarea sectorului TIC din UE a fost frânată de un cadru politic fragmentat. Prin urmare, Comisia Europeană a făcut eforturi pentru a îmbunătăți acest cadru, punând accentul pe:

 • crearea unei piețe digitale deschise în UE
 • asigurarea accesului echitabil pe piață al tuturor companiilor
 • apărarea intereselor consumatorilor
 • stabilirea de standarde tehnice
 • realizarea de investiții în cercetare și inovare în domeniul TIC.

Agenda digitală pentru Europa English este un instrument prin care UE încearcă să revigoreze economia europeană și să-i ajute pe cetățenii și societățile din UE să valorifice la maximum potențialul tehnologiilor digitale. Crearea unei piețe unice digitale va aduce beneficii economice și sociale pe termen lung.

S-au înregistrat deja progrese în cadrul Agendei digitale în direcția îndeplinirii a 3 obiective principale:

 • o comunicare mai bună, mai rapidă și mai ieftină;
 • consolidarea industriei europene prin sprijinirea cercetării strategice;
 • stimularea competențelor digitale, a locurilor de muncă și a spiritului antreprenorial în acest sector.

Economia digitală poate crea un cerc virtuos. Un conținut și servicii atractive, puse la dispoziția utilizatorilor într-un mediu internet interoperabil și fără frontiere, stimulează cererea de capacități și viteze mai mari. Pe această logică se bazează argumentul economic în favoarea realizării de investiții în rețele mai rapide, care, la rândul lor, permit furnizarea unor servicii inovatoare, bazate pe viteze mai mari.

Comisia și-a fixat 13 obiective, care vor aduce UE mai aproape de îndeplinirea obiectivului general — acela al unei societăți digitale prospere și competitive.

 1. Acces la servicii în bandă largă pentru toți cetățenii UE până în 2013
 2. Acces la servicii în bandă largă cu viteze de peste 30 Mbps pentru toți cetățenii UE până în 2020
 3. Abonamente la conexiuni internet de peste 100 Mbps pentru 50% din populația UE
 4. Efectuarea de cumpărături pe internet de către 50% din cetățenii UE până în 2014
 5. Achiziționarea online de bunuri și servicii din alte țări ale UE de către 20% din cetățenii UE până în 2015
 6. Vânzări/achiziții online de către 33% din întreprinderile mici și mijlocii până în 2015
 7. Reducerea până aproape de zero a diferenței dintre tarifele de roaming și cele naționale până în 2015
 8. Creșterea procentului persoanelor care utilizează internetul în mod regulat de la 60 % la 75 % până în 2015 (și de la 41 % la 60 % pentru persoanele defavorizate)
 9. Reducerea la jumătate a numărului persoanelor care nu au utilizat niciodată internetul, respectiv de la 30 % la 15 % până în 2015
 10. Utilizarea serviciilor de guvernare electronică de către 50% din cetățenii UE până în 2015 și returnarea formularelor completate de către peste jumătate dintre aceștia
 11. Asigurarea disponibilității online, până în 2015, a tuturor serviciilor publice transfrontaliere cheie convenite de țările UE în 2011
 12. Dublarea ponderii investițiilor publice în cercetare și dezvoltare destinate tehnologiei informației și comunicațiilor, astfel încât să se ajungă la 11 miliarde de euro
 13. Reducerea cu 20 %, până în 2020, a cantității de energie utilizate pentru iluminat

Potrivit datelor disponibile în 2014, Comisia Europeană și statele membre ale UE au realizat progrese importante, astfel încât vor putea să îndeplinească, până în 2015, 72 din cele 101 de obiective pe care și le-a fixat Comisia în ceea ce privește agenda digitală. Aceasta este o evoluție pozitivă. Ponderea cetățenilor și a întreprinderilor din UE care utilizează internetul și fac cumpărături online este în creștere. De asemenea, se remarcă o îmbunătățire a competențelor lor digitale și o mai mare încredere a acestora în forțele proprii.

Media UE
Bandă largă2014Obiectiv
Servicii de bază în bandă largă pentru toți100 %100 % (obiectiv realizat în 2013)
Piață digitală unică
Persoane care efectuează cumpărături online47 %50 % (2015)
Persoane care efectuează tranzacții prin intermediului comerțului electronic transfrontalier12 %20 % (2015)
Întreprinderi mici și mijlocii care efectuează vânzări/cumpărări online14 %33 % (2015)
Incluziune digitală
Persoane care utilizează în mod regulat internetul72 %75 % (2015)
Persoane defavorizate care utilizează internetul în mod regulat57 %60 % (2015)
Persoane care nu au utilizat niciodată internetul20 %15 % (2015)
Servicii publice
Cetățeni care interacționează online cu autoritățile publice42 %50 % (2015)
Cetățeni care returnează autorităților publice formularele completate online21 %25 % (2015)

Mai multe informații privind obiectivele urmărite și realizările obținute English

Începutul paginii

Agenda digitală pentru Europa

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

 • O agendă digitală pentru EuropaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Agenda digitalăEnglish (en)
 • Politica UE privind datele deschiseEnglish (en)
 • Un internet mai sigurEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Pe aceeaşi temă

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: