Mogħdija tan-navigazzjoni

Teknoloġija tal-informazzjoni


L-ekonomija diġitali - sakemm tkun effiċjenti, inklużiva u innovattiva - għandha l-potenzjal li tittrasforma kemm in-negozji kif ukoll is-soċjetà fit-totalità kollha tagħhom. L-aktar fattur importanti għall-progress hu l-għoti ta' prodotti u servizzi aħjar permezz ta' proċessi ġodda u aktar effikaċi.

Tifel jisserfja fuq l-internet © Bilderbox

Wieħed mill-ħafna – utent regolari tal-internet.

L-ekonomija diġitali qed tikber b'rata ta' 7 darbiet aktar mgħaġġla mill-ekonomija reali. Is-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) jirrappreżenta 4.8% tal-ekonomija tal-UE. 25% tal-ispiża tan-negozji kollha fuq ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D) tmur għall-ICT, filwaqt li l-investiment f'dan is-settur jiġġenera 50% tat-tkabbir tal-produttività kollha fl-UE.

It-teknoloġiji diġitali huma fil-bażi tal-innovazzjoni u l-kompetittività bl-istess mod kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku, u tal-progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha.

Madankollu, is-settur tal-ICT fl-UE qed jinżamm lura milli jkompli miexi 'l quddiem minn qafas ta' politika mraqqa'. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex ittejjeb dan il-qafas, b'enfasi fuq:

 • il-ħoliqien ta' suq miftuħ diġitali fl-UE
 • l-iżgurar ta' aċċess ġust għall-kumpaniji kollha
 • id-difiża tal-interessi tal-konsumatur
 • l-istabbiliment ta' standards tekniċi
 • l-investiment fir-riċerka u l-innovazjoni fl-ICT

L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa English tal-UE għandha l-għan li tagħti spinta mill-ġdid lill-ekonomija tal-Ewropa u li tgħin liċ-ċittadini u lin-negozji tal-Ewropa biex jiksbu l-aħjar li jistgħu mit-teknoloġiji diġitali. Il-ħolqien ta' suq uniku diġitali se jġib miegħu benefiċċji ekonomiċi u soċjali fit-tul.

L-Aġenda Diġitali diġà għamlet progress lejn 3 għanijiet ewlenin:

 • komunikazzjoni aħjar, aktar veloċi u li tiswa inqas flus
 • tisħiħ tal-industrija tal-UE permezz tal-appoġġ għar-riċerka strateġika
 • spinta lill-ħiliet diġitali, l-impjiegi u l-intrapenditorija.

L-ekonomija diġitali għandha l-potenzjal li toħloq ċirku virtuż. Kontenut u servizzi attraenti, li jkunu disponibbli f'ambjent tal-internet interoperabbli u mingħajr frunitieri, jistimolaw id-domanda għal veloċitajiet u kapaċità għolja. Dan joħloq każ kummerċjali għall-investiment f'netwerks aktar veloċi, li min-naħa tagħhom iwittu t-triq għal servizzi innovattivi bbażati fuq veloċitajiet ogħla.

Il-Kummissjoni poġġiet 13-il mira għaliha stess, b'kull mira għandha twassal lill-UE eqreb għall-għan prinċipali - soċjetà diġitali ta' prosperità u kompetittiva.

 1. Broadband mal-UE kollha sal-2013
 2. Broadband mal-UE kollha ogħla minn 30 megabites kull sekonda sal-2020
 3. 50% tan-nies fl-UE abbonati għal broadband ogħla minn 100 megabits kull sekonda sal-2020
 4. 50% tan-nies fl-UE jixtru onlajn sal-2015
 5. 20% tan-nies fl-UE jixtru oġġetti u servizzi f'pajjiżi oħra tal-UE sal-2015
 6. 33% tal-impriżi ta' daqs żgħir u medju jagħmlu bejgħ onlajn sal-2015
 7. Differenza li tersaq lejn żero bejn it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali sal-2015
 8. Żieda fl-użu regolari tal-internet minn 60% sa 75% sal-2015 u minn 41% sa 60% fost il-persuni żvantaġġati
 9. Tnaqqis bin-nofs tal-proporzjon ta' nies li qatt ma użaw l-internet minn 30% sa 15% sal-2015
 10. 15% taċ-ċittadini kollha tal-UE jużaw il-Gvern elettroniku sal-2015, b'aktar minn nofshom jirritornaw formoli mimlija
 11. Disponibbiltà onlajn tas-servizzi transkonfinali prinċipali kollha miftiehma mill-pajjiżi tal-UE fl-2011 sal-2015
 12. Irduppjar tal-investiment fl-R&D fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazjoni għal €11-il biljun sal-2020
 13. Tnaqqis ta' 20% fl-ammont ta' enerġija użata għad-dawl sal-2020

Skont id-dejta tal-2014, il-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-UE qegħdin fit-triq it-tajba biex jilħqu 72 mill-101 miri diġitali tal-Kummissjoni sal-2015. Dan hu progress tajjeb. Iċ-ċittadini u n-negozji tal-UE qed jużaw l-internet u qed jixtru dejjem aktar onlajn, il-ħiliet tal-ICT tagħhom qed jitjiebu u l-kunfidenza tagħhom qed tikber.

Medja tal-UE
Broadband2014Mira
Kopertura tal-broadband bażiku għal kulħadd100%100% (miksuba fl-2013)
Suq uniku diġitali
Persuni jixtru onlajn47%50% (2015)
Persuni involuti fil-kummerċ elettroniku transkonfinali12%20% (2015)
Impriżi żgħar u ta' daqs medju jbigħu onlajn14%33% (2015)
Inklużjoni diġitali
Użu regolari tal-internet72%75% (2015)
Persuni żvantaġġati li jużaw l-internet regolarment57%60% (2015)
Persuni li qatt m'użaw l-internet20%15% (2015)
Servizzi pubbliċi
Ċittadini li jinteraġixxu onlajn mal-awtoritajiet pubbliċi42%50% (2015)
Ċittadini li jirritornaw il-formoli mimlija onlajn lill-awtoritajiet pubbliċi sal-201521%25% (2015)

Aqra aktar dwar il-miri u l-kisbiet English

Fuq

Aġenda Diġitali għall-Ewropa

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Aġenda Diġitali għall-EwropaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Aġenda DiġitaliEnglish (en)
 • Politika tal-Ġranet Miftuħa tal-KEEnglish (en)
 • Internet Aktar SikurEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?