Navigatsioonitee

Infotehnoloogia


Kuigi inforevolutsiooni – mobiiltelefonid, Internet, kiired digitaalsed ülekandesüsteemid – juhitakse tehnoloogia ja turujõudude poolt, on ELil olnud selles oluline toetav roll. ELi ülesanneteks on:

 • luua avatud Euroopa turg;
 • tagada õiglane juurdepääs kõigi ettevõtete jaoks;
 • kaitsta tarbijate huve;
 • töötada välja tehnilised standardid.

Poiss internetis surfamas © Bilderbox

Üks paljudest – korrapärane Interneti kasutaja.

Turu reguleerimine

ELi reguleeriv roll on kujunenud välja aastate jooksul, et pidada sammu IKT valdkonna arenguga. EL teeb järgmist:

 • kehtestab eeskirjad, mis hõlmavad kõiki elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid;
 • tagab kõigile klientidele (sealhulgas puuetega inimestele) mõistliku hinnaga võrdse juurdepääsu põhiteenustele (telefon, faks, Internet, tasuta hädaabikõned);
 • edendab konkurentsi, vähendades endiste riiklike telekommunikatsioonimonopolide valitsevat seisundit, mis olid säilinud teatavate teenuste puhul (näiteks kiire Internetiühendus).

Kõnealuseid eeskirju kohaldavad iga ELi liikmesriigi asjaomased asutused sõltumatult. Liikmesriikide seadusandjad koordineerivad oma poliitikat ELi tasandil, muuhulgas ka elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti, BEREC English kaudu. Uute kavandatud eeskirjade alusel võtaks BEREC osaliselt üle reguleeriva funktsiooni, olles seega ühtne agentuur kogu Euroopa jaoks.

Majanduskasvu edendamine

Infotehnoloogia on Euroopa majanduskasvu stateegia keskmes. ELi digitaalarengu tegevuskavas English on määratletud poliitika ja meetmed, et maksimeerida kõigi jaoks digitaalse revolutsiooni eeliseid.

Sel eesmärgil teeb komisjon tihedat koostööd liikmesriikide valitsuste, asjaomaste organisatsioonide ning ettevõtetega. Sidusrühmad kohtuvad iga-aastase digitaalarengu tegevuskava assamblee English raames, et hinnata edusamme ning tekkivaid väljakutseid English.

Infotehnoloogia kasutamise maksimeerimine

Kuigi enam kui pooled eurooplastest kasutavad korrapäraselt Internetti ning mobiiltelefone veelgi rohkem, soovib EL maksimeerida infotehnoloogia kasutamist. See tähendab, et

 • äriühingutel ja üksikisikutel oleks juurdepääs odavale, kõrge kvaliteediga side infrastruktuurile ja laialdasele teenuste valikule;
 • meil kõigil oleks võimalik omandada vajalikke oskusi infoajastul elamiseks ja töötamiseks.

EL võtab nende eesmärkide saavutamiseks järgmiseid meetmeid:

 • tagab, et operaatorid kehtestavad õiglased hinnad mobiiltelefonide kasutamise puhul teistes ELi liikmesriikides (rändlustasud English);
 • toetab internetiühenduse ja uute digiteenuste sisseseadmist vaesemastes ELi piirkondades (sageli äärealad);
 • edendab kiire lairibaühenduse levikut kodudes, koolides, jne;
 • toetab ettevõtjate e-teenuste ja veebipõhiste avalike teenuste laiendamist.

Üles

ÜlesPüsige liinil

Facebook

 • Euroopa digitaalne tegevuskavaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitaalarengu tegevuskavaEnglish (en)
 • ELi avatud teabepoliitikaEnglish (en)
 • Safer InternetEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?