Technologie informacyjne


Gospodarka cyfrowa – o ile działa sprawnie, sprzyja integracji społecznej i jest innowacyjna – może zupełnie odmienić sposób funkcjonowania biznesu oraz całego społeczeństwa. Kluczem do sukcesu jest tworzenie lepszych produktów i usług dzięki wykorzystaniu nowych, efektywniejszych procesów.

Chłopiec korzystający z internetu © Bilderbox

Użytkowników Internetu jest coraz więcej

Gospodarka cyfrowa rozwija się w tempie siedmiokrotnie szybszym niż gospodarka tradycyjna. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stanowią 4,8 proc. unijnej gospodarki. Udział przedsiębiorstw sektora TIK w łącznych wydatkach na badania naukowe i rozwój wynosi 25 proc., a 50 proc. całkowitego wzrostu wydajności produkcji ma swoje źródło w inwestycjach w tym sektorze.

Technologie cyfrowe są podstawą innowacyjności i konkurencyjności w sektorze prywatnym i publicznym, jak również postępu naukowego we wszystkich dziedzinach.

Jednak brak spójności ram politycznych utrudnia rozwój sektora TIK w UE. Dlatego Komisja Europejska pracuje nad ulepszeniem tych ram, skupiając się przede wszystkim na:

 • tworzeniu w UE otwartego rynku cyfrowego
 • zapewnieniu wszystkim firmom dostępu do rynków na takich samych zasadach
 • chronieniu interesów konsumentów
 • ustalaniu norm technicznych
 • inwestowaniu w badania naukowe i innowacje w dziedzinie TIK.

Celem unijnej agendy cyfrowej English jest doprowadzenie do ożywienia gospodarczego w Europie oraz umożliwienie osobom prywatnym i firmom wykorzystania w jak największym stopniu potencjału technologii cyfrowych. Jednolity rynek cyfrowy przyniesie długoterminowe korzyści ekonomiczne i społeczne.

Trwa realizacja trzech głównych celów agendy cyfrowej. Są to:

 • lepsza, szybsza i tańsza łączność
 • rozwój sektora w UE dzięki wsparciu na badania strategiczne
 • lepsze umiejętności cyfrowe, więcej miejsc pracy i wzrost przedsiębiorczości.

Gospodarka cyfrowa może stać się samonapędzającym mechanizmem. Atrakcyjne materiały i usługi, dostępne w interoperacyjnym, pozbawionym granic środowisku internetowym, zwiększają popyt na szybszy internet o większej przepustowości. To sprawia, że opłacalne staje się inwestowanie w szybsze sieci, które z kolei są potrzebne do świadczenia innowacyjnych usług wymagających dużej szybkości przesyłu danych.

Komisja wyznaczyła sobie 13 celów szczegółowych, z których każdy przybliża UE do osiągnięcia celu głównego, jakim jest dobrobyt i konkurencyjna gospodarka cyfrowa.

 1. Do 2013 roku szerokopasmowy internet miał być dostępny w całej UE
 2. Internet szerokopasmowy o prędkości ponad 30 Mb/s powinien być dostępny w całej UE do 2020 roku
 3. 50 proc. mieszkańców UE powinno posiadać abonament na internet o prędkości ponad 100 Mbit/s do 2020 roku
 4. 50 proc. mieszkańców UE do 2015 roku powinno robić zakupy online
 5. 20 proc. mieszkańców UE do 2015 roku powinno kupować w innych krajach UE produkty lub usługi
 6. 33 proc. małych i średnich przedsiębiorstw powinno dokonywać sprzedaży przez internet do 2015 roku
 7. Różnica między cenami usług w roamingu a taryfami krajowymi w 2015 roku powinna być bliska zeru
 8. Zwiększenie regularnego korzystania z internetu z 60 do 75 proc. do 2015 roku oraz z 41 do 60 proc. w przypadku osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych
 9. Zmniejszenie o połowę odsetka osób, które nigdy nie korzystały z internetu, z 30 do 15 proc. do roku 2015
 10. Do 2015 roku 15 proc. obywateli UE powinno korzystać z usług administracji elektronicznej, a ponad połowa składać formularze drogą elektroniczną
 11. Wszystkie międzynarodowe usługi publiczne ustalone przez kraje UE w 2011 roku mają być dostępne online do 2015 roku
 12. Dwukrotne zwiększenie inwestycji publicznych w badania naukowe i rozwój w dziedzinie TIK do 11 mld do 2020 roku
 13. Zmniejszenie o 20 proc. energii zużywanej do oświetlania do 2020 roku

Dane z roku 2014 pokazują, że Komisja Europejska i kraje UE są na dobrej drodze do tego, by w terminie do roku 2015 zrealizować 72 ze 101 celów agendy cyfrowej. Postępy są więc zadowalające. Obywatele UE i firmy w coraz większym stopniu korzystają z internetu i częściej kupują online, umiejętność korzystania z technologii cyfrowych jest coraz lepsza, a zaufanie użytkowników do tego medium wzrasta.

Średnia w UE
Sieci szerokopasmowe2014Cel
Powszechny dostęp do podstawowej sieci szerokopasmowej100%100% (cel zrealizowany w 2013 r.)
Jednolity rynek cyfrowy
Osoby kupujące online47%50% (2015 r.)
Osoby zaangażowane w międzynarodowy handel elektroniczny12%20% (2015 r.)
MŚP prowadzące sprzedaż online14%33% (2015 r.)
Cyfrowa integracja społeczna
Regularne korzystanie z internetu72%75% (2015 r.)
Osoby mniej uprzywilejowane regularnie korzystające z internetu57%60% (2015 r.)
Osoby, które nigdy nie korzystały z internetu20%15% (2015 r.)
Usługi publiczne
Osoby komunikujące się przez internet z urzędami państwowymi42%50% (2015 r.)
Osoby przesyłające formularze wypełnione online urzędom państwowym do 2015 r.21%25% (2015 r.)

Więcej informacji o celach i dotychczasowych postępach English

Początek strony

Europejska agenda cyfrowa

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Europejska agenda cyfrowaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Agenda cyfrowaEnglish (en)
 • Polityka KE w zakresie otwartych danychEnglish (en)
 • Bezpieczniejszy internetEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?