L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili


Motivata bl-impenn li ilu żmien sabiex tgħin lill-vittmi ta’ emerġenzi madwar id-dinja, mill-1992 'l hawn l-UE pprovdi għajnuna umanitarja f’aktar minn 140 pajjiż. Hi tfittex li tgħin lin-nies f'sitwazzjonijiet perikulużi, kemm bħala riżultat ta' kunflitti kkawżati mill-bniedem kif ukoll minn diżastri naturali, u irrispettivament min-nazzjonalità, ir-reliġjon, is-sess jew l-oriġini etniku tagħhom. Dawn l-attivitajiet b'firxa wiesgħa jirriflettu l-proliferazzjoni ta' kriżijiet serji madwar id-dinja u l-impenn tal-UE biex tkun fuq quddiem nett biex tgħin lill-vittmi.

 

Mill-2010 'l hawn, il-Kummissjoni Ewropea bniet mekkaniżmu aktar sod u effettiv għar-rispons tad-diżastri kemm fl-UE kif ukoll barra minnha. L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili huma attwalment integrati f'organizzazzjoni unika, li ttejjeb bil-bosta l-effiċjenza u l-limitu tagħhom li jikkomplementaw lil xulxin.

Il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili jopera id f'id mal-fondi tal-UE għall-għajnuna umanitarja meta jindirizza l-ħtiġijiet li jinqalgħu minn kunflitti jew diżastri. Meta t-Tifun Haiyan françaisEnglish laqat lill-Filippini fl-2013, pereżempju, il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE ġabru flimkien riżorsi finanzjarji u in natura biex jipprovdu l-għajnuna umanitarja lin-nies milqutin.

 

Għajnuna umanitarja

L-UE tinsab preżenti fiż-żoni kollha ta' kriżijiet ewlenin madwar id-dinja, fosthom is-Sirja françaisEnglishعربي, in-Nofsinhar tas-Sudan françaisEnglish, u r-Repubblika Ċentru-Afrikana françaisEnglish, u f'pajjiżi li qed jiffaċċjaw instabbiltà wara konflitt, bħall-Kosta tal-Avorju françaisEnglish. Hi impenjata li tgħin biex jiġu salvati n-nies, biex tnaqqas it-tbatija, u biex tipproteġi s-sigurtà u d-dinjità ta' dawk affettwati.

Fi snin reċenti, il-baġit annwali għall-operazzjonijiet umanitani kien madwar €1 biljun - ftit aktar minn €2 għal kull ċittadin tal-UE. Minkejja l-baġit limitat, l-għajnuna umanitarja tal-UE tilħaq madwar 120 miljun ruħ fil-bżonn kull sena.

Id-distribuzzjoni tal-għajnuna umanitarja, skont t-tip tas-settur (2012)

Id-distribuzzjoni tal-għajnuna umanitarja, skont t-tip ta' settur (2012)

Kif naħdmu

Espert tal-ECHO jitkellem ma' membri tal-komunità lokali affettwata miċ-ċiklun Phailin, li laqat il-kosta tal-Lvant tal-Indja f'Ottubru 2013.

Espert tal-ECHO jitkellem ma' membri tal-komunità lokali affettwata miċ-ċiklun Phailin, li laqat il-kosta tal-Lvant tal-Indja f'Ottubru 2013.

L-għajnuna minn fondi tal-UE hi mmaniġġjata mid-dipartiment tal-Għajnuna Umanitarja u tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni Ewropea (ECHO). L-UE ma tipprovdix għajnuna umanitarja direttament; pjutost, hi tiffinanzja u tikkoordina organizzazzjonijiet imseħbin li jaħdmu fil-qasam. Hemm aktar minn 200 minnhom madwar id-dinja, inklużi organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), organizzazzjonijiet internazzjonali u aġenziji tan-NU.

L-għajnuna b'fondi mill-UE tinkludi:

 • il-ħwejjeġ essenzjali – ikel, kenn u provvisti mediċi
 • il-bini tar-reżiljenza u t-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri (DRR)
 • it-timijiet mediċi
 • l-esperti tal-isplużivi
 • it-trasport
 • l-appoġġ loġistiku

L-għajnuna ta' emerġenza tingħata kull fejn meħtieġa: fejn tolqot il-kriżi u/jew fejn jispiċċaw ir-rifuġjati jew il-persuni spostati.

