Τεχνολογία πληροφοριών


Μπορεί η επανάσταση στον τομέα των επικοινωνιών να οφείλεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και στις δυνάμεις της αγοράς – κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο, ψηφιακά συστήματα υψηλής ταχύτητας – ωστόσο σημαντικός ήταν και ο ρόλος που έπαιξε η ΕΕ με τους εξής τρόπους:

 • δημιουργώντας μια ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά
 • κατοχυρώνοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλες τις επιχειρήσεις
 • προασπίζοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών
 • καθιερώνοντας τεχνικά πρότυπα.

Ένα αγόρι περιηγείται στο διαδίκτυο © Bilderbox

Ένας από τους πολυάριθμους τακτικούς χρήστες του διαδικτύου.

Ρύθμιση της αγοράς

Ο ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕ εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου, ώστε να συμβαδίζει με τον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των ICT. Η δράση της συνίσταται στα εξής:

 • θεσπίζει κανόνες που διέπουν όλα τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών  
 • εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση  στις βασικές υπηρεσίες (τηλέφωνο, φαξ, διαδίκτυο, δωρεάν κλήση αριθμών έκτακτης ανάγκης) σε προσιτές τιμές για όλους τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες
 • τονώνει τον ανταγωνισμό με περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης που συνήθως είχαν τα προηγούμενα εθνικά μονοπώλια τηλεπικοινωνιών για ορισμένες υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Οι κανόνες εφαρμόζονται με ανεξάρτητο τρόπο από τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους. Παράλληλα όμως, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν τις πολιτικές τους σε επίπεδο ΕΕ, συμμετέχοντας σε φόρουμ όπως ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) English. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, ο BEREC θα αναλάβει ένα μέρος της ρυθμιστικής λειτουργίας και θα γίνει ενιαίος φορέας για όλη την Ευρώπη.

Προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη

Οι τεχνολογίες πληροφοριών έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Το ψηφιακό θεματολόγιο English της ΕΕ περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης για όλους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και με οργανισμούς και επιχειρήσεις του κλάδου. Η ετήσια Σύνοδος για το Ψηφιακό Θεματολόγιο English φέρνει σε επαφή όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να αξιολογήσουν την επιτευχθείσα πρόοδο και τις προκλήσεις του μέλλοντος English.

Μεγιστοποίηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών

Μπορεί οι μισοί και πλέον Ευρωπαίοι να είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου και ακόμη περισσότεροι να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, ωστόσο η ΕΕ επιθυμεί να αποκομίζουν όλοι τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τις τεχνολογίες των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι:

 • οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υποδομές επικοινωνιών χαμηλού κόστους αλλά υψηλού επιπέδου, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
 • κάθε πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην εποχή της πληροφορίας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η ΕΕ λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

 • μεριμνά ώστε οι εταιρείες να χρεώνουν λογικές τιμές για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε άλλες χώρες της ΕΕ (τέλη περιαγωγής English)
 • στηρίζει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη διείσδυση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στις φτωχότερες (συχνά απομακρυσμένες) περιφέρειες της Ευρώπης
 • προωθεί τη διάδοση της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στα νοικοκυριά, τα σχολεία κ.λπ.
 • στηρίζει την επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις, καθώς και των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

 • Ψηφιακό θεματολόγιο για την ΕυρώπηEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Ψηφιακό θεματολόγιοEnglish (en)
 • Πολιτική ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςEnglish (en)
 • Ασφαλέστερο διαδίκτυοEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;