Informacinės technologijos


Nors informacinės revoliucijos – mobiliųjų telefonų, interneto, greitaveikio skaitmeninio ryšio sistemų – varomosios jėgos yra technologijos ir rinkos veiksniai, ES atlieka esminį pagalbinį vaidmenį:

 • sukurdama atvirą Europos rinką,
 • užtikrindama lygias galimybes visoms įmonėms,
 • gindama vartotojų interesus,
 • nustatydama techninius standartus.

Internete naršantis berniukas © Bilderbox

Vienas iš daugelio nuolatinių interneto naudotojų.

Rinkos reguliavimas

ES atliekamas reguliavimo vaidmuo metams bėgant kito, kad nebūtų atsilikta nuo IRT srities pokyčių:

 • nustatomos taisyklės, taikomos visiems elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms,
 • visiems vartotojams, įskaitant neįgaliuosius, užtikrinamos sąžiningos galimybės naudotis pagrindinėmis paslaugomis (telefono, fakso, interneto, nemokamais pagalbos skambučiais) už prieinamą kainą,
 • skatinamas konkurencingumas mažinant buvusių valstybinių monopolinių telekomunikacijų įmonių dominavimą, kurį jos išsaugojo tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, didelės spartos interneto, srityse.

Šias taisykles kiekvienoje ES šalyje taiko tos šalies valdžios institucijos, o nacionalinės reguliavimo institucijos koordinuoja savo politiką ES lygmeniu tokiuose forumuose kaip Europos elektroninių ryšių reglamentavimo institucija (BEREC) English. Pagal siūlomas naujas taisykles BEREC perimtų dalį reguliavimo funkcijų ir taptų viena visai Europai skirta agentūra.

Skatinamas ekonomikos augimas

Informacinės technologijos yra svarbi Europos ekonomikos augimo strategijos dalis. ES skaitmeninėje darbotvarkėje English nustatytos politikos kryptys ir priemonės, kad skaitmeninė revoliucija būtų kuo naudingesnė visiems.

Siekdama šio tikslo Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių vyriausybėmis, atitinkamomis organizacijomis ir įmonėmis. Šios suinteresuotosios šalys kasmet susirenka į Skaitmeninės darbotvarkės asamblėją English, kad įvertintų padarytą pažangą ir naujus uždavinius English.

Kuo geresnis informacinių technologijų panaudojimas

Nors daugiau nei pusė visų europiečių reguliariai naudojasi internetu, o mobiliuosius telefonus turi dar daugiau gyventojų, ES nori, kad informacinėmis technologijomis būtų naudojamasi kuo dažniau. Tai reiškia, kad:

 • įmonės ir privatūs asmenys turi turėti galimybę naudotis pigia, aukštos kokybės ryšių infrastruktūra ir plačia paslaugų pasiūla,
 • mes visi turime turėti galimybę įgyti įgūdžių, kurių reikia dirbant ir gyvenant informaciniame amžiuje.

ES to siekia:

 • užtikrindama, kad ryšio teikėjai ES nustatytų sąžiningas kainas už naudojimąsi mobiliuoju telefonu užsienyje (tarptinklinio ryšio tarifai English),
 • remdama interneto prieigos galimybes ir naujų skaitmeninių paslaugų skverbtį neturtingesniuose (dažnai atokiuose) ES regionuose,
 • skatindama, kad kuo daugiau namų ūkių, mokyklų ir kt. turėtų spartųjį plačiajuostį interneto ryšį,
 • remdama e. verslo paslaugų įmonėms ir internetu teikiamų viešųjų paslaugų plėtrą.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

 • Europos skaitmeninė darbotvarkėEnglish (en)
 • „Europeana“English (en)

Twitter

 • Skaitmeninė darbotvarkėEnglish (en)
 • EK atvirųjų duomenų politikaEnglish (en)
 • Saugesnis internetasEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?