Humanitaire hulp en burgerbescherming


De EU heeft een lange traditie van hulpverlening aan mensen in nood over de hele wereld. Sinds 1992 heeft zij al in meer dan 140 landen humanitaire hulp geboden. Zij probeert slachtoffers van conflicten of natuurrampen te helpen, ongeacht hun nationaliteit, geloof, geslacht of etnische afkomst. Hoewel het aantal ernstige crisissen in de hele wereld toeneemt, neemt de EU telkens weer het voortouw bij de hulpverlening aan slachtoffers.

 

Sinds 2010 werkt de Europese Commissie aan een robuuster en doeltreffender mechanisme om te reageren op rampen binnen en buiten de EU. Humanitaire hulp en civiele bescherming van de EU vallen nu onder één enkele organisatie. Dat is niet alleen efficiënter, maar maakt ook een betere coördinatie mogelijk.

Bij rampen of conflicten opereert het EU-mechanisme voor civiele bescherming hand in hand met de humanitaire hulpverlening. Toen bijvoorbeeld de Filipijnen in 2013 door de tyfoon Haiyan françaisEnglish werden getroffen, voegden de Commissie en de EU hun financiële hulp en hun hulp in natura samen om de slachtoffers humanitaire hulp te bieden.

 

Humanitaire hulp

De EU is actief in alle belangrijke crisisgebieden overal ter wereld, zoals in Syrië françaisEnglishعربي, Zuid-Soedan françaisEnglish en de Centraal-Afrikaanse Republiek françaisEnglish, evenals in landen die worstelen met een gebrek aan stabiliteit na een conflict, zoals Ivoorkust françaisEnglish. Zij helpt levens te redden, het lijden te verlichten en de integriteit en waardigheid van slachtoffers te beschermen.

In de afgelopen jaren was er elk jaar ongeveer 1 miljard euro voor humanitaire hulp beschikbaar, ofwel iets meer dan 2 euro per EU-burger. Ondanks dit beperkte budget bereikt de humanitaire hulp van de EU ongeveer 120 miljoen mensen in nood per jaar.

Uitsplitsing van de humanitaire steun per sector (2012)

Humanitaire steun, uitgesplitst per sector (2012)

Hoe we te werk gaan

Een ECHO-expert in gesprek met slachtoffers van de cycloon Phailin, die in oktober 2013 over de oostkust van India raasde.

Een ECHO-expert in gesprek met slachtoffers van de cycloon Phailin, die in oktober 2013 over de oostkust van India raasde.

De hulpoperaties van de EU worden uitgevoerd door ECHO, de dienst voor humanitaire hulpverlening en civiele bescherming. De EU biedt de humanitaire hulp niet rechtstreeks. Zij betaalt en coördineert partnerorganisaties die in het veld werkzaam zijn. Wereldwijd gaat het om meer dan 200 organisaties, waaronder ngo's (niet-gouvernementele organisaties), internationale organisaties en VN-agentschappen.

De EU verleent steun in de vorm van:

 • eerste levensbehoeften, zoals voedsel, onderdak en medische hulpmiddelen
 • opbouw van herstelcapaciteit en beperking van de risico's bij rampen (DRR)
 • medische teams
 • mijnopruimingsdeskundigen
 • vervoer
 • logistieke steun

Noodhulp wordt verstrekt waar nodig: in de crisisgebieden zelf en/of daar waar de vluchtelingen of ontheemden hun toevlucht zoeken.

Afbouwstrategie en overdracht

Hulp bij rampen en noodhulp zijn per definitie kortetermijninterventies. De door de EU gefinancierde activiteiten duren meestal niet meer dan 12 maanden. Zodra de humanitaire hulp wordt gestaakt, moeten de begunstigden in staat zijn om het verder alleen te rooien of moet er ontwikkelingshulp op langere termijn worden geboden.

Een Turkanavrouw behangt een Oxfam-medewerker met sieraden, tassen en kalebasflessen, die de vrouwen ter plaatse verkopen.

Een Turkanavrouw behangt een Oxfam-medewerker met sieraden, tassen en kalebasflessen voor water en melk, die de vrouwen ter plaatse verkopen.

Om te voorkomen dat de steun wordt beëindigd voordat de begunstigden er klaar voor zijn, vraagt de EU haar partners om exitstrategieën in hun project op te nemen. Meestal betekent dit dat zij ervoor moeten zorgen dat lokale instanties of andere hulpstructuren hun project overnemen.

Europees vrijwilligerskorps

Om de EU te helpen crisissen efficiënter aan te pakken, geeft het EU-vrijwilligersprogramma 2014-2020 françaisEnglish zo'n 18 000 Europese vrijwilligers de kans om mee te werken aan door de EU gefinancierde projecten over de hele wereld. Het programma zal in totaal ongeveer 4 000 mensen opleiden en bij humanitaire organisaties onderbrengen zodat zij kunnen worden ingezet in rampgebieden. Nog eens 4 000 vrijwilligers en ngo-medewerkers krijgen een opleiding in capaciteitsopbouw. Ten slotte zullen 10 000 online-vrijwilligers projecten in hun eigen land steunen.

 

Civiele bescherming

Na de aardbeving in Van, Turkije, helpt een EU-team voor burgerbescherming bij de levering van hulpgoederen uit Europa.

Na de aardbeving in Van, Turkije, helpt een EU-team voor burgerbescherming bij de levering van hulpgoederen van de EU.

 

De Europese Commissie speelt een sleutelrol bij de coördinatie van de civiele bescherming in crisissituaties in Europa en daarbuiten via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Het operationele hart van het mechanisme is het in 2013 opgerichte coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties English (ERCC), dat 24 uur per dag op de uitkijk staat

Het coördineert de communicatie tussen het getroffen land, deskundigen in het veld, en de 32 aangesloten landen (de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Macedonië en Noorwegen). De aanbiedingen van de deelnemers om te helpen worden afgestemd op de behoeften van het getroffen land.

Het EU mechanisme voor civiele bescherming is in de periode 2010-2013 al in meer dan 80 crisissituaties in actie gekomen, zoals bij :

 • de aardbeving, tsunami en kernramp in Japan in 2011
 • de burgeroorlog in Syrië
 • de bosbranden in Zuid-Europa en de Balkan
 • de overstromingen in Midden-Europa

In januari 2014 is er een nieuw wettelijk kader voor civiele bescherming gekomen. Het verbetert de samenwerking op het gebied van rampenpreventie, risicobeoordeling, paraatheid en planning. Er wordt nu ook regelmatiger geoefend door Europese teams voor civiele bescherming. Ook kan er een beroep worden gedaan op een reserve van vrijwilligers en deskundigen uit de EU-landen.

Naar boven

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Gepubliceerd in februari 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

 • Europese Commissie – Humanitaire hulp en civiele beschermingEnglish (en)

Twitter

 • Europese Commissie - Humanitaire hulp en burgerbeschermingEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?