Informační technologie


Informační revoluce, tj. mobilní telefony, internet, systémy vysokorychlostního digitálního přenosu, je především poháněna vývojem nových technologií a působením tržních sil. Evropská unie však hraje důležitou podpůrnou úlohu:

 • vytváří otevřený celoevropský trh
 • garantuje spravedlivý přístup pro všechny
 • brání zájmy spotřebitelů
 • stanoví technické normy.

Chlapec sedí u počítače a surfuje po internetu © Bilderbox

Jeden z mnoha – častý uživatel internetu.

Regulace trhu

Regulační úloha EU se v průběhu let měnila, aby udržela krok s vývojem v oblasti IKT. Spočívá v:

 • zavedení pravidel pro všechny sítě a služby elektronické komunikace  
 • zajištění spravedlivého přístupu k základním službám (telefon, fax, internet, tísňová volání zdarma) za dostupné ceny pro všechny zákazníky – včetně osob se zdravotním postižením
 • stimulaci hospodářské soutěže oslabováním dominantního postavení, které mívaly bývalé vnitrostátní telekomunikační monopoly u některých služeb, například u vysokorychlostního internetu.

Tato pravidla uplatňují orgány každého státu Unie samostatně s tím, že vnitrostátní regulační orgány koordinují své politiky na úrovni EU např. v rámci Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) English. Podle navrhovaných předpisů převezme BEREC část této funkce a stane se jediným úřadem pro celou Evropu.

Zdroj hospodářského růstu

Informační technologie jsou zásadním prvkem strategie hospodářského růstu EU. Politická opatření EU nastiňuje tzv. Digitální agenda English, jejíž cílem je maximalizovat přínos digitální revoluce pro všechny.

Komise přitom úzce spolupracuje s členskými státy a příslušnými organizacemi a podniky. Na výročním shromáždění věnovaném Digitální agendě English se scházejí všechny zúčastněné subjekty a posuzují dosažený pokrok a nové výzvy English.

Maximalizace využití informačních technologií

Internet pravidelně používá více než polovina občanů Unie. Mobilní telefon vlastní ještě více z nich. Unie ale chce používání informačních technologií ještě dále rozšířit. K tomu musí být splněny tyto podmínky:

 • podnikatelé i široká veřejnost musí mít přístup k levné a kvalitní komunikační infrastruktuře a široké nabídce služeb
 • všichni občané musejí mít potřebné dovednosti, aby mohli v této „informační éře“ žít a pracovat.

EU proto podniká tyto kroky:

 • zajišťuje, aby operátoři účtovali přiměřené ceny za používaní mobilních telefonů v zahraničí v rámci EU (poplatky za roaming English)
 • podporuje přístup k internetu a rozšíření nových digitálních služeb v chudších regionech (které se často nacházejí v odlehlých částech Unie)
 • propaguje rozšíření vysokorychlostního internetového připojení do domácností, škol atp.
 • podporuje rozšíření služeb elektronického podnikání pro firmy a veřejných služeb online.

Začátek stránky

Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Digitální agenda pro EvropuEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitální agendaEnglish (en)
 • Politika EK týkající se otevřeného přístupu k údajůmEnglish (en)
 • Bezpečnější internetEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?