Teicneolaíocht faisnéise


Cé gurb iad an teicneolaíocht agus an margadh a thiomáineann an réabhlóid faisnéise – fóin phóca, an t-idirlíon, córais seachadta dhigiteacha ardluais, rinne an AE sárobair thacaíochta tríd an méid seo:

 • margadh Eorpach oscailte a chruthú
 • cothrom iomaíochta a chinntiú do gach gnólacht
 • leasanna tomhaltóirí a chosaint
 • caighdeáin theicniúla a leagan síos.

Gasúr ag scimeál ar an idirlíon © Bilderbox

Duine den tromlach - duine a úsáideann an t-idirlíon go rialta.

An margadh a rialáil

Thar na blianta tá forás tagtha ar ról rialála an AE d'fhonn coinneáil bord ar bhord le forbairtí i gcúrsaí TFC:

 • tugann sé isteach rialacha a chlúdaíonn gach líonra agus gach seirbhís in earnáil na cumarsáide leictreonaí 
 • cinntíonn sé go bhfuil rochtain chóir ag na tomhaltóirí uile - daoine faoi mhíchumas freisin - ar sheirbhísí bunúsacha (fón, facs, idirlíon, glaonna éigeandála saor in aisce)
 • spreagann sé iomaíocht tríd an gcinseal a laghdú a bhí ag iarmhonaplachtaí náisiúnta teileachumarsáide i dtaobh seirbhísí áirithe, e.g. idirlíon ardluais.

Cuireann na húdaráis i ngach tír den AE na rialacha i bhfeidhm ar bhonn neamhspleách, agus coinníonn na rialaitheoirí náisiúnta a mbeartais comhordaithe le beartais na rialaitheoirí eile ar fud an AE trí Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach English. Faoi rialacha nua atá beartaithe, ghlacfadh Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach ar láimh cuid den rialáil, sa dóigh gur gníomhaireacht aonair don Eoraip ar fad a bheadh ann.

Fás eacnamaíoch a thiomáint

Cuid lárnach iad na teicneolaíochtaí faisnéise i straitéis fáis eacnamaíoch na hEorpa. Tá beartais agus gníomhartha leagtha amach i gClár oibre digiteach English an AE chun an oiread leasa is féidir a bhaint as an réabhlóid dhigiteach do chách.

Chun an sprioc sin a bhaint amach, oibríonn an Coimisiún i ndlúthchomhar leis na rialtais náisiúnta agus le heagraíochtaí agus le gnólachtaí ábhartha. Gach bliain sa Tionól um an gClár Oibre Digiteach English tugtar na geallsealbhóirí sin le chéile le measúnú a dhéanamh ar an méid dul chun cinn atá déanta agus na dúshláin atá ag teacht English.

An úsáid a bhaintear as teicneolaíochtaí faisnéise a uasmhéadú

Cé go n-úsáideann breis is leath de mhuintir na hEorpa an t-idirlíon go rialta, agus go n-úsáideann níos mó arís fóin phóca, is mian leis an AE úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise a uasmhéadú. Is é a chiallaíonn sé sin:

 • caithfidh rochtain a bheith ag gnólachtaí agus ag daoine aonair ar bhonneagar cumarsáide atá neamhchostasach agus d'ardcháilíocht agus ar réimse leathan seirbhísí
 • ní mór dúinn a bheith in ann eolas a chur ar na scileanna a theastaíonn le bheith beo agus le bheith ag obair le linn aois na faisnéise.

Tá an AE ag gníomhú chun an méid sin a bhaint amach:

 • trína chinntiú nach ngearrann oibreoirí ach praghsanna córa ar úsáid fóin phóca ar an gcoigríoch laistigh den AE (táillí fánaíochta English)
 • trí thacú le rochtain ar an idirlíon agus le himscaradh seirbhísí digiteacha nua i réigiúin atá bocht (agus imeallach go minic)
 • trí idirlíon leathanbhanda ardluais a chur chun cinn i gcomhair teaghlach, scoileanna, etc.
 • trí thacú le méadú na seirbhísí ríomhghnó i gcomhair gnólachtaí agus le méadú na seirbhísí ar líne don phobal.

Barr

BarrFan ceangailte

Facebook

 • Clár Digiteach don EoraipEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Clár DigiteachEnglish (en)
 • Beartas an CE um Shonraí OscailteEnglish (en)
 • Idirlíon SábháilteEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?