Humanitær bistand og civilbeskyttelse


Den Europæiske Union er engageret i at hjælpe ofrene for menneskeskabte og naturlige katastrofer i hele verden. Den hjælper mere end 120 mio. mennesker hvert år. Til sammen er EU og de enkelte medlemslande verdens førende donor af humanitær bistand. Og alligevel udgør EU's bistand under 1 % af EU's samlede årlige budget — blot lidt mere end 2 euro pr. borger i EU.

Lissabontraktaten er bistandens retsgrundlag. Dens formål er at hjælpe folk i nød, uanset deres nationalitet, religion, køn eller etnisk oprindelse. EU er engageret i en førende rolle inden for nødhjælp.

Siden 2010 har Europa-Kommissionen etableret en mere robust og effektiv europæisk ordning i forbindelse med katastrofeberedskab. Det er nu en enkelt organisation, der tager sig af både humanitær bistand English français og civilbeskyttelse English français, hvilket er mere efffektivt.

EU's civilbeskyttelsesordning English français arbejder sammen med EU's støtte til humanitær bistand for at dække behovene i forbindelse med katastrofer og konflikter. Et eksempel er Ebolaepidemien English français (fra 2014 og frem). Denne ordning har hjulpet med at skaffe nødforsyninger fra EU-landene, mens Europa-Kommissionen har uddelt mere end 400 mio. euro i humanitær bistand (data: februar 2015).

Christos Stylianides ελληνικά English, EU-kommissær for humanitær bistand og krisestyring, har været ansvarlig for ECHO English français siden november 2014.

Humanitær bistand

EU arbejder i alle de vigtigste kriseområder, herunder Syrien English français, Sydsudan English français, Ukraine English français, det ebolaramte Vestafrika English français og Den Centralafrikanske Republik English français, og i lande præget af ustabilitet efter konflikter, såsom ElfenbenskystenEnglish français. EU hjælper med til at redde liv, mindske lidelser og beskytte de nødlidendes sikkerhed og menneskelige værdighed. EU har ydet humanitær bistand siden 1992 i over 140 lande.

Det årlige budget for humanitær bistand er nu næsten på 1 mia. euro. På trods af det begrænsede budget hjælper EU's humanitære bistand hvert år ca. 120 mio. mennesker.

EU hjælper med at øge opmærksomheden omkring "glemte kriser" — ofte langvarige kriser, der har undsluppet mediernes og det internationale samfunds opmærksomhed. Fornylig har EU hjulpet med at fokusere opmærksomheden om den humanitære katastrofe i Den Centralafrikanske Republik English français.

Sådan arbejder vi

EU-finansieret nødhjælpsarbejde varetages af Europa-Kommissionens kontor for humanitær bistand English français (ECHO). Humanitær bistand kanaliseres gennem mere end 200 partnerorganisationer og -organer i felten, herunder:

 • ikkestatslige organisationer (ngo'er)
 • internationale organisationer
 • Røde Kors-selskaber
 • FN-agenturer.

Vi yder upartisk nødhjælp, uanset folks race, etniske gruppe, religion, køn, alder, nationalitet eller politiske overbevisning.

De sektorer, der får den største del af EU's humanitære bistand, er: mad og madvarer - 40 %, husly - 19 %, sundhed og lægehjælp - 14 %

De sektorer, der får flest midler fra EU's humanitære bistand

Frivillige EU-bistandsarbejdere

Initiativet om frivillige EU-bistandsfrivillige English français (2014 – 2020) vil give omkring 18 000 borgere fra EU mulighed for at være frivillig i EU-finansierede projekter i hele verden. Ved programmets afslutning:

 • vil omkring 4 000 personer være blevet uddannet og parret med humanitære organisationer, som vil arbejde i katastroferamte lande
 • 4 000 frivillige og ansatte i ngo'er vil få gavn af uddannelse og kapacitetsopbygning
 • 10 000 onlinefrivillige vil støtte projekter i deres hjemlande.

Civilbeskyttelse

Europa-Kommissionen spiller en vigtig rolle i koordineringen af krisebistand i Europa og hele verden gennem EU's civilbeskyttelsesordning English français. Centeret for koordinering af katastrofeberedskab English français overvåger eksisterende og potentielle kriser døgnet rundt.

Det koordinerer kontakten mellem det pågældende land, eksperter i felten og de lande, der deltager i EU’s civilbeskyttelsesordning (EU-landene, Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Norge).

Deltagernes tilbud om hjælp matches med behovene.

EU har ydet bistand i forbindelse med mere end 80 katastrofer i hele verden mellem 2010 og 2014:

 • den tredobbelte katastrofe i Japan English français
 • borgerkrig i Syrien English français
 • skovbrande English français i Sydeuropa og på Balkan
 • oversvømmelser i Centraleuropa og på Balkan (Serbien English français og Bosnien-Hercegovina English français)
 • ebolaepidemi English français i Vestafrika
 • konflikt i Ukraine English français

Ny lovgivning om civilbeskyttelse trådte i kraft i januar 2014. Det sikrer en ramme for tættere samarbejde omkring:

 • katastrofeforebyggelse
 • risikovurdering
 • beredskab og planlægning, herunder mere regelmæssig fælles uddannelse og træning af europæiske civilbeskyttelseshold.

Det giver også et grundlag for en frivillig pulje af kapaciteter og knowhow fra forskellige EU-lande.

Til toppen

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • Europa-Kommissionen – Humanitær bistand og civilbeskyttelseEnglish (en)

Twitter

 • Europa-Kommissionen - Humanitær nødhjælp og civilbeskyttelseEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?