L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili


L-Unjoni Ewropea hi impenjata li tgħin lill-vittmi ta’ diżastri kkawżati mill-bniedem u dawk naturali madwar id-dinja. Tgħin aktar minn 120 miljun persuna kull sena. Kollettivament, l-UE u l-pajjiżi li jiffurmawha huma l-akbar donatur ta' għajnuna umanitarja fid-dinja. Madankollu, l-UE tipprovdi inqas minn 1% tal-baġit totali annwali tal-UE – ftit aktar minn €2 għal kull ċittadin tal-UE.

It-Trattat ta’ Lisbona jipprovdi l-bażi legali għall-għajnuna. L-għan hu li tingħata għajnuna lill-persuni f'diffikultà, hi x'inhi n-nazzjonalità, ir-reliġjon, is-sess jew l-oriġini etnika tagħhom. L-UE hi impenjata li jkollha rwol ewlieni fl-għajnuna f’każ ta’ diżastru.

Mill-2010 'l hawn, il-Kummissjoni Ewropea ħolqot mekkaniżmu Ewropew aktar sod u effettiv għar-rispons tad-diżastri. Organizzazzjoni waħda issa tittratta l-għajnuna umanitarja English français u l-protezzjoni ċivili English français, li hi sistema iktar effiċjenti.

Il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili English français jopera id f'id mal-fondi tal-UE għall-għajnuna umanitarja biex jindirizza l-ħtiġijiet li jinqalgħu minn kunflitti jew diżastri. Eżempju ta' dan hi l-epidemija tal-Ebola English français (mill-2014 'il qudiem). Dan il-mekkaniżmu għen biex jipprovdi provvisti ta’ emerġenza mill-pajjiżi tal-UE, filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea pprovdiet aktar minn €400 miljun f’għajnuna umanitarja (dejta: Frar 2015).

Christos Stylianides ελληνικά English, il-Kummissarju tal-UE għall-Għajnuna Umanitarja u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet ilu responsabbli għall-ECHO English français minn Novembru 2014.

Għajnuna umanitarja

L-UEtaħdem fiż-żoni kollha ta' kriżi maġġuri, inklużi s-Sirja English français, is-Sudan t'Isfel English français, l-Ukraina English français, l-Afrika tal-Punent milquta bl-Ebola English français u r-Repubblika Ċentru-Afrikana English français, u fil-pajjiżi li qed jiffaċċaw instabbiltà wara l-kunflitti, bħall-Kosta tal-Avorju English français. Hi impenjata li tgħin biex jiġu salvati n-nies, biex tnaqqas it-tbatija, u biex tipproteġi s-sigurtà u d-dinjità ta' dawk affettwati. L-UE ilha tipprovdi għajnuna umanitarja mill-1992 f’aktar minn 140 pajjiż.

Il-baġit annwali għall-operazzjonijiet umanitarji issa laħaq kważi €1 biljun. Minkejja l-baġit limitat, l-għajnuna tal-UE tgħin madwar 120 miljun ruħ kull sena.

L-UE tgħin biex iżżid l-għarfien dwar 'kriżijiet minsija' – ħafna drabi kriżijiet li jieħdu fit-tul li ma jiġbdux l-attenzjoni tal-midja u tal-komunità internazzjonali. Dan l-aħħar, għenet biex inġibdet l-attenzjoni fuq id-diżastru umanitarju fir-Repubblika Ċentru-Afrikana English français.

Kif naħdmu

Id-dipartiment tal-Għajnuna Umanitarja u tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni Ewropea English français (ECHO) jittratta mal-għajnuna mill-fondi tal-UE. L-għajnuna umanitarja tgħaddi minn aktar minn 200 organizzazzjoni u aġenzija msieħba fuq il-post, inklużi:

 • Organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs)
 • organizzazzjonijiet internazzjonali
 • soċjetajiet tas-Salib l-Aħmar
 • aġenziji tan-NU.

Nipprovdu l-għajnuna ta' emerġenza b'mod imparzjali, irrispettivament mir-razza, il-grupp etniku, ir-reliġjon, is-sess, l-età, in-nazzjonalità jew l-affiljazzjoni politika tal-persuni.

Is-setturi li jgawdu l-iktar mill-għajnuna umanitarja tal-UE huma: l-ikel u n-nutrizzjoni - 40%, il-kenn - 19%, il-kura tas-saħħa u l-appoġġ mediku - 14%

Is-setturi li jieħdu l-aktar finanzjament mill-għajnuna umanitarja tal-UE

Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE

L-Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE English français (2014 – 2020) se tippermetti lil madwar 18,000 Ewropew biex ikunu voluntiera fi proġetti ffinanzjati mill-UE madwar id-dinja. Fit-tmiem tal-programm:

 • madwar 4,000 ruħ se jkunu mħarrġa u jsibu posthom ma’ organizzazzjonijiet umanitarji għall-mobilizzazzjoni f’pajjiżi affettwati minn diżastru
 • 4,000 voluntier u staff tal-NGO se jibbenefikaw mit-taħriġ u mill-bini tal-kapaċità;
 • u 100,000 voluntier onlajn se jappoġġaw il-proġetti f'pajjiżhom.

Il-protezzjoni ċivili

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili English français, il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti biex tikkoordina r-rispons għall-kriżijiet fl-Ewropa u madwar id-dinja. Iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni għal Rispons ta’ Emerġenza English français jimmonitorja l-ħin kollu l-kriżijiet eżistenti u potenzjali

Huwa jikkoordina l-kuntatti bejn il-pajjiż ikkonċernat, l-esperti fil-qasam u l-pajjiżi li jipparteċipaw fil-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili tal-UE (il-pajjiżi tal-UE, l-Iżlanda, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, in-Norveġja).

L-offerti ta' għajnuna mill-parteċipanti huma mqabbla skont il-ħtiġijiet.

Bejn l-2010 u l-2014, l-UE rrispondiet għal aktar minn 80 emerġenza madwar id-dinja:

 • id-diżastru triplu fil-Ġappun English français
 • il-gwerra ċivili fis-Sirja English français
 • in-nirien fil-foresti English français fin-Nofsinhar tal-Ewropa u l-Balkani
 • l-għargħar fl-Ewropa Ċentrali u l-Balkani (is-Serbja English français, il-Bożnija-Ħerzegovina English français)
 • L-epidemija tal-Ebola English français fl-Afrika tal-Punent
 • il-kunflitt fl-Ukraina English français

F’Jannar 2014 daħlet fis-seħħ leġiżlazzjoni ġdida dwar il-protezzjoni ivili. Din tipprovdi qafas għal kooperazzjoni aktar mill-qrib dwar:

 • il-prevenzjoni tad-diżastri
 • il-valutazzjoni tar-riskji
 • it-tħejjija u l-ippjanar - inkluż aktar taħriġ u eżerċizzji konġunti regolari għat-timijiet tal-protezzjoni ċivili Ewropea.

Tifforma wkoll il-bażi biex jingħaqdu flimkien b'mod volontarju l-esperti u l-għarfien espert mill-pajjiżi differenti tal-UE.

Fuq

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Kummissjoni Ewropea – Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni ĊiviliEnglish (en)

Twitter

 • Il-Kummissjoni Ewropea - L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċiviliEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?