L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili


Meta niġu biex naġixxu fi kriżi – kemm konflitti maħluqin mill-bniedem jew diżastri naturali – l-UE għandha għan wieħed: li titwassal għajnuna lil dawk li jiġu bżonnha malajr kemm jista’ jkun. B’impenn fit-tul li jgħin lill-vittmi ta’ kriżijiet bħal dawn, hi tipprovdi għajnuna direttament għan-nies li jkunu f’inkwiet kbir, irrispettivament min-nazzjonalità, ir-reliġjon, is-sess jew l-oriġini etnika tagħhom.

L-UE hi preżenti f'żoni ta' kriżijiet madwar id-dinja kollha inklużi s-Sirja, l-Afganistan, it-territorji okkupati tal-Palestina, u f'ħafna partijiet tal-Afrika, l-Amerika Ċentrali u tan-Nofsinhar u x-Xlokk tal-Asja. Tmexxi wkoll operazzjonijiet ta' għajnuna f'żoni bi kriżijiet permanenti u fejn hemm nuqqas ta' stabbiltà wara kunflitt.

Pie-ċart li turi t-tqassim ta’ għajnuna skont is-settur. L-ikel hu l-akbar porzjon.

Distribuzzjoni tal-għajnuna umanitarja skont is-settur (2011).

Intervent tal-ECHO

L-operazzjonijiet ta' għajnuna tal-UE jitmexxew mill-ECHO, id-dipartiment tal-Kummissjoni Ewropea għall-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili. L-attivitajiet wiesgħa tal-ECHO rriflettew il-proliferazzjoni ta’ kriżijiet serji madwar id-dinja u r-rieda tal-UE li jkollha rwol prinċipali fit-twassil ta’ għajnuna lill-vittmi. F’dawn l-aħħar snin, il-baġit medju għall-operazzjonijiet umanitarji kien ta’ madwar €1 biljun fis-sena, li jilħaq aktar minn 100 miljun ruħ fil-bżonn kull sena.

L-ewwel dmir tal-ECHO hu li jgħin isalva l-ħajja, inaqqas it-tbatija u jħares l-integrità u d-dinjità ta’ dawk milquta. Fornimenti ta’ emerġenza jistgħu jinkludu tined, gvieret, ikel, mediċini, tagħmir mediku, sistemi għall-purifikazzjoni tal-ilma u fjuwil. L-ECHO jiffinanzja wkoll gruppi ta’ tobba, esperti fit-tneħħija tal-mini, u joffri appoġġ fil-qasam tat-trasport u tal-loġistika. Sa mill-1992 wettaq interventi f'aktar minn 140 pajjiż.

Raġel liebes ġakketta tal-UE miexi lejn in-nies tal-lokal qalb il-ħerba © European Union – EC/ECHO

Wara t-terremot tal-2011 fl-inħawi ta' Van fit-Turkija, tim tal-protezzjoni ċivili tal-UE għen biex titwassal l-għajnuna Ewropea.

Minbarra l-għajnuna umanitarja, l-ECHO jgħin fil-koordinazzjoni tal-protezzjoni ċivili madwar l-UE. Jopera ċ-ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ informazzjoni (MIC), li se jsir iċ-Ċentru Ewropew għal Rispons ta’ emerġenza (ERC) fl-ewwel nofs tal-2013. L-MIC/ERC hu l-qalba operattiva tal-ħidma ta’ protezzjoni ċivili tal-UE u hu aċċessibbli 24 siegħa kuljum. Kwalunkwe pajjiż fl-UE jew barra l-UE milqut minn diżastru ewlieni jista' jitlob l-għajnuna permezz tal-MIC, li:

  • jaġixxi bħala ċentru ta’ komunikazzjoni bejn 31 pajjiż parteċipant (28 membru tal-UE kif ukoll l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja), il-pajjiż affettwat u l-esperti mibgħuta fuq il-post
  • jipprovdi aġġornamenti dwar l-emerġenzi li jkunu għaddejjin
  • għandu wkoll rwol ta’ koordinazzjoni billi jqabbel l-offerti ta’ għajnuna mill-pajjiżi parteċipanti għall-bżonnijiet tal-pajjiż milqut mid-diżastru.

Netwerk ta' msieħba

Turkana bi ħwejjeġ tradizzjonali, flimkien ma' ħaddiem tal-għajnuna umanitarja tal-UE liebsa bando u ġojjerija © European Union – EC/ECHO/Malini Morzaria

Turkana tlibbes ħaddiem ta’ Oxfam bil-ġojjerija, boroż u fliexken tal-ilma/tal-ħalib, li n-nisa jbigħu lokalment.

