You are here:

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

Den Europæiske Union er engageret i at hjælpe ofrene for menneskeskabte og naturlige katastrofer i hele verden. Den hjælper mere end 120 millioner mennesker hvert år. Til sammen er EU og de enkelte medlemslande verdens førende donor af humanitær bistand. Og alligevel udgør EU's bistand under 1 % af EU's samlede årlige budget — blot lidt mere end 2 euro pr. borger i EU.

Lissabontraktaten er bistandens retsgrundlag. Dens formål er at hjælpe folk i nød, uanset deres nationalitet, religion, køn eller etniske oprindelse. EU arbejder på at påtage sig en førende rolle inden for nødhjælp.

Siden 2010 har Europa-Kommissionen etableret en mere robust og effektiv europæisk ordning i forbindelse med katastrofeberedskab. Det er nu en enkelt organisation, der tager sig af både humanitær bistand Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) og civilbeskyttelse Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) , hvilket er mere effektivt.

EU's civilbeskyttelsesordning Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) arbejder sammen med EU's støtte til humanitær bistand for at dække behovene i forbindelse med katastrofer og konflikter såsom ebolaepidemien Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) (2014 og frem). Denne ordning har hjulpet med at skaffe nødforsyninger fra EU-landene, mens Europa-Kommissionen har uddelt mere end 400 mio. euro i humanitær bistand (data: februar 2015).

Christos Stylianides Vælg oversættelse af det forrige link   ελληνικά (el) English (en) , EU-kommissær for humanitær bistand og krisestyring, har været ansvarlig for ECHO Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) siden november 2014.

Humanitær bistand

EU arbejder i alle de store kriseområder, herunder Syrien Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) , Sydsudan Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) , Ukraine Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) , det ebolaramte Vestafrika Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) og Den Centralafrikanske Republik Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) , og i lande præget af ustabilitet efter konflikter, såsom Elfenbenskysten Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) . EU hjælper med til at redde liv, mindske lidelser og beskytte de nødlidendes sikkerhed og menneskelige værdighed.

EU har ydet humanitær bistand siden 1992 i over 140 lande. Selvom det årlige budget til sådanne operationer er begrænset til under 1 mia. euro, hjælper det omkring 120 millioner mennesker hvert år.

EU hjælper med at øge opmærksomheden omkring "glemte kriser" — ofte langvarige kriser, der har undsluppet mediernes og det internationale samfunds opmærksomhed. Fornylig har EU hjulpet med at rette opmærksomheden mod humanitære katastrofe i Den Centralafrikanske Republik Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) .

Sådan arbejder vi

EU-finansieret nødhjælpsarbejde varetages af Europa-Kommissionens kontor for humanitær bistand Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) (ECHO). Humanitær bistand kanaliseres gennem mere end 200 partnerorganisationer og -organer i felten, herunder:

  • ikkestatslige organisationer (ngo'er)
  • internationale organisationer
  • Røde Kors-selskaber
  • FN-agenturer.

Vi yder upartisk nødhjælp, uanset folks race, etniske gruppe, religion, køn, alder, nationalitet eller politiske overbevisning.

De sektorer, der får den største del af EU's humanitære bistand, er: mad og ernæring - 40 %, husly - 19 %, sundhed og lægehjælp - 14 %

Sektorer, der modtager mest humanitær bistand fra EU

EU-bistandsfrivillige

Initiativet om EU-bistandsfrivillige Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) (2014 – 2020) vil give omkring 18 000 borgere fra EU mulighed for at være frivillig i EU-finansierede projekter i hele verden. Ved programmets afslutning:

  • vil omkring 4 000 personer være blevet uddannet og parret med humanitære organisationer, som vil arbejde i katastroferamte lande
  • 4 000 frivillige og ansatte i ngo'er vil få gavn af uddannelse og kapacitetsopbygning
  • 10 000 onlinefrivillige vil støtte projekter i deres hjemlande.

Civilbeskyttelse

Europa-Kommissionen spiller en vigtig rolle i koordineringen af krisebistand i Europa og hele verden gennem EU's civilbeskyttelsesordning Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) . Centeret for koordinering af katastrofeberedskab Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) overvåger eksisterende og potentielle kriser døgnet rundt.

Det koordinerer kontakten mellem de berørte lande, eksperter i marken og deltagerlandene i EU's civilbeskyttelsesordning. Ordningen omfatter i øjeblikket alle 28 EU-lande, Island, Montenegro og Norge. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er i gang med at forny sit medlemskab. Tyrkiet og Serbien har for nyligt undertegnet aftaler som forberedelse på at komme med i ordningen.

Deltagernes tilbud om hjælp matches med behovene.

EU har ydede mellem 2010 og 2014 bistand i forbindelse med mere end 80 katastrofer i hele verden :

I januar 2014 trådte ny lovgivning om civilbeskyttelse i kraft og sikrede en ramme for tættere samarbejde om:

  • katastrofeforebyggelse
  • risikovurdering
  • beredskab og planlægning, herunder mere regelmæssig fælles uddannelse og træning af europæiske civilbeskyttelseshold.

Lovgivningen danner også grundlag for en frivillig pulje af kapaciteter og knowhow fra forskellige EU-lande.

Hvis du vil holde dog opdateret om seneste nyt og blogs om EU's humanitærbistand og civilbeskyttelse, kan du tilmelde dig ECHO's nyhedstjeneste på ECHO's website Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) .