Humanitární pomoc a civilní ochrana


Od roku 1992 poskytla Evropská unie humanitární pomoc ve více než 140 zemích. Řídí se přitom svým dlouhodobým závazkem pomáhat obětem mimořádných událostí na celém světě. Ať už se jedná o přírodní katastrofu či neštěstí způsobené člověkem, je jejím hlavním cílem pomáhat osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ. Tyto rozsáhlé aktivity odrážejí nárůst vážných krizí ve světě a vůli EU hrát vedoucí úlohu při poskytování pomoci jejich obětem.

 

Od roku 2010 se Evropské komisi podařilo vytvořit silnější a účinnější celounijní mechanismus reakce na katastrofy, ke kterým dochází jak na jejím území, tak mimo ni. Humanitární pomoc a civilní ochrana EU jsou nyní integrovány do jediné organizace, což značně zlepšuje jejich efektivnost a komplementaritu.

Evropský mechanismus civilní ochrany pomáhá s odstraňováním následků konfliktů či katastrof a využívá k tomu finanční prostředky, které má EU na humanitární pomoc vyčleněny. Když např.v roce 2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan françaisEnglish, Evropská komise a země EU spojily své finanční i materiální zdroje a poskytly postiženému obyvatelstvu humanitární pomoc.

 

Humanitární pomoc

Evropská unie pomáhá v krizových oblastech po celém světě, včetně Sýrie françaisEnglishعربي, Jižního Súdánu françaisEnglish a Středoafrické republiky françaisEnglish, ale je přítomna i v zemích, které čelí po ukončení konfliktu nestabilitě, jako např. Pobřeží slonoviny françaisEnglish. Je odhodlána pomáhat zachraňovat životy, snižovat utrpení a chránit bezpečnost a důstojnost dotčených osob.

V posledních letech činil roční rozpočet na humanitární operace přibližně 1 miliardu eur, což je něco přes 2 eura na každého občana EU. I přes omezený rozpočet se každoročně z EU dostává humanitární pomoci přibližně 120 milionům lidí.

Rozdělení humanitární pomoci podle oblastí (2012)

Humanitární pomoc podle oblastí (2012)

Jak fungujeme

Expert ECHO hovoří se členy místní komunity postižené cyklonem Phailin, který v říjnu 2013 zasáhl východní pobřeží Indie.

Expert ECHO hovoří se členy místní komunity postižené cyklonem Phailin, který v říjnu 2013 zasáhl východní pobřeží Indie.

Organizováním pomoci financované EU je pověřeno Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO). Evropská unie však neposkytuje humanitární pomoci přímo. Místo toho financuje a koordinuje partnerské organizace působící přímo v terénu, kterých je po celém světě více než 200 (včetně nevládních organizací, mezinárodních organizací a agentur OSN).

Pomoc financovaná EU zahrnuje:

 • základní potřeby jako potraviny, přístřeší a zdravotnické potřeby
 • zvyšování odolnosti a snižování rizika katastrof
 • lékařské týmy
 • odborníky na odstraňování min
 • dopravu
 • logistickou podporu

Okamžitá pomoc se poskytuje všude tam, kde je to nutné – v místě katastrofy anebo tam, kde najdou přístřeší uprchlíci či vysídlené osoby.

Strategie ukončování pomoci

Humanitární pomoc při mimořádných událostech je ze své podstaty většinou krátkodobá. Operace financované EU obvykle netrvají déle než 12 měsíců. V okamžiku ukončení humanitární pomoci musí mít osoby, kterým byla pomoc poskytována, svou situaci samy pod kontrolou nebo místo ní musí být poskytována jiná, dlouhodobější forma pomoci.

Turkanská žena ukazuje pracovnici organizace Oxfam své tradiční ozdoby, pytle a lahve na vodu/mléko, které zde místní ženy prodávají.

Turkanská žena ukazuje pracovnici organizace Oxfam své tradiční ozdoby, pytle a lahve na vodu/mléko, které zde místní ženy prodávají.

S cílem minimalizovat riziko, že lidé zůstanou bez jakékoli pomoci, požaduje EU od svých partnerů, aby při přípravě projektů stanovili tzv. ukončovací strategii. Buď by měli předat kontrolu místním úřadům, nebo není-li to možné, zajistit po svém odchodu za sebe náhradu.

Iniciativa „EU Aid Volunteers“

Aby mohla Evropská unie řešit krize efektivněji, umožňuje prostřednictvím programu EU Aid Volunteers (2014–2020 françaisEnglish) zhruba 18 000 evropských dobrovolníků zúčastnit se po celém světě projektů financovaných EU. Do konce tohoto programu bude přibližně 4 000 z nich vyškoleno a vysláno do humanitárních organizací, které působí v zemích postižených katastrofami. Další 4 000 dobrovolníků a zaměstnanců nevládních organizací se zúčastní školení a budování kapacit. Okolo 10 000 dobrovolníků na internetu bude podporovat projekty ve svých domovských zemích.

 

Civilní ochrana

Po zemětřesení v tureckém regionu Van v roce 2011 pomohl tým civilní ochrany EU realizovat evropský projekt pomoci.

Po zemětřesení v tureckém regionu Van v roce 2011 pomohl tým civilní ochrany EU realizovat evropský projekt pomoci.

 

Evropská komise hraje klíčovou úlohu při koordinaci civilní ochrany v EU i po celém světě prostřednictvím evropského mechanismu civilