Informační technologie


Pokud bude digitální ekonomika efektivní, inkluzivní a inovativní, může transformovat jak podnikatelské prostředí, tak společnost jako celek. Klíčem k zajištění pokroku je poskytovat kvalitnější výrobky a služby díky novým, účinnějším procesům.

Chlapec sedí u počítače a surfuje po internetu © Bilderbox

Jeden z mnoha pravidelných uživatelů internetu.

Digitální ekonomika roste 7krát rychleji než reálná ekonomika. Odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) se na HDP Evropské unie podílí 4,8 %. Do IKT směřuje 25 % všech prostředků, které podniky poskytují na výzkum a vývoj, a investice do tohoto odvětví vytvářejí 50 % veškerého růstu produktivity v EU.

Digitální technologie podporují inovace a konkurenceschopnost v soukromém i veřejném sektoru a urychlují vědecký pokrok ve všech oborech.

Odvětví IKT v Unii nicméně stále brzdí nejednotný politický rámec. Evropská komise proto na zlepšení tohoto rámce pracuje, přičemž klade důraz na tyto úkoly:

 • vytvořit v EU otevřený digitální trh
 • zajistit spravedlivý přístup pro všechny podniky
 • bránit zájmy spotřebitelů
 • stanovit technické normy
 • investovat do výzkumu a inovací v tomto odvětví.

Cílem Digitální agendy pro Evropu English je znovu nastartovat ekonomiku EU a pomoci občanům a podnikům využít co nejvíce potenciál digitálních technologií. Vytvoření jednotného digitálního trhu bude mít dlouhodobý ekonomický i společenský přínos.

Digitální agenda již zaznamenala pokrok při dosahování 3 hlavních cílů:

 • zkvalitnit, zrychlit a zlevnit komunikaci
 • posílit průmysl EU podporou strategického výzkumu
 • zlepšit digitální dovednosti občanů, vytvářet pracovní místa a podporovat podnikání.

Digitální ekonomika má potenciál vytvořit řetězení pozitivních dopadů. Atraktivní obsah a služby, které fungují v interoperabilním, bezhraničním internetovém prostředí, podněcují poptávku po vyšší rychlosti a kapacitě. To vytváří obchodní příležitosti pro investice do rychlejších sítí, což postupně otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti.

Komise proto stanovila 13 cílů, které EU pomohou vytvořit prosperující a konkurenceschopnou digitální společnost.

 1. Širokopásmové připojení v celé EU do roku 2013.
 2. Širokopásmové připojení s rychlostí nad 30 megabitů za sekundu v celé EU do roku 2020.
 3. 50 % obyvatel EU začne do roku 2020 využívat širokopásmové připojení s rychlostí nad 100 megabitů za sekundu.
 4. 50 % obyvatel EU začne do roku 2015 pravidelně nakupovat na internetu.
 5. 20 % obyvatel EU začne do roku 2015 nakupovat zboží a služby v jiných zemích EU.
 6. 33 % malých a středních podniků začne do roku 2015 prodávat online.
 7. Rozdíl mezi sazbou za roaming a vnitrostátními tarify by se do roku 2015 měl přiblížit nule.
 8. Zvýšit podíl osob, které pravidelně používají internet, ze 60 % na 75 % do roku 2015, v případě znevýhodněných osob pak ze 41 % na 60 %.
 9. Snížit do roku 2015 na polovinu počet obyvatel, kteří internet nikdy nepoužili (z 30 % na 15 %).
 10. 15 % občanů EU by do roku 2015 mělo využívat elektronickou veřejnou správu, přičemž více než polovina z nich by měla vyplňovat formuláře online.
 11. Všechny klíčové přeshraniční veřejné služby, na kterých se země EU v roce 2011 dohodly, by měly být do roku 2015 dostupné online.
 12. Zdvojnásobit do roku 2020 veřejné investice do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií na 11 miliard eur.
 13. Snížit do roku 2020 množství energie využívané k osvětlení o 20 %.

Podle údajů z roku 2014 jsou Evropská komise i členské státy EU na dobré cestě, aby do roku 2015 splnily 72 digitálních cílů (celkem je těchto cílů 101). To je docela dobrý pokrok. Evropští občané i podniky ztrácejí prvotní obavy, využívají internet a nakupují přes něj častěji a zlepšují se jejich dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Průměr EU
Širokopásmové sítě2014Cíl
Základní širokopásmové připojení pro všechny100 %100 % (dosaženo v roce 2013)
Jednotný digitální trh
Lidé nakupující online47 %50 % (2015)
Osoby zapojené do přeshraničního elektronického obchodu12 %20 % (2015)
Malé a střední podniky prodávající online14 %33 % (2015)
Digitální začlenění
Pravidelné používání internetu72 %75 % (2015)
Znevýhodněné osoby využívající internet pravidelně57 %60 % (2015)
Lidé, kteří internet nikdy nepoužili20 %15 % (2015)
Veřejné služby
Občané, kteří se na veřejné orgány obracejí online42 %50 % (2015)
Občané, kteří vyplňují úřední formuláře online21 %25 % (2015)

Další informace o cílech a dosažených výsledcích English

Začátek stránky

Digitální agenda pro Evropu

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Digitální agenda pro EvropuEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Digitální agendaEnglish (en)
 • Politika EK týkající se otevřeného přístupu k údajůmEnglish (en)
 • Bezpečnější internetEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?