Teicneolaíocht faisnéise


Más amhlaidh go bhfuil sé éifeachtach, uilechuimsitheach agus nuálaíoch, tá sé de chumas ag an ngeilleagar digiteach dul i gcion go mór ar ghnólachtaí agus ar an tsochaí i gcoitinne. Chun dul chun cinn a dhéanamh, is gá táirgí agus seirbhisí níos fearr a sholáthar trí phróisis nua atá níos éifeachtaí a thabhairt isteach.

Gasúr ag scimeáil ar an idirlíon © Bilderbox

Duine den tromlach – duine a úsáideann an t-idirlíon go rialta.

Tá an geilleagar digiteach ag fás seacht n-uaire níos tapúla ná an fíorgheilleagar. Sciar 4.8% de gheilleagar an AE atá ag earnáil na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide. Caitear 25% de bhuiséad gnólachtaí ar thaighde agus forbairt i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide agus 50% den fhás ar tháirgiúlacht san AE, is toradh é ar an infheistíocht sa réimse sin.

Is crann taca iad na teicneolaíochtaí digiteacha don nuálaíocht agus don iomaíochas sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí agus don dul chun cinn eolaíoch atá á dhéanamh i ngach disciplín.

Mar sin féin, tá bac ar earnáil na teicneolaíochta cumarsáide agus faisnéise san AE go dtí seo i ngeall ar easnaimh sa chreat beartais. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún Eorpach ag obair ar an gcreat sin a fheabhsú agus tá sé ag cur béime ar na nithe seo a leanas:

 • margadh digiteach oscailte a bheith san AE
 • cothrom iomaíochta a chinntiú do gach gnólacht
 • leasanna tomhaltóirí a chosaint
 • caighdeáin theicniúla a leagan síos
 • infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus nuálaíocht i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide.

Tá sé mar aidhm ag an gClár Oibre Digiteach don Eoraip English geilleagar na hEorpa a athbheochan agus cabhrú le saoránaigh agus gnólachtaí an AE an leas is mó is féidir leo a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha. Tá buntáistí fadtéarmacha eacnamaíocha agus sóisialta le margadh digiteach aonair.

Tá dul chun cinn déanta cheana féin ag an gClár Oibre Digiteach i dtreo 3 phríomhchuspóir, mar atá:

 • cumarsáid a bheith níos fearr, níos tapúla agus níos saoire
 • tionscal an AE a neartú trí thaighde straitéiseach a mhaoiniú
 • scileanna digiteacha, poist agus cumas fiontraíochta a chur chun cinn.

Tá sé de chumas ag an ngeilleagar digiteach fáinne óir (fáinne an ratha) a chruthú. Is é sin le rá, má chuirtear ábhar mealltach agus seirbhísí tarraingteacha ar fáil i dtimpeallacht idirlín idir-inoibritheach gan teorainn, beidh éileamh níos mó ar luasanna níos tapúla agus ar thoilleadh níos mó. Sa chás sin beidh cúis mhaith ag gnólachtaí le hinfheistiú i líonraí níos tapúla, agus fágfaidh sin go dtiocfaidh seirbhísí nuálaíocha chun cinn a bheidh ag feidhmiú ar luasanna níos tapúla.

Tá 13 sprioc leagtha amach ag an gCoimisiún dó féin. Cuideoidh gach ceann acu leis an AE an sprioc foriomlán atá aige a bhaint amach, mar atá, an tsochaí dhigiteach a bheith rathúil agus iomaíoch.

 1. Leathanbhanda a bheith ar fáil ar fud an AE faoi 2013
 2. Leathanbhanda de luas os cionn 30 meigibheart sa soicind a bheith ar fáil ar fud an AE faoi 2020
 3. Síntiús a bheith ag 50% de phobal an AE le leathanbhanda os cionn 100 meigibheart sa soicind faoi 2020
 4. 50% de phobal an AE ag siopadóireacht ar líne faoi 2015
 5. 20% de phobal an AE ag ceannach earraí agus seirbhísí i dtíortha eile san AE faoi 2015
 6. 33% d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide ag díol ar líne faoi 2015
 7. An difríocht idir taraifí fánaíochta agus taraifí náisiúnta a bheith beagnach imithe faoi 2015
 8. Méadú ar úsáid rialta an idirlín ó 60% go dtí 75% faoi 2015, agus ó 41% go dtí 60% i gcás daoine faoi mhíbhuntáiste
 9. An líon daoine nár úsáid an t-idirlíon riamh a laghdú ó 30% go dtí 15% faoi 2015
 10. An tseirbhís eGovernment a bheith á úsáid ag 15% de shaoránaigh an AE faoi 2015 agus leath díobh sin ag líonadh na bhfoirmeacha agus á gcur isteach tríd an tseirbhís sin
 11. Cinneadh a bheith déanta ag tíortha uile an AE go mbeidh na príomhsheirbhísí poiblí trasteorann ar fad ar fáil ar líne faoi 2015
 12. An méid infheistíochta i dtaighde agus forbairt i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a dhúbailt go €11 billiún faoi 2020
 13. An méid leictreachais atá á úsáid le haghaidh soilsiú a laghdú 20% faoi 2020

De réir shonraí 2014, bainfidh an Coimisiún Eorpach agus tíortha an AE 72 ceann de 101 sprioc digiteach an Choimisiúin amach faoi 2015. Is maith an dul chun cinn é sin. Tá saoránaigh agus gnólachtaí an AE ag úsáid an idirlín níos minice agus ag déanamh níos mó siopadóireachta ar líne. Tá feabhas ag teacht ar a scileanna ríomhaireachta agus is mó an mhuinín atá acu anois as cúrsaí digiteacha.

Meán an AE
Leathanbhanda2014Sprioc
Cumhdach bunúsach leathanbhanda do chách100%100% (bainte amach 2013)
Margadh aonair digiteach
Ceannach ar líne47%50% (2015)
Ríomhthráchtáil trasteorann12%20% (2015)
Fiontair bheaga agus mheánmhéide a dhíolann ar líne14%33% (2015)
Uilechuimsitheacht dhigiteach
Úsáid rialta an idirlín72%75% (2015)
Daoine atá faoi mhíchumas a úsáideann an t-idirlíon go rialta57%60% (2015)
Daoine nár úsáid an t-idirlíon riamh20%15% (2015)
Seirbhísí poiblí
Saoránaigh a bhíonn i dteagmháil le húdaráis phoiblí ar líne42%50% (2015)
Saoránaigh a líonann isteach foirmeacha do na húdaráis phoiblí ar líne21%25% (2015)

Tuilleadh eolas faoi spriocanna agus faoi na bearta atá bainte amach English

Barr

Clár Oibre Digiteach don Eoraip

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • Clár Digiteach don EoraipEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Clár DigiteachEnglish (en)
 • Beartas an CE um Shonraí OscailteEnglish (en)
 • Idirlíon SábháilteEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?