You are here:

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Europska unija predano pomaže žrtvama katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem i prirodnih katastrofa u cijelom svijetu. Svake godine više od 120 milijuna ljudi primi pomoć EU-a. EU i njegove države članice zajedno su najveći svjetski donator humanitarne pomoći. Unatoč tomu pomoć EU-a iznosi manje od 1 % ukupnog godišnjeg proračuna EU-a – tek nešto više od dva eura po građaninu EU-a.

Ugovorom iz Lisabona osigurana je pravna osnova za humanitarnu pomoć. Svrha je pomagati ljudima u nevolji bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru, spol ili etničko podrijetlo. EU želi očuvati vodeću ulogu pri osiguravanju pomoći žrtvama katastrofa.

Europska komisija uspostavila je od 2010. jači i učinkovitiji europski mehanizam poduzimanja mjera u slučaju katastrofa. Humanitarna pomoć Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) i civilna zaštita Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) sada su združene u jednu organizaciju te stoga učinkovitije.

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) i humanitarna pomoć EU-a djeluju zajedno kako bi se odgovorilo na potrebe koje su posljedica sukoba ili katastrofe, poput epidemije ebole Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) (od 2014. nadalje). Tim se mehanizmima omogućila dostava hitnih potrepština iz zemalja EU-a, a Europska komisija isplatila je više od 400 milijuna EUR humanitarne pomoći (podaci iz veljače 2015.).

Christos Stylianides Odaberi prijevod prethodne poveznice   ελληνικά (el) English (en) , povjerenik EU-a za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, od studenoga 2014. nadležan je za ECHO Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) .

Humanitarna pomoć

EU djeluje na svim velikim kriznim područjima, uključujući Siriju Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) , Južni Sudan Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) , Ukrajinu Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) , zemlje zapadne Afrike pogođene ebolom Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) i Srednjoafričku Republiku Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) , te u zemljama u kojima vlada nestabilnost nakon sukoba, poput Côte d'Ivoire Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) . Pridonosi spašavanju životâ, smanjenju patnje i zaštiti sigurnosti i dostojanstva pogođenog stanovništva.

EU pruža humanitarnu pomoć od 1992. u više od 140 zemalja. Iako je njegov godišnji proračun za takvo djelovanje ograničen na manje od 1 milijarde EUR, svake godine pomaže oko 120 milijuna ljudi.

EU pomaže u podizanju razine svijesti u pogledu „zaboravljenih kriza”, koje su često dugotrajne i više nisu u središtu medijske pozornosti i pozornosti međunarodne zajednice. Nedavno je EU pomogao usmjeriti pozornost na humanitarnu katastrofu u Srednjoafričkoj Republici. Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr)

Način rada

Za humanitarnu pomoć EU-a nadležan je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) (ECHO). Humanitarna pomoć usmjerava se preko više od 200 partnerskih organizacija i agencija koje djeluju na terenu, uključujući:

  • nevladine organizacije (NVO)
  • međunarodne organizacije
  • društva Crvenog križa
  • agencije UN-a.

Pomoć u nuždi pruža se nepristrano, bez obzira na rasu, etničku skupinu, vjeru, spol, dob, nacionalnost ili političko opredjeljenje.

Najviše pomoći EU-a usmjereno je na sljedeće sektore: hrana i prehrana – 40 %, sklonište – 19 %, zdravstvena skrb i medicinska pomoć – 14 %

Sektori koji primaju najviše sredstava humanitarne pomoći EU-a

Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a

Zahvaljujući inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) (2014. – 2020.) otprilike 18 000 Europljana moći će dobrovoljno sudjelovati u projektima koje financira EU diljem svijeta. U trenutku njegova završetka programom će se ostvariti sljedeće:

  • otprilike 4000 volontera bit će osposobljeno te će ih se povezati s humanitarnim organizacijama koje će ih rasporediti u zemlje pogođene katastrofom
  • 4000 volontera i članova nevladinih organizacija iskoristit će mogućnosti osposobljavanja i izgradnje kapaciteta
  • 10 000 volontera moći će na mreži podržavati projekte u svojim zemljama.

Civilna zaštita

Europska komisija ima ključnu ulogu pri koordinaciji mjera u kriznim situacijama u Europi i svijetu, što joj je omogućeno mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) . Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) français (fr) neprestano prati postojeće i potencijalne krize.

U centru se koordinira komunikacija između pogođene zemlje, stručnjaka na terenu i zemalja sudionica u mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu. U mehanizam su trenutačno uključeni: svih 28 država članica EU-a, Island, Crna Gora i Norveška. Bivša jugoslavenska republika Makedonija u postupku je obnavljanja članstva. Turska i Srbija nedavno su potpisale sporazume kao pripremu za priključivanje mehanizmu.

Pomoć koju nude zemlje sudionice prilagođava se potrebama.

U razdoblju od 2010. do 2014. EU je pružio pomoć u više od 80 hitnih slučajeva diljem svijeta:

U siječnju 2014. stupilo je na snagu novo zakonodavstvo u području civilne zaštite kojim se pruža okvir za bližu suradnju u pogledu:

  • sprječavanja katastrofa
  • procjene rizika
  • pripremljenosti i planiranja, uključujući redovitije zajedničko osposobljavanje i vježbe za europske timove civilne zaštite.

Njime se utvrđuju i temelji za dobrovoljno udruživanje stručnjaka i znanja iz različitih država članica EU-a.

Kako biste bili u toku s najnovijim vijestima i blogovima o humanitarnoj pomoći i civilnoj zaštiti EU-a, na web-mjestu ECHO-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) možete se pretplatiti na ECHO-ovu uslugu slanja elektroničkih obavijesti.