Humanitärt bistånd och civilskydd


EU hjälper katastrofoffer runtom i världen – över 120 miljoner människor varje år. EU och medlemsländerna är tillsammans världens största givare av humanitärt bistånd. Ändå står hjälpen för bara en procent av EU:s årsbudget, eller drygt 2 euro per EU-invånare.

EU:s bistånd har sin rättsliga grund i Lissabonfördraget. Hjälpen går till nödlidande, oberoende av deras nationalitet, religion, kön eller etniska ursprung. EU vill spela en framträdande roll vid katastrofinsatser.

Sedan 2010 har kommissionen en enda avdelning för både humanitärt bistånd English français och civilskydd English français, vilket är effektivare.

EU:s civilskyddsmekanism English français kompletterar EU-biståndet för att hjälpa offer för konflikter och katastrofer. Ett exempel är ebolaepidemin English français som bröt ut 2014. Genom civilskyddsmekanismen har EU-länderna skickat utrustning och nödhjälpsartiklar, samtidigt som kommissionen har anslagit över 400 miljoner euro till humanitärt bistånd (uppgifter från februari 2015).

Christos Stylianides ελληνικά English är EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering English français sedan november 2014.

Humanitärt bistånd

EU finns på plats i alla viktiga krisområden, t.ex. Syrien English français, Sydsudan English français, Ukraina English français, eboladrabbade Västafrika English français och Centralafrikanska republiken English français, men även i länder där läget är instabilt efter en konflikt, som Elfenbenskusten English français. EU hjälper till att rädda liv, minska lidande och värna om de drabbades säkerhet och värdighet. Sedan 1992 har människor i över 140 länder fått hjälp.

EU satsar varje år nästan 1 miljard euro på humanitära insatser för att hjälpa omkring 120 miljoner människor.

EU vill öka kunskapen om glömda kriser, dvs. långdragna kriser som medierna och det internationella samfundet inte uppmärksammar. Ett exempel är den humanitära katastrofen i Centralafrikanska republiken English français.

Så här arbetar vi

EU:s hjälpinsatser sköts av Echo, som är kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd English français. Hjälpen förmedlas via över 200 partnerorganisationer och organ som utför arbetet på fältet, bl.a.

 • icke-statliga organisationer
 • internationella organisationer
 • Röda korset
 • FN-organ.

Hjälpen är opartisk och går till alla, oavsett ras, etnisk bakgrund, religion, kön, ålder, nationalitet eller politisk tillhörighet.

Biståndet går främst till livsmedel (40 %), tillfälliga bostäder (19 %), hälso- och sjukvård och medicinskt stöd (14%)

Sektorer som får mest humanitärt bistånd från EU.

EU:s humanitära frivilligkår

Genom initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete English français (2014–2020) kan omkring 18 000 personer delta ideellt i EU-projekt i hela världen:

 • 4 000 personer ska få utbildning och via humanitära organisationer skickas ut till katastrofdrabbade länder.
 • 4 000 frivilliga och personal från icke-statliga organisationer får utbildning och hjälp att bygga upp kapacitet.
 • 10 000 frivilliga kommer att stödja projekt i sina hemländer via nätet.

Civilskydd

Genom EU:s civilskyddsmekanism English français samordnar kommissionen insatser i EU och övriga världen. Navet är centrumet för samordning av katastrofberedskap English français som övervakar pågående och potentiella kriser i hela världen dygnet runt.

Centrumet samordnar kontakterna mellan det drabbade landet, experter på fältet och de länder som deltar i civilskyddsmekanismen (EU-länderna, Island, Makedonien och Norge).

Ländernas erbjudande om hjälp matchas mot behoven.

Mellan 2010 och 2014 ingrep EU vid över 80 nödsituationer i bl.a.

 • den omfattande katastrofen i Japan English français
 • inbördeskriget i Syrien English français
 • skogsbränder English français i Sydeuropa och på Balkan
 • översvämningar i Centraleuropa och på Balkan (Serbien English français och Bosnien och Hercegovina English français)
 • ebolaepidemin English français i Västafrika
 • konflikten i Ukraina English français.

I januari 2014 trädde en ny EU-lagstiftning om civilskydd i kraft. Den bidrar till ett fördjupat samarbete när det gäller

 • förebyggande av katastrofer
 • riskbedömningar
 • beredskap och planering – med bl.a. gemensamma utbildningar och övningar för europeiska civilskyddsteam.

Lagstiftningen lägger också grunden till en frivillig pool av experter och resurser från olika EU-länder.

Till början

Humanitärt bistånd och civilskydd

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • EU-kommissionen – Humanitärt bistånd och civilskyddEnglish (en)

Twitter

 • Europeiska kommissionen - Humanitärt bistånd och civilskyddEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?