Humanitaarabi ja kodanikukaitse


Reageerides kas inimtekkelistele konfliktidele või loodusõnnetustele on ELil vaid üks eesmärk: abistada hädasolijaid nii kiiresti kui võimalik. EL on võtnud enesele kohustuseks aidata kriiside ohvreid, suunates abi otse seda vajavatele inimestele, sõltumata nende kodakondsusest, usutunnistusest, soost või etnilisest päritolust.

EL tegutseb pingekolletes ühe kogu maailma, sealhulgas Süürias, Afganistanis, okupeeritud Palestiina territooriumil ning mitmetes Aafrika, Kesk- ja Lõuna-Ameerika ning Kagu-Aasia piirkondades. Samuti korraldab EL abioperatsioone piirkondades, kus kriisiperiood kestab pikka aega või kus konfliktijärgne olukord on ebastabiilne.

Abi jagunemist sektorite kaupa kujutav diagramm. Suurim osakaal on toiduabil

Humanitaarabi jagunemine sektorite kaupa (2011).

Humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO)

ELi abioperatsioone korraldab ECHO – Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat. ECHO laiaulatuslik tegevus vastab tõsiste kriiside ülemaailmsele levikule ning kajastab ELi pürgimust olla esirinnas ohvritele abi osutamisel. Viimastel aastatel on humanitaaroperatsioonide eelarve olnud umbes üks miljard eurot aastas, millega aidatakse igal aastal rohkem kui 100 miljonit inimest.

ECHO esmane ülesanne on aidata päästa elusid, vähendada kannatusi ja kaitsta kannatanute inimväärikust. Hädaabi hulgas on telgid, tekid, toit, ravimid, meditsiinivarustus, veepuhastussüsteemid ja kütus. ECHO rahastab ka meditsiinipersonalist koostatud meeskondi, miinide kahjutustamise eksperte ning transporti ja logistilist abi. ECHO on alates 1992. aastast tegutsenud rohkem kui 140 riigis.

ELi sümboolikaga vestiga mees räägib kohalike elanikega varemete keskel © Euroopa Liit – EC/ECHO

Pärast 2011. aasta maavärinat Türgis aitas ELi kodanikukaitse meeskond tuua kohale Euroopa abi.

Lisaks humanitaarabile aitab ECHO kaasa kodanikukaitse koordineerimisele kogu ELis. Ta haldab järelevalve- ja teabekeskust (MIC), millest saab 2013. aasta esimeses pooles Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus (ERC). MIC/ERC on ELi kodanikukaitse operatiivkeskus, mis toimib 24 tundi ööpäevas. Iga ELis või väljaspool seda asuv riik, mida tabab suurkatastroof, saab järelevalve- ja teabekeskuse kaudu abi paluda. Keskus:

  • toimib teabevahetussõlmena 31 osaleva riigi (28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra) ning tabatud riigi ja väliekspertide vahel
  • esitab ajakohastatud teavet hädaolukordade arengu kohta
  • täidab koordineerivat roll, sobitades osalevatest riikidest saabuvaid abipakkumisi katastroofist tabatud riigi vajadustega.

Partnerlusvõrgustik

Turkana rahvuslikus riietuses, peapaela ja ehetega naine koos ELi abitöötajaga © Euroopa Liit – EC/ECHO/Malini Morzaria

Turkana naine pakub Oxfami töötajale oma ehteid, kotte ja pudeleid, mida ta müüb.

ECHOl endal ei ole humanitaartöötajaid ega varustust, mis on vajalikud, et pakkuda hädaabitarbeid, päästemeeskondi, püstitada välihaiglaid ja paigaldada ajutisi sidesüsteeme. Kuid ta rahastab ja koordineerib humanitaaroperatsioone, tegutsedes valitsusväliste organisatsioonide ja ÜRO eriagentuuride ning Punase Risti/Punase Poolkuu vahendusel, kes töötavad kohapeal.

Abikäsi

ELi humanitaarabi koosneb järgmisest:

  • abi vastupanuvõime säilitamiseks, et aidata inimestel, majapidamistel, kogukondadel, piirkondadel ja riikidel kohaneda šokiga (põud, vägivald, konflikt, loodusõnnetus) ning sellest taastuda
  • hädaabi – rahalised vahendid põhiliste vajaduste hankimiseks (nagu ravimid, toit ja peavari) või katastroofijärgsete taastamistööde rahastamiseks
  • toiduabi – toidu hankimise rahastamine piirkondades, mida on tabanud näljahäda või põud, et tagada toiduainetega varustatus kuni tavapärase tootmise taastumiseni, või erakorraliste toidutarnete rahastamine piirkondades, kus toidupuudus tuleneb inimtekkelistest või ettenägematutest looduskatastroofidest
  • abi pagulastele – et aidata neil üle saada hädaolukorrast, kuni nad saavad tagasi koju pöörduda või asuda elama uude riiki
  • katastroofiohu vähendamine, mis hõlmab katastroofiks valmisolekut ning katastroofiohu vähendamisega arvestamist humanitaarabi kõigis aspektides.

Väljumisstrateegia ja üleandmine

Katastroofi- ja hädaabi on olemuselt lühiajalised. ELi rahastatavad operatsioonid kestavad üldiselt alla kuue kuu. Kuid EL tahab tagada, et abi saanud inimesed kas suudaksid humanitaarabi lõppedes omal käel toime tulla või et neile oleks kättesaadav muu pikaajalise arenguabi vorm.

Et vähendada ohtu, et inimesed jäävad abita, palub EL oma partneritelt, et need kavandaksid projekti koostades ka väljumisstrateegia. Projekti lõppedes antakse kontroll üle kohalikule võimule või kui see ei ole võimalik, siis tagatakse muude abistruktuuride olemasolu peale abistajate lahkumist.

ELi rahu lapsed: Euroopa Liit – 2012. aasta Nobeli rahupreemia laureaat

2012. aastal omistati ELile Nobeli rahupreemia rahualaste saavutuste eest Euroopas. Olles solidaarne nendega, kellel ei ole nii hästi läinud, kasutab EL preemiaraha selliste laste aitamiseks, kellel puudub võimalus kasvada üles rahu tingimustes. Tegelikult EL kahekordistab preemiaraha summani 2 miljonit eurot, mis suunatakse nelja projekti konfliktist mõjutatud lastele hariduse andmiseks. Nende projektide raames saavad turvalises lapsesõbralikus keskkonnas alghariduse 23 000 last Iraagis, Kolumbias, Ecuadoris, Etioopias, Kongo DVs ja Pakistanis.

Üles

Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Välja antud veebruaris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Euroopa Komisjon - Humanitaarabi ja kodanikukaitseEnglish (en)

Twitter

  • Euroopa Komisjon - Humanitaarabi ja kodanikukaitseEnglish (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?