Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu


Kriisitilanteissa EU:lla on selkeä tavoite: auttaa hädänalaisia mahdollisimman nopeasti, olipa kyseessä sitten ihmisen tai luonnon aiheuttama kriisi. EU on jo pitkään sitoutunut auttamaan kriisien uhreja. Se tarjoaa apua hädänalaisille ihmisille riippumatta heidän kansallisuudestaan, uskonnostaan, sukupuolestaan tai etnisestä alkuperästään.

EU toimii kriisialueilla esimerkiksi Syyriassa, Afganistanissa, miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä useissa osissa Afrikkaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa ja Kaakkois-Aasiaa. EU harjoittaa avustustoimintaa myös alueilla, jotka kärsivät pitkittyneistä kriiseistä ja konfliktin jälkeisestä epävakaudesta.

Kaavio avun jakautumisesta aloittain. Elintarvikeapu on suurin ala.

Humanitaarisen avun jakautuminen aloittain (2011).

ECHOn toiminta

EU:n avustustoimintaa hoitaa Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto ECHO. ECHO toimii monella taholla, sillä vakavat kriisit ovat lisääntyneet eri puolilla maailmaa ja EU on halukas olemaan johtava voima avun tarjoamisessa tarvitseville. Viime aikoina humanitaaristen toimien keskimääräinen vuosibudjetti on ollut noin miljardi euroa, jolla voidaan auttaa yli 100 miljoonaa ihmistä vuodessa.

ECHOn tärkein tehtävä on auttaa pelastamaan ihmishenkiä, vähentää kärsimystä ja suojella katastrofien uhrien koskemattomuutta ja ihmisarvoa. Hätäapuna voidaan toimittaa esimerkiksi telttoja, huopia, ruokaa, lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, vedenpuhdistusjärjestelmiä ja polttoainetta. ECHO rahoittaa myös lääkintäryhmiä, miinanraivausasiantuntijoita sekä kuljetus- ja logistiikkatukea. Se on toiminut yli 140 maassa vuodesta 1992.

EU:n liiviin pukeutunut mies auttaa ihmisiä raunioiden keskellä © Euroopan unioni – EC/ECHO

EU:n pelastuspalvelutiimi auttoi avun toimittamisessa perille Vanin maanjäristyksen uhreille Turkissa vuonna 2011.

Humanitaarisen avun lisäksi ECHO edistää pelastuspalvelutoiminnan koordinointia EU:ssa. Se vastaa seuranta- ja tiedotuskeskuksesta (MIC), jonka on määrä muuttua Euroopan hätäapukeskukseksi (ERC) vuoden 2013 alkupuoliskolla. MIC/ERC on EU:n pelastuspalvelun operationaalinen ydin ja toiminnassa ympäri vuorokauden. Mikä tahansa EU-maa tai EU:n ulkopuolinen maa, joka joutuu katastrofitilanteeseen, voi pyytää sen kautta apua. Sen toimiin kuuluu

  • huolehtia yhteydenpidosta pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien 31 maan (28 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja), katastrofista kärsivän maan sekä paikan päälle lähetettyjen asiantuntijoiden välillä
  • antaa ajantasaista tietoa hätätilanteista
  • koordinoida apua ja sovittaa pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien maiden aputarjoukset yhteen avustuskohteen tarpeiden kanssa.

Yhteistyöverkosto

Turkana-nainen perinteisessä asussa ja EU:n avustustyöntekijä, jolla turkana-päähine ja -koruja © Euroopan unioni – EC/ECHO/Malini Morzaria

Turkana-nainen sovittaa avustustyöntekijän ylle paikallisten naisten myymiä koruja ja tykötarpeita.

ECHOlla ei itsellään ole humanitaarisen avun työntekijöitä eikä mahdollisuutta hätäaputarvikkeiden toimittamiseen, pelastusryhmien järjestämiseen, hätäkenttäsairaaloiden perustamiseen tai tilapäisten viestintäjärjestelmien asentamiseen. Sen sijaan se rahoittaa tällaisia humanitaarisia toimia ja tekee yhteistyötä suoraan kentällä toimivien kansalaisjärjestöjen, YK:n erityisjärjestöjen ja kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun järjestöjen kanssa.

Avustustoiminta

EU:n humanitaarinen apu koostuu seuraavista osista:

  • selviytymiskyvyn parantamiseen tähtäävä apu: autetaan yksilöitä, kotitalouksia, yhteisöjä, alueita ja maita mukautumaan kuivuuden, väkivaltaisuuksien, konfliktien tai luonnonkatastrofien aiheuttamiin mullistuksiin ja toipumaan niistä
  • hätäapu: annetaan rahaa perustarvikkeiden (esim. lääkkeet, elintarvikkeet, teltat) hankintaan ja jakeluun sekä kriisien jälkeisen jälleenrakennuksen rahoittamiseen.
  • elintarvikeapu: nälänhädästä tai kuivuudesta kärsivien alueiden elintarviketoimitusten rahoitus siihen asti, että tuotanto saadaan takaisin normaalille tasolle, tai elintarvikehätäavun rahoitus, jos äkillinen ruokapula johtuu ihmisen aiheuttamista tai odottamattomista luonnonkatastrofeista
  • pakolaisapu: apu kriisikauden yli siihen asti, että pakolaiset voivat palata kotiin tai asettua uuteen maahan
  • katastrofiriskin vähentäminen: katastrofivalmiuksista huolehtiminen ja katastrofiriskin vähentämispyrkimykset kaikissa humanitaarisen avun toimissa.

Vetäytymisstrategia

Kriisien yhteydessä annettava apu ja hätäapu ovat lähes aina lyhytaikaisia. EU:n rahoittamat toimet kestävät yleensä alle kuusi kuukautta. EU haluaa kuitenkin varmistaa, että kun humanitaarinen apu lakkautetaan, sitä saaneet ihmiset kykenevät jo selviytymään omillaan tai apua jatketaan jossakin toisessa, pitkäaikaisen kehitysavun muodossa.

Koska EU haluaa ehkäistä riskiä, että humanitaarisen avun asteittaisen lakkauttamisen jälkeen avunsaajat jäävät tyhjän päälle, se edellyttää, että sen yhteistyökumppanit laativat hankkeen suunnittelun yhteydessä vetäytymisstrategian. Niiden olisi joko luovutettava seurantavastuu takaisin paikallisviranomaisille tai, jos tämä ei ole mahdollista, varmistettava, että hanke voidaan sen päättymisen jälkeen korvata toisentyyppisellä avulla.

Euroopan unioni – Nobelin rauhanpalkinnon saaja vuonna 2012

Vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin EU:lle sen saavutuksista rauhan vakiinnuttamisessa Eurooppaan. EU haluaa osoittaa solidaarisuutta epäsuotuisassa asemassa oleville ja käyttää palkintorahat sellaisten lasten hyväksi, joilla ei ole mahdollisuutta varttua rauhanomaisissa oloissa. EU täydentää palkintosummaa niin, että sen kokonaislahjoitus on 2 miljoonaa euroa. Summa annetaan neljälle hankkeelle, joissa autetaan konflikteista kärsimään joutuneita lapsia. Hankkeissa annetaan perusopetusta turvallisissa ja lapsiystävällisissä tiloissa noin 23 000 lapselle Ecuadorissa, Etiopiassa, Irakissa, Kolumbiassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Pakistanissa.

Sivun alkuun

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Julkaistu helmikuu 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Euroopan komissio – Humanitaarinen apu ja pelastuspalveluEnglish (en)

Twitter

  • Euroopan komissio - Humanitaarinen apu ja pelastuspalveluEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.