Informationsteknologi


It-revolutionen – mobiltelefoner, internettet og digitale højhastighedssystemer – er først og fremmest drevet af teknologi og markedskræfter, men EU har også spillet en vigtig rolle ved at:

 • skabe et åbent europæisk marked
 • sikre rimelig adgang for alle virksomheder
 • forsvare forbrugernes interesser
 • fastsætte tekniske standarder.

Dreng surfer på nettet © Bilderbox

En af de mange, der bruger internettet regelmæssigt.

Regulering af markedet

EU's regulerende rolle har ændret sig i årenes løb for at holde trit med it-udviklingen. EU skal:

 • indføre regler for alle elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
 • sikre, at alle kunder har ordentlig adgang til grundlæggende tjenester (telefon, fax, internet, gratis nødopkald) til rimelige priser - det gælder også for handicappede
 • stimulere konkurrencen ved at svække den dominerende stilling, som tidligere nationale telemonopoler plejede at fastholde for visse tjenester, som f.eks. højhastighedsadgang til internettet.

Reglerne gennemføres særskilt af myndighederne i hvert enkelt medlemsland, men de nationale myndigheder koordinerer deres tiltag på EU-plan, blandt andet via den såkaldte sammenslutning af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC) English. Ifølge et nyt forslag skal BEREC overtage dele af reguleringen og blive et fælles organ for hele EU.

Økonomisk vækst

It-teknologi er en vigtig del af EU's vækststrategi. EU's digitale dagsorden English skitserer politikker og initiativer, der kan give alle størst muligt udbytte af den digitale revolution.

For at nå dette mål arbejder Kommissionen tæt sammen med EU-landenes regeringer og relevante organisationer og virksomheder. På det årlige fællesmøde om den digitale dagsorden English kan de drøfte fremskridt og nye udfordringer English.

Størst mulig it-brug

Selv om over halvdelen af alle europæere er regelmæssige internetbrugere, og endnu flere har en mobiltelefon, vil EU gerne maksimere brugen af informationsteknologi. Det indebærer, at:

 • erhvervslivet og borgerne skal have adgang til billig kommunikationsinfrastruktur af høj kvalitet og en bred vifte af tjenesteydelser
 • vi alle skal kunne opnå de færdigheder, der er nødvendige for at leve og arbejde i informationsalderen.

For at nå dette mål vil EU:

 • sikre, at teleselskaberne benytter rimelige priser for brug af mobiltelefoner i udlandet i EU (roamingafgifter English)
 • støtte internetadgang og udbredelse af nye digitale tjenester i fattigere (ofte fjerntliggende) egne af EU
 • fremme udbredelsen af højhastighedsbredbånd til private husstande, skoler m.m.
 • støtte udviklingen af e-handel for virksomheder og offentlige onlinetjenester.

Til toppen

Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • En digital dagsorden for EuropaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digital dagsordenEnglish (en)
 • Kommissionens åbne datapolitikkerEnglish (en)
 • Sikrere brug af InternettetEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?