Informācijas tehnoloģija


Kaut arī informācijas revolūciju — mobilos tālruņus, internetu, ātrdarbīgas digitālo piegāžu sistēmas — ir virzījusi tehnoloģija un tirgus spēki, izšķirīgi svarīga bijusi ES loma un atbalsts:

 • veidojot atvērto Eiropas tirgu,
 • nodrošinot taisnīgu piekļuvi visiem uzņēmumiem,
 • aizsargājot patērētāju intereses,
 • nosakot tehniskos standartus.

Zēns pārlūko tīmekli © Bilderbox

Viens no lielā vairuma — regulārs interneta lietotājs.

Tirgus regulējums

IKT attīstoties, gadu gaitā ir attīstījusies arī ES kā regulatīvie uzdevumi:

 • ieviest visus elektronisko komunikāciju tīklus un pakalpojumus regulējošus noteikumus;
 • nodrošināt pamatpakalpojumu (tālrunis, fakss, internets, ātrās palīdzības izsaukšana) pieejamību par pieņemamām cenām visiem klientiem — ieskaitot cilvēkus ar invaliditāti;
 • stimulēt konkurenci, mazinot dominējošo stāvokli, kuru iepriekš valstu monopoli telekomunikāciju jomā izmantoja atsevišķu pakalpojumu, piem., ātrgaitas interneta pieslēguma, nodrošināšanā.

Noteikumus attiecīgās iestādes katrā ES valstī piemēro neatkarīgi. Politiku valstu regulatoru iestādes saskaņo ES līmenī tādos forumos kā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) English. Saskaņā ar jaunajiem ierosinātajiem noteikumiem BEREC daļēji pārņemtu regulējošo uzdevumu un kļūtu par vienotu Eiropas aģentūru.

Gādājot par ekonomisko izaugsmi

Informācijas tehnoloģijas ir Eiropas ekonomikas izaugsmes stratēģijas pamatā. ES digitālizācijas programmā English iezīmēta politika un pasākumi, kuru mērķis ir maksimāli izmantot revolūcijas potenciālu visu labā.

Lai sasniegtu šo mērķi, Komisija cieši sadarbojas ar valstu valdībām un attiecīgajām organizācijām un uzņēmumiem. Ikgadējā Digitalizācijas programmas asambleja English pulcina kopā ieinteresētās personas, lai novērtētu progresu un jaunos izaicinājumus English.

Informācijas tehnoloģiju potenciāla maksimāls izmantojums

Kaut arī vairāk nekā puse eiropiešu regulāri izmanto internetu un mobilo tālruņu lietotāju skaits ir pat vēl lielāks, ES vēlas vēl vairāk palielināt informācijas tehnoloģiju izmantojumu. Līdz ar to:

 • obligāta ir prasība par lētas, kvalitatīvas komunikāciju infrastruktūras un visdažādāko pakalpojumupieejamību uzņēmumiem un privātpersonām;
 • mums ir jāapgūst prasmes, kuras ir nepieciešamas dzīvei un darbam informācijas laikmetā.

Lai to panāktu, ES

 • gādā, lai maksa, ko operatori iekasē par mobilo tālruņu izmantojumu ārzemēs ES (viesabonēšanas tarifi English), būtu pamatota un pieņemama;
 • atbalsta interneta pieejamību un jaunu digitālo pakalpojumu ienākšanu nabadzīgākajos (bieži vien ģeogrāfiski attālinātakajos) ES reģionos;
 • veicina mājsaimniecību, skolu u.c. iestāžu pievienošanos ātrdarbīgam platjoslas tīklam;
 • atbalsta e-uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstību uzņēmumos un sabiedriskos tiešsaistes pakalpojumus.

Uz augšu

Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Eiropas digitalizācijas programmaEnglish (en)
 • “Europeana” (Eiropas digitālā bibliotēka)English (en)

Twitter

 • Digitalizācijas programmaEnglish (en)
 • ES atklāto datu politikaEnglish (en)
 • Drošāks internetsEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?