Mogħdija tan-navigazzjoni

Teknoloġija tal-informazzjoni


Għalkemm ir-rivoluzzjoni tal-informazzjoni – mowbajls, internet, sistemi ta’ twassil diġitali b’veloċità kbira – titmexxa mit-teknoloġiji u s-setgħat tas-suq, l-UE kellha rwol ewlieni f’dan, billi:

 • toħloq suq Ewropew miftuħ
 • tiżgura aċċess ġust għall-kumpaniji kollha
 • tiddefendi l-interessi tal-konsumatur
 • tistabbilixxi standards tekniċi.

Tifel jisserfja fuq l-internet © Bilderbox

Wieħed mill-ħafna – utent regolari tal-internet.

Ir-regolazzjoni tas-suq

Ir-rwol regolatorju tal-UE evolva matul is-snin biex iżomm mal-bidliet tal-qasam tal-ICT li dejjem jevolvi:

 • L-introduzzjoni ta’ regoli li jkopru n-netwerks u s-servizzi kollha tal-komunikazzjoni elettronika
 • l-iżgurar ta’ aċċess ġust għal servizzi bażiċi (telefown, faks, internet, sejħiet ta’ emerġenza bla ħlas) bi prezzijiet għall-bwiet ta’ kulħadd, għall-klijenti kollha - inklużi l-persuni b’diżabilità
 • stimolu lill-kompetizzjoni bit-tnaqqis tal-pożizzjoni dominanti li eks-monopolji kellhom għal ċerti servizzi, bħall-aċċess għall-internet b’veloċità kbira.

Ir-regoli huma applikati b'mod indipendententi mill-awtoritajiet f'kull pajjiż tal-UE, bir-regolaturi nazzjonali li jikkoordinaw il-politiki tagħhom fil-livell tal-UE permezz ta' forums bħall-Grupp Ewropew tar-Regolaturi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) English. Skont regoli ġodda proposti, il-BEREC għandu jieħu parti mill-funzjoni regolatorja, u b'hekk isir aġenzija waħda għall-Ewropa kollha.

Stimolu fit-tkabbir ekonomiku

It-teknoloġiji tal-informatika huma ta' qofol għall-istrateġija tal-Ewropa għat-tkabbir ekonomiku. L-Aġenda Diġitali English tal-UE tistabbilixxi politiki u miżuri li jimmassimizzaw il-benefiċċju tar-rivoluzzjoni diġitali għal kulħadd.

Biex tilħaq dan il-għan, il-Kummissjoni taħdem id f'id mal-gvernijiet nazzjonali u l-organizzazzjonijiet u l-kumpaniji rilevanti. Assemblea tal-Aġenda Diġitali English annwali tlaqqa' flimkien lil dawn il-partijiet interessati biex jevalwaw il-progress u l-isfidi emerġenti English.

L-aħjar użu tat-teknoloġiji tal-informatika

Għalkemm iktar minn nofs l-Ewropej jużaw l-internet ta' spiss, u għadd akbar jużaw il-mowbajl, l-UE trid timmassimizza l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni. Dan ifisser:

 • in-negozji u l-individwi għandu jkollhom aċċessgħal infrastruttura tal-komunikazzjoni rħisa u ta' kwalità għolja u għadd ġmielu ta' servizzi
 • ilkoll kemm aħna għandna nkunu nistgħu nitgħallmu l-ħiliet meħtieġa biex ngħixu u naħdmu fl-era tal-informazzjoni.

L-UE qed tistinka biex dan jinkiseb billi:

 • tiżgura li l-operaturi jitolbu prezzijiet ġusti għall-użu tal-mowbajl meta tkun imsiefer fl-UE (miżati tar-roaming English)
 • tappoġġa l-aċċess għall-internet u l-introduzzjoni ta' servizzi diġitali f'reġjuni ifqar tal-UE
 • tippromwovi l-firxa tal-broadband b’veloċità kbira għad-djar, l-iskejjel, eċċ.
 • tappoġġa l-espansjoni tas-servizzi elettroniċi għall-kumpaniji u servizzi pubbliċi onlajn.

Fuq

FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Aġenda Diġitali għall-EwropaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Aġenda DiġitaliEnglish (en)
 • Politika tal-Ġranet Miftuħa tal-KEEnglish (en)
 • Internet Aktar SikurEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?