Pomoc humanitarna i ochrona ludności


Unia Europejska jest zaangażowana w pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych na całym świecie. Pomoc UE co roku otrzymuje 120 mln osób. Unia łącznie ze swoimi państwami członkowskimi jest największym dawcą pomocy humanitarnej na świecie. Pomoc UE stanowi jednak zaledwie 1 proc. rocznego budżetu Unii, czyli nieco ponad 2 euro na obywatela UE.

Podstawę prawną pomocy stanowi Traktat z Lizbony. Celem jest wsparcie ofiar niezależnie od ich narodowości, wyznania, płci czy pochodzenia etnicznego. UE chce odgrywać wiodącą rolę w udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W 2010 r. Komisja Europejska wprowadziła lepszy i skuteczniejszy europejski mechanizm reagowania w przypadku klęsk i katastrof. Obecnie pomocą humanitarną English français i ochroną ludności English français zajmuje się jedna organizacja, co daje jej większą skuteczność.

Aby zaspokoić potrzeby pojawiające się w związku z konfliktami lub klęskami, unijny mechanizm ochrony ludności English français działa równolegle ze środkami UE przeznaczanymi na pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych. Przykładem jest epidemia eboli English français (trwająca od 2014 r.). Wspomniany mechanizm umożliwił awaryjne dostawy z krajów UE, a Komisja Europejska uruchomiła ponad 400 mln euro na pomoc humanitarną (dane: luty 2015 r.).

Od listopada 2014 r. osobą odpowiedzialną za ECHO English français jest Christos Stylianides ελληνικά English, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Pomoc humanitarna

UE działa na terenach wszystkich głównych konfliktów, w tym w Syrii English français, Sudanie Południowym English français, na Ukrainie English français, na obszarach dotkniętych ebolą w Afryce Zachodniej English français, w Republice Środkowoafrykańskiej English français oraz w krajach niestabilnych w wyniku niedawnego konfliktu, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej English français. Pomoc UE służy ratowaniu życia, zmniejszaniu cierpienia i ochronie bezpieczeństwa i godności ofiar. Od 1992 r. Unia udziela pomocy humanitarnej w ponad 140 krajach.

Roczny budżet na operacje humanitarne wynosi obecnie prawie 1 mld EUR. Pomimo ograniczonych środków pomoc UE dociera do ok. 120 mln osób rocznie.

UE stara się informować o tzw. zapomnianych kryzysach – zazwyczaj są to długotrwałe kryzysy, które umknęły uwadze mediów i społeczności międzynarodowej. Ostatnio udało się jej skierować międzynarodową uwagę na katastrofę humanitarną w Republice Środkowoafrykańskiej English français.

Jak pracujemy

Operacje pomocowe finansowane przez UE prowadzone są przez departament Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności English français (ECHO). Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich i agencji, które wykonują pracę w terenie. Należą do nich m.in.:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje międzynarodowe
 • stowarzyszenia Czerwonego Krzyża
 • agencje ONZ.

Nasza pomoc w sytuacjach kryzysowych jest udzielana bezstronnie, bez względu na rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek, narodowość lub przekonania polityczne poszkodowanych.

Największe środki w ramach pomocy humanitarnej UE przeznacza się na: żywność i odżywianie – 40 proc., schronienie – 19 proc., opiekę zdrowotną i wsparcie medyczne – 14 proc.

Sektory otrzymujące najwięcej funduszy w ramach pomocy humanitarnej UE

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej English français (2014–2020) umożliwi ok. 18 tys. obywateli UE odbycie wolontariatu w ramach projektów finansowanych przez UE na całym świecie. Do końca programu:

 • około 4 tys. wolontariuszy ma zostać przeszkolonych i włączonych do odpowiednich organizacji humanitarnych w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi
 • 4 tys. wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych będzie mogło wziąć udział w szkoleniach i rozwinąć swój potencjał
 • 10 tys. wolontariuszy internetowych będzie wspierać projekty w swoich krajach.

Ochrona ludności

Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę, koordynując działania w sytuacjach kryzysowych w Europie i na świecie poprzez unijny mechanizm ochrony ludności English français. Obecne i potencjalne sytuacje kryzysowe stale monitoruje Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego English français.

Koordynuje ono kontakty między krajem, w którym wystąpiła sytuacja kryzysowa, ekspertami w terenie oraz krajami uczestniczącymi w unijnym mechanizmie ochrony ludności (państwa członkowskie UE, Islandia, była jugosłowiańska republika Macedonii, Norwegia).

Oferty pomocy uczestników dopasowuje się do potrzeb.

W latach 2010–2014 Unia udzieliła pomocy w ponad 80 sytuacjach kryzysowych na całym świecie:

 • potrójna katastrofa w Japonii English français
 • wojna domowa w Syrii English français
 • pożary lasów English français na południu Europy i na Bałkanach
 • powodzie w Europie Środkowej i na Bałkanach (Serbia English français, Bośnia i Hercegowina English français)
 • epidemia eboli English français w Afryce Zachodniej
 • konflikt na Ukrainie English français

W styczniu 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony ludności. Określono w nich ramowe warunki ściślejszej współpracy w zakresie:

 • zapobiegania zagrożeniom
 • oceny ryzyka
 • gotowości i planowania, w tym regularniejszych wspólnych szkoleń i ćwiczeń europejskich służb obrony cywilnej.

Stanowią one także podstawę do dobrowolnej współpracy ekspertów i łączenia zasobów wiedzy specjalistycznej z różnych krajów UE.

Początek strony

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Komisja Europejska – Pomoc humanitarna i ochrona ludnościEnglish (en)

Twitter

 • Komisja Europejska - Pomoc humanitarna i ochrona ludnościEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?