Információs technológia


Noha az információs forradalom – a mobiltelefonok, az internet, a nagy sebességű digitális átviteli rendszerek megjelenésének – mozgatórugóját a technológia és a piac jelenti, az EU tevékenysége nagyban elősegíti, hogy a folyamat végbemenjen. Ezt az Unió a következők révén valósítja meg:

 • nyitott európai piacot épít ki;
 • méltányos piacra jutási lehetőségeket biztosít mindegyik cég számára;
 • védelmezi a fogyasztók érdekeit;
 • műszaki szabványokat dolgoz ki.

Internetező kisfiú © Bilderbox

Egy a sok közül – internetet rendszeresen használó kisfiú.

Piacszabályozás

Az Európai Unió szabályozóként betöltött szerepe fejlődésen ment keresztül az évek során. A változásra azért volt szükség, hogy a szabályok lépést tartsanak az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével. A szabályozás terén az alábbi szerepek hárultak, illetve hárulnak az Európai Unióra:

 • olyan szabályok bevezetése, melyek hatálya az elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások mindegyikére kiterjed;
 • elérhető árakon méltányos hozzáférés biztosítása az alapszolgáltatásokhoz (telefon, fax, internet, ingyenes segélyhívások) minden fogyasztó számára, ideértve a fogyatékossággal élő személyeket is;
 • a verseny ösztönzése a korábbi tagállami távközlési monopóliumok által egyes szolgáltatások – pl. a széles sávú internet – terén megőrzött erőfölény mérséklése révén.

A szabályokat mindegyik EU-tagországban a nemzeti hatóságok alkalmazzák saját hatáskörükben. A tagállami szabályozó hatóságok szakpolitikájukat uniós szinten koordinálják egymással különböző fórumok – pl. az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete, BEREC English – közreműködésével. Jelenleg folyik azoknak a jogszabályjavaslatoknak a megvitatása, melyek elfogadása esetén a BEREC egész Európa vonatkozásában átveszi majd a tagállami hatóságoktól a szabályozói feladatkör egy részét.

A gazdasági növekedés ösztönzése

Az információs technológiák központi jelentőséggel bírnak Európa gazdasági növekedési stratégiája szempontjából. Az EU digitális menetrendje English felvázolja, milyen szakpolitikák és intézkedések szükségesek ahhoz, hogy mindenki számára a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani lehessen a digitális forradalom vívmányait.

E cél elérése érdekében a Bizottság szorosan együttműködik a tagállami kormányokkal, valamint az érintett szervezetekkel és vállalatokkal. A digitális menetrend témájában minden évben megrendezésre kerülő találkozó, az ún. digitális csúcs English lehetőséget teremt arra, hogy az érdekelt felek közösen felmérjék az elért eredményeket és az előttünk álló kihívásokat English.

Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet az információs technológiákból?

Noha az európai polgárok több mint a fele rendszeresen internetezik, és még ennél is többen használnak mobiltelefont, az EU arra törekszik, hogy lehetőség szerint mindenki élni tudjon az információs technológiák által biztosított lehetőségekkel. Ez csak akkor teljesül, ha:

 • a vállalatok és az egyéni felhasználók olcsó és kiváló minőségű kommunikációs infrastruktúrát vehetnek igénybe, és a szolgáltatások széles köréhez férhetnek hozzá;
 • mindannyian elsajátítjuk azokat a készségeket és ismereteket, amelyekre az információs társadalom korában elengedhetetlen szükség van a mindennapokban és a munka világában.

Az Európai Unió ezt a célt a következőképp igyekszik megvalósítani:

 • biztosítja, hogy a szolgáltatók méltányos díjakat számítsanak fel a más uniós országokban történő mobiltelefon-használatért (lásd: barangolási díjak English);
 • támogatja az internet-hozzáférést és az új digitális szolgáltatások térhódítását az EU szegényebb (gyakran távol eső) régióiban;
 • elősegíti, hogy minél több család, iskola stb. rendelkezzen hozzáféréssel a nagy sebességű, széles sávú szolgáltatásokhoz;
 • támogatja a vállalatok számára biztosított elektronikus üzleti szolgáltatások, valamint az interneten elérhető közszolgáltatások térnyerését.

Az oldal tetejére

Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

 • Európai digitális menetrendEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitális menetrendEnglish (en)
 • A Bizottság nyitott adatpolitikájaEnglish (en)
 • Biztonságosabb internetEnglish (en)

Az oldal tetejére

Kapcsolódó témák

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?