Humanitarna pomoč in civilna zaščita


Evropska unija povsod po svetu zavzeto pomaga žrtvam naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek. Vsako leto pomaga več kot 120 milijonom ljudi. Skupaj s svojimi državami članicami je EU največja donatorka svetovne humanitarne pomoči. Vendar pomoč EU znaša manj kot 1 % skupnega letnega proračuna EU – zgolj malo več kot 2 evra na državljana EU.

Pravno podlago za humanitarno pomoč zagotavlja Lizbonska pogodba. Namen je pomagati ljudem v stiski, ne glede na državljanstvo, vero, spol ali narodnost. EU želi ohraniti svojo vodilno vlogo pri zagotavljanju pomoči žrtvam nesreč.

Evropska komisija je po letu 2010 vzpostavila trdnejši in učinkovitejši mehanizem ukrepanja v izrednih razmerah. Humanitarna pomoč English français in civilna zaščita English français sta zdaj organizacijsko združeni, zaradi česar sta učinkovitejši.

Mehanizem civilne zaščite EU English français in humanitarna pomoč EU delujeta skupaj pri reševanju stisk, ki so posledica spopadov ali naravnih nesreč. Tak primer je epidemija virusa ebole English français (od leta 2014 naprej). Prek mehanizma civilne zaščite so države EU zagotovile nujno pomoč, Evropska komisija pa je pomagala z več kot 400 milijoni evrov humanitarne pomoči (podatki iz februarja 2015).

Christos Stylianides ελληνικά English, evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje, je od novembra 2014 odgovoren za urad ECHO English français.

Humanitarna pomoč

EU deluje na vseh večjih kriznih žariščih, vključno s Sirijo English français, Južnim Sudanom English français, Ukrajino English français, Zahodno Afriko, ki jo je prizadela ebola English français, in Srednjeafriško republiko English français, ter državami, ki jih ogrožajo nestabilne razmere po koncu spopadov, denimo Slonokoščeno obalo English français. Pomaga obvarovati življenja, zmanjševati trpljenje, skrbeti za varnost in zaščititi dostojanstvo prizadetih ljudi. EU zagotavlja humanitarno pomoč od leta 1992 in to v več kot 140 državah.

Humanitarnim operacijam je namenjen letni proračun v znesku skoraj 1 milijarde evrov. Čeprav so proračunska sredstva omejena, lahko EU z njimi pomaga približno 120 milijonom ljudi na leto.

EU pomaga ozaveščati glede pozabljenih kriznih žarišč – pogosto gre za dolgotrajne krizne razmere, ki niso več v središču medijske pozornosti in mednarodne javnosti. Tako je nedavno pripomogla, da se je medijska pozornost usmerila v humanitarno krizo v Srednjeafriški republiki English français.

Kako delamo

Za humanitarno pomoč EU je pristojen urad Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito English français (ECHO). Humanitarno pomoč usmerja več kot 200 partnerskih organizacij in agencij na terenu, kot so:

 • nevladne organizacije
 • mednarodne organizacije
 • organizacije Rdečega križa
 • agencije EU

Nujno pomoč zagotavljamo nepristransko, ne glede na raso, narodnost, vero, spol, starost, državljanstvo ali politično pripadnost.

Razdelitev humanitarne pomoči EU po področjih: hrana in prehrana (40 %), zasilna bivališča (19 %), zdravstveno varstvo in medicinska podpora (14 %)

Področja, ki v okviru humanitarne pomoči EU prejemajo največ sredstev

Prostovoljska enota EU

Pobuda o prostovoljski enoti EU English français (2014–2020) bo omogočila približno 18 000 Evropejcem prostovoljsko delo v projektih, ki jih v svetu financira EU. Program bo v času svojega delovanja:

 • usposobil približno 4 000 prostovoljcev in jih povezal z ustreznimi humanitarnimi organizacijami, ki jih bodo razporedile na delo v prizadete države;
 • poskrbel za usposabljanje in krepitev zmogljivosti 4 000 prostovoljcev in članov nevladnih organizacij;
 • omogočil 10 000 prostovoljcem, da na spletu podprejo projekte v domovini.

Civilna zaščita

Evropska komisija ima ključno vlogo pri koordinaciji ukrepov civilne zaščite ob nesrečah v Evropi in svetu. To omogoča mehanizem civilne zaščite EU English français. Center za usklajevanje nujnega odziva English français neprekinjeno spremlja obstoječa in potencialna krizna žarišča v svetu.

Usklajuje stike med zadevno državo, strokovnjaki na terenu in državami, ki sodelujejo v mehanizmu civilne zaščite EU (državami EU, Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Norveško)

Ponujena pomoč se uskladi s potrebami.

Med letoma 2010 in 2014 se je EU odzvala na več kot 80 kriz v svetu:

 • trojna katastrofa na Japonskem English français
 • državljanska vojna v Siriji English français
 • gozdni požari English français v Južni Evropi in na Balkanu
 • poplave v Srednji Evropi in na Balkanu (Srbija English français, Bosna in Hercegovina English français)
 • epidemija virusa ebole English français v zahodni Afriki
 • spopadi v Ukrajini English français

Januarja 2014 je začela veljati nova zakonodaja o civilni zaščiti, ki prinaša okvir za tesnejše sodelovanje pri:

 • preprečevanju nesreč
 • oceni tveganja
 • pripravljenosti in načrtovanju, kamor sodijo tudi redno skupno usposabljanje in vaje za ekipe civilne zaščite EU

Države EU lahko zdaj prostovoljno združujejo svoje zmogljivosti in znanje.

Na vrh

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“


Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropska komisija – humanitarna pomoč in civilna zaščitaEnglish (en)

Twitter

 • Evropska komisija - Humanitarna pomoč in civilna zaščitaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?