Strateġija ta’ ħruġ u trasferiment

Nistgħu ngħidu li għajnuna f’każ ta’ diżastru u għajnuna ta’ emerġenza fil-fatt huma għal perjodu qasir. Operazzjonijiet iffinanzjati mill-UE ġeneralment idumu anqas minn 12-il xahar. Madankollu, ladarba l-għajnuna umanitarja tasal fi tmiemha, jew il-benefiċjarji għandhom ikunu ppreparati biex ifendu għal rashom, jew inkella jeħtiġilha tkun fil-post forma oħra ta’ għajnuna għall-iżvilupp fit-tul.

Turkana tlibbes ħaddiem ta' Oxfam bil-ġojjelli, il-boroż u l-fliexken tal-ilma/ħalib, li n-nisa jbigħu lokalment

Turkana tlibbes ħaddiem ta' Oxfam bil-ġojjelli, il-boroż u l-fliexken tal-ilma/ħalib, li n-nisa jbigħu lokalment

Biex jitnaqqas ir-riskju li titnaqqas l-għajnuna qabel mal-benefiċjarji tagħha jkunu lesti, l-UE titlob lill-imseħbin fil-qasam biex jibnu strateġiji ta' ħruġ fl-ippjanar tal-proġett tagħhom. Tipikament, huma għandhom jew iroddu lura s-servizzi li taw lill-awtorità lokali jew inkella, jekk dan mhux possibbli, jiżguraw li strutturi oħrajn ta' għajnuna jassumu r-responsabbiltà tagħhom warajhom.

Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja

Biex jgħin lill-UE tittratta mal-kriżijiet b'mod aktar effettiv, il-programm Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (2014 – 2020) françaisEnglish jippermetti madwar 18,000 ċittadin Ewropew li jivvoluntarjaw fi proġetti b'fondi mill-UE mad-dinja kollha. Bit-tlestija tal-programm madwar 4,000 se jkunu mħarrġa u jsibu posthom ma’ organizzazzjonijiet umanitarji għall-mobilizzazzjoni f’pajjiżi affettwati minn diżastru; 4,000 voluntier u staff tal-NGO se jibbenefikaw mit-taħriġ u mill-bini tal-kapaċità; u 100,000 voluntier onlajn se jappoġġaw il-proġetti f'pajjiżhom.

 

Protezzjoni Ċivili

Wara t-terremot tal-2011 fl-inħawi ta' Van fit-Turkija, tim tal-protezzjoni ċivili tal-UE għen biex titwassal l-għajnuna Ewropea.

Wara t-terremot tal-2011 fl-inħawi ta' Van fit-Turkija, tim tal-protezzjoni ċivili tal-UE għen biex titwassal l-għajnuna tal-UE.

 

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol essenzjali fil-koordinazzjoni tar-risponsijiet tal-protezzjoni ċivili għall-kriżijiet mal-Ewropa kollha u madwar id-dinja permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili . Il-qalba operazzjonali tal-Mekkaniżmu hu ċ-Ċentru għal Rispons ta' Emerġenza English (ERCC), stabbilit fl-2013, li jissorvelja kriżijiet eżistenti u potenzjali mad-dinja kollha lejl u nhar.

Hu jikkoordina l-komunikazzjoni bejn il-pajjiż affettwat, l-esperti fil-qasam, u 32 pajjiż parteċipant (28 pajjiż tal-UE, l-Islanda, il-Liechtenstein, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u n-Norveġja). L-offerti ta’ għajnuna tal-parteċipanti jitqabblu mal-bżonnijiet tal-pajjiż milqut mid-diżastru.

Il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili wieġeb għal aktar minn 80 emerġenza (2010-2013):

 • id-diżastru triplu fil-Ġappun (2011)
 • il-gwerra ċivili fis-Sirja
 • in-nirien fil-foresti fin-Nofsinhar tal-Ewropa u l-Balkani
 • l-għargħar fil-Ewropa Ċentrali

Il-leġiżlazzjoni ġdida dwar il-protezzjoni ċivili, fis-seħħ minn Jannar 2014 'l hawn, tipprovdi qafas għal kooperazzjoni eqreb fil-prevenzjoni ta’ diżastri, fil-valutazzjoni tar-riskju, fl-istat ta’ tħejjija u fl-ippjanar, inklużi aktar eżerċizzji u taħriġ konġunti regolari għat-timijiet tal-protezzjoni ċivili Ewropej. Hi tistabbilixxi wkoll ġabra voluntiera tal-kapaċitajiet u ta' esperti tal-pajjiżi tal-UE.

Fuq

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Kummissjoni Ewropea – Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni ĊiviliEnglish (en)

Twitter

 • Il-Kummissjoni Ewropea - L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċiviliEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?