Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem


Az EU régóta elkötelezetten segíti a vészhelyzetek áldozatait, éljenek bárhol a világon. Az Unió által nyújtott humanitárius segélyek 1992 óta több mint 140 országban enyhítették a rászorulók szenvedéseit. Függetlenül attól, hogy fegyveres konfliktusról, vagy természeti katasztrófáról van szó, az EU minden erejével azon van, hogy segítsen a válság sújtotta területek lakosain, állampolgárságukra, valamint vallási, nemi, illetve etnikai hovatartozásukra való tekintet nélkül. Az EU széles körű humanitárius tevékenysége sajnos világosan jelzi, hogy a világon egyre több súlyos válság robban ki, ugyanakkor arról is tanúskodik, hogy az EU vezető szerepet vállal az áldozatok támogatásában.

 

Az Európai Bizottság 2010 óta a korábbinál robusztusabb uniós katasztrófareagálási mechanizmust épített ki, mely eredményesebb fellépést tesz lehetővé az EU határain belül és kívül egyaránt. Az uniós humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem ma egyetlen szervezet hatáskörébe tartozik, ami jelentősen javítja a hatékonyságot, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a két tevékenység jobban kiegészítse egymást.

A konfliktusok, illetve természeti katasztrófák által okozott problémák kezelésekor a humanitárius segítségnyújtás célját szolgáló uniós finanszírozással együtt ma már az uniós polgári védelmi mechanizmus is működésbe lép. Amikor például 2013-ban a Haiyan tájfun françaisEnglish végigsöpört a Fülöp-szigeteken, a Bizottság az uniós országokkal karöltve pénzügyi és természetbeni adományokat gyűjtött egybe az áldozatok megsegítése érdekében.

 

Humanitárius segítségnyújtás

Az EU a világ minden olyan térségében jelen van, ahol súlyos válsághelyzet áll fenn, többek között Szíriában françaisEnglishعربي, Dél-Szudánban françaisEnglish és a Közép-afrikai Köztársaságban françaisEnglish, valamit azokban az országokban is, ahol a közelmúlt konfliktusainak lecsillapodása után még nem rendeződött a helyzet, így például Elefántcsontparton françaisEnglish. Mindenhol elkötelezetten munkálkodik annak érdekében, hogy minél több emberi életet mentsen meg, enyhítse a szenvedést, és védje a szenvedők integritását és emberi méltóságát.

Az utóbbi években az EU által humanitárius műveletekre fordított éves költségvetés körülbelül 1 milliárd euró volt, ami uniós polgáronként alig több mint 2 eurót jelent. A költségvetési korlátok ellenére évente mintegy 120 millió rászoruló részesül az EU jóvoltából humanitárius támogatásban.

A humanitárius segély megoszlása segélytípusonként (2012-ben)

Humanitárius segély, típusonkénti bontásban (2012-ben)

Hogyan dolgozunk?

Az ECHO egyik szakértője az India keleti partjain 2013 októberében pusztító Phailin ciklon által sújtott egyik település lakosaival beszélget.

Az ECHO egyik szakértője az India keleti partjain 2013 októberében pusztító Phailin ciklon által sújtott egyik település lakosaival beszélget.

Az uniós finanszírozású segélyezéssel az Európai Bizottság egyik szervezeti egysége, a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) foglalkozik. Az EU nem nyújt közvetlenül humanitárius segélyt, hanem a helyszínen tevékenykedő partnerszervezetek munkáját finanszírozza és koordinálja. Az EU világszerte több mint 200 partnerszervezettel működik együtt, köztük civilszervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel és ENSZ-ügynökségekkel.

Az uniós finaszírozású segítségnyújtás többek között a következő tevékenységekre terjed ki:

 • létszükségleti cikkek – élelmiszerek, szálláshelyek és gyógyszerek – biztosítása;
 • az ellenálló képesség javítása és katasztrófakockázat csökkentése;
 • orvosi ellátás;
 • aknamentesítés;
 • szállítás;
 • logisztikai segítségnyújtás.

Az EU ott ad gyorssegélyt, ahol arra szükség van: a válság sújtotta területeken, illetve ott, ahol a menekültek, illetve a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek menedéket találnak.

