Humanitärt bistånd och civilskydd


Vid konflikter och naturkatastrofer har EU bara ett mål – att så fort som möjligt få fram hjälp till de behövande. EU ger katastrofhjälp till nödlidande oberoende av nationalitet, religion, kön och etniskt ursprung.

EU finns på plats i krisområden över hela världen, t.ex. Syrien, Afghanistan, de ockuperade palestinska områdena och flera områden i Afrika, Central- och Sydamerika och Sydostasien. Dessutom genomförs hjälpinsatser i regioner med långvariga kriser och platser som fortfarande är instabila efter en konflikt.

Cirkeldiagram med fördelningen av bistånd per sektor – den största andelen går till mat

Fördelningen av humanitärt bistånd per sektor (2011).

Echo träder in

EU:s hjälpinsatser sköts av Echo, som är kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd. Echos verksamhet återspeglar spridningen av allvarliga kriser runtom i världen, liksom EU:s vilja att gå i spetsen för att få fram hjälp till de drabbade. De senaste åren har EU anslagit i genomsnitt 1 miljard euro per år till humanitära insatser. Pengarna når fram till över 100 miljoner nödlidande varje år.

Echos främsta uppgift är att hjälpa till att rädda liv, minska lidandet och skydda de drabbades integritet och värdighet. Man bidrar bland annat med tält, filtar, mat, läkemedel, medicinsk utrustning, vattenreningssystem och bränsle. Echo finansierar också läkarteam, minröjningsexperter, transporter och logistikstöd. Sedan 1992 har Echo varit verksamt i mer än 140 länder.

Man i EU-väst talar med lokalbefolkningen bland spillrorna efter en jordbävning © Europeiska unionen – EC/ECHO

En civilskyddsstyrka från EU levererade hjälp till Turkiet efter jordbävningen 2011.

Echo arbetar inte bara med humanitärt bistånd utan bidrar också till samordningen av civilskyddet i EU. Echo sköter det övervaknings- och informationscentrum som ska bli det europeiska centrumet för krisberedskap under första halvåret 2013. Det är den operativa delen av EU:s civilskyddsarbete och är tillgängligt dygnet runt. Alla länder i och utanför EU som har drabbats av en stor katastrof kan begära hjälp hos centrumet som

  • fungerar som en sambandscentral mellan de 31 deltagande länderna (28 EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge), det drabbade landet och experter på fältet
  • ger aktuell information om pågående katastrofer
  • matchar erbjudanden om hjälp från de deltagande länderna med det verkliga behovet på plats.

Nätverk

En Turkanakvinna i traditionella kläder tillsammans med en EU-biståndsarbetare i pannband och smycken från Turkana © Europeiska unionen – EC/ECHO/Malini Morzaria

En Turkanakvinna ger en Oxfam-biståndsarbetare smycken, väskor och vatten- och mjölkflaskor som Turkanakvinnorna säljer.

EU och Echo har inte själva den personal och utrustning som krävs för att få fram nödhjälpsförnödenheter, räddningsteam, fältsjukhus och tillfälliga kommunikationssystem. Echo finansierar och samordnar verksamheten med hjälp av icke-statliga organisationer, FN:s specialorgan och Internationella Röda korset/Röda halvmånen som utför arbetet på fältet.

En hjälpande hand

EU:s humanitära bistånd består av följande:

  • Hjälp till människor, hushåll, samhällen, regioner och länder så att de kan anpassa sig till och återhämta sig från torka, våld, konflikter eller naturkatastrofer.
  • Katastrofbistånd i form av pengar till inköp och leverans av grundförnödenheter som läkemedel, mat och tak över huvudet eller till finansiering av återuppbyggnad efter en katastrof.
  • Livsmedelsbistånd, antingen till regioner med svält eller torka för att säkra tillgången tills den normala produktionen kan komma igång igen, eller akut livsmedelshjälp när det uppstår plötslig matbrist på grund av katastrofer.
  • Bistånd till flyktingar som hjälper dem igenom de akuta svårigheterna tills de kan återvända hem eller bosätta sig i ett nytt land.
  • Katastrofriskreducering, dvs. katastrofberedskap och försök att minska katastrofriskerna i alla biståndsinsatser.

Avslutning och överlämning

Katastrofhjälp och nödhjälp är nästan per definition kortsiktiga. Insatser som finansieras av EU pågår i allmänhet i mindre än sex månader. Men när det humanitära biståndet är avslutat vill EU vara säker på att de drabbade kan klara sig själva igen, eller att det finns någon form av mer långsiktigt utvecklingsstöd.

För att minska risken för att människor lämnas utan resurser ber EU sina samarbetspartner på fältet att redan i början av projektet utforma en strategi för att avsluta insatserna. Antingen lämnar de över kontrollen till en lokal myndighet eller, om detta inte är möjligt, ser de till att det finns andra stödstrukturer när de ger sig av.

Nobels fredspris – pengarna går till EU-initiativet för fredens barn

EU fick 2012 års fredspris för sina fredsbevarande insatser i Europa. I solidaritetens tecken kommer EU att använda prispengarna för att hjälpa barn som inte får växa upp i fred. EU skjuter till egna pengar, så att 2 miljoner euro kan användas till fyra projekt som ger konfliktdrabbade barn en chans att gå i skolan. Omkring 23 000 barn i Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Ecuador, Etiopien, Irak och Pakistan kommer att få grundläggande undervisning genom projekten.

Till början

Humanitärt bistånd och civilskydd

Publicerad i februari 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • EU-kommissionen – Humanitärt bistånd och civilskyddEnglish (en)

Twitter

  • Europeiska kommissionen - Humanitärt bistånd och civilskyddEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?