Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga


Jau seniai įsipareigojusi padėti nukentėjusiesiems ekstremaliosiose situacijose visame pasaulyje ES nuo 1992 m. teikia humanitarinę pagalbą daugiau nei 140 šalių. Ji siekia padėti tiek nuo žmogaus sukeltų konfliktų, tiek nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms, kad ir kokia būtų jų tautybė, religija, lytis ar etninė kilmė. Ši veikla liudija, kad visame pasaulyje rimtų krizių daugėja ir ES ryžtingai stoja į pirmųjų pagalbos teikėjų gretas teikiant pagalbą nukentėjusiesiems.

 

Nuo 2010 m. Europos Komisija parengė tvirtesnį ir veiksmingesnį Europos reagavimo į nelaimes ES ir už jos ribų mechanizmą. ES humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos sritys dabar integruotos vienoje organizacijoje. Dėl to jose veikiama gerokai veiksmingiau ir jos labiau viena kitą papildo.

ES civilinės saugos mechanizmas ir ES lėšos humanitarinei pagalbai vienas kitą papildo, kai reikia tenkinti nuo konfliktų arba gaivalinių nelaimių nukentėjusių žmonių poreikius. Kai, pavyzdžiui, 2013 m. Filipinus užklupo taifūnas Hajanas françaisEnglish, Komisija ir ES šalys sutelkė finansinius išteklius ir pagalbą natūra, kad suteiktų humanitarinę pagalbą nukentėjusiesiems.

 

Humanitarinė pagalba

ES vykdo veiklą krizių zonose visame pasaulyje, įskaitant Siriją françaisEnglishعربي, Pietų Sudaną françaisEnglish ir Centrinę Afrikos Respubliką françaisEnglish, taip pat šalyse, kuriose padėtis po konfliktų nėra stabili, kaip antai Dramblio Kaulo Krante françaisEnglish. Komisija įsipareigojusi padėti gelbėti gyvybes, mažinti kančias ir apsaugoti nukentėjusiuosius bei jų orumą.

Pastaraisiais metais humanitarinėms operacijoms kasmet buvo skiriama apie 1 mlrd. eurų, t. y. vos daugiau kaip 2 eurai iš kiekvieno ES piliečio. Nors biudžetas ribotas, ES humanitarinė pagalba kasmet pasiekia apie 120 milijonų sunkioje padėtyje esančių žmonių.

Humanitarinės pagalbos pasiskirstymas pagal sektorių rūšis (2012 m.)

Humanitarinė pagalba pagal rūšis (2012 m.)

Kaip mes dirbame

ECHO ekspertas kalbasi su vietiniais, nukentėjusiais nuo ciklono Phailin, kuris 2013 m. spalį siautėjo rytinėje Indijos pakrantėje.

ECHO ekspertas kalbasi su vietiniais, nukentėjusiais nuo ciklono Phailin, kuris 2013 m. spalį siautėjo rytinėje Indijos pakrantėje.

ES finansuojama pagalba rūpinasi Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos padalinys (ECHO). ES humanitarinės pagalbos neteikia tiesiogiai, o finansuoja ir koordinuoja vietoje dirbančias organizacijas partneres. Jų visame pasaulyje dabar daugiau kaip 200, įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO), tarptautines organizacijas ir JT agentūras.

ES finansuojama pagalba:

 • būtiniausi reikmenys – maistas, pastogė ir medicinos priemonės;
 • atsparumo didinimas ir nelaimių rizikos mažinimas;
 • medicinos personalas;
 • išminavimo specialistai;
 • transportas;
 • logistinė pagalba.

Kai tik reikia, teikiama pagalba ten, kur susidaro ekstremali situacija, ir (arba) ten, kur suplūsta pabėgėliai arba perkeltieji asmenys.

