Pomoc humanitarna i ochrona ludności


Ekrany naszych telewizorów i pierwsze strony gazet co tydzień wypełniają się obrazami konfliktów i katastrof. W obliczu takich zdarzeń UE ma jeden cel − w możliwie jak najkrótszym czasie nieść pomoc potrzebującym, niezależnie od tego, czy sytuacja kryzysowa została wywołana działaniem człowieka, czy też sił natury.

UE jest obecna na całym świecie w miejscach dotkniętych kryzysem, między innymi w Syrii, Afganistanie, na okupowanych terytoriach palestyńskich, w różnych częściach Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej. Prowadzi też operacje pomocowe na obszarach od dłuższego czasu dotkniętych kryzysem i takich, na których do niedawna jeszcze trwał konflikt.

Wykres kołowy przedstawiający rozdział pomocy w poszczególnych sektorach. Żywność stanowi największą część pomocy

Dystrybucja pomocy humanitarnej w podziale na sektory (2011 r.).

Rola ECHO

Akcjami ratunkowymi UE kieruje ECHO, Biuro Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej. Szeroko zakrojone działania ECHO są podejmowane w reakcji na liczne poważne kryzysy na całym świecie i pokazują, że UE jest gotowa przewodzić operacjom niosącym pomoc ofiarom. W ostatnich latach średni budżet na operacje humanitarne wynosił około 1 mld euro rocznie – dzięki czemu co roku można udzielić pomocy ponad 100 mln osób.

Najważniejszym zadaniem ECHO jest ratowanie życia, łagodzenie cierpienia oraz ochrona godności ofiar. Dostawy sprzętu kryzysowego mogą obejmować namioty, koce, leki, sprzęt medyczny, systemy uzdatniania wody i paliwo. ECHO finansuje również zespoły medyczne, ekspertów od usuwania min oraz wsparcie transportowo-logistyczne. Począwszy od 1992 r. ECHO prowadzi działania w ponad 140 krajach.

Mężczyzna w kamizelce z symbolami UE rozmawiający wśród gruzów z miejscową ludnością © Unia Europejska – EC/ECHO

Po trzęsieniu ziemi w Van w Turcji w 2011 r. unijny zespół zajmujący się ochroną ludności pomagał w niesieniu pomocy.

Oprócz pomocy humanitarnej ECHO pomaga też koordynować ochronę ludności w całej UE. Prowadzi centrum monitorowania i informacji (MIC), które w pierwszej połowie 2013 r. ma stać się Europejskim Centrum Reagowania Kryzysowego (ECR). MIC/ERC jest operacyjnym sercem unijnych działań w dziedzinie ochrony ludności, czynnym całą dobę. Każdy kraj w UE lub poza jej granicami, dotknięty poważną katastrofą, może za pośrednictwem centrum monitorowania zwrócić się o pomoc. W takim przypadku MIC:

  • służy jako platforma wymiany dla 31 krajów uczestniczących w systemie (28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), kraju potrzebującego pomocy oraz wysłanych w teren ekspertów
  • zapewnia aktualne informacje na temat trwającej sytuacji kryzysowej
  • dopasowuje propozycje pomocy nadchodzące z krajów, które uczestniczą w systemie, do potrzeb dotkniętego klęską kraju.

Sieć partnerów

Mieszkanka regionu Turkana w tradycyjnym stroju z pracownikiem zaangażowanym w unijną pomoc, ozdobionym opaską na głowie i naszyjnikiem z regionu Turkana © Unia Europejska – EC/ECHO/Malini Morzaria

Mieszkanka regionu Turkana przekazuje pracownicy organizacji Oxfam biżuterię, torby i butelki na wodę/mleko, które kobiety sprzedają na lokalnym rynku

ECHO nie dysponuje personelem ani sprzętem kryzysowym niezbędnymi do dostarczenia na miejsce zdarzenia artykułów pierwszej potrzeby, zapewnienia zespołów ratunkowych, założenia szpitali polowych oraz zainstalowania tymczasowych systemów komunikacyjnych. Zamiast tego finansuje i koordynuje tego typu operacje humanitarne, działając za pośrednictwem organizacji pozarządowych, specjalistycznych agencji ONZ oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża/Czerwonego Półksiężyca, które wykonują pracę w terenie.

Pomocna dłoń

Na pomoc humanitarną UE składają się:

  • pomoc w zakresie budowania odporności, aby wesprzeć obywateli, gospodarstwa domowe, społeczności, regiony i kraje w adaptacji do nowych warunków i odbudowie w sytuacjach pokryzysowych spowodowanych np. suszą, przemocą, konfliktem lub klęską żywiołową
  • pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych – fundusze, dzięki którym można dokonać zakupu i dystrybucji najpotrzebniejszych artykułów, takich jak leki, żywność i namioty, lub sfinansować odbudowę infrastruktury po zażegnaniu kryzysu
  • pomoc żywnościowa – finansowanie pomagające zapewnić regionom dotkniętym głodem lub suszą bezpieczne dostawy do chwili przywrócenia normalnej produkcji albo finansowanie dostaw żywności w przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub nieprzewidzianych katastrof naturalnych
  • pomoc dla uchodźców – pozwala im przetrwać sytuację kryzysową do chwili, gdy będą w stanie powrócić do domów lub osiedlić się w nowym kraju
  • zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi – obejmuje gotowość na wypadek takich klęsk oraz uwzględnianie ograniczania ryzyka we wszelkich aspektach działań humanitarnych.

Strategia wyjścia i przekazanie kontroli

Pomoc w sytuacjach kryzysowych z definicji jest niemal zawsze krótkotrwała. Działania finansowane przez UE zwykle trwają krócej niż sześć miesięcy. Jednakże UE chce zagwarantować, że w przypadku wycofania pomocy humanitarnej ludzie, którzy dotychczas z tej pomocy korzystali, będą w stanie sami sobie poradzić lub też, że będą mogli skorzystać z pomocy długoterminowej w innej formie.

Aby zmniejszyć ryzyko pozostawienia osób potrzebujących bez żadnej pomocy, UE zwraca się do partnerów działających w terenie o uwzględnianie w swoich planach działania odpowiedniej strategii wyjścia. Powinni oni przekazać kontrolę w ręce władz lokalnych albo, w przypadku gdyby było to niemożliwe, zorganizować inne struktury pomocy, które ich zastąpią po ich wycofaniu się.

Dzieci pokoju: Unia Europejska – laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2012

Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana UE za jej wkład w budowanie pokoju w Europie. W duchu solidarności z tymi, którzy są mniej uprzywilejowani, UE przeznaczy otrzymane pieniądze na pomoc dzieciom, które nie mają szansy dorastania w warunkach pokoju. UE podwoi kwotę nagrody do wysokości 2 mln euro, które przeznaczy na cztery projekty na rzecz edukacji dzieci żyjących w obszarach dotkniętych konfliktami. Dzięki tym projektom ponad 23 tys. dzieci w Iraku, Kolumbii, Ekwadorze, Etiopii, Demokratycznej Republice Konga i Pakistanie będzie miało dostęp do szkolnictwa podstawowego w bezpiecznym otoczeniu przyjaznym dla dzieci.

Początek strony

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Opublikowano w lutym 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Komisja Europejska – Pomoc humanitarna i ochrona ludnościEnglish (en)

Twitter

  • Komisja Europejska - Pomoc humanitarna i ochrona ludnościEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?