Humanitær bistand og civilbeskyttelse


EU har et årelangt engagement i at hjælpe ofre for katastrofer i hele verden og har ydet humanitær bistand siden 1992 i over 140 lande. EU ønsker at hjælpe mennesker i nød uanset om det skyldes en menneskeskabt konflikt eller en naturkatastrofe og uanset deres nationalitet, religion, køn eller etniske oprindelse. Denne omfattende indsats har afspejlet sig i de talrige alvorlige kriser, der har været rundt om i verden, og EU's vilje til at gå forrest i bestræbelserne på at hjælpe ofrene.

 

Siden 2010 har Europa-Kommissionen arbejdet på en mere robust og effektiv europæisk mekanisme for kriseberedskab både i og uden for EU. EU's humanitære bistand og civilbeskyttelse er nu samlet i én enkelt organisation, hvilket har øget deres effektivitet væsentligt og forbedret den måde, de supplerer hinanden på.

EU's civilbeskyttelsesordning går hånd i hånd med EU's støtte til humanitær bistand for at dække behovene i forbindelse med katastrofer og konflikter. Da tyfonen Haiyan françaisEnglish ramte Flippinerne i 2013 samlede Kommissionen og EU-landene f.eks. deres finansielle ressourcer og naturalier for at yde humanitær bistand til de berørte.

 

Humanitær bistand

EU er til stede i alle store kriseramte områder i verden herunder Syrien françaisEnglishعربي, Sydsudan françaisEnglish og Den Centralafrikanske Republik françaisEnglish og i lande, som er præget af ustabilitet efter konflikter, såsom Côte d’Ivoire françaisEnglish. EU tilstræber at redde liv, mindske lidelser og beskytte de nødlidendes sikkerhed og menneskelige værdighed.

I de seneste år har det årlige budget til humanitær bistand ligget på omkring 1 mia. euro - bare lidt over 2 euro pr. EU-borger. På trods af det begrænsede budget når EU's humanitære bistand hvert år ud til ca. 120 mio. mennesker i nød.

Fordeling af humanitær bistand efter sektor (2012).

Humanitær bistand efter type (2012).

Sådan arbejder vi

ECHO-ekspert taler med folk i lokalsamfundet efter cyklonen Phailin, som ramte Indiens østkyst i oktober 2013.

ECHO-ekspert taler med folk i lokalsamfundet efter cyklonen Phailin, som ramte Indiens østkyst i oktober 2013.

EU's nødhjælpsarbejde varetages af Europa-Kommissionens kontor for humanitær bistand (ECHO). EU yder ikke direkte humanitær bistand, men finansierer derimod partnerorganisationer, som arbejder i marken. Der findes over 200 af disse organisationer i verden, herunder også ikke-statslige organisationer (ngo'er), internationale organisationer og FN-organer.

Den EU-finansierede bistand omfatter

 • livsnødvendigheder - fødevarer, husly og lægemidler og medicinsk udstyr
 • opbygning af modstandskraft og katastrofeforebyggelse
 • lægehold
 • minerydningseksperter
 • transport
 • logistisk støtte

Der ydes nødhjælp, hvor der er behov: dér hvor krisen rammer, og/eller dér hvor flygtninge eller fordrevne ender.

Tilbagetrækningsstrategi og overdragelse

Katastrofehjælp og nødhjælp er næsten pr. definition kortvarig. De aktioner, EU finansierer, strækker sig normalt over op til 12 måneder. Men når den humanitære bistand ophører, skal bistandsmodtagerne være i stand til at klare sig selv, og ellers må der etableres en anden form for længeresigtet udviklingsbistand.

En turkana-kvinde klæder en Oxfam-medarbejder på med sine smykker, tasker og vand-/mælkeflasker, som kvinden sælger lokalt.

En turkana-kvinde klæder en Oxfam-medarbejder på med sine smykker, tasker og vand-/mælkeflasker, som kvinden sælger lokalt.

For at mindske risikoen for, at bistanden ophører, før modtagerne er klar til det, beder EU sine partnere i marken om at indarbejde tilbagetrækningsstrategier i deres projekter. Det omfatter typisk at overdrage de tjenester, de yder, til en lokal myndighed eller, hvis det ikke er muligt, at sikre sig, at andre bistandsstrukturer kan overtage arbejdet.

Frivillige bistandsarbejdere

For at EU kan bekæmpe kriser mere effektivt, giver EU Aid Volunteers-programmet (2014-2020) françaisEnglish omkring 18 000 europæiske borgere mulighed for at arbejde frivilligt i EU-finasierede projekter over hele verden. Ved programmets afslutning vil omkring 4 000 personer være blevet uddannet og parret med humanitære organisationer, som vil arbejde i katastroferamte lande. 4 000 frivillige og ansatte i ngo'er vil få gavn af uddannelse og kapacitetsopbygning, og over 10 000 onlinefrivillige vil støtte projekter i deres hjemlande.

 

Civilbeskyttelse

Efter jordskælvet i Van i Tyrkiet i 2011 hjalp et EU-civilbeskyttelsesteam med at yde bistand.

Efter jordskælvet i Van i Tyrkiet i 2011 hjalp et EU-civilbeskyttelsesteam med at yde bistand.

 

Europa-Kommissionen spiller en afgørende rolle i koordineringen af civilbeskyttelse i forbindelse med kriser i Europa og resten af verden gennem EU's civilbeskyttelsesordning. Hjertet i ordningen er Katastrofeberedskabskoordineringscentret English (ERCC), som blev etableret i 2013 og overvåger eksisterende og potentielle kriser rundt om i verden døgnet rundt.

Det koordinerer kommunikationen mellem det berørte land, eksperter i marken og de 32 deltagende lande (28 EU-lande, Island, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Norge). De deltagende landes tilbud om hjælp parres med behovene i de katastroferamte lande.

EU's civilbeskyttelsesordning har hjulpet i forbindelse med over 80 katastrofer (2010-2013):

 • den tredobbelte katastrofe i Japan (2011)
 • borgerkrigen i Syrien
 • skovbrande i Sydeuropa og på Balkan
 • oversvømmelser i Centraleuropa

Ny lovgivning om civilbeskyttelse, som har været gældende siden januar 2014, sikrer en ramme for tættere samarbejde i forbindelse med katastrofeforebyggelse, risikovurdering, beredskab og planlægning, herunder mere regelmæssig fælles uddannelse og træning af europæiske civilbeskyttelseshold. Der er også etableret en frivillig pulje af kapaciteter og eksperter i EU-landene.

Til toppen

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • Europa-Kommissionen – Humanitær bistand og civilbeskyttelseEnglish (en)

Twitter

 • Europa-Kommissionen - Humanitær nødhjælp og civilbeskyttelseEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?