Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu


EU on sitoutunut auttamaan katastrofien uhreja kaikkialla maailmassa, ja vuodesta 1992 alkaen se on toimittanut humanitaarista apua yli 140 maahan. EU auttaa hädänalaisia niin ihmisen kuin luonnonkin aiheuttamissa kriiseissä ja riippumatta heidän kansallisuudestaan, uskonnostaan, sukupuolestaan ja etnisestä alkuperästään. Vakavat kriisit ovat lisääntyneet eri puolilla maailmaa, ja EU on sitoutunut ottamaan suuren vastuun uhrien auttamisessa.

 

Vuodesta 2010 lähtien Euroopan komissio on rakentanut entistä tehokkaampaa järjestelmää, jolla katastrofiapua voidaan toimittaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. EU:n humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu on nyt hallinnollisesti yhdistetty, mikä parantaa niiden tehokkuutta ja keskinäistä täydentävyyttä.

Konfliktin tai muun katastrofin sattuessa turvaudutaan sekä EU:n pelastuspalvelumekanismiin että humanitaariseen rahoitusapuun. Esimerkiksi kun Haiyan-taifuuni françaisEnglish iski Filippiineille vuonna 2013, komissio ja EU-maat yhdistivät rahoitus- ja tavara-avun voimavaransa voidakseen auttaa hädänalaisia.

 

Humanitaarinen apu

EU toimii kaikilla maailman keskeisillä kriisialueilla, kuten Syyriassa françaisEnglishعربي, Etelä-Sudanissa françaisEnglish ja Keski-Afrikan tasavallassa françaisEnglish, sekä konfliktin jälkeisestä epävakaudesta kärsivillä alueilla, kuten Norsunluurannikolla françaisEnglish. ECHOn tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, vähentää kärsimystä sekä suojella katastrofien uhrien koskemattomuutta ja ihmisarvoa.

Viime vuosina humanitaaristen toimien vuosibudjetti on ollut noin 1 miljardi euroa eli hieman yli 2 euroa kutakin EU-kansalaista kohti. Vaikka talousarvio on niukka, EU:n humanitaarinen apu tavoittaa vuodessa noin 120 miljoonaa hädänalaista.

Humanitaarisen avun jakautuminen aloittain (2012).

Humanitaarinen apu aloittain (2012)

Toimintatavat

ECHOn asiantuntija keskustelee paikallisten asukkaiden kanssa Intian itärannikolla, jonne Phailin-sykloni iski lokakuussa 2013.

ECHOn asiantuntija keskustelee paikallisten kanssa Intian itärannikolla, jonne Phailin-sykloni iski lokakuussa 2013.

EU:n rahoittamaa avustustoimintaa hoitaa Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto ECHO. EU ei anna humanitaarista apua suoraan, vaan se rahoittaa ja koordinoi yhteistyökumppanien toimintaa. Sillä on ympäri maailmaa yli 200 kumppaniorganisaatioita, joihin kuuluu kansalaisjärjestöjä sekä kansainvälisiä järjestöjä ja YK-elimiä.

EU:n rahoituksella tuetaan esimerkiksi seuraavia:

 • perustarpeet – elintarvikkeet, majoitus ja lääkintätarpeet
 • selviytymiskyvyn vahvistaminen ja katastrofiriskin vähentäminen
 • lääkintäjoukot
 • miinanraivausasiantuntijat
 • liikenne
 • logistinen tuki

Hätäapua toimitetaan tarpeen mukaan minne tahansa: katastrofialueelle ja/tai pakolaisten sekä muiden kotiseudultaan lähtemään joutuneiden luo.

Vetäytymisstrategia

Kriisien yhteydessä annettava apu ja hätäapu ovat lähes aina lyhytaikaisia. EU:n rahoittamat toimet kestävät yleensä alle vuoden. Kun humanitaarinen apu lakkautetaan, sitä saaneiden ihmisten on kyettävä selviytymään yksin tai heidän on saatava apua jossakin toisessa pitkäaikaisen kehitysavun muodossa.

Turkana-nainen sovittaa avustustyöntekijän ylle paikallisten naisten myymiä koruja, laukkua ja vesi/maitoleiliä.

Turkana-nainen sovittaa avustustyöntekijän ylle paikallisten naisten myymiä koruja, laukkua ja vesi/maitoleiliä.

Koska EU haluaa vähentää riskiä, että humanitaarinen apu lakkaa ennen kuin saajat ovat siihen valmiita, se edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vetäytymisstrategian tekemistä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yleensä avustusjärjestöt luovuttavat seurantavastuun ja jatkotoimet paikallisille viranomaisille tai, jos tämä ei ole mahdollista, varmistavat, että muita apujärjestelyjä on saatavilla.

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen EU Aid Volunteers -ohjelman (2014–2020) françaisEnglish kautta noin 18 000 eurooppalaista voi tehdä vapaaehtoistyötä EU-rahoitteisissa hankkeissa eri puolilla maailmaa. Ohjelmakaudella koulutetaan noin 4 000 henkeä, jotka voivat toimia humanitaarisissa järjestöissä katastrofialueilla, sekä 4 000 vapaaehtoista ja kansalaisjärjestöjen työntekijää. Lisäksi 10 000 vapaaehtoista tekee työtä hankkeiden hyväksi kotoaan tietokoneella.

 

Pelastuspalvelu

EU:n pelastuspalvelutiimi auttoi avun toimittamisessa perille Vanin maanjäristyksen uhreille Turkissa vuonna 2011.

EU:n pelastuspalvelutiimi auttoi avun toimittamisessa perille Vanin maanjäristyksen uhreille Turkissa vuonna 2011.

 

Euroopan komissiolla on merkittävä rooli pelastuspalvelutoimien koordinoinnissa EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Sen keskeinen toimija on vuonna 2013 perustettu hätäavun koordinointikeskus English (ERCC), joka seuraa kriisejä ympäri vuorokauden.

Se koordinoi tiedonvaihtoa kriisin koetteleman maan, alan asiantuntijoiden ja pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien 32 maan (28 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Norja) välillä. Avunantotarjoukset sovitetaan yhteen apua tarvitsevan maan ilmoittamien tarpeiden kanssa.

EU:n pelastuspalvelumekanismi toimitti apua yli 80 katastrofitilanteessa vuosina 2010–2013:

 • Japanin maanjäristys, tsunami ja ydinonnettomuus (2011)
 • Syyrian sisällissota
 • Etelä-Euroopan ja Balkanin maiden metsäpalot
 • Keski-Euroopan tulvat.

Tammikuussa 2014 voimaan tullut uusi lainsäädäntö tarjoaa puitteet tiiviimmälle yhteistyölle katastrofien ehkäisyssä, riskinarvioinnissa sekä valmius- ja suunnittelutoimissa, joihin kuuluvat myös Euroopan pelastuspalveluyksiköiden säännölliset yhteiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset. Lisäksi otetaan käyttöön EU:n maiden vapaaehtoinen reservijärjestelmä.

Sivun alkuun

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan komissio – Humanitaarinen apu ja pelastuspalveluEnglish (en)

Twitter

 • Euroopan komissio - Humanitaarinen apu ja pelastuspalveluEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.