Humanitarna pomoč in civilna zaščita


Pri ukrepanju v kriznih razmerah – ne glede na to, ali jih povzroči človek ali so delo narave – ima EU en cilj: kar najhitreje ponuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo. EU se je dolgoročno zavezala pomagati žrtvam takih kriz in ljudem v stiski zagotavlja neposredno pomoč, ne glede na njihovo narodnost, vero, spol ali etnično pripadnost.

Evropska unija je navzoča na kriznih območjih po vsem svetu, tudi v Siriji, Palestini, mnogih delih Afrike ter osrednje in jugovzhodne Amerike in Azije. Pomoč zagotavlja tudi na območjih, na katerih so že dalj časa krizne razmere, in območjih, kjer so po prenehanju konfliktov nestabilne razmere.

Grafični prikaz pomoči po področju. Največji delež ima pomoč v hrani

Porazdelitev humanitarne pomoči po področju (2011).

Urad ECHO

Za pomoč na kriznih območjih je pristojen ECHO, urad Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Dejavnosti urada kažejo širjenje resnih kriz po svetu in pripravljenost EU, da prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju pomoči žrtvam. V zadnjih letih so bila humanitarnim operacijam namenjena proračunska sredstva v višini približno 1 milijarde evrov na leto. Z njimi so pomagali približno 100 milijonom ljudi na leto.

Prva naloga urada je, da pomaga reševati življenja, zmanjševati trpljenje ter varovati dostojanstvo prizadetih ljudi. Nujna pomoč lahko vključuje šotore, odeje, hrano, zdravila, zdravstveno opremo, sisteme za čiščenje vode in gorivo. ECHO financira tudi medicinske ekipe, strokovnjake za odstranjevanje min ter transportno in logistično podporo. Od leta 1992 je pomagal v več kot 140 državah.

Moški v jopiču z oznako EU se pogovarja z ljudmi v ruševinah © European Union – EC/ECHO

Po potresu na območju Vana v Turčiji leta 2011 je ekipa civilne zaščite EU pomagala razdeljevati evropsko pomoč.

ECHO poleg tega, da zagotavlja humanitarno pomoč, pomaga usklajevati dejavnosti civilne zaščite po vsej EU. Urad upravlja center za spremljanje in informiranje (MIC), ki se bo v prvi polovici leta 2013 preimenoval v evropsko središče za odzivanje v izrednih razmerah (ERC). Center MIC/ERC je tako središče upravljanja dejavnosti civilne zaščite EU in deluje 24 ur na dan. Katera koli država EU ali država zunaj EU, ki jo je prizadela nesreča, lahko zaprosi za pomoč prek tega centra, ki:

  • deluje kot povezovalni organ med 31 sodelujočimi državami (28 državami EU ter Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško), državo, ki jo je prizadela nesreča, in strokovnjaki na terenu;
  • sproti obvešča o izrednih razmerah;
  • ima tudi usklajevalno vlogo, saj ponudbe pomoči iz sodelujočih držav usklajuje s potrebami države, ki jo je prizadela nesreča.

Partnersko omrežje

Ženska iz okrožja Turkana v značilni noši s humanitarno delavko EU, ki si je nadela turkanski trak in nakit © European Union – EC/ECHO/Malini Morzaria

Ženska iz okrožja Turkana s humanitarno delavko Oxfama, ki si je nadela nakit in torbo s steklenicami za vodo oziroma mleko, ki jih ženske prodajajo na trgu

ECHO nima svojega humanitarnega osebja in sredstev za zagotovitev nujne humanitarne pomoči in reševalnih ekip, za postavitev bolnišnic na terenu in za vzpostavitev začasnih komunikacijskih sistemov. Namesto tega financira in koordinira humanitarne operacije s sodelovanjem nevladnih organizacij, specializiranih agencij Združenih narodov in mednarodnega Rdečega križa/Rdečega meseca, ki delajo na terenu.

Pomoč

Humanitarna pomoč EU zajema:

  • večanje vzdržljivosti, da se lahko posamezniki, gospodinjstva, skupnosti, regije in države prilagodijo in premagajo izredne razmere, kot so suša, nasilje, spopadi ali naravne nesreče;
  • nujno pomoč – sredstva za nakup in dostavo osnovnih dobrin, kot so zdravila, hrana in bivališče, ali za financiranje obnovitvenih del po nesreči;
  • pomoč v hrani – sredstva za zagotavljanje varne dobave hrane področjem, ki jih je prizadela suša ali lakota, dokler se ne vzpostavi normalna proizvodnja oziroma nujna pomoč v hrani, kadar je pomanjkanje posledica nepredvidenih naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzroči človek;
  • pomoč beguncem – da lahko preživijo, dokler se ne vrnejo domov oziroma nastanijo v novi državi;
  • zmanjšanje tveganja za nesreče, ki zajema pripravljenost na nesreče in celosten odziv na humanitarne nesreče.

Strategija za umik humanitarne pomoči in predaja nadzora

Pomoč pri nesrečah in v nujnih primerih je že po opredelitvi skoraj vedno kratkotrajna. Operacije, ki jih financira EU, na splošno trajajo manj kot 6 mesecev. Vendar želi EU zagotoviti, da bodo lahko prebivalci, potem ko bodo prenehali prejemati humanitarno pomoč, ponovno obvladali razmere ali imeli na voljo druge oblike dolgotrajne razvojne pomoči.

EU zahteva od svojih partnerjev, da strategijo za umik humanitarne pomoči vključijo že v pripravo projekta in s tem zmanjšajo tveganje, da bi prebivalci po umiku humanitarne pomoči ostali brez vsega. Poskrbeti morajo, da bodo po njihovem odhodu lokalni organi ponovno prevzeli nadzor, ali zagotoviti, da jih bodo po odhodu nadomestile druge oblike pomoči.

Otroci miru: Evropska unija, prejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2012

EU je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir za svoje prizadevanje pri ohranjanju miru v Evropi. Denarni del nagrade bo v solidarnosti do ljudi, ki živijo v težkih razmerah, namenila otrokom, ki nimajo možnosti, da bi odraščali v miru. Denarni del nagrade bo podvojila na skupno vsoto 2 milijonov in jih namenila štirim izobraževalnim projektom za otroke, ki so žrtve oboroženih spopadov. Izbrani projekti bodo zagotovili osnovno izobraževanje v varnem okolju za 23 000 otrok v Iraku, Kolumbiji, Ekvadorju, Etiopiji, Demokratični republiki Kongo in Pakistanu.

Na vrh

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Objavljeno februar 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska komisija – humanitarna pomoč in civilna zaščitaEnglish (en)

Twitter

  • Evropska komisija - Humanitarna pomoč in civilna zaščitaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?