Humānā palīdzība un civilā aizsardzība


Ja cilvēku darbības vai dabas katastrofas rezultātā iestājusies krīzes situācija, ES ir tikai viens mērķis: pēc iespējas ātrāk palīdzēt posta skartajiem iedzīvotājiem. Apņēmusies palīdzēt krīzē cietušajiem, ES sniedz tiešu atbalstu grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu pilsonības, tautības, reliģiskās pārliecības vai dzimuma.

Eiropas Savienības klātbūtne ir jūtama visas pasaules karstajos punktos, tostarp Sīrijā, Afganistānā, Palestīnā un daudzās Āfrikas, Centrālamerikas, Dienvidamerikas un Dienvidaustrumāzijas malās. Tā arī vada glābšanas darbus teritorijās, kur ir ieilgusi krīzes situācija un pēc konflikta valda nestabilitāte.

Riņķa diagramma, kur attēlots palīdzības sadalījums pēc jomām. Vislielāko daļu saņem pārtikas atbalsts

Humānās palīdzības sadalījums pēc jomām (2011)

ECHO

ES glābšanas operācijas pārzina ECHO — Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts. ECHO birojs reaģē uz smagām krīzēm visā pasaulē, kuru kļūst arvien vairāk, un apliecina ES vēlmi uzņemties vadību, lai nogādātu palīdzību cietušajiem. Pēdējos gados humānās palīdzības budžets vidēji ir bijis ap 1 miljardu eiro gadā. Palīdzību no tā ik gadu ir saņēmuši vairāk nekā 100 miljoni postā nokļuvušo cilvēku.

ECHO galvenais pienākums ir palīdzēt glābt dzīvību, mazināt ciešanas un aizsargāt cietušo cilvēku godu un cieņu. Ārkārtas palīdzības sūtījumos ietilpst, piemēram, teltis, segas, pārtika, zāles, medicīniskie piederumi, ūdens attīrīšanas iekārtas un degviela. Birojs arī finansē medicīniskās palīdzības brigādes, atmīnēšanas speciālistus un transporta un loģistikas atbalstu. Kopš 1992. gada birojs aktīvi darbojies vairāk nekā 140 valstīs.

Vīrietis, apvilcis vesti ar ES simboliku, uz gruvešu fona runā ar vietējiem iedzīvotājiem © Eiropas Savienība – EK/ECHO

Pēc 2011. gada zemestrīces pie Vanas pilsētas Turcijā ES civilās aizsardzības vienība palīdzēja nogādāt Eiropas sarūpēto humāno palīdzību.

Papildus humānajai palīdzībai ECHO palīdz koordinēt civilo aizsardzību visā ES. Birojs vada Monitoringa un informācijas centru (MIC), kas līdz 2013. gada vidum pārtaps par Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centru (ERC). MIC jeb ERC koordinē ES civilās aizsardzības pasākumus un darbojas cauru diennakti. Šā centra palīdzību var lūgt jebkura valsts (gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās), kuru skārusi liela katastrofa. MIC savukārt:

  • veic saziņas kanāla funkcijas starp 31 valsti, kas piedalās tā darbībā (tās ir 28 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), katastrofas skarto valsti un uz notikumu vietu nosūtītajiem ekspertiem,
  • ziņo par jaunāko stāvokli posta skartajās vietās,
  • veic koordinēšanas funkcijas, katastrofas skartās valsts vajadzībām piemeklējot dalībvalstu piedāvāto palīdzību.

Partneru tīkls

Turkanu sieviete, ģērbusies savas cilts tradicionālajā apģērbā, kopā ar ES palīdzības darbinieci, kas izrotājusies ar turkanu rotām © Eiropas Savienība – EK/ECHO/Malini Morzaria

Turkanu cilts sieviete palīdz aplikt savas cilts rotaslietas “Oxfam” darbiniecei.

