You are here:

Търговия

ЕС е на първо място по търговия в света, като на него се падат 16.5% от световния внос и износ. Свободната търговия между членовете на ЕС бе един от основополагащите принципи на Съюза. Той също така се е ангажирал с либерализирането на световната търговия.