Technologie informacyjne


Postęp technologiczny oraz mechanizmy rynkowe są siłą napędową rewolucji komunikacyjno-informacyjnej, do której osiągnięć należą telefony komórkowe, internet i superszybkie cyfrowe systemy przekazu danych. UE odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu tego procesu:

 • tworząc otwarty rynkek europejski
 • zapewniając wszystkim firmom równy dostęp do rynków
 • chroniąc interesy konsumentów
 • ustalając normy techniczne.

Chłopiec surfujący w internecie © Bilderbox

Użytkowników internetu jest coraz więcej.

Regulacja rynku

Aby dotrzymać kroku zmianom w dziedzinie ICT, regulacyjna rola UE musiała ewoluować w ciągu ostatnich lat. Dlatego UE stara się:

 • wprowadzać przepisy obejmujące wszelkie sieci i usługi łączności elektronicznej;
 • zapewnić wszystkim konsumentom, również osobom niepełnosprawnym, równy dostęp do usług podstawowych (telefon, faks, internet, darmowe połączenia z numerami alarmowymi) w przystępnych cenach;
 • stymulować konkurencyjność poprzez osłabienie pozycji dominującej, jaką w przypadku niektórych usług (np. szybki dostęp do internetu) udało się utrzymać operatorom telekomunikacyjnym, którzy byli dawniej krajowymi monopolistami.

W każdym kraju UE właściwe organy stosują określone zasady niezależnie, przy czym krajowe organy regulacyjne koordynują swoje działania na szczeblu UE m.in. za pośrednictwem Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej – BEREC English. Na mocy proponowanych nowych zasad BEREC miałby przejąć część funkcji regulacyjnej i stać się jednym organem dla wszystkich krajów UE.

Pobudzanie wzrostu gospodarczego

Rozwój technologii informacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla europejskiej strategii wzrostu gospodarczego. Unijna agenda cyfrowa English określa ogólne działania oraz środki umożliwiające wszystkim jak najpełniejsze wykorzystanie osiągnięć rewolucji cyfrowej.

Aby zrealizować ten cel, Komisja Europejska ściśle współpracuje z rządami krajowymi oraz odpowiednimi organizacjami i przedsiębiorstwami. Podmioty te uczestniczą w corocznym zgromadzeniu agendy cyfrowej English w celu oceny postępów i pojawiających się nowych wyzwań English.

Upowszechnienie technologii informacyjnych

Już ponad połowa Europejczyków regularnie korzysta z internetu, a jeszcze więcej osób – z usług telefonii komórkowej. UE dokłada starań, aby wykorzystanie technologii informacyjnych było jak najpowszechniejsze. Oznacza to, że:

 • firmom i osobom prywatnym trzeba zapewnić dostęp do taniej infrastruktury telekomunikacyjnej wysokiej jakości oraz do szerokiej gamy usług
 • wszyscy musimy mieć możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do tego, aby żyć i pracować w erze informacji cyfrowej.

UE stara się osiągnąć ten cel poprzez:

 • dopilnowanie, aby operatorzy stosowali niewygórowane stawki za połączenia z telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą na terenie UE (tzw. opłaty roamingowe English)
 • wspieranie dostępu do internetu i wprowadzanie na rynek nowych usług cyfrowych w biedniejszych (często odległych) regionach UE
 • promowanie dostępu m.in. gospodarstw domowych i szkół do szybkich łączy szerokopasmowych
 • wspieranie rozwoju usług e-biznesu dla przedsiębiorstw i usług publicznych online.

Początek strony

Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Europejska agenda cyfrowaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Agenda cyfrowaEnglish (en)
 • Polityka KE w zakresie otwartych danychEnglish (en)
 • Bezpieczniejszy internetEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?