Informacijska tehnologija


Iako je informacijska revolucija - mobilni telefoni, internet, digitalni sustav isporuke velike brzine - predvođena tehnologijom i tržišnim snagama, EU je odigrao ključnu ulogu u potpori:

 • stvaranjem otvorenog europskog tržišta
 • omogućivanjem ravnopravnog pristupa za sve tvrtke
 • zaštitom prava potrošača
 • uspostavom tehničkih standarda

Dječak na internetu © Bilderbox

Jedan od brojnih redovitih korisnika interneta.

Uređivanje tržišta

EU je tijekom godina razvio regulatornu ulogu kako bi mogao pratiti informacijske i komunikacijske tehnologije koje se razvijaju:

 • uvođenjem pravila o svim elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama
 • omogućivanjem ravnopravnog pristupa osnovnim uslugama (telefon, faks, internet, besplatni pozivi u nuždi) po dostupnim cijenama svim potrošačima - uključujući i osobama s invaliditetom
 • poticanjem tržišnog natjecanja smanjujući dominantan položaj prijašnjih nacionalnih telekomunikacijskih monopola za određene usluge poput brzog pristupa internetu.

Tijela u svakoj zemlji EU-a neovisno primjenjuju propise, a nacionalni regulatori koordiniraju politike na razini EU-a forumima poput Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, BEREC English. U okviru predloženih novih propisa, BEREC bi preuzeo dio regulatorne funkcije te postao jedinstvena agencija za cijelu Europu.

Poticaj gospodarskom rastu

Informacijske tehnologije ključne su za europsku gospodarsku strategiju za rast. U okviru digitalne agende English iznesene su politike i mjere za povećanje koristi digitalne revolucije za sve.

Kako bi to ostvarila Komisija blisko surađuje s nacionalnim vladama te važnim organizacijama i poduzećima. Godišnja skupština za digitalnu agendu English okuplja te dionike kako bi procijenili napredak i nadolazeće izazove English.

Maksimalno povećanje korištenja informacijskih tehnologija

Iako više od polovine Europljana redovito koristi internet, a još ih više koristi mobilne telefone, EU želi maksimalno povećati korištenje informacijskih tehnologija. To znači:

 • poduzeća i pojedinci moraju imati pristup jeftinoj, visoko kvalitetnoj komunikacijskoj infrastrukturi i širok raspon usluga
 • svi moramo usvojiti vještine potrebne za život i rad u informacijskom dobu.

EU želi to ostvariti tako da:

 • osigura da operateri naplaćuju poštene cijene za korištenje mobilnih telefona u inozemstvu unutar EU-a (naknada za roaming English)
 • podrži pristup internetu i ulazak novih digitalnih usluga u siromašnije (često udaljenije) regije EU-a
 • promiče širenje vrlo brzih širokopojasnih veza u kućanstvima, školama itd.
 • podupire širenje usluga e-poslovanja za tvrtke i internetskih javnih usluga.

Vrh

VrhOstanite povezani

Facebook

 • Digitalna agenda za EuropuEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitalni rasporedEnglish (en)
 • EC politika otvorenih podatakaEnglish (en)
 • Sigurniji InternetEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?