Pomoc humanitarna i ochrona ludności


UE od dawna angażuje się w działania na rzecz ofiar kryzysów na całym świecie: od 1992 r. UE dostarcza pomocy humanitarnej w ponad 140 krajach. Wsparcie skierowane jest do osób, które ucierpiały w wyniku katastrof spowodowanych przez człowieka lub klęsk żywiołowych i niezależnie od ich narodowości, wyznania, płci czy pochodzenia etnicznego. Szeroko zakrojone działania podejmowane w reakcji na liczne poważne kryzysy na całym świecie pokazują, że UE jest gotowa przewodzić operacjom niosącym pomoc ofiarom.

 

Od 2010 r. istnieje bardziej zdecydowany i skuteczniejszy europejski mechanizm reagowania w przypadku klęsk i katastrof zarówno w Unii, jak i poza nią. Pomoc humanitarna i ochrona ludności to kwestie ze sobą powiązane. Dlatego obecnie odpowiada za nie jedna organizacja, która działa znacznie skuteczniej.

Unijny mechanizm ochrony ludności działa równolegle z funduszami UE na pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych. Na przykład kiedy w 2013 r. tajfun Haiyan françaisEnglish spustoszył Filipiny, Komisja Europejska i kraje UE połączyły zasoby i wspólnie wspomogły zarówno finansowo jak i rzeczowo poszkodowaną ludność.

 

Pomoc humanitarna

UE jest obecna na całym świecie w regionach dotkniętych kryzysem, między innymi w Syrii françaisEnglishعربي, Południowym Sudanie françaisEnglish, Republice Środkowej Afryki françaisEnglish oraz w krajach, w których w wyniku wcześniejszego konfliktu brakuje stabilności, np. na Wybrzeżu Kości Słoniowej françaisEnglish. Przede wszystkim udziela pomocy w zakresie ratowania życia, zmniejszania cierpienia i ochrony integralności i godności narażonych na nie osób.

W ostatnich latach roczny budżet na operacje humanitarne wynosił około 1 mld euro, co stanowi niewiele ponad 2 euro na każdego obywatela UE. Pomimo ograniczonych zasobów UE co roku pomaga około 120 milionom ludzi.

Dystrybucja pomocy humanitarnej w podziale na rodzaj sektora (2012 r.)

Dystrybucja pomocy humanitarnej w podziale na rodzaj sektora (2012 r.)

Jak pracujemy

Ekspert ECHO rozmawia z mieszkańcami wschodnich wybrzeży Indii, które w październiku 2013 r. zaatakował cyklon Phailin.

Ekspert ECHO rozmawia z mieszkańcami wschodnich wybrzeży Indii, które w październiku 2013 r. zaatakował cyklon Phailin.

Operacje pomocowe finansowane przez UE prowadzone są przez ECHO, departament Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności. UE nie przekazuje pomocy humanitarnej bezpośrednio, ale wspiera finansowo organizacje partnerskie i koordynuje ich pracę. Na całym świecie jest ponad 200 takich organizacji. Są to m.in. organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe i agencje ONZ.

Pomoc finansowana UE przeznacza się na:

 • podstawowe potrzeby, np. żywność, schronienie, materiały medyczne
 • wzmacnianie odporności i zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi
 • zespoły medyczne
 • ekspertów zajmujących się rozbrajaniem min
 • transport
 • wsparcie logistyczne.

Pomoc w nagłych wypadkach jest udzielana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, czyli w miejscach dotkniętych kryzysem czy w obozach dla uchodźców i przesiedleńców.

Strategia wyjścia i przekazanie kontroli

Pomoc w sytuacjach kryzysowych z definicji jest niemal zawsze krótkotrwała. Działania finansowane przez UE zwykle trwają krócej niż 12 miesięcy. Jednakże po wycofaniu pomocy humanitarnej ludzie, którzy dotychczas z niej korzystali, muszą być w stanie poradzić sobie samodzielnie lub mieć możliwość skorzystania z pomocy długoterminowej w innej formie.

Mieszkanka regionu Turkana przekazuje pracownicy organizacji Oxfam biżuterię, torby i sakwy na wodę/mleko, które kobiety sprzedają na lokalnym rynku

Mieszkanka regionu Turkana przekazuje pracownicy organizacji Oxfam biżuterię, torby i sakwy na wodę/mleko, które kobiety sprzedają na lokalnym rynku

Aby zmniejszyć ryzyko pozostawienia osób potrzebujących bez żadnej pomocy, UE zwraca się do partnerów działających w terenie o uwzględnianie w swoich planach działania odpowiedniej strategii wyjścia. Zwykle powinni oni zagwarantować, że władze lokalne przejmą odpowiedzialność za ich działania albo, w przypadku gdyby było to niemożliwe, zorganizować inne struktury pomocy, które ich zastąpią po ich wycofaniu się.

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej

Aby skuteczniej rozwiązywać sytuacje kryzysowe, Unia ustanowiła program „Wolontariusze pomocy UE” (2014-2020) françaisEnglish, dzięki któremu 18 tys. Europejczyków będzie mogło wziąć udział w finansowanych przez UE projektach na całym świecie. W ramach programu 4 tys. ochotników ma zostać przeszkolonych i włączonych do odpowiednich organizacji humanitarnych w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi, 4 tys. wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych będzie mogło skorzystać z szkoleń i rozwiać swój potencjał, a 10 tys. wolontariuszy – wspierać projekty w swoich krajach.

 

Ochrona ludności

Po trzęsieniu ziemi w Van w Turcji w 2011 r. unijny zespół zajmujący się ochroną ludności pomagał w niesieniu pomocy.

Po trzęsieniu ziemi w Van w Turcji w 2011 r. unijny zespół zajmujący się ochroną ludności pomagał w niesieniu pomocy.

 

Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu działań w zakresie ochrony ludności w Europie i na całym świecie. Umożliwia to unijny mechanizm ochrony ludności. W ramach Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego English (ERCC), ustanowionego w 2013 r., stale monitorowane są istniejące i potencjalne sytuacje kryzysowe na świecie.

Centrum koordynuje komunikację między państwem dotkniętym katastrofą, ekspertami w terenie oraz w 32 krajami uczestniczącymi (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, była jugosłowiańska republika Macedonii i Norwegia). Pomoc oferowana przez kraje uczestniczące jest dopasowana do potrzeb kraju dotkniętego klęską.

W latach 2010-2013 z unijnego mechanizmu ochrony ludności skorzystano w ponad 80 sytuacjach kryzysowych:

 • potrójna katastrofa w Japonii (2011 r.)
 • wojna domowa w Syrii
 • pożary lasów n południu Europy i na Bałkanach
 • powodzie w Europie Środkowej.

Nowe przepisy dotyczące ochrony ludności, które weszły w życie w styczniu 2014 r., stanowią ramy dla ściślejszej współpracy w zakresie zapobiegania katastrofom, oceny ryzyka, przygotowania i planowania, która obejmuje także bardziej regularne wspólne szkolenia i ćwiczenia dla europejskich służb obrony cywilnej. Kraje UE mają również możliwość dobrowolnego łączenia swoich możliwości i ekspertów.

Początek strony

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Komisja Europejska – Pomoc humanitarna i ochrona ludnościEnglish (en)

Twitter

 • Komisja Europejska - Pomoc humanitarna i ochrona ludnościEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?