Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem


Az Európai Unió kötelességének érzi, hogy világszerte segítségére siessen a természeti és az ember okozta katasztrófák áldozatainak. Humanitárius tevékenysége évente több mint 120 millió rászoruló helyzetén javít. Az EU és a tagországok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói. A segítségnyújtás értéke ugyanakkor az EU éves költségvetésének kevesebb mint 1%-át teszi ki – ez uniós polgáronként alig több mint 2 eurót jelent.

A Lisszaboni Szerződés hozza létre az EU humanitárius tevékenységének jogalapját. E tevékenység célja segítséget nyújtani a bajba jutott embereknek, állampolgárságukra, vallási, nemi, illetve etnikai hovatartozásukra való tekintet nélkül. Az EU világszinten élen akar járni a katasztrófasegélyezés terén.

Az Európai Bizottság a 2010 óta eltelt időszakban a korábbinál hatékonyabb uniós katasztrófareagálási mechanizmust dolgozott ki, mely erőteljesebb és eredményesebb fellépést tesz lehetővé. A humanitárius segítségnyújtás English français és polgári védelem English français egyetlen szervezet hatáskörébe került, ami javítja a hatékonyságot.

A konfliktusok, katasztrófák nyomán kialakult helyzetek kezelésekor a humanitárius segítségnyújtásra szolgáló uniós finanszírozással együtt az uniós polgári védelmi mechanizmus English français is működésbe lép. Ez történt például a 2014-ben kitört ebolajárvány English français esetében. A polgári védelmi mechanizmus révén számos EU-tagország juttatott el sürgősségi segélyszállítmányokat az érintett térségbe, miközben az Európai Bizottság több mint 400 millió euró értékben nyújtott humanitárius segítséget (2015. februári adatok).

Hrisztosz Sztilianidesz ελληνικά English, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős uniós biztos 2014 novembere óta áll az ECHO English français főigazgatóság élén.

Humanitárius segítségnyújtás

Az EU aktívan jelen van minden válság sújtotta térségben, így Szíriában English français, Dél-Szudánban English français, Ukrajnában English français, az ebolajárvány sújtotta nyugat-afrikai országokban English français, a Közép-afrikai Köztársaságban English français, valamit azon országokban is, ahol a közelmúlt konfliktusainak lecsillapodása után még nem rendeződött a helyzet, például Elefántcsontparton English français. Azon munkálkodik, hogy minél több emberéletet mentsen meg, enyhítse a szenvedést, és védje a szenvedők testi épségét és emberi méltóságát. Az Unió által nyújtott humanitárius segítség 1992 óta több mint 140 országban enyhítette a rászorulók szenvedéseit.

A humanitárius műveletekre fordított éves költségvetés jelenleg megközelíti az 1 milliárd eurót. A költségvetési korlátok ellenére az EU évente mintegy 120 millió rászorulónak nyújt segítséget.

Az EU igyekszik felhívni a figyelmet az ún. „elfelejtett válságokra” – az olyan, gyakran régóta fennálló válsághelyzetekre, melyek kikerültek a média és a nemzetközi közösség érdeklődésének homlokteréből. A közelmúltban például sokat tett azért, hogy a világ felfigyeljen a Közép-afrikai Köztársaságban English français kialakult humanitárius katasztrófára.

Hogyan dolgozunk?

Az uniós költségvetésből finanszírozott segélyezéssel az Európai Bizottság szervezeti egysége, a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága English français (ECHO) foglalkozik. A humanitárius segítségnyújtásban több mint 200 partnerszervezet és ügynökség vesz rész a helyszínen, köztük:

 • nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
 • nemzetközi szervezetek,
 • a Vöröskereszt hálózata, valamint
 • ENSZ-ügynökségek.

Az EU a sürgősségi segélyezést pártatlanul, a rászorulók faji, etnikai, vallási, nemi hovatartozására, korára, állampolgárságára és politikai meggyőződésére való tekintet nélkül végzi.

Az uniós humanitárius tevékenységek fő területei: élelmezés – 40%, átmeneti szálláshelyek – 19%, egészségügyi és orvosi ellátás – 14%

Az EU humanitárius segítségnyújtási forrásaiból legnagyobb mértékben részesülő területek

az „EU segítségnyújtási önkéntesei

Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” elnevezésű kezdeményezés English français (2014–2020) révén mintegy 18 ezer uniós polgár vehet részt önkéntesként uniós finanszírozású projektekben világszerte. Mire a program véget ér:

 • hozzávetőleg 4000 önkéntes kap kiképzést és „áll csatasorba” a válság sújtotta területeken humanitárius tevékenységet folytató szervezeteknél,
 • 4000 önkéntes, illetve civilszervezeti tag vesz részt képzésben és kapacitásépítő tevékenységekben,
 • és 10 000 önkéntes támogatja online tevékenységekkel saját hazájából a humanitárius projekteket.

Polgári védelem

Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus English français révén fontos szerepet játszik az Európában és a világ más tájain kialakuló válsághelyzetek kezelésének koordinálásában. A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ English français folyamatosan nyomon követi a tényleges és a potenciális válsághelyzetek alakulását.

A központ koordinálja a kapcsolattartást az érintett ország, a helyszínen dolgozó szakértők és az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő országok (az EU tagállamai, valamint Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Norvégia) között.

Ezenkívül segít hozzáigazítani a felajánlott segítséget a válság sújtotta ország szükségleteihez.

A 2010 és 2014 közötti időszakban az EU több mint 80 vészhelyzetben nyújtott segítséget világszerte

 • a Japánban bekövetkezett hármas katasztrófa idején English français,
 • a szíriai English français polgárháború során,
 • a Dél-Európában és a Balkánon pusztító erdőtüzek English français megfékezése érdekében;
 • a Közép-Európát és a Balkánt (Szerbiát English français és Bosznia-Hercegovinát English français) sújtó árvizek elleni küzdelem során,
 • a nyugat-afrikai ebolajárvány English français idején,
 • az ukrajnai konfliktusban English français.

2014 januárjában új polgári védelmi jogszabályok léptek hatályba. Az új szabályozás megteremtette a szorosabb együttműködés kereteit

 • a katasztrófamegelőzés,
 • a kockázatértékelés,
 • valamint a vészhelyzeti felkészülés és tervezés területén, többek között lehetővé téve, hogy az európai polgári védelmi egységek rendszeresebben vegyenek részt közös képzéseken és gyakorlatokon.

Egyúttal lefekteti az alapját annak, hogy az uniós országok önkéntesen együttműködjenek szakértői szinten és kölcsönösen megosszák szaktudásukat.

Az oldal tetejére

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

 • Európai Bizottság – humanitárius segítségnyújtás és polgári védelemEnglish (en)

Twitter

 • Európai Bizottság - Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelemEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?