Pasitraukimo strategija ir pareigų perdavimas

Pagalba nelaimės atveju ir pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, kaip galima spėti iš pavadinimo, daugiausia teikiama ribotą laiką. ES finansuojamos operacijos paprastai trunka iki 12 mėnesių, o kai humanitarinė pagalba baigiama teikti, jos gavėjai turi būti pasirengę veikti savarankiškai arba turi būti teikiama kitokios formos ilgesnės trukmės pagalba vystymuisi.

Turkanos regiono gyventoja papuošusi „Oxfam“ darbuotoją papuošalais, krepšiais ir indais vandeniui ir pienui nešti, kuriuos moterys parduoda vietoje.

Turkanos regiono gyventoja papuošusi „Oxfam“ darbuotoją papuošalais, krepšiais ir indais vandeniui ir pienui nešti, kuriuos moterys parduoda vietoje.

Siekdama sumažinti pavojų, kad pagalbos teikimas bus nutrauktas, kai jos gavėjai dar nebus tam pasirengę, ES prašo savo partnerių vietoje projektuose numatyti pasitraukimo strategijas. Paprastai jie turėtų arba perduoti savo paslaugų teikimą vietos valdžiai, arba, jei to padaryti nepavyksta, pasirūpinti, kad paslaugas galėtų perimti kitos pagalbos struktūros.

„EU Aid Volunteers“

Siekiant padėti ES veiksmingiau įveikti krizes, pagal programą „EU Aid Volunteers“ (2014–2020 m.) françaisEnglish apie 18 000 Europos piliečių gali užsiimti savanoriška veikla dalyvaudami ES finansuojamuose projektuose visame pasaulyje. Iki programos pabaigos apie 4 000 asmenų bus apmokyti ir jiems bus parinktos tinkamos humanitarinės organizacijos nelaimės paveiktose šalyse, 4 000 savanorių ir NVO darbuotojų bus rengiamas mokymas ir stiprinami pajėgumai, o 10 000 savanorių internetu padės vykdyti projektus savo šalyse.

 

Civilinė sauga

Po 2011 m. žemės drebėjimo Turkijos Vano provincijoje ES civilinės saugos komanda suteikė pagalbą.

Po 2011 m. žemės drebėjimo Turkijos Vano provincijoje ES civilinės saugos komanda suteikė pagalbą.

 

Europos Komisija atlieka esminį vaidmenį koordinuojant civilinės saugos veiklą, ištikus krizėms Europoje ir pasaulyje. Tai ji daro pasitelkusi ES civilinės saugos mechanizmą. Mechanizmo šerdis – Europos reagavimo į nelaimes centras English, įkurtas 2013 m. ir stebintis esamas ir potencialias krizes visame pasaulyje visą parą.

Jis koordinuoja ryšius tarp nukentėjusiosios šalies, ekspertų vietoje ir 32 dalyvaujančių šalių (28 ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Norvegijos). Dalyvių pagalbos pasiūlymai priderinami prie nukentėjusiosios šalies poreikių.

Naudojantis ES civilinės saugos mechanizmu sureaguota į daugiau kaip 80 ekstremaliųjų situacijų (2010–2013 m.):

 • trigubą nelaimę Japonijoje (2011 m.);
 • pilietinį karą Sirijoje;
 • miškų gaisrus Pietų Europoje ir Balkanų regione;
 • potvynius Vidurio Europoje.

2014 m. sausį įsigaliojusiais naujais teisės aktais dėl civilinės saugos sudaromas pagrindas glaudžiau bendradarbiauti nelaimių prevencijos, rizikos vertinimo, parengties ir jos planavimo srityse, įskaitant reguliariau rengiamą bendrą mokymą ir pratybas Europos civilinės saugos grupėms. Juose taip pat nustatoma, kad ES šalys savanoriškai sutelkia pajėgumus ir ekspertus.

Į puslapio pradžią

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Paskelbta Vas 2014

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

 • Europos Komisija. Humanitarinė pagalba ir civilinė saugaEnglish (en)

Twitter

 • Europos Komisija - Humanitarinė pagalba ir civilinė saugaEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?