Информационни технологии


Въпреки че двигателят на информационната революция – мобилните телефони, интернет, високоскоростните цифрови системи за доставка – са технологичните и пазарните сили, ЕС е в центъра на този процес, като:

 • създава отворен европейски пазар;
 • гарантира справедлив достъп за всички предприятия;
 • защитава интересите на потребителите;
 • определя технически стандарти.

Сърфиращо в интернет момче © Bilderbox

Един от многото – редовен интернет потребител.

Регулиране на пазара

Регулаторната роля на ЕС се променя през годините, следвайки развитието в сферата на ИКТ:

 • въвеждане на правила, които обхващат всички електронни мрежи за комуникации и услуги
 • гарантиране на достъп  до основни услуги на достъпни цени (телефон, факс, интернет, безплатни спешни повиквания) за всички клиенти, включително за хората с увреждания
 • стимулиране на конкуренцията чрез отслабване на господстващото положение, което бившите национални телекомуникационни монополи запазиха при някои услуги като достъпа до високоскоростен интернет.

Правилата се прилагат самостоятелно от властите във всяка страна членка, като националните регулатори координират политиките си на равнище ЕС чрез форуми като Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) English. Според предложени нови правила ОЕРЕС ще поеме част от регулаторните функции, като стане единна агенция за цяла Европа.

Двигател на икономическия растеж

Информационните технологии играят централна роля в стратегията на Европа за икономически растеж. В програмата в областта на цифровите технологии English на ЕС са очертани политики и мерки, чрез които всички могат да се възползват максимално от цифровата революция.

За постигането на тази цел Комисията работи в тясно сътрудничество с националните правителства и с организациите и предприятията в този сектор. На ежегодно събрание за Програмата в областта на цифровите технологии English се срещат всички тези заинтересовани лица, за да оценят напредъка и нововъзникващите предизвикателства English.

Максимално използване на информационните технологии

Въпреки че повече от половината от всички европейци редовно използват интернет, а употребата на мобилни телефони е дори още по-висока, ЕС иска информационните технологии да бъдат използвани във възможно най-голяма степен. Това означава:

 • предприятията и отделните хора да имат достъп до евтина, висококачествена комуникационна инфраструктура и до широк набор от услуги
 • всички ние да имаме възможност да получим необходимите умения, за да живеем и работим в информационната епоха.

ЕС действа за постигането на тази цел, като:

 • гарантира, че мобилните оператори определят справедливи цени за използване на мобилни телефони в друга страна от ЕС (такси за роуминг English);
 • подкрепя осигуряването на интернет достъп и проникването на нови цифрови услуги в по-бедните (често отдалечени) региони на ЕС;
 • насърчава разпространението на високоскоростен широколентов интернет за домакинства, училища и др.;
 • подкрепя разпространението на електронни бизнес услуги за предприятия и на публични онлайн услуги.

Нагоре

НагореОстанете на линия

Facebook

 • Програма в областта на цифровите технологии за ЕвропаEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Цифрови технологииEnglish (en)
 • Европейска комисия – Политика за свободен достъп до данниEnglish (en)
 • По-безопасен интернетEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?