Informationsteknologi


Den digitale økonomi har potentiale til at ændre både erhvervslivet og samfundet som helhed – forudsat at den er effektiv, inklusiv og innovativ. Nøglen til fremskridt er at skabe bedre produkter og tjenesteydelser gennem nye og mere effektive processer.

Dreng surfer på nettet © Bilderbox

En af de mange, der bruger internettet regelmæssigt.

Den digitale økonomi vokser syv gange hurtigere end realøkonomien. Informations- og kommunikationsteknologisektoren (ikt-sektoren) tegner sig for 4,8 % af EU’s økonomi. 25 % af virksomhedernes samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) går til ikt, mens investeringer i sektoren skaber 50 % af den samlede produktivitetsvækst i EU.

Digitale teknologier medvirker til at skabe innovation og konkurrenceevne i den private og offentlige sektor og videnskabelige fremskridt inden for alle fagområder.

Men ikt-sektoren i EU har været hæmmet af en fragmenteret politik. Kommissionen arbejder derfor på at:

 • skabe et åbent digitalt marked i EU
 • sikre rimelig adgang for alle virksomheder
 • forsvare forbrugernes interesser
 • fastsætte tekniske standarder
 • investere i ikt-forskning og -innovation

EU's digitale dagsorden for Europa English skal puste nyt liv i Europas økonomi og hjælpe EU's borgere og virksomheder med at udnytte den digitale teknologi bedst muligt. Et digitalt indre marked vil give langsigtede økonomiske og sociale fordele.

Den digitale dagsorden har allerede gjort fremskridt hen imod 3 vigtige mål:

 • at sikre bedre, hurtigere og billigere kommunikation
 • at styrke EU's industri ved at støtte strategisk forskning
 • at fremme digitale færdigheder, arbejdspladser og iværksætterånd.

Den digitale økonomi vil kunne sætte gang i en positiv spiral. Attraktivt indhold og tjenester, der er til rådighed i et grænseløst og kompatibelt internetmiljø, stimulerer efterspørgslen efter højere hastigheder og kapacitet. Det gør det interessant at investere i hurtigere net, hvilket igen baner vej for innovative tjenester baseret på højere hastigheder.

Kommissionen har sat sig 13 mål, som skal bringe EU tættere på det overordnede mål –et fremgangsrigt og konkurrencedygtigt digitalt samfund.

 1. Hele EU skal have bredbånd senest i 2013
 2. Hele EU skal have bredbånd på over 30 megabit pr. sekund senest i 2020
 3. Halvdelen af EU's befolkning skal have bredbånd på over 100 megabit pr. sekund senest i 2020
 4. Halvdelen af EU's befolkning skal handle på nettet i 2015
 5. 20 % af EU's befolkning skal købe varer og tjenesteydelser i andre EU-lande i 2015
 6. 33 % af de små og mellemstore virksomheder skal købe og sælge deres varer og tjenesteydelser på nettet i 2015
 7. Forskellen mellem indlandstakster og roamingtakster skal nærme sig nul i 2015
 8. Jævnlig brug af internettet skal stige fra 60 % til 75 % inden udgangen af 2015 og fra 41 % til 60 % for dårligt stillede befolkningsgrupper
 9. Andelen af befolkningen, der aldrig har brugt internettet, skal halveres fra 30 % til 15 % inden udgangen af 2015
 10. 50 % af EU’s borgere skal benytte e-forvaltning i 2015, og halvdelen af dem skal indsende deres blanketter elektronisk
 11. Alle vigtige grænseoverskridende offentlige tjenester, som EU-landene har aftaler om i 2011, skal være tilgængelige online inden 2015
 12. De offentlige investeringer i ikt-forskning skal fordobles til 11 mia. euro inden 2020
 13. Energiforbruget til belysning skal mindskes med 20 % inden 2020

Ifølge oplysninger fra 2014 er Europa-Kommissionen og EU-landene godt på vej til at nå 72 af Kommissionens 101 digitale mål i 2015. Det er et godt fremskridt. Borgere og virksomheder i EU bruger internettet og e-handel mere og mere, de har fået bedre ikt-færdigheder, og deres tillid til internettet vokser.

EU-gennemsnit
Bredbånd2014Mål
Grundlæggende bredbåndsdækning for alle100 %100% (nået i 2013)
Det digitale indre marked
Andel, der køber på nettet47 %50 % (2015)
Andel, der handler på nettet i andre lande12 %20 % (2015)
Små og mellemstore virksomheder, der sælger på nettet14 %33 % (2015)
Digital inklusion
Regelmæssig internetbrug72 %75 % (2015)
Dårligt stillede personer, der bruger internettet regelmæssigt57 %60 % (2015)
Personer, der aldrig har brugt internettet20 %15 % (2015)
Offentlige serviceydelser
Borgere, som har kontakt med offentlige myndigheder på nettet42 %50 % (2015)
Borgere, der indsender e-blanketter til offentlige myndigheder i 201521 %25 % (2015)

Læs mere om mål og resultater English

Til toppen

Digital dagsorden for Europa

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • En digital dagsorden for EuropaEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digital dagsordenEnglish (en)
 • Kommissionens åbne datapolitikkerEnglish (en)
 • Sikrere brug af InternettetEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?