Humānā palīdzība un civilā aizsardzība


Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt tiem, kas visā pasaulē cietuši gan dabas, gan cilvēku darbības izraisītās katastrofās. Tā ik gadu palīdz vairāk nekā 120 miljoniem cilvēku. ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākās humānās palīdzības sniedzējas pasaulē. Jāatzīmē, ka ES atbalstam aiziet ne vairāk par 1 % no ES gada budžeta – tas ir nedaudz vairāk par 2 eiro no katra ES pilsoņa.

Lisabonas līgums ir atbalsta sniegšanas juridiskais pamats. Mērķis ir palīdzēt cietušajiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu valstspiederības, ticības, dzimuma vai tautības. ES ir uzņēmusies vadošo lomu, sniedzot palīdzību pēc katastrofām.

Eiropas Komisija kopš 2010. gada ir izveidojusi izturīgāku un iedarbīgāku Eiropas reaģēšanas mehānismu, lai palīdzētu katastrofu gadījumā. Tagad gan humānā palīdzība English français, gan civilā aizsardzība English français ir vienas organizācijas paspārnē – tā darbs rit efektīvāk.

Risinot pēc konflikta vai katastrofas radušās vajadzības, ES civilās aizsardzības mehānismu English français papildina ES humānās palīdzības finansējums. Labs piemērs tam ir Ebolas vīrusa epidēmija English français, kas sākās 2014. gadā. Mehānisms sarūpēja ārkārtas palīdzību no ES valstīm, un Eiropas Komisija piešķīra vairāk nekā 400 miljonus eiro humānajai palīdzībai (2015. gada februāra dati).

ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis ελληνικά English kopš 2014. gada novembra atbild par ECHO English français darbību.

Humānā palīdzība

ES darbojas visās smagāko krīžu vietās: piemēram, Sīrijā English français, Dienvidsudānā English français, Ukrainā English français, Ebolas vīrusa skartajās Rietumāfrikas valstīs English français un Centrālāfrikas Republikā English français, kā arī tādās valstīs kā Kotdivuāra English français, kur pēc krīzes valda nestabilitāte. ES palīdz glābt cilvēku dzīvības, mazināt ciešanas un aizsargāt cietušo drošību un cieņu. ES kopš 1992. gada ir sniegusi humāno palīdzību vairāk nekā 140 valstīm.

Humānās palīdzības operāciju gada budžets tagad gandrīz sasniedz miljardu eiro. Lai gan šis budžets nav neierobežots, ES izdodas ik gadu nodrošināt palīdzību apmēram 120 miljoniem cilvēku.

ES arī pievērš starptautiskās sabiedrības uzmanību "aizmirstajām" krīzēm, kas nereti ilgst jau vairākus gadus un vairs netiek plaši atspoguļotas medijos. Nesen tā akcentēja humanitāro katastrofu, kas valda Centrālāfrikas Republikā English français.

Kā mēs strādājam

ES finansētos palīdzības pasākumus pārzina Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts English français (ECHO). Humānās palīdzības reālajā sniegšanā ir iesaistītas vairāk nekā 200 vietējās partnerorganizācijas un aģentūras, piemēram:

 • nevalstiskās organizācijas (NVO),
 • starptautiskās organizācijas,
 • Sarkanais Krusts,
 • ANO aģentūras.

Palīdzību mēs sniedzam, ievērojot objektivitāti, – neatkarīgi no cilvēku ādas krāsas, tautības, dzimuma, vecuma, valstspiederības vai politiskās pārliecības.

ES humānā palīdzība visnoderīgākā ir šādās jomās: pārtika – 40 %, patvērums – 19 %, veselības aprūpe un medicīna – 14 %.

Nozares, kas saņem vislielāko ES finansējumu humānajai palīdzībai

ES palīdzības brīvprātīgie

"ES palīdzības brīvprātīgie" English français ir iniciatīva, kas darbosies 2014.–2020. gadā un dos iespēju apmēram 18 000 eiropiešiem brīvprātīgi piedalīties ES finansētu projektu īstenošanā visā pasaulē. Pēc programmas pabeigšanas:

 • apmācīti būs aptuveni 4000 cilvēku. Viņiem palīdzēs atrast vispiemērotāko humānās palīdzības organizāciju, un viņi varēs strādāt katastrofu skartajās valstīs,
 • 4000 brīvprātīgo un NVO darbinieku varēs piedalīties mācībās un kapacitātes veidošanas pasākumos,
 • 10 000 brīvprātīgo atbalstīs projektus, darbodamies internetā, bet fiziski atrazdamies savā mītnes valstī.

Civilā aizsardzība

ES civilās aizsardzības mehānismā English français galvenā loma ir Eiropas Komisijai, kura koordinē pēckrīzes pasākumus Eiropā un citur pasaulē. Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs English français cauru diennakti pārrauga krīzes situācijas – arī tās, kuras ir tikai iespējamas.

Tā koordinē saziņu starp attiecīgo valsti, ekspertiem uz vietas un valstīm, kuras piedalās ES civilās aizsardzības mehānisma darbībā (ES valstis, Islande, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Norvēģija).

Konkrētajām vajadzībām tiek piemeklēti dalībvalstu piedāvātie resursi.

No 2010. līdz 2014. gadam ES palīdzēja vairāk nekā 80 ārkārtas situācijās visā pasaulē:

 • trīskāršajā katastrofā Japānā English français,
 • pilsoņu karā Sīrijā English français,
 • meža ugunsgrēkos English français Dienvideiropā un Balkānu pussalā,
 • plūdos Viduseiropā un Balkānos (Serbijā English français, Bosnijā un Hercegovinā English français),
 • Ebolas vīrusa epidēmijā English français Rietumāfrikā,
 • konfliktā Ukrainā English français.

2014. gadā stājās spēkā jauni tiesību akti par civilo aizsardzību. Tie nosaka, kā pastiprināt sadarbību:

 • katastrofu novēršanā,
 • riska novērtēšanā,
 • sagatavotības uzlabošanā un plānošanā, biežāk organizējot kopīgas mācības un praktiskus vingrinājumus Eiropas civilās aizsardzības vienībām.

Tur arī noteikti pamatprincipi, kā grupēt ES valstu brīvprātīgi nodrošinātos ekspertus un zinātību.

Uz augšu

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Eiropas Komisija — Humānā palīdzība un civilā aizsardzībaEnglish (en)

Twitter

 • Eiropas Komisija - Humānā palīdzība un civilā aizsardzībaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?