Humanitärt bistånd och civilskydd


EU har sedan 1992 hjälpt offer för katastrofer världen över och gett humanitärt bistånd till mer än 140 länder. EU hjälper nödlidande, oavsett om krisen beror på en väpnad konflikt eller en naturkatastrof, och oberoende av nationalitet, religion, kön och etniskt ursprung. Denna breda verksamhet visar hur många allvarliga kriser det finns runtom i världen, och också EU:s vilja att gå i spetsen för att få fram hjälp till de drabbade.

 

Sedan 2010 har kommissionen en effektiv europeisk struktur för att ingripa vid katastrofer både i och utanför EU. EU:s humanitära bistånd och civilskydd sköts numera av en enda avdelning, vilket gör att insatserna har blivit mycket mer verkningsfulla och också att de kompletterar varandra bättre.

EU:s civilskyddsmekanism och anslag till humanitärt bistånd hjälper offren för konflikter och katastrofer. När tyfonen Haiyan françaisEnglish drabbade Filippinerna 2013 slog kommissionen och EU-länderna samman sina ekonomiska medel och resurser in natura för att ge humanitärt bistånd till de drabbade.

 

Humanitärt bistånd

EU finns på plats i krisområden över hela världen, t.ex. Syrien françaisEnglishعربي, Sydsudan françaisEnglish, Centralafrikanska republiken françaisEnglish och i länder där läget är instabilt efter en konflikt, som Elfenbenskusten françaisEnglish. EU:s främsta uppgift är att hjälpa till att rädda liv, minska lidande och värna om de drabbades säkerhet och värdighet.

De senaste åren har den årliga budgeten för humanitära insatser varit cirka 1 miljard euro - vilket är lite mer än 2 euro per EU-invånare. Trots att budgeten är begränsad, når EU:s humanitära bistånd ungefär 120 miljoner hjälpbehövande per år.

Fördelningen av humanitärt bistånd per sektor (2012).

Fördelningen av humanitärt bistånd (2012)

Så här arbetar vi

En expert från Echo samtalar med personer i en by som drabbades av cyklonen Phailin på Indiens östkust i oktober 2013.

En expert från Echo samtalar med personer i en by som drabbades av cyklonen Phailin på Indiens östkust i oktober 2013.

EU:s hjälpinsatser sköts av Echo, som är kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd. EU ger inte direkt humanitärt bistånd utan finansierar och samordnar partnerorganisationer som arbetar på fältet. Det finns mer än 200 sådana i hela världen, inklusive icke-statliga organisationer, internationella organisationer och FN-organ.

EU-stöd kan vara

 • grundförnödenheter – mat, boende och medicinsk utrustning
 • uppbyggnad av kapacitet att återhämta sig och minska katastrofrisker
 • sjukvårdsteam
 • minröjningsexperter
 • transporter
 • logistiskt stöd.

Katastrofhjälpen ges där den behövs: antingen där krisen inträffar eller där flyktingar eller fördrivna personer hamnar.

Avslutning och överlämning

Katastrofhjälp och nödhjälp är nästan alltid kortsiktiga. Insatser som finansieras av EU pågår i allmänhet högst ett år. Men när det humanitära biståndet är avslutat vill EU vara säker på att de drabbade kan klara sig själva igen, eller att det finns någon form av mer långsiktigt utvecklingsstöd.

En Turkanakvinna ger en Oxfam-biståndsarbetare smycken, väskor och vatten- och mjölkflaskor som Turkanakvinnorna säljer.

En Turkanakvinna ger en Oxfam-biståndsarbetare smycken, väskor och vatten- och mjölkflaskor som Turkanakvinnorna säljer.

För att minska risken för att människor lämnas utan resurser ber EU sina samarbetspartner på fältet att redan i början av projektet utforma en strategi för att avsluta insatserna. Antingen lämnar de över kontrollen till en lokal myndighet eller, om detta inte är möjligt, ser de till att det finns andra stödstrukturer när de ger sig av.

EU:s frivilligkår för humanitärt bistånd

För att EU ska klara av kriser bättre finns programmet för en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (2014–2020) françaisEnglish . Genom programmet kan cirka 18 000 européer delta ideellt i EU-projekt i hela världen. När programmet är slutfört kommer ungefär 4 000 personer att ha fått utbildning och kan via humanitära organisationer skickas ut till katastrofdrabbade länder. 4 000 frivilliga och personal från icke-statliga organisationer får utbildning och lär sig bygga upp kapacitet och 10 000 frivilliga kommer att stödja projekt i sina hemländer via nätet.

 

Civilskydd

En civilskyddsstyrka från EU levererade hjälp till Turkiet efter jordbävningen 2011.

En civilskyddsstyrka från EU levererade hjälp till Turkiet efter jordbävningen 2011.

 

Kommissionen har en viktig roll i samordningen av civilskyddet vid kriser i EU och i världen genom EU:s civilskyddsmekanism. Navet är Centrumet för samordning av katastrofberedskap English(ERCC) som inrättades 2013 och som övervakar pågående och potentiella kriser i hela världen dygnet runt.

Centrumet fungerar som en sambandscentral mellan de 32 deltagande länderna (28 EU-länder plus f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Liechtenstein och Norge), det drabbade landet och experter på fältet. Deltagarnas erbjudanden om hjälp matchas mot behoven i det drabbade landet.

Civilskyddsmekanismen har ingripit vid mer än 80 nödsituationer (2010–2013):

 • Trippelkatastrofen i Japan (2011)
 • Inbördeskriget i Syrien
 • Skogsbränder i södra Europa och på Balkan
 • Översvämningar i Centraleuropa

Genom den nya lagstiftningen om civilskydd (som trädde i kraft i januari 2014) finns en ram för närmare samarbete för förebyggande av katastrofer, riskbedömningar, förberedelser och planering. Europeiska civilskyddsteam kommer också att få mer regelbunden gemensam utbildning och övning. Dessutom inrättas en frivillig pool för experter och kapacitet.

Till början

Humanitärt bistånd och civilskydd

Publicerad i februari 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • EU-kommissionen – Humanitärt bistånd och civilskyddEnglish (en)

Twitter

 • Europeiska kommissionen - Humanitärt bistånd och civilskyddEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?