Kilépési stratégia és a műveletek befejezése

A katasztrófaelhárítás és a sürgősségi segítségnyújtás nagyrészt rövid távú tevékenységeket jelent. Az EU által finanszírozott műveletek általában legfeljebb 12 hónapig tartanak. Amikor azonban a humanitárius segítségnyújtás befejeződik, a kedvezményezetteknek képesnek kell lenniük arra, hogy a fennmaradó nehézségekkel önállóan megbirkózzanak, vagy ha nem, a rövid távú segélyezés helyébe hosszú távú fejlesztési segítségnyújtásnak kell lépnie.

A turkana törzs egyik nőtagja ékszereivel, valamint táskákkal és vizes/tejes palackokkal – a helybéli asszonyok által árusított tárgyakkal – ékesíti fel az Oxfam egyik dolgozóját.

A turkana törzs egyik nőtagja ékszereivel, valamint táskákkal és vizes/tejes palackokkal – a helybéli asszonyok által árusított tárgyakkal – ékesíti fel az Oxfam egyik dolgozóját.

Az EU csökkenteni kívánja annak a kockázatát, hogy a támogatás megszűnjön, még mielőtt a kedvezményezettek képesek önállóan gondoskodni magukról, ezért arra kéri helyi partnerszervezeteit, hogy projektjük tervezésekor kilépési stratégiáról is gondoskodjanak. Két fő megoldás létezik: a partnerszervezet vagy visszaadja az általa végzett szolgáltatások ellátásának feladatát az illetékes helyi hatóságnak, vagy gondoskodik arról, hogy más támogatási struktúrák folytassák az általa végzett tevékenységet.

Az EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata

„Az EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata” programnak (2014–2020) françaisEnglish köszöhetően mintegy 18 ezer uniós polgár vehet részt önkéntesként uniós finanszírozású projektekben világszerte. A program ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az EU hatékonyabban kezelje a válságokat. Mire a program a végére ér, mintegy 4000 önkéntes lesz kiképezve és „áll csatasorba”, bevetésre készen azoknál a szervezeteknél, amelyek a válság sújtotta területeken humanitárius tevékenységet folytatnak, 4000 önkéntes, illetve civilszervezeti tag vesz majd részt képzésben és kapacitásépítő tevékenységekben, valamint 10 ezer önkéntes fog online (azaz számítógépen végezhető feladatokat ellátva) saját hazájában projekteket támogatni.

 

Polgári védelem

A Törökország Van tartományában 2011-ben bekövetkezett földrengés után az európai segítségnyújtást egy uniós polgári védelmi csapat koordinálta.

A Törökország Van tartományában 2011-ben bekövetkezett földrengés után az európai segítségnyújtást egy uniós polgári védelmi csapat koordinálta.

 

Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus révén fontos szerepet játszik a polgári védelem összehangolásában az Európában és a világ más tájain bekövetkező válságok kezelése során. A mechanizmust a 2013-ban létrehozott Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ English (ERCC) működteti, amely világszerte folyamatosan nyomon követi a válsághelyzetek alakulását.

A központ koordinálja a kommunikációt az érintett ország, a helyszínen dolgozó szakértők és a 32 részt vevő ország (a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Norvégia) között. Ezenkívül segít hozzáigazítani a felajánlott segítséget a válság sújtotta ország szükségleteihez.

A 2010–2013-as időszakban az uniós polgári védelmi mechanizmus több mint 80 vészhelyzetben lépett működésbe, köztük:

 • a Japánban bekövetkezett hármas katasztrófa idején (2011-ben);
 • a szíriai polgárháború során;
 • a Dél-Európában és a Balkánon pusztító erdőtüzek megfékezésekor;
 • a közép-európai áradások idején.

A 2014 januárja óta hatályos új polgári védelmi jogszabály megteremtette a szorosabb együttműködés kereteit a katasztrófamegelőzés, a kockázatértékelés, valamint a vészhelyzeti készültség és tervezés területén, többek között lehetővé tette, hogy az európai polgári védelmi egységek rendszeresebben vegyenek részt közös képzéseken és gyakorlatokon. A jogszabály ezenkívül olyan mechanizust léptetett életbe, amellyel az uniós országok önkéntes alapon összevonhatják kapacitásaikat és szakértői bázisukat.

Az oldal tetejére

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

 • Európai Bizottság – humanitárius segítségnyújtás és polgári védelemEnglish (en)

Twitter

 • Európai Bizottság - Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelemEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?