L-ECHO ma għandux hu stess l-istaff u t-tagħmir umanitarju meħtieġa biex jitwasslu l-provvisti ta' għajnuna ta’ emerġenza, jiġu pprovduti gruppi ta’ sokkors, jinħolqu sptarijiet ta’ emerġenza fil-post u jiġu stallati sistemi temporanji ta’ komunikazzjoni. Minflok, hu jiffinanzja u jikkoordina dawn l-operazzjonijiet umanitarji u jaħdem permezz ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), l-aġenziji speċjalizzati tan-NU u s-Salib/in-Nofs Qamar l-Aħmar internazzjonali, li jagħmlu x-xogħol fuq il-post.

Daqqa t'id

L-għajnuna umanitarja tal-UE tikkonsisti minn:

  • għajnuna għal ħolqien ta' reżiljenza, biex tgħin lil individwi, il-familji, il-komunitajiet, ir-reġjuni u l-pajjiżi jadattaw u jirkupraw minn xokkijiet bħal nixfa, vjolenza, konflitti jew diżastri naturali
  • għajnuna ta’ emerġenza – fondi biex jinxtraw u jitwasslu affarijiet essenzjali u bażiċi bħal mediċina, ikel u kenn, jew biex jiġi ffinanzjat ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni wara diżastru
  • għajnuna alimentari – finanzjament li jgħin ir-reġjuni milqutin minn nixfa u nuqqas kbir ta' ikel biex jiġu pprovduti bi provvisti sikuri sakemm il-produzzjoni normali tiġi stabbilita mill-ġdid, jew permezz ta’ fondi għal provvisti ta’ ikel ta’ emerġenza meta diżastri maħluqa mill-bniedem jew minn diżastri naturali mhux mistennija jikkawżaw nuqqasijiet
  • għajnuna għar-refuġjati – għall-perjodi sakemm jistgħu jirritornaw lejn darhom jew jistabbilixxu ruħhom f’pajjiż ieħor
  • it-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri (DRR), li jinkludi l-istat ta' preparazzjoni għad-diżastri u li jikkunsidra t-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri fl-aspetti kollha tar-rispons umanitarju.

Strateġija ta’ ħruġ u trasferiment

Nistgħu ngħidu li għajnuna f’każ ta’ diżastru u għajnuna ta’ emerġenza fil-fatt huma għal perjodu qasir. Operazzjonijiet iffinanzjati mill-UE ġeneralment idumu anqas minn 6 xhur. Iżda l-UE trid tiżgura li, meta l-għajnuna umanitarja tiġi rtirata, in-nies li tkun għenet ikunu jistgħu jiffaċċjaw is-sitwazzjoni, jew li hemm disponibbli forma oħra ta’ għajnuna għall-iżvilupp għal tul ta’ żmien.

Biex jitnaqqas ir-riskju li nies jibqgħu b'xejn, l-UE titlob lill-imsieħba tagħha fil-qasam biex jelaboraw strateġija ta’ ħruġ, meta huma jfasslu proġett. Jew għandhom iroddu lura l-kontroll lil awtorità lokali jew, fin-nuqqas, jiżġuraw li strutturi oħra ta’ għajnuna jkunu jistgħu jieħdu posthom meta dawn jitilqu.

Tfal tal-Paċi tal-UE: l-Unjoni Ewropea, ingħatat il-Premju Nobel għall-Paċi 2012

Il-Premju Nobel għall-Paċi 2012 ingħata lill-UE għall-kisbiet tagħha marbutin mal-paċi fl-Ewropa. Fl-ispirtu ta’ solidarjetà ma’ dawk anqas fortunati, l-UE se tuża l-flus tal-premju biex tgħin lil dawk it-tfal li huma miċħudin mill-possibilità li jikbru fis-sliem. Fil-fatt, l-UE se tirdoppja l-flus tal-premju Nobel b'somma konġunta ta’ €2 miljun, li se tmur għal erba’ proġetti li jipprovdu l-edukazzjoni għat-tfal affettwati minn kunflitt. Il-proġetti magħżula se jipprovdu edukazzjoni bażika fi spazji tajbin għat-tfal u sikuri għal madwar 23,000 tifel u tifla fl-Iraq, il-Kolombja, l-Ekwador, l-Etjopja, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-Pakistan.

Fuq

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

Ippubblikat Frar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Kummissjoni Ewropea – Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni ĊiviliEnglish (en)

Twitter

  • Il-Kummissjoni Ewropea - L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċiviliEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?