Humanitarna pomoć i civilna zaštita


Europska unija predano pomaže žrtvama katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem i prirodnih katastrofa u cijelom svijetu. Svake godine više od 120 milijuna ljudi primi njezinu pomoć. EU i njezine države članice zajedno su najveći svjetski donator humanitarne pomoći. Unatoč tomu pomoć EU-a iznosi manje od 1 % ukupnog godišnjeg proračuna EU-a – nešto više od dva eura po građaninu EU-a.

Ugovorom iz Lisabona osigurana je pravna osnova za humanitarnu pomoć. Svrha je pomagati ljudima u nevolji, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru, spol ili etničko podrijetlo. EU želi očuvati vodeću ulogu pri osiguravanju pomoći žrtvama katastrofa.

Europska komisija uspostavila je 2010. jači i učinkovitiji europski mehanizam poduzimanja mjera u slučaju katastrofa. Humanitarna pomoć English français i civilna zaštita English français sada su združene u jednu organizaciju te stoga učinkovitije.

Mehanizam civilne zaštite EU-a English français i humanitarna pomoć EU-a djeluju zajedno kako bi se odgovorilo na potrebe koje su posljedica sukoba ili katastrofe. Primjer je epidemija ebole English français (od 2014. nadalje). Tim se mehanizmima omogućila hitna dostava pomoći iz zemalja EU-a, a Europska komisija isplatila je više od 400 milijuna EUR humanitarne pomoći (podaci iz veljače 2015.).

Christos Stylianides ελληνικά English, povjerenik EU-a za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, od studenoga 2014. nadležan je za ECHO English français.

Humanitarna pomoć

EU djeluje na svim velikim kriznim područjima, uključujući Siriju English français, Južni Sudan English français, Ukrajinu English français, Zapadnu Afriku pogođenu ebolom English français i Srednjoafričku Republiku English français, te u zemljama u kojima vlada nestabilnost nakon sukoba poput Obale Bjelokosti English français. Pridonosi spašavanju životâ, smanjenju patnje i zaštiti sigurnosti i dostojanstva pogođenog stanovništva. EU pruža humanitarnu pomoć od 1992. u više od 140 zemalja.

Humanitarnim operacijama namijenjen je godišnji proračun od gotovo 1 milijarde EUR. Unatoč ograničenim sredstvima EU svake godine pomaže oko 120 milijuna ljudi.

EU pomaže u podizanju svijesti u pogledu „zaboravljenih kriza”, koje su često dugotrajne i više nisu u središtu medijske pozornosti i pozornosti međunarodne zajednice. Nedavno je EU pomogao usmjeriti pozornost na humanitarnu katastrofu u Srednjoafričkoj Republici English français.

Način rada

Za humanitarnu pomoć EU-a nadležan je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije English français (ECHO). Humanitarna pomoć usmjerava se preko više od 200 partnerskih organizacija i agencija koje djeluju na terenu, među ostalim sljedeće:

 • nevladine organizacije (NVO)
 • međunarodne organizacije
 • organizacije Crvenog križa
 • agencije UN-a.

Pomoć u nuždi pruža se nepristrano, bez obzira na rasu, etničku skupinu, vjeru, spol, dob, nacionalnost ili političko opredjeljenje.

Sektori koji primaju najviše pomoći od EU-a jesu sljedeći: hrana i prehrana – 40 %, sklonište – 19 %, zdravstvena skrb i medicinska pomoć – 14 %

Sektori kojima se dodjeljuje najviše sredstava iz humanitarne pomoći EU-a

Europski humanitarni dobrovoljci

Zahvaljujući inicijativi europskih humanitarnih dobrovoljaca English français (2014. – 2020.) otprilike 18 000 Europljana moći će dobrovoljno sudjelovati u projektima koje financira EU diljem svijeta. U trenutku njegova završetka programom će se ostvariti sljedeće:

 • otprilike 4000 volontera bit će osposobljeno te će ih se povezati s humanitarnim organizacijama koje će ih onda rasporediti u zemlje pogođene katastrofom
 • 4000 volontera i članova nevladinih organizacija iskoristit će mogućnosti osposobljavanja i izgradnje kapaciteta
 • 10 000 volontera moći će na mreži podržavati projekte u svojim zemljama.

Civilna zaštita

Europska komisija ima ključnu ulogu pri koordinaciji mjera u kriznim situacijama u Europi i svijetu, što joj je omogućeno mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu English français. Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije English français neprestano prati postojeće i potencijalne krize.

U njemu se koordinira komunikacija između pogođene države, stručnjaka na terenu i država sudionica u mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu (države članice EU-a, Island, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Norveška).

Pomoć koju nude zemlje sudionice prilagođava se potrebama.

U razdoblju od 2010. do 2014. EU je pružio pomoć u više od 80 hitnih slučajeva diljem svijeta:

 • trostruka katastrofa u Japanu English français
 • građanski rat u Siriji English français
 • šumski požari English français u južnoj Europi i na Balkanu
 • poplave u srednjoj Europi i na Balkanu (Srbija English français, Bosna i Hercegovina English français)
 • epidemija ebole English français u Zapadnoj Africi
 • sukob u Ukrajini English français.

U siječnju 2014. stupilo je na snagu novo zakonodavstvo u području civilne zaštite kojim se pruža okvir za bližu suradnju u pogledu:

 • sprječavanja katastrofa
 • procjene rizika
 • pripremljenosti i planiranja, uključujući redovitije zajedničko osposobljavanje i vježbe za europske timove civilne zaštite.

Njime se utvrđuju i temelji za dobrovoljno udruživanje stručnjaka i znanja iz različitih država članica EU-a.

Vrh

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

 • Humanitarna pomoć i građanska zaštitaEnglish (en)

Twitter

 • Humanitarna i civilna zaštitaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?