Információs technológia


A digitális gazdaság – ha inkluzív, innovatív és hatékony – képes arra, hogy az üzleti szféra és a társadalom egészét gyökeresen átalakítsa. A fejlődés azon múlik, képesek vagyunk-e jobb árukat és szolgáltatásokat előállítani új, hatékonyabb eljárások révén.

Internetező kisfiú © Bilderbox

Egy a sok közül – internetet rendszeresen használó kisfiú.

A digitális gazdaság folyamatosan bővül. Növekedése hétszer a reálgazdaság bővülésénél. Az információs és kommunikációs technológiai ágazat az Európai Unió gazdaságának 4,8%-át teszi ki. A cégek által kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások 25%-a az információs és kommunikációs technológiák (ikt) fejlesztését, illetve innovációját szolgálja. Az uniós termelékenység növekedésének 50%-a az ikt-ágazatban megvalósuló beruházásoknak köszönhető.

A digitális technológiák az összes tudományterület fejlődését elősegítik, és ezek a technológiák képezik az alapját az innovációnak és a versenyképességnek is – a magánszektorban és a közszférában egyaránt.

Az uniós ikt-ágazat kiteljesedését azonban gátolja az a tény, hogy az EU-ban nincs egységes szakpolitikai keretrendszer. Az Európai Bizottság ezért a jelenlegi keretrendszer működésének javítására törekszik. Ennek során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

 • nyitott digitális piac épüljön ki az Európai Unióban;
 • mindegyik cégnek méltányos piacra jutási lehetőségek álljanak a rendelkezésére;
 • a fogyasztók érdekei megfelelő védelemben részesüljenek;
 • műszaki szabványok bevezetésére kerüljön sor;
 • megfelelő mértékű beruházások valósuljanak meg az ikt-val kapcsolatos kutatás és innováció területén.

Az EU európai digitális menetrendje English azt hivatott elősegíteni, hogy az európai gazdaság ismét növekedési pályára álljon, továbbá hogy az uniós polgárok és vállalkozások a legteljesebben kiaknázhassák a digitális technológiákban rejlő előnyöket. Az egységes digitális piac kiépítése hosszú távon gazdaságilag és társadalmilag egyaránt hasznos folyamat.

A digitális menetrendnek köszönhetően közelebb kerültünk három fontos cél megvalósításához, nevezetesen ahhoz, hogy:

 • jobb, gyorsabb és olcsóbb kommunikációs lehetőségek álljanak a rendelkezésünkre;
 • a stratégiai kutatás támogatása révén megerősödjön az uniós ipar;
 • lendületet kapjon a digitális készségek elsajátítása, a munkahelyteremtés és a vállalkozói tevékenység.

A digitális gazdaság képes arra, hogy pozitív öngerjesztő folyamatot indítson be. Ha interoperábilis, határok nélküli internetes környezetben vonzó tartalmak és szolgáltatások állnak a felhasználók rendelkezésére, az fellendíti a nagyobb sebességű és kapacitású szolgáltatások iránti keresletet. A kereslet növekedése arra ösztönzi az üzleti szereplőket, hogy beruházzanak a gyorsabb hálózatok kiépítésébe, amelyek pedig megnyitják az utat a nagyobb sebességű innovatív szolgáltatások előtt.

A fő cél az, hogy az uniós polgárok jóléti digitális társadalomban éljenek. Annak érdekében, hogy az EU közelebb kerüljön ennek megvalósításához, a Bizottság 13 célt tűzött ki maga elé. Azt kívánja elérni, hogy:

 1. 2013-ra a széles sávú lefedettség az EU egészében megvalósuljon;
 2. 2020-ra az Európai Unióban mindenki rendelkezzen legalább 30 Mbps sebességű széles sávú hozzáféréssel;
 3. 2020-ra az Unióban élő lakosoknak legalább 50%-a fizessen elő min. 100 Mbps sebességű széles sávú szolgáltatásra;
 4. 2015-re az EU-ban élők legalább 50%-a vásároljon termékeket az interneten;
 5. 2015-re az uniós lakosok legalább 20%-a vásároljon árukat és szolgáltatásokat más uniós országokban;
 6. 2015-re a kis- és középvállalkozásoknak legalább a 33%-a értékesítse termékeit az interneten;
 7. 2015-re gyakorlatilag kiegyenlítődjenek a belföldi és roamingtarifák;
 8. 2015-re az internet rendszeres felhasználóinak aránya 60%-ról 75%-ra, a hátrányos helyzetű felhasználók körében pedig 41%-ról 60%-ra növekedjen;
 9. 2015-re felére – azaz 30%-ról 15%-ra – csökkenjen azoknak a száma, akik korábban sohasem használták az internetet;
 10. 2015-re az uniós polgárok legalább 15%-a használja az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat, és közülük több mint 50% online töltse ki az űrlapokat;
 11. 2015-re mindazok a kulcsfontosságú, határokon átívelő közszolgáltatások, amelyekről az uniós országok 2011-ben megállapodnak, elérhetőek legyenek online;
 12. 2020-ra megduplázódjon, azaz 11 milliárd euróra nőjön az ikt-val kapcsolatos kutatási és fejlesztési beruházások összege;
 13. 2020-ra legalább 20%-kal csökkenjen a világításra felhasznált energia mennyisége.

Az Európai Bizottság és az uniós tagországok – a 2014-es adatok tanúsága szerint – jelentős eredményeket értek el, és jó úton haladnak afelé, hogy a Bizottság által 2015-re kijelölt 101 cél közül 72-t megvalósítsanak. Az uniós polgárok és vállalkozások gyakrabban használják az internetet, több terméket vásárolnak, illetve értékesítenek online, az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos ismereteik és készségeik bővülnek, és egyre nagyobb bizalommal viseltetnek a digitális technológiák iránt.

EU-átlag
Széles sáv2014Cél
Alapvető széles sávú lefedettség mindenkinek100%100% (2013-ban teljesült a cél)
Digitalizált egységes piac
Online vásárló fogyasztók47%50% (2015)
A határokon átívelő elektronikus kereskedelemben részt vevő emberek12%20% (2015)
Termékeket online értékesítő kis- és középvállalkozások14%33% (2015)
Digitális társadalmi befogadás
Rendszeres internethasználat72%75% (2015)
Internetet rendszeresen használó hátrányos helyzetű személyek57%60% (2015)
Internetet soha nem használó emberek20%15% (2015)
Közszolgáltatások
A közigazgatási szervekkel interneten kapcsolatot létesítő polgárok42%50% (2015)
A közigazgatási szervek űrlapjait online kitöltő és beküldő polgárok21%25% (2015)

További információk a digitális menetrenddel kapcsolatos célokról és eredményekről English

Az oldal tetejére

Az európai digitális menetrend

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

 • Európai digitális menetrendEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitális menetrendEnglish (en)
 • A Bizottság nyitott adatpolitikájaEnglish (en)
 • Biztonságosabb internetEnglish (en)

Az oldal tetejére

Kapcsolódó témák

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?