Humanitaarabi ja kodanikukaitse


EL on hädaolukordade ohvrite abistamisel maailmas andnud oma pikaajalise kohustuse raames humanitaarabi alates 1992. aastast rohkem kui 140 riigis. Eesmärk on aidata hädasolijaid kas inimtekkeliste konfliktide või loodusõnnetuste korral, sõltumata inimeste kodakondsusest, usutunnistusest, soost või etnilisest päritolust. Selline laiaulatuslik tegevus on vastavuses tõsiste kriiside ülemaailmse levikuga ning näitab ELi pühendumust olla esirinnas ohvrite toetamisel.

 

Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjon kujundanud töökindlamat ja tõhusamat katastroofidele reageerimise Euroopa mehhanismi reageerimiseks nii ELis kui ka väljaspool seda. ELi humanitaarabi ja kodanikukaitse on nüüd integreeritud üheainsa organisatsiooni raames, parandades niimoodi oluliselt nende valdkondade tõhusust ja üksteise täiendamist.

ELi kodanikukaitse mehhanism toimib konflikti või katastroofi põhjustatud vajadustele reageerimisel koostoimes ELi poolse humanitaarabi rahastamisega. Kui 2013. aastal tabas taifuun Haiyan françaisEnglish Filipiine, siis koondasid komisjon ja liikmesriigid rahalised ja muud vahendid, et anda kannatada saanud inimestele humanitaarabi.

 

Humanitaarabi

EL on kohal kõigis maailma peamistes kriisipiirkondades, sealhulgas Süürias françaisEnglishعربي, Lõuna-Sudaanis françaisEnglish, ja Kesk-Aafrika Vabariigis françaisEnglish, samuti konfliktijärgselt ebastabiilsetse riikides, nagu näiteks Elevandiluurannik françaisEnglish. EL on pühendunud, et aidata päästa elusid, vähendada kannatusi ja kaitsta kannatanute turvalisust ja väärikust.

Viimastel aastatel on humanitaaroperatsioonide aastaeelarve olnud ligikaudu 1 miljard eurot, s.o veidi üle 2 euro ELi kodaniku kohta. Hoolimata piiratud eelarvest jõuab ELi humanitaarabi igal aastal umbes 120 miljoni inimeseni, kes seda vajavad.

Humanitaarabi jagunemine sektorite kaupa (2012).

Humanitaarabi liikide kaupa (2012)

Meie töö

ECHO ekspert räägib kohaliku kogukonna liikmetega, kes kannatasid keeristorm Phailini tõttu, mis tabas India idarannikut oktoobris 2013.

ECHO ekspert räägib kohaliku kogukonna liikmetega, kes kannatasid keeristorm Phailini tõttu, mis tabas India idarannikut oktoobris 2013.

ELi rahastatud abi haldab Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat ECHO. EL ei anna humanitaarabi otse; ta pigem rahastab ja koordineerib asjaomases valdkonnas töötavaid partnerorganisatsioone. Maailmas on selliseid organisatsioone üle 200, hõlmates vabaühendusi, rahvusvahelisi organisatsioone ja ÜRO allasutusi.

ELi rahastab järgmist:

 • esmavajalikud asjad – toit, peavari ja meditsiinivahendid
 • vastupanuvõime suurendamine ja katastroofiohu vähendamine
 • meditsiinilised meeskonnad
 • demineerimiseksperdid
 • transport
 • logistiline tugi

Hädaabi antakse alati, kui seda vaja on – kriisi saabudes ja/või kui on tegemist põgenike või ümberasustatud isikutega.

Väljumisstrateegia ja üleandmine

Katastroofi- ja hädaabi on olemuselt enamasti lühiajalised. ELi rahastatavad operatsioonid kestavad üldiselt kuni 12 kuud. Kui humanitaarabi andmine lõpetatakse, siis abisaajad kas peavad olema valmis ise toime tulema või peab olema kättesaadav pikemaajalisem arenguabi.

Turkana naine kaunistab Oxfami töötajat ehete, kottide ja kõrvitspudelitega, mida naised seal müüvad.

Turkana naine kaunistab Oxfami töötajat ehete, kottide ja kõrvitspudelitega, mida naised seal müüvad.

Et vähendada riski, et abi lõpeb enne, kui selle saajad selleks valmis on, palub EL oma koostööpartneritel kavandada projekti raames ka väljumisstrateegiad. Tavaliselt nad peaksid andma oma teenuste pakkumise üle kohalikule ametiasutusele või kui see ei ole võimalik, siis tagama, et need saaks võtta üle muud abistruktuurid.

ELi humanitaarabi vabatahtlikud

Abiks ELile kriiside tõhusamal lahendamisel saavad umbes 18 000 Euroopa kodanikku osaleda ELi humanitaarabi vabatahtlike programmi (2014 – 2020) françaisEnglish raames ELi rahastatud vabatahtliku töö projektides kogu maailmas. Programmi lõpuks on umbes 4000 inimest saanud koolitust ning leidnud rakendust humanitaarabi organisatsioonides tegutsemiseks katastroofidest kahjustatud riikides; 4000 vabatahtlikku ja vabaühenduste töötajat saavad koolitust ja arendavad suutlikkust; 10 000 vabatahtlikku toetavad projekte veebipõhiselt oma kodumaal.

 

Kodanikukaitse

Pärast 2011. aasta maavärinat Türgis aitas ELi kodanikukaitse meeskond tuua kohale Euroopa abi.

Pärast 2011. aasta maavärinat Türgis aitas ELi kodanikukaitse meeskond tuua kohale Euroopa abi.

 

Euroopa Komisjonil on oluline roll kriiside puhul kodanikukaitse alase tegevuse koordineerimisel Euroopas ja maailmas, tehes seda ELi kodanikukaitse mehhanismi vahendusel. Mehhanismi tegevuskeskuseks on Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus English, mis loodi 2013. aastal ning mis jälgib ööpäevaringselt üle maailma toimuvaid ja potentsiaalseid kriise.

Keskus koordineerib teabevahetust kannatanud riigi, väliekspertide ja 32 osaleva riigi (28 ELi liikmesriiki, Island, Liechtenstein, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Norra) vahel. Osalejate abipakkumised kohandatakse katastroofi tõttu kannatanud riigi vajadustele.

ELi kodanikukaitse mehhanism on ajavahemikus 2010–2013 reageerinud rohkem kui 80 hädaolukorrale, sealhulgas:

 • kolmikkatastroof Jaapanis (2011)
 • kodusõda Süürias
 • metsatulekahjud Lõuna-Euroopas ja Balkanil
 • üleujutused Kesk-Euroopas

Kodanikukaitset käsitlevad uued õigusaktid kehtivad alates 2014. aasta jaanuarist ning nendega nähakse ette raamistik tihedamaks koostööks suurõnnetuste ennetamisel ning nendeks valmisolekuks ja kavandamiseks, hõlmates sealhulgas rohkem regulaarseid ühiseid koolitusi ja õppusi Euroopa kodanikukaitse meeskondade jaoks. Samuti seatakse sisse vabatahtlik reserv, mis hõlmab ELi liikmesriikide vahendeid ja eksperte.

Üles

Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

 • Euroopa Komisjon - Humanitaarabi ja kodanikukaitseEnglish (en)

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Humanitaarabi ja kodanikukaitseEnglish (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?