Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta


Tá an tAontas Eorpach tiomanta cabhrú leo siúd atá thíos le tubaistí de dhéantús an duine nó tubaistí nádúrtha ar fud an domhain. Cabhraíonn sé le níos mó ná 120 milliún duine gach bliain. Le chéile, is é an tAontas agus na tíortha atá ina mball de an deontóir is mó de chabhair dhaonnúil ar domhan. Mar sin féin, is lú ná 1% de bhuiséad iomlán an Aontais cabhair AE – beagán níos mó ná €2 in aghaidh gach saoránach den Aontas.

Tá Conradh Liospóin ina bhunús dlí don chabhair. Is é is cuspóir léi fóirithint ar dhaoine i ngátar, gan beann ar a náisiúntacht, a reiligiún, a ngnéasa mbunús eitneach. Tá AE tiomanta ról ceannasach a ghlacadh maidir le fóirithint anachaine.

Ó 2010 i leith, tá sásra níos láidre agus níos éifeachtaí curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach chun déileáil le tubaistí. Tá eagraíocht amháin ann anois atá ag plé le cabhair dhaonnúil English français agus le cosaint shibhialta English français, rud atá níos éifeachtúla.

Oibríonn an Sásra um Chosaint Shibhialta English français i gcomhar le maoiniú AE do chabhair dhaonnúil chun dul i ngleic leis na riachtanais a eascraíonn as coinbhleacht nó as tubaiste. Eiseamláir den chomhar sin is ea an fhreagairt ar an eipidéim Ebola English français (2014 i leith). Chabhraigh an sásra sin chun soláthairtí éigeandála ó thíortha an Aontais a chur ar fáil, agus ag an am céanna tá níos mó ná €400 milliún íoctha amach ag an gCoimisiún Eorpach i gcabhair dhaonnúil (sonraí: Feabhra 2015).

Tá Christos Stylianides ελληνικά English, an Coimisinéir um Chabhair Dhaonnúil agus Bainistiú Géarchéimeanna, freagrach as ECHO English français ó mhí na Samhna 2014 i leith.

Cabhair dhaonnúil

Tá AE i mbun oibre i ngach limistéar mór-ghéarchéime, ina measc an tSiria English français, an tSúdáin Theas English français, an Úcráin English français, limistéir in iarthar na hAfraice atá thíos de bharr Ebola English français agus Poblacht na hAfraice Láir English français, agus i dtíortha atá éagobhsaí i ndiaidh coinbhleachta, amhail an Cósta Eabhair English français. Cuidíonn sé le beatha daoine a shábháil, an fhulaingt a laghdú agus slándáil agus dínit na n-íospartach a chosaint. Tá cabhair dhaonnúil á soláthar ag an Aontas Eorpach do bhreis is 140 tír ó 1992 i leith.

Tá buiséad bliantúil beagnach €1 bn ar fáil d'oibríochtaí daonnúla anois. D'ainneoin an bhuiséid theoranta, cabhraíonn AE le thart ar 120 milliún duine gach bliain.

Cabhraíonn an tAontas chun feasacht a ardú faoi 'ghéarchéimeanna atá ligthe i ndearmad' – cinn atá ar siúl le fada go minic agus nach dtarraingíonn aird na meán agus an chomhphobail idirnáisiúnta. Le déanaí, chabhraigh sé chun aird a tharraingt ar an tubaiste dhaonnúil i bPoblacht na hAfraice Láir English français.

Conas a oibrímid

Is é roinn an Choimisiúin Eorpaigh um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint Shibhialta English français (ECHO), a láimhseálann fóirithint a mhaoiníonn AE. Seoltar cabhair dhaonnúil trí níos mó ná 200 eagraíocht agus gníomhaireacht comhpháirtíochta ar an láthair, ina measc:

 • eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna)
 • eagraíochtaí idirnáisiúnta
 • cumainn na Croise Deirge
 • gníomhaireachtaí na NA.

Cuirimid cúnamh éigeandála ar fáil go neamhchlaonta, gan beann ar chine, bunús eitneach, reiligiún, inscne, aois, náisiúntacht ná claonadh polaitiúil na ndaoine.

Is iad na réimsí is mó ina mbaintear leas as cabhair dhaonnúil AE ná: bia & cothú - 40%, fothain - 19%, cúram sláinte & tacaíocht leighis - 14%

Na hearnálacha a fhaigheann an méid is mó maoinithe ó chabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh

Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpaigh

Faoi thionscnamh Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpaigh English français (2014 – 2020) beidh thart ar 18,000 saoránach Eorpach ag oibriú go deonach ar fud an domhain ar thionscadail atá maoinithe ag AE. Faoi dheireadh an chláir:

 • cuirfear oiliúint ar thart ar 4,000 duine agus déanfar iad a phéireáil le heagraíochtaí daonnúla le cur go tíortha atá buailte ag tubaiste
 • bainfidh 4,000 saorálaí agus ball foirne eagraíochtaí neamhrialtasacha leas as oiliúint agus forbairt acmhainní
 • tacóidh 10,000 saorálaí ar líne le tionscadail ina dtír féin.

Cosaint shibhialta

Trí Shásra um Chosaint Shibhialta AE English français, tá príomhról ag an gCoimisiún Eorpach le freagraí cosanta sibhialta ar ghéarchéimeanna ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain a chomhordú. Déanann Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha AE English français monatóireacht de shíor ar na géarchéimeanna atá ann nó a d'fhéadfadh bheith ann.

Déanann sé comhardú ar an teagmháil idir an tír lena mbaineann, saineolaithe ar an talamh agus na tíortha atá rannpháirteach i Meicníocht an Aontais um Chosaint Shibhialta (na Ballstáit, an Íoslainn, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, an Iorua).

Cuirtear tairiscintí cúnaimh na rannpháirtithe in oiriúint do na riachtanais atá ann.

Idir 2010 agus 2014, tá an Sásra um Chosaint Shibhialta tar éis teacht i gcabhair ar bhreis is 80 éigeandáil ar fud an domhain:

 • tríthubaiste na Seapáine English français
 • cogadh cathartha sa tSiria English français
 • dóiteáin foraoise English français i ndeisceart na hEorpa agus sna Balcáin
 • tuilte i lár na hEorpa agus sna Balcáin (an tSeirbia English français, an Bhoisnia & an Heirseagaivéin English français)
 • an eipidéim Ebola English français in iarthar na hAfraice
 • an choinbhleacht san Úcráin English français

Tháinig reachtaíocht nua faoi chosaint shibhialta i bhfeidhm i mí Eanáir 2014. Tá an creat ann do chomhar níos dlúithe maidir le:

 • tubaistí a sheachaint
 • measúnú riosca
 • ullmhacht agus pleanáil – comhoiliúint agus comhchleachtaidh d'fhoirne cosanta sibhialta Eorpacha san áireamh.

Cuireann sé bonn freisin le saineolaithe agus fios gnó ó thíortha éagsúla san Aontas a bhailiú le chéile ar bhonn deonach.

Barr

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • An Coimisiún Eorpach – Cabhair Dhaonnúil agus Cosaint ShibhialtaEnglish (en)

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Cabhair Dhaonnúil & Cosaint ShibhialtaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?