Humānā palīdzība un civilā aizsardzība


Eiropas Savienība jau ilgus gadus palīdz katastrofās cietušajiem visā pasaulē. Kopš 1992. gada palīdzība ir sniegta vairāk nekā 140 valstīs. ES cenšas palīdzēt nelaimes skartajiem gan konfliktos, gan katastrofās neatkarīgi no viņu pilsonības, ticības, dzimuma vai tautības. Pasaulē rodas arvien vairāk smagu krīzes situāciju, un palīdzības tīkls ir izvērties plašumā. ES ir uzņēmusies vadību, lai nogādātu palīdzību cietušajiem.

 

Eiropas Komisija kopš 2010. gada ir izveidojusi izturīgāku un iedarbīgāku Eiropas reaģēšanas mehānismu, lai palīdzētu katastrofās gan ES robežās, gan aiz tām. ES humānās palīdzības un civilās aizsardzības darbības tagad ir apvienotas vienā organizācijā. Ir ievērojami uzlabojusies pasākumu efektivitāte, un tie labāk papildina cits citu.

Izvērtējot pēc konflikta vai katastrofas radušās vajadzības, ES civilās aizsardzības mehānismu papildina ES humānās palīdzības finansējums. Kad Filipīnas 2013. gadā izpostīja taifūns “Haijans” françaisEnglish, Komisija un ES dalībvalstis apvienoja finansiālos un materiālos resursus, lai sniegtu humāno palīdzību nelaimes skartajiem cilvēkiem.

 

Humānā palīdzība

ES atbalsts ir jūtams visās lielākajās krīzes zonās pasaulē, piemēram, Sīrijā françaisEnglishعربي, Dienvidsudānā françaisEnglish un Centrālāfrikas Republikā françaisEnglish, kā arī valstīs, kas pēc konflikta cenšas atjaunot stabilitāti, kā Ziloņkaula Krastā françaisEnglish. ES ir apņēmusies palīdzēt glābt cilvēku dzīvības, mazināt ciešanas un aizsargāt cietušo drošību un cieņu.

Pēdējā laikā humānās palīdzības operāciju budžets katru gadu ir bijis aptuveni 1 miljards eiro — nedaudz vairāk par 2 eiro no ES pilsoņa. Lai gan budžets ir ierobežots, ES humāno palīdzību ik gadu saņem apmēram 120 miljoni posta skarto cilvēku.

Humānās palīdzības sadalījums pēc veida un nozares (2012)

Humānās palīdzības sadalījums pēc veida (2012)

Kā mēs strādājam

ECHO eksperts sarunājas ar vietējiem iedzīvotājiem pēc ciklona “Phailin”, kas 2013. gada oktobrī skāra Indijas austrumu piekrasti.

ECHO eksperts sarunājas ar vietējiem iedzīvotājiem pēc ciklona “Phailin”, kas 2013. gada oktobrī skāra Indijas austrumu piekrasti.

ES finansētos palīdzības pasākumus pārzina Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO). ES nesniedz humāno palīdzību tiešā veidā, tā finansē un koordinē partnerorganizāciju darbu, kas noris uz vietas. Šādu partnerorganizāciju visā pasaulē ir vairāk nekā 200. To vidū ir nevalstiskās organizācijas (NVO), starptautiskās organizācijas un ANO aģentūras.

ES finansētais atbalsts ietver

 • pamatpreces — pārtiku, pajumti un medicīniskos materiālus,
 • izturētspējas veidošanu un katastrofu riska mazināšanu,
 • mediķu vienības,
 • atmīnēšanas speciālistus,
 • transportu,
 • loģistikas atbalstu.

Ārkārtas palīdzību sniedz brīdī, kad tā nepieciešama: krīzes situācijā vai ierodoties bēgļiem vai cilvēkiem, kas zaudējuši mājas.

Beigās — pakāpeniska atbalsta samazināšana

Katastrofu gadījumā sniegtā palīdzība un ārkārtas palīdzība pēc būtības gandrīz vienmēr ir īslaicīgas. ES finansētās operācijas parasti ilgst mazāk nekā 12 mēnešus. Tomēr, kad humānā palīdzība ir beigusies, tās saņēmējiem ir jābūt gataviem tikt galā saviem spēkiem vai ir jānodrošina cita veida — ilgtermiņa attīstības palīdzība.

