Humanitaire hulp en civiele bescherming


De Europese Unie helpt slachtoffers van conflicten en natuurrampen wereldwijd, jaarlijks ruim 120 miljoen mensen. De EU en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van humanitaire hulp ter wereld. Toch kost deze hulp niet meer dan 1% van de EU-begroting: iets meer dan 2 euro per EU-burger per jaar.

De juridische basis voor deze hulp ligt in het Verdrag van Lissabon. Het doel is mensen in noodsituaties te helpen, ongeacht hun nationaliteit, geloof, geslacht of etnische afkomst. De EU wil hierbij een leidende rol op zich nemen.

Sinds 2010 werkt de Europese Commissie aan een robuuster en doeltreffender mechanisme om te reageren op rampen. Zij heeft nu één organisatie voor humanitaire hulp English français én burgerbescherming English français, wat efficiënter is.

Bij rampen of conflicten opereert het EU-mechanisme voor civiele bescherming English français hand in hand met de humanitaire hulpverlening. Een voorbeeld is de ebola-epidemie English français, die begon in 2014. Het mechanisme heeft de noodhulp van de EU-landen gebundeld en de Europese Commissie heeft nog eens 400 miljoen euro extra aan humanitaire hulp geboden (cijfers van februari 2015).

Sinds november 2014 is EU-commissaris Christos Stylianides ελληνικά English verantwoordelijk voor humanitaire hulp en civiele bescherming English français.

Humanitaire hulp

De EU is actief in alle belangrijke crisisgebieden, waaronder Syrië English français, Zuid-Soedan English français, Oekraïne English français, de door ebola getroffen gebieden in West-Afrika English français en de Centraal-Afrikaanse Republiek English français, en in landen die worstelen met een gebrek aan stabiliteit na een conflict, zoals Ivoorkust English français. Zij helpt levens te redden, het lijden te verlichten en de integriteit en waardigheid van slachtoffers te beschermen. Sinds 1992 heeft de EU al humanitaire hulp verleend in ruim 140 landen.

Jaarlijks is er ongeveer 1 miljard euro voor humanitaire hulp beschikbaar. Ondanks dit relatief beperkte budget bereikt de hulp van de EU ongeveer 120 miljoen mensen in nood per jaar.

De EU helpt "vergeten crisissen" onder de aandacht te brengen. Dit zijn vaak slepende crisissen waaraan de media en de internationale gemeenschap geen aandacht meer besteden. Zo heeft ze onlangs opnieuw de aandacht gevestigd op de humanitaire ramp in de Centraal-Afrikaanse Republiek English français.

Hoe het in zijn werk gaat

De hulpoperaties van de EU worden uitgevoerd door ECHO, de Dienst voor humanitaire hulpverlening en civiele bescherming English français. Die kan daarvoor een beroep doen op zo'n 200 partnerorganisaties en agentschappen in het veld, waaronder:

 • niet-gouvernementele organisaties (ngo's)
 • internationale organisaties
 • afdelingen van het Rode Kruis
 • VN-agentschappen

Bij het verlenen van noodhulp wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, etnische afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging.

Bestemming van de humanitaire hulp van de EU: voedsel - 40%, onderdak - 19%, gezondheidszorg - 14%

Verdeling van de EU-hulp over de verschillende sectoren

Europees vrijwilligerskorps

Het EU-vrijwilligersprogramma English français (2014-2020) geeft zo'n 18 000 Europese vrijwilligers de kans om mee te werken aan door de EU gefinancierde projecten over de hele wereld. Aan het einde van het programma zullen:

 • in totaal ongeveer 4 000 mensen zijn opgeleid en bij humanitaire organisaties ondergebracht zodat zij kunnen worden ingezet in rampgebieden.
 • nog eens 4 000 vrijwilligers en ngo-medewerkers een opleiding in capaciteitsopbouw hebben gekregen
 • 10 000 online-vrijwilligers projecten in hun eigen land steunen

Civiele bescherming

Via het EU-mechanisme voor civiele bescherming English français speelt de Europese Commissie een sleutelrol bij de coördinatie van crisisrespons in Europa en daarbuiten. Het coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties English français houdt crisissen en dreigende crisissen 24 uur per dag in het oog.

Het coördineert de contacten tussen het land waar de crisis zich afspeelt, deskundigen in het veld en de landen die deelnemen aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming (de EU-landen, IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Noorwegen).

De hulp die de deelnemende landen kunnen bieden, wordt afgestemd op de behoeften.

Tussen 2010 en 2014 heeft de EU hulp geboden in meer dan 80 noodsituaties wereldwijd:

 • de aardbeving, tsunami en kernramp in Japan English français
 • de burgeroorlog in Syrië English français
 • de bosbranden English français in Zuid-Europa en de Balkan
 • de overstromingen in Centraal-Europa en de Balkan (Servië English français, Bosnië-Herzegovina English français)
 • de ebola-epidemie English français in West-Afrika
 • het conflict in Oekraïne English français

In januari 2014 is nieuwe wetgeving over civiele bescherming in werking getreden. Daardoor kan er nauwer worden samengewerkt op terreinen als:

 • rampenpreventie
 • risicoanalyse
 • paraatheid en planning, waaronder regelmatige oefeningen door Europese teams voor civiele bescherming

Ook kan er een beroep worden gedaan op een reserve van vrijwilligers en deskundigen uit verschillende EU-landen.

Naar boven

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

 • Europese Commissie – Humanitaire hulp en civiele beschermingEnglish (en)

Twitter

 • Europese Commissie - Humanitaire hulp en burgerbeschermingEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?