You are here:

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

Az Európai Unió kötelességének érzi, hogy világszerte segítségére siessen a természeti és az ember okozta katasztrófák áldozatainak. Humanitárius tevékenysége évente több mint 120 millió rászoruló helyzetén javít. Az EU és a tagországok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói. A segítségnyújtás értéke ugyanakkor az EU éves költségvetésének kevesebb mint 1%-át teszi ki – ez uniós polgáronként alig több mint 2 eurót jelent.

A Lisszaboni Szerződés hozza létre az EU humanitárius tevékenységének jogalapját. E tevékenység célja segítséget nyújtani a bajba jutott embereknek, állampolgárságukra, vallási, nemi, illetve etnikai hovatartozásukra való tekintet nélkül. Az EU világszinten élen akar járni a katasztrófasegélyezés terén.

Az Európai Bizottság a 2010 óta eltelt időszakban a korábbinál hatékonyabb uniós katasztrófareagálási mechanizmust dolgozott ki, mely erőteljesebb és eredményesebb fellépést tesz lehetővé. A humanitárius segítségnyújtás Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) és a polgári védelem Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) egyetlen szervezet hatáskörébe került, ami javítja a hatékonyságot.

A konfliktusok és katasztrófák nyomán kialakult helyzetek kezelésekor a humanitárius segítségnyújtásra szolgáló uniós finanszírozással együtt az uniós polgári védelmi mechanizmus Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) is működésbe lép – mint például a 2014-ben kitört ebolajárvány Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) esetében. A polgári védelmi mechanizmus révén számos EU-tagország juttatott el sürgősségi segélyszállítmányokat az érintett térségbe, miközben az Európai Bizottság több mint 400 millió euró értékben nyújtott humanitárius segítséget (2015. februári adatok).

Hrisztosz Sztilianidesz Az előző linken elérhető szöveg fordításai   ελληνικά (el) English (en) , a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős uniós biztos 2014 novembere óta áll a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) élén.

Humanitárius segítségnyújtás

Az EU aktívan jelen van minden válság sújtotta térségben, így Szíriában Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) , Dél-Szudánban Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) , Ukrajnában Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) , az ebolajárvány sújtotta nyugat-afrikai országokban Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) , a Közép-afrikai Köztársaságban Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) , valamit azon országokban is, ahol a közelmúlt konfliktusainak lecsillapodása után még nem rendeződött a helyzet, például Elefántcsontparton Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) . Azon munkálkodik, hogy minél több emberéletet mentsen meg, enyhítse a szenvedést, és védje a szenvedők testi épségét és emberi méltóságát.

Az Unió által nyújtott humanitárius segítség 1992 óta több mint 140 országban enyhítette a rászorulók szenvedéseit. Bár a humanitárius műveletekre fordítható éves uniós költségvetés felső határa 1 milliárd euró alatt van, az EU évente mintegy 120 millió rászorulónak nyújt segítséget.

Az EU igyekszik felhívni a figyelmet az ún. „elfelejtett válságokra” – az olyan, gyakran régóta fennálló válsághelyzetekre, melyek kikerültek a média és a nemzetközi közösség érdeklődésének homlokteréből. A közelmúltban például sokat tett azért, hogy a világ felfigyeljen a Közép-afrikai Köztársaságban Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) kialakult humanitárius katasztrófára.

Hogyan dolgozunk?

Az uniós költségvetésből finanszírozott segélyezéssel az Európai Bizottság szervezeti egysége, a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) (ECHO) foglalkozik. A humanitárius segítségnyújtásban több mint 200 partnerszervezet és ügynökség vesz rész a helyszínen, köztük:

  • nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
  • nemzetközi szervezetek,
  • a Vöröskereszt hálózata, valamint
  • ENSZ-ügynökségek.

Az EU a sürgősségi segélyezést pártatlanul, a rászorulók faji, etnikai, vallási, nemi hovatartozására, korára, állampolgárságára és politikai meggyőződésére való tekintet nélkül végzi.

Az uniós humanitárius tevékenységek fő területei: élelmezés – 40%, átmeneti szálláshelyek – 19%, egészségügyi és orvosi ellátás – 14%

Az EU humanitárius segítségnyújtási forrásaiból legnagyobb mértékben részesülő területek

Az EU segítségnyújtási önkéntesei

Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” elnevezésű kezdeményezés Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) (2014–2020) révén mintegy 18 ezer uniós polgár vehet részt önkéntesként uniós finanszírozású projektekben világszerte. Mire a program véget ér:

  • hozzávetőleg 4000 önkéntes kap kiképzést és „áll csatasorba” a válság sújtotta területeken humanitárius tevékenységet folytató szervezeteknél,
  • 4000 önkéntes, illetve civilszervezeti tag vesz részt képzésben és kapacitásépítő tevékenységekben,
  • és 10 000 önkéntes támogatja online tevékenységekkel saját hazájából a humanitárius projekteket.

Polgári védelem

Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) révén fontos szerepet játszik az Európában és a világ más tájain kialakuló válsághelyzetek kezelésének koordinálásában. A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) français (fr) folyamatosan nyomon követi a tényleges és a potenciális válsághelyzetek alakulását.

A központ koordinálja a kapcsolattartást az érintett ország, a helyszínen dolgozó szakértők és az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő országok között. A mechanizmusban jelenleg a 28 uniós tagállamon kívül Izland, Montenegró és Norvégia is részt vesz. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tagságának megújítása folyamatban van. Törökország és Szerbia nemrég írt alá megállapodást az uniós polgári védelmi mechanizmushoz való csatlakozás előkészítésének keretében.

A résztvevők által felajánlott segítséget hozzáigazítják a válság sújtotta ország szükségleteihez.

A 2010 és 2014 közötti időszakban az EU több mint 80 vészhelyzetben nyújtott segítséget világszerte:

2014 januárjában új polgári védelmi jogszabályok léptek hatályba. Az új szabályozás megteremtette a szorosabb együttműködés kereteit:

  • a katasztrófamegelőzés,
  • a kockázatértékelés,
  • valamint a vészhelyzeti felkészülés és tervezés területén, többek között lehetővé téve, hogy az európai polgári védelmi egységek rendszeresebben vegyenek részt közös képzéseken és gyakorlatokon.

Egyúttal lefekteti az alapját annak, hogy az uniós országok önkéntesen együttműködjenek szakértői szinten és kölcsönösen megosszák szaktudásukat.

Ha értesülni szeretne a legfrissebb hírekről és blogbejegyzésekről a humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem terén kifejtett uniós tevékenységekkel kapcsolatban, iratkozzon fel a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságának elektronikus értesítési szolgáltatására a főigazgatóság honlapján Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) .