Humanitær nødhjælp og civilbeskyttelse


Når det handler om at reagere på en krise – uanset om det er en menneskeskabt konflikt eller en naturkatastrofe – har EU ét mål: at hjælpe dem, der har brug for det, så hurtigt som muligt. Med sit årelange engagement i at hjælpe ofre for sådanne kriser yder EU bistand direkte til mennesker i nød uanset deres nationalitet, religion, køn eller etniske oprindelse.

EU er til stede i krisezoner rundt om i verden som blandt andet Syrien, Afghanistan, det besatte palæstinensiske område, mange dele af Afrika, Central- og Sydamerika og Sydøstasien. EU udfører også nødhjælpsarbejde i områder præget af langvarige kriser og ustabilitet efter konflikter.

Cirkeldiagram, som viser fordelingen af støtte efter sektor. Fødevarer udgør den største del

Fordeling af humanitær bistand efter sektor (2011).

ECHO træder til

EU's nødhjælpsarbejde varetages af ECHO, Europa-Kommissionens kontor for humanitær bistand. ECHO's omfattende indsats har afspejlet de talrige alvorlige kriser, der har været rundt om i verden, og EU's vilje til at gå foran i bestræbelserne på at få hjælpen ud til ofrene. I de seneste år har budgettet til humanitær bistand i gennemsnit ligget på 1 milliard euro om året, som når ud til over 100 millioner mennesker i nød hvert år.

ECHO's primære opgave er at forsøge at redde liv, mindske lidelser og beskytte de nødlidendes integritet og menneskelige værdighed. Nødhjælp kan omfatte telte, tæpper, mad, medicin, medicinsk udstyr, vandrensningssystemer og brændstof. ECHO finansierer også lægehold, minerydningseksperter, transport og logistisk støtte. ECHO har siden 1992 ydet en indsats i over 140 lande.

Mand med EU-vest taler med lokale blandt murbrokker © EU – EC/ECHO

Efter jordskælvet i Van i Tyrkiet i 2011 hjalp et EU-civilbeskyttelsesteam med at yde bistand.

Ud over humanitær nødhjælp er ECHO med til at lette koordineringen af civilbeskyttelse i hele EU. EU driver overvågnings- og informationscenteret MIC, der fra første halvdel af 2013 bliver til EU's katastrofeberedskabscenter (ERC). MIC/ERC er hjertet i EU's civilbeskyttelsesordning og er tilgængeligt dag og nat. Alle lande i og uden for EU, som rammes af en katastrofe, kan bede om hjælp gennem MIC, som:

  • fungerer som forbindelsesled mellem de 31 deltagerlande (28 EU-lande samt Island, Liechtenstein og Norge), det berørte land og de udsendte eksperter
  • leverer sidste nyt om aktuelle nødsituationer
  • koordinerer deltagerlandenes tilbud om hjælp med det katastroferamte lands behov.

Partnernetværk

Turkana-kvinde i traditionelle klæder og en EU-bistandshjælper med turkana-hårbånd og -smykker © EU – EC/ECHO/Malini Morzaria

En turkana-kvinde klæder en Oxfam-medarbejder på med sine smykker, tasker og vand-/mælkeflasker, som kvinden sælger lokalt.

ECHO har ikke selv det humanitære personale og udstyr, som er nødvendigt for at levere nødhjælpsforsyninger, udsende redningshold, oprette felthospitaler og midlertidige kommunikationssystemer. I stedet finansierer og koordinerer det operationerne ved at arbejde gennem ikke-statslige organisationer (ngo'er), FN's særorganer og Internationalt Røde Kors/Røde Halvmåne, som udfører arbejdet på stedet.

En hjælpende hånd

EU's humanitære bistand består af:

  • hjælp til opbygning af modstandskraft for at hjælpe enkeltpersoner, husholdninger, lokalsamfund, regioner og lande med at komme ovenpå efter kriser som tørke, vold, konflikter eller naturkatastrofer
  • nødhjælp – penge til indkøb og levering af livsnødvendigheder som medicin, mad og husly eller til finansiering af genopbygningsarbejde efter en katastrofe
  • fødevarebistand – midler til at hjælpe tørke- og hungersnødsramte regioner med sikre forsyninger, indtil den normale produktion kan genoprettes, eller finansiering af akutte madleverancer, når menneskeskabte katastrofer eller uforudsete naturkatastrofer giver mangel
  • flygtningehjælp – for at hjælpe folk gennem nødsituationen, indtil de kan vende hjem eller slå sig ned i et nyt land
  • katastroferisikobegrænsning, der også omfatter katastrofeberedskab og inddragelse af begrænsning af katastroferisici i alle aspekter af det humanitære beredskab.

Tilbagetrækningsstrategi og overdragelse

Katastrofehjælp og nødhjælp er næsten pr. definition kortvarig. De aktioner, EU finansierer, strækker sig normalt over mindre end 6 måneder. EU vil dog gerne sikre, at de personer, der har modtaget hjælp, selv kan klare sig eller har adgang til en anden form for langfristet udviklingsbistand, når den humanitære nødhjælp stopper.

For at undgå at mennesker står helt tomhændede tilbage, beder EU sine partnere i marken om at indbygge en tilbagetrækningsstrategi i deres projekter. Det omfatter enten at overlade kontrollen til en lokal myndighed igen eller, hvis dette ikke er muligt, sikre, at der er andre bistandsstrukturer til at afløse dem, når de forlader stedet.

EU's børn for fred: EU, modtager af Nobels fredspris 2012

EU fik i 2012 tildelt Nobels fredspris for sine resultater med at opnå fred i Europa. I solidaritetens ånd vil EU bruge pengene fra prisen på at hjælpe børn, som ikke har mulighed for at vokse op i fred. EU vil endda fordoble beløbet fra fredsprisen til et samlet beløb på 2 millioner euro, som skal bruges på fire projekter, der sørger for, at børn i konfliktramte områder kan gå i skole. De udvalgte projekter vil sørge for grundlæggende uddannelse i sikre børnevenlige omgivelser til 23 000 børn i Irak, Colombia, Ecuador, Etiopien, Den Demokratiske Republik Congo og Pakistan.

Til toppen

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

Udgivet i februar 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Europa-Kommissionen – Humanitær bistand og civilbeskyttelseEnglish (en)

Twitter

  • Europa-Kommissionen - Humanitær nødhjælp og civilbeskyttelseEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?