Τεχνολογία πληροφοριών


Μια αποδοτική, χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμα ψηφιακή οικονομία μπορεί να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Το κλειδί της προόδου είναι η διάθεση καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω νέων, αποτελεσματικότερων διαδικασιών.

Αγόρι σερφάρει στο Διαδίκτυο © Bilderbox

Ένας από τους πολυάριθμους τακτικούς χρήστες του Διαδικτύου.

Η ψηφιακή οικονομία παρουσιάζει επταπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με την πραγματική οικονομία. Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αντιπροσωπεύει το 4,8% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ΤΠΕ αντιστοιχούν στο 25% όλων των επιχειρηματικών δαπανών για έρευνα και καινοτομία, ενώ από τις επενδύσεις στον τομέα αυτό προέρχεται το 50% της συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας στην ΕΕ.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στηρίζουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και την επιστημονική πρόοδο σε όλους τους κλάδους.

Παρ' όλα αυτά, ο τομέας των ΤΠΕ στην ΕΕ δεν αξιοποιείται πλήρως λόγω των αποσπασματικών πολιτικών των κρατών μελών. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, δίνοντας έμφαση στα εξής:

 • δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής αγοράς στην ΕΕ
 • εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για όλες τις επιχειρήσεις
 • προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών
 • καθιέρωση τεχνικών προτύπων
 • επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία στις ΤΠΕ.

Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη English έχει ως στόχο την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την παροχή βοήθειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ήδη σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη 3 κύριων στόχων:

 • παροχή καλύτερων, ταχύτερων και πιο προσιτών επικοινωνιών
 • ενίσχυση της βιομηχανίας της ΕΕ μέσα από την παροχή στήριξης για έρευνες στρατηγικής σημασίας
 • προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ψηφιακή οικονομία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο. Η παροχή ελκυστικού περιεχομένου και υπηρεσιών, σε ένα διαλειτουργικό, διαδικτυακό περιβάλλον χωρίς σύνορα, τονώνουν τη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και δυναμικότητα. Αυτός είναι ένας ικανός λόγος από επιχειρηματική άποψη για την επένδυση σε ταχύτερα δίκτυα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για καινοτόμες υπηρεσίες σε υψηλότερες ταχύτητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει 13 στόχους, καθένας από τους οποίους θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στον γενικότερο στόχο: μια ευημερεύουσα και ανταγωνιστική ψηφιακή κοινωνία.

 1. ευρυζωνική κάλυψη ολόκληρης της ΕΕ έως το 2013
 2. ευρυζωνική κάλυψη ολόκληρης της ΕΕ με ταχύτητα πάνω από 30 Mbps ανά δευτερόλεπτο έως το 2020
 3. το 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών πρέπει να έχει συνδρομή με ταχύτητα πάνω από 100 Mbps ανά δευτερόλεπτο έως το 2020
 4. το 50% του πληθυσμού πρέπει να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές έως το 2015
 5. το 20% του πληθυσμού πρέπει να πραγματοποιεί διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές έως το 2015
 6. το 33% των ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις έως το 2015
 7. η διαφορά μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων πρέπει να πλησιάσει το μηδέν το 2015.
 8. Αύξηση της τακτικής χρήσης του διαδικτύου από 60% σε 75% μέχρι το 2015 και από 41% έως 60% για τα μειονεκτούντα άτομα
 9. υποδιπλασιασμός του ποσοστού του πληθυσμού που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, από 30% σε 15% έως το 2015
 10. το 15% των πολιτών πρέπει να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έως το 2015, οι δε μισοί εξ αυτών πρέπει να επιστρέφουν ηλεκτρονικά τα συμπληρωμένα έντυπα
 11. όλες οι βασικές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο που συμφωνήθηκε το 2011 με τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες έως το 2015
 12. διπλασιασμός των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020
 13. μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό κατά 20% έως το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ένωσης σημειώνουν πρόοδο στην επίτευξη 72 από τους 101 ψηφιακούς στόχους της Επιτροπής έως το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2014. Αυτό είναι θετικό σημάδι. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και κάνουν ηλεκτρονικές αγορές όλο και περισσότερο, ενώ οι δεξιότητες τους, και κατ' επέκταση η αυτοπεποίθησή τους, στη χρήση των ΤΠΕ αυξάνονται.

Μέσος όρος ΕΕ
Ευρυζωνικά δίκτυα2014Στόχος
Βασική ευρυζωνική κάλυψη για όλους100%100% (επετεύχθη το 2013)
Ψηφιακή ενιαία αγορά
Άτομα που κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά47%50% (2015)
Άτομα που συμμετέχουν σε διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές12%20% (2015)
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου14%33% (2015)
Ψηφιακή ένταξη
Τακτική χρήση του διαδικτύου72%75% (2015)
Μειονεκτούντα άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τακτικά57%60% (2015)
Άτομα που δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο20%15% (2015)
Δημόσιες υπηρεσίες
Πολίτες που διεκπεραιώνουν πράξεις με τις δημόσιες αρχές στο διαδίκτυο42%50% (2015)
Πολίτες που συμπληρώνουν έντυπα που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές ηλεκτρονικά έως το 201521%25% (2015)

Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους και τα επιτεύγματα English

Αρχή σελίδας

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

 • Ψηφιακό θεματολόγιο για την ΕυρώπηEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Ψηφιακό θεματολόγιοEnglish (en)
 • Πολιτική ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςEnglish (en)
 • Ασφαλέστερο διαδίκτυοEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;