Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu


Euroopan unioni on sitoutunut auttamaan ihmisten aiheuttamien katastrofien ja luonnononnettomuuksien uhreja kaikkialla maailmassa. Avun kohteena on vuosittain yli 120 miljoonaa henkilöä. EU ja sen jäsenmaat ovat maailman johtava humanitaarisen avun antaja. Silti avun osuus EU:n vuosibudjetista on vain alle yksi prosentti – vähän yli 2 euroa jokaista EU-kansalaista kohti.

Tuen oikeusperusta on Lissabonin sopimus, ja sen tarkoituksena on auttaa hädänalaisia kansallisuudesta, uskonnosta, sukupuolesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta. EU on sitoutunut johtavaan rooliinsa katastrofiavun antajana.

Euroopan komissio on pitänyt vuodesta 2010 alkaen yllä entistä vahvempaa ja tehokkaampaa katastrofiavun toimittamisen mekanismia. Humanitaarinen apu English français ja pelastuspalvelu English français toimivat nyt yhteisessä organisaatiossa, mikä on tehokkaampaa.

EU:n pelastuspalvelumekanismilla English français ja EU:n rahoittamalla humanitaarisella avulla pyritään vastaamaan konfliktien tai katastrofien myötä syntyneisiin tarpeisiin. Yksi esimerkki tästä on vuonna 2014 alkanut ebolaepidemia English français. Mekanismin kautta EU-maat ovat toimittaneet tarvikkeita hätäapuna, ja Euroopan komissio myöntänyt humanitaarista apua yli 400 miljoonaa euroa (tiedot helmikuulta 2015).

Humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides ελληνικά English on vastannut ECHOsta English français marraskuusta 2014 alkaen.

Humanitaarinen apu

EU toimii kaikilla maailman pahimmilla kriisialueilla, esimerkiksi Syyriassa English français, Etelä-Sudanissa English français, Ukrainassa English français, Länsi-Afrikan ebola-alueilla English français ja Keski-Afrikan tasavallassa English français, sekä konfliktin jälkeisestä epävakaudesta kärsivillä alueilla, esimerkiksi Norsunluurannikolla English français. Sen avulla pelastetaan ihmishenkiä, vähennetään kärsimystä, suojellaan katastrofien uhreja ja puolustetaan heidän ihmisarvoaan. EU on toimittanut humanitaarista apua vuodesta 1992 yli 140 maahan.

Humanitaaristen toimien vuosibudjetti on nyt miltei miljardi euroa. Rajallisista määrärahoista huolimatta EU:n tuella autetaan noin 120 miljoonaa henkilöä joka vuosi.

EU pyrkii lisäämään tietoisuutta nk. unohdetuista kriiseistä, jotka ovat usein jatkuneet pitkään eivätkä kiinnosta tiedotusvälineitä ja kansainvälistä yhteisöä. Viime aikoina huomiota on kohdistettu Keski-Afrikan tasavallan English français humanitaariseen katastrofiin.

Toimintatavat

EU:n rahoittamaa avustustoimintaa hoitaa Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto English français (ECHO). Humanitaarista apua annetaan yli 200 kumppaniorganisaation ja -toimiston kautta. Näitä ovat esimerkiksi

 • kansalaisjärjestöt
 • kansainväliset järjestöt
 • Punaisen ristin yhdistykset
 • YK:n järjestöt.

EU tarjoaa puolueetonta hätäapua ihmisten rodusta, etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.

Eniten EU:n humanitaarista apua on annettu elintarvike- ja ruoka-apuna (40 %), tarjottuina suojina (19 %) ja terveydenhuolto- ja lääkintäapuna (14 %).

Eniten EU:n humanitaarisen avun rahoitusta saavat toimet

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot

EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen English français (2014–2020) kautta 18 000 eurooppalaista voi tehdä vapaaehtoistyötä EU-rahoitteisissa hankkeissa eri puolilla maailmaa. Ohjelman lopussa

 • on koulutettu 4 000 henkeä, jotka voivat toimia humanitaarisissa järjestöissä katastrofimaissa,
 • 4 000 vapaaehtoista ja kansalaisjärjestöjen työntekijää on osallistunut koulutukseen ja valmiuksien kehittämiseen
 • 10 000 vapaaehtoista tekee työtä hankkeiden hyväksi kotimaassaan internetin välityksellä.

Pelastuspalvelu

Euroopan komissiolla on EU:n pelastuspalvelumekanismin English français kautta tärkeä rooli, kun se koordinoi kriisitoimintaa Euroopassa ja muualla maailmassa. EU:n hätäavun koordinointikeskus English français seuraa jo meneillään olevia ja mahdollisesti syntyviä kriisejä ympäri vuorokauden.

Se koordinoi yhteyksiä asianomaisen maan, kentällä työskentelevien asiantuntijoiden ja EU:n pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien maiden (EU-maat, Norja, Islanti ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) välillä.

Avunantotarjoukset sovitetaan yhteen tarpeiden kanssa.

EU toimitti vuosina 2010–2014 apua yli 80 kriisissä eri puolilla maailmaa. Näitä olivat

 • Japanin maanjäristys, tsunami ja ydinonnettomuus English français
 • Syyrian English français sisällissota
 • Etelä-Euroopan ja Balkanin maiden metsäpalot English français
 • tulvat Keski-Euroopassa ja Balkanilla (Serbiassa English français ja Bosnia ja Hertsegovinassa English français)
 • ebolaepidemia English français Länsi-Afrikassa
 • Ukrainan English français konflikti.

Uusi pelastuspalvelua koskeva lainsäädäntö tuli voimaan tammikuussa 2014. Se tarjoaa puitteet tiiviimmälle yhteistyölle

 • katastrofien ehkäisyssä
 • riskinarvioinnissa
 • valmius- ja suunnittelutoimissa, joihin kuuluvat myös Euroopan pelastuspalveluyksiköiden säännölliset yhteiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset.

Se toimii myös perustana EU-maiden vapaaehtoiselle asiantuntijoiden ja osaamisen yhdistämiselle.

Sivun alkuun

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan komissio – Humanitaarinen apu ja pelastuspalveluEnglish (en)

Twitter

 • Euroopan komissio - Humanitaarinen apu ja pelastuspalveluEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.