Turkanu cilts sieviete aplikusi savas cilts rotas “Oxfam” darbiniecei.

Turkanu cilts sieviete aplikusi savas cilts rotas “Oxfam” darbiniecei.

Lai samazinātu risku, ka palīdzības sniegšana beidzas, pirms tās saņēmēji spēj tikt galā paši, ES aicina uz vietas strādājošos partnerus projektā iekļaut arī stratēģiju, kā izbeigt palīdzības sniegšanu. Parasti tie vai nu nodod palīdzības pakalpojumus vietējo iestāžu rokās, vai, ja tas nav iespējams, parūpējas, lai darbu pārņemtu citas palīdzības struktūras.

Talkā nāk ES brīvprātīgie

Lai ES varētu sekmīgāk palīdzēt krīzes situācijās, ir izveidota ES Brīvprātīgo palīdzības programma 2014.–2020. gadam françaisEnglish, kurā apmēram 18 tūkstoši Eiropas iedzīvotāju varēs brīvprātīgo statusā piedalīties ES finansētos projektos visā pasaulē. Pēc programmas pabeigšanas apmācīti būs aptuveni 4000 cilvēku. Viņiem palīdzēs atrast vispiemērotāko humānās palīdzības organizāciju, un viņi varēs sākt strādāt katastrofu skartajās valstīs. 4000 brīvprātīgo un NVO darbinieku varēs piedalīties mācībās un kapacitātes veidošanas pasākumos. 10 000 brīvprātīgo atbalstīs projektus, darbodamies internetā, bet fiziski atrazdamies savā mītnes valstī.

 

Civilā aizsardzība

Pēc 2011. gada zemestrīces pie Vanas pilsētas Turcijā ES civilās aizsardzības vienība palīdzēja nogādāt Eiropas sarūpēto humāno palīdzību.

Pēc 2011. gada zemestrīces pie Vanas pilsētas Turcijā ES civilās aizsardzības vienība palīdzēja nogādāt ES humāno palīdzību.

 

Eiropas Komisija veic svarīgu uzdevumu: tā koordinē civilās aizsardzības pasākumus, kad Eiropā vai citur pasaulē rodas krīzes situācija. Tas notiek, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu. Mehānisma centrā ir Krīzes koordinācijas centrs ārkārtas situācijās English (ERCC), kas tika izveidots 2013. gadā un 24 stundas diennaktī pārrauga esošās un potenciālās krīzes situācijas.

Tas koordinē saziņu starp nelaimes skarto valsti, šīs jomas ekspertiem un sadarbībā iesaistītajām 32 valstīm (28 ES dalībvalstīm, Islandi, Lihtenšteinu, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Norvēģiju). Katastrofas skartās valsts vajadzībām tiek piemeklēti iesaistīto valstu palīdzības piedāvājumi.

No ES civilās aizsardzības mehānisma 2010.–2013. gadā ir sniegta palīdzība vairāk nekā 80 krīzes situācijās:

 • trīskāršajā katastrofā Japānā (2011. gadā),
 • pilsoņu karā Sīrijā,
 • mežu ugunsgrēkos Dienvideiropā un Balkānu pussalā,
 • plūdos Viduseiropā.

Kopš 2014. gada janvāra spēkā ir jauni tiesību akti par civilo aizsardzību. Uz to pamata tiks nostiprināta sadarbība katastrofu novēršanā, riska novērtēšanā, sagatavotībā un plānošanā, regulārāk tiks organizētas kopīgas mācības un treniņi Eiropas civilās aizsardzības vienībām. Tie paredz arī uz brīvprātības principiem apvienot ES valstu kapacitāti un ekspertu resursus.

Uz augšu

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Eiropas Komisija — Humānā palīdzība un civilā aizsardzībaEnglish (en)

Twitter

 • Eiropas Komisija - Humānā palīdzība un civilā aizsardzībaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?