Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga


Europos Sąjunga yra įsipareigojusi padėti nuo žmogaus sukeltų ir gaivalinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms visame pasaulyje. Ji kasmet suteikia pagalbą maždaug 120 milijonų žmonių. Europos Sąjunga drauge su savo valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja. Tačiau ES pagalbos lėšos sudaro truputį mažiau kaip 1 % viso ES metinio biudžeto – taigi kiekvienas ES pilietis jai per metus skiria tik šiek tiek daugiau kaip 2 eurus.

Humanitarinės pagalbos teisinis pagrindas – Lisabonos sutartis. Tikslas – padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, nepriklausomai nuo jų tautybės, religijos, lyties arba etninės kilmės. ES yra pasiryžusi įvykus nelaimei būti pagalbos teikėjų priešakyje.

Nuo 2010 m. Europos Komisija parengė tvirtesnį ir veiksmingesnį Europos reagavimo į nelaimes mechanizmą. Dabar humanitarine pagalba English français ir civiline sauga English français rūpinasi viena organizacija. Dėl to darbas vyksta veiksmingiau.

ES civilinės saugos mechanizmas English français ir ES lėšos humanitarinei pagalbai vienas kitą papildo, kai reikia tenkinti nuo konfliktų arba gaivalinių nelaimių nukentėjusių žmonių poreikius. Vienas iš pavyzdžių yra Ebolos epidemija English français (nuo 2014 m.). Šis mechanizmas padėjo ES šalių skirtoms pagalbos priemonėms pasiekti epidemijos siaubiamas šalis, o Europos Komisija humanitarinei pagalbai skyrė daugiau kaip 400 mln. eurų (2015 m. vasario mėn. duomenys).

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. ECHO English français priklauso už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christo Stylianidžio ελληνικά English kompetencijai.

Humanitarinė pagalba

ES veikia visuose didelių krizių ištiktuose regionuose, įskaitant Siriją English français, Pietų Sudaną English français, Ukrainą English français, Ebolos epidemijos siaubiamą Vakarų Afriką English français ir Centrinę Afrikos Respubliką English français, taip pat šalyse, kuriose padėtis po konfliktų nėra stabili, kaip antai Dramblio Kaulo Krante English français. Ji padeda gelbėti gyvybes, mažinti kančias ir apsaugoti nukentėjusiuosius bei jų orumą. ES nuo 1992 m. teikia humanitarinę pagalbą daugiau nei 140 šalių.

Humanitarinei pagalbai dabar kasmet skiriama beveik 1 mlrd. eurų. Nors biudžetas ribotas, ES pagalba kasmet pasinaudoja apie 120 mln. žmonių.

ES stengiasi, kad būtų kuo daugiau žinoma apie vadinamąsias užmirštas krizes, t. y. krizes, kurios dažnai tęsiasi ilgai ir kuriomis nebesidomi tarptautinės bendruomenės žiniasklaida. Jai neseniai pavyko atkreipti dėmesį į humanitarinę katastrofą Centrinėje Afrikos Respublikoje English français.

Kaip mes dirbame

ES finansuojama pagalba rūpinasi Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos padalinys English français (ECHO). Teikti humanitarinę pagalbą padeda daugiau kaip 200 šalyse, kurioms teikiama pagalba, esančių organizacijų partnerių ir agentūrų , tarp kurių yra:

 • nevyriausybinės organizacijos (NVO),
 • tarptautinės organizacijos,
 • Raudonojo Kryžiaus draugijos,
 • JT agentūros.

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju teikiama nešališkai, neatsižvelgiant į žmonių rasę, etninę grupę, religiją, lytį, amžių, tautybę ar politines pažiūras.

Daugiausia ES humanitarinės pagalbos skiriama šiems sektoriams: maistui – 40 %, būstui – 19 %, sveikatos priežiūrai ir medicininei paramai – 14 %.

Sektoriai, kuriems skiriama daugiausia ES humanitarinės pagalbos lėšų

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas „EU Aid Volunteers“

Iniciatyva „EU Aid Volunteers“ English français (2014–2020 m.) suteiks galimybę maždaug 18 000 europiečių savanoriauti ir taip padėti vykdyti ES finansuojamus projektus visame pasaulyje. Iki programos pabaigos:

 • bus apmokyta apie 4000 asmenų ir jiems bus parinktos tinkamos humanitarinės organizacijos, su kuriomis jie dirbs nelaimių ištiktose šalyse,
 • 4000 savanorių ir NVO darbuotojų bus dalyvavę mokymo ir pajėgumų stiprinimo veikloje,
 • 10 000 savanorių internetu padės vykdyti projektus neišvykdami iš savo šalių.

Civilinė sauga

Naudodamasi ES civilinės saugos mechanizmu English français Europos Komisija atlieka didelį reagavimo į krizes Europoje ir visame pasaulyje koordinavimo darbą. Europos reagavimo į nelaimes koordinavimo centras English français visą parą stebi esamas ir potencialias krizes visame pasaulyje.

Jis koordinuoja ryšius tarp krizės ištiktos šalies, ekspertų vietoje ir ES civilinės saugos mechanizmo šalių (tai ES šalys, Islandija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Norvegija).

Dalyvių pagalbos pasiūlymai derinami prie poreikių.

2010–2014 m. ES reagavo į daugiau nei 80 ekstremalių situacijų visame pasaulyje:

 • trigubą nelaimę Japonijoje English français,
 • pilietinį karą Sirijoje English français,
 • miškų gaisrus English français Pietų Europoje ir Balkanų regione,
 • potvynius Vidurio Europoje ir Balkanuose (Serbijoje English français, Bosnijoje ir Hercegovinoje English français),
 • Ebolos epidemiją English français Afrikos vakaruose,
 • konfliktą Ukrainoje English français.

2014 m. sausio mėn. įsigaliojo nauji teisės aktai dėl civilinės saugos. Tai suteikia pagrindą glaudžiau bendradarbiauti šiose srityse:

 • nelaimių prevencijos,
 • rizikos vertinimo,
 • pasirengimo ir planavimo, įskaitant reguliaresnius bendrus Europos civilinės saugos grupių mokymus bei pratybas.

Be to, šie teisės aktai yra pagrindas, kuriuo remdamosi įvairios ES šalys gali savanoriškai sutelkti ekspertus ir patirtį.

Į puslapio pradžią

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

 • Europos Komisija. Humanitarinė pagalba ir civilinė saugaEnglish (en)

Twitter

 • Europos Komisija - Humanitarinė pagalba ir civilinė saugaEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?