Humānās palīdzības birojam ECHO pašam nav darbinieku un iekārtu, kas vajadzīgi, lai nogādātu ārkārtas palīdzības sūtījumus, mobilizētu glābšanas vienības, ierīkotu neatliekamās palīdzības slimnīcas krīzes vietās un izbūvētu pagaidu komunikāciju sistēmas. ECHO finansē un koordinē šīs humānās palīdzības operācijas, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, specializētām ANO aģentūrām un Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustību, kas sniedz palīdzību uz vietas.

Palīdzība nelaimē nokļuvušajiem

ES humānajā palīdzībā ietilpst:

  • palīdzība izturētspējas vairošanai — lai palīdzētu cilvēkiem, mājsaimniecībām, kopienām, reģioniem un valstīm pielāgoties tādām krīzes situācijām kā sausums, vardarbība, konflikti vai dabas katastrofas un atgūties no tām,
  • ārkārtas palīdzība — līdzekļi, par ko iegādāties un piegādāt pirmās nepieciešamības preces, piemēram, zāles, pārtiku un patvērumu, vai ar ko finansēt atjaunošanas darbus pēc katastrofas,
  • pārtikas palīdzība — finansējums, kas palīdz nodrošināt drošas piegādes uz sausuma un bada skartajiem reģioniem, līdz atjaunojas normāla lauksaimniecības ražošana, vai ārkārtas pārtikas sūtījumu piegādes finansēšana gadījumos, kad dabas vai cilvēku radītas katastrofas rezultātā trūkst pārtikas,
  • palīdzība bēgļiem — tā nodrošina viņiem iztiku, līdz cilvēki var atgriezties mājās vai pārcelties uz citu valsti,
  • katastrofu riska mazināšana — tā ietver sagatavošanos katastrofām un katastrofu riska samazināšanas iekļaušanu visos humānās palīdzības sniegšanas aspektos.

Beigās — atbalsta pakāpeniska samazināšana

Katastrofu gadījumā sniegtā palīdzība un ārkārtas palīdzība gandrīz vienmēr ir īslaicīgas. ES finansētās operācijas parasti ilgst mazāk nekā 6 mēnešus. Tomēr ES vēlas nodrošināt, lai cilvēki, kas humāno palīdzību vairs nesaņem, spētu paši tikt galā ar situāciju vai viņiem būtu pieejama ilgstošāka cita veida palīdzība attīstības jomā.

Lai mazinātu iespēju, ka pēc palīdzības beigām cilvēki praktiski zaudē iztikas avotu, ES aicina vietējos partnerus, izstrādājot projektu, padomāt arī par stratēģiju, kā pakāpeniski izbeigt atbalsta sniegšanu. Vai nu viņiem jānodod kontrole vietējām varasiestādēm, vai arī, ja tas nav iespējams, jāgādā par to, lai pēc palīdzības beigām darbotos citas atbalsta struktūras.

ES miera bērni: 2012. gada Nobela miera prēmija

2012. gadā Eiropas Savienībai piešķīra Nobela miera prēmiju par panākumiem miera uzturēšanā Eiropā. Solidarizējoties ar tiem, kam dzīvē nav paveicies, ES izlietos prēmijas naudu, lai palīdzētu bērniem, kuriem ir liegtas iespējas izaugt miera apstākļos. ES papildinās miera prēmijas summu ar tikpat lieliem līdzekļiem, kopā iegūstot 2 miljonus eiro, no kuriem finansēs četrus projektus, kas nodrošina izglītību bērniem konfliktu skartajās zonās. Izraudzītie projekti gādās par pamatizglītību bērniem drošā vidē. Šo iespēju varēs izmantot 23 tūkstoši bērnu Irākā, Kolumbijā, Ekvadorā, Etiopijā, Kongo Demokrātiskajā Republikā un Pakistānā.

Uz augšu

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Publicēts 2013.gada februārī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas Komisija — Humānā palīdzība un civilā aizsardzībaEnglish (en)

Twitter

  • Eiropas Komisija - Humānā palīdzība un civilā aizsardzībaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?