Informacijska tehnologija


Uz uvjet da djeluje učinkovito, inkluzivno i inovativno, digitalno gospodarstvo ima potencijal za preoblikovanje načina poslovanja i društva u cjelini. Ključ je napretka osigurati bolje proizvode i usluge zahvaljući novim, učinkovitijim procesima.

Dječak pretražuje internet © Bilderbox

Jedan od mnogih redovitih korisnika interneta

Digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže nego realno gospodarstvo. Udio sektora informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u gospodarstvu EU-a iznosi 4,8 %. Na IKT otpada 25 % svih troškova poslovanja u području istraživanja i razvoja, dok se zahvaljujući ulaganju u tom sektoru generira 50 % rasta produktivnosti u EU-u.

Digitalne tehnologije temelj su inovativnosti i konkurentnosti u privatnom i javnom sektoru te znanstvenog napretka u svim disciplinama.

Međutim rascjepkan politički okvir usporava sektor IKT-a u Europskoj uniji. Europska komisija stoga radi na poboljšanju tog okvira, uz naglasak na sljedećemu:

 • stvaranju otvorenog digitalnog tržišta u EU-u
 • omogućivanju ravnopravnog pristupa za sva poduzeća
 • zaštiti interesa potrošača
 • uspostavi tehničkih norma
 • ulaganju u istraživanje i inovacije u IKT-u.

Digitalnom agendom EU-a za Europu English cilj je omogućiti novi zamah europskom gospodarstvu, a građanima i poduzećima u EU-u pomoći da maksimalno iskoriste prednosti digitalnih tehnologija. Stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta donijet će dugoročne gospodarske i društvene koristi.

U okviru Digitalne agende već je postignut napredak prema trima glavnim ciljevima:

 • poboljšanju, ubrzanju i padu cijene komunikacije
 • jačanju industrije EU-a zahvaljući potpori strateškom istraživanju
 • poticanju digitalnih vještina, poslova i poduzetništva.

Digitalno gospodarstvo može biti poticaj za spiralu uspješnosti. Privlačnim sadržajem i uslugama, koji su dostupni u interoperabilnom internetskom okruženju bez granica, potiče se potražnja za većim brzinama i kapacitetima. Tako nastaje poslovni model za ulaganje u brže mreže, čime se ponovno utire put inovativnim uslugama utemeljenima na većim brzinama.

Komisija si je postavila 13 ciljeva koji će pridonijeti približavanju EU-a njegovu glavnom cilju: razvijenu i konkurentnu digitalnom društvu.

 1. Širokopojasni pristup diljem EU-a do 2013.
 2. Širokopojasni pristup iznad 30 Mb/s diljem EU-a do 2020.
 3. 50 % pretplatnika na širokopojasni pristup iznad 100 Mb/s u EU-u do 2020.
 4. 50 % osoba u EU-u koje obavljaju kupnju na internetu do 2015.
 5. 20 % osoba u EU-u koje robu i usluge kupuju u drugim državama članicama do 2015.
 6. 33 % malih i srednjih poduzetnika koji obavljaju prodaju na internetu do 2015.
 7. Sve veće smanjenje razlike između roaminga i nacionalnih tarifa do 2015.
 8. Povećati redovito korištenje internetom sa 60 % na 75 % do 2015., a među osobama u nepovoljnom položaju s 41 % na 60 %
 9. Prepoloviti udio osoba koje se nikad nisu koristile internetom s 30 % na 15 % do 2015.
 10. 15 % građana EU-a koristi se uslugama e-uprave do 2015., više od polovine ispunjuje i elektroničke obrasce
 11. Sve ključne prekogranične javne usluge koje su države članice usuglasile 2011. trebaju biti dostupne na mreži do 2015.
 12. Udvostručenje javnih ulaganja u istraživanje i razvoj u području informacijske i komunikacijske tehnologije na 11 milijardi eura do 2020.
 13. Smanjenje količine energije potrošene za rasvjetu za 20 % do 2020.

Prema podacima iz 2014., Europska komisija i države članice rade na ispunjenju 72 Komisijina digitalna cilja, od njih ukupno 101, do 2015., što je dobar napredak. Građani i poduzeća u EU-u sve se više koriste internetom i kupuju na internetu, njihove se vještine u IKT-u poboljšavaju, a samopouzdanje im raste.

Prosjek EU-a
Širokopojasni pristup2014.Cilj
Dostupnost osnovnog širokopojasnog pristupa za sve100 %100 % (postignuto 2013.)
Jedinstveno digitalno tržište
Osobe koje kupuju na internetu47 %50 % (2015.)
Osobe koje sudjeluju u prekograničnoj e-trgovini12 %20 % (2015.)
Mala i srednja poduzeća koja obavljaju prodaju na internetu14 %33 % (2015.)
Digitalna uključenost
Redovito korištenje internetom72 %75 % (2015.)
Osobe u nepovoljnom položaju koje se redovito koriste internetom57 %60 % (2015.)
Osobe koje se nikada nisu koristile internetom20 %15 % (2015.)
Javne usluge
Građani koji komuniciraju s javnim tijelima s pomoću interneta42 %50 % (2015.)
Građani koji ispunjuju elektroničke obrasce javnih tijela do 2015.21 %25 % (2015.)

Više o ciljevima i postignućima English

Vrh

Digitalna agenda za Europu

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

 • Digitalna agenda za EuropuEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitalni rasporedEnglish (en)
 • EC politika otvorenih podatakaEnglish (en)
 • Sigurniji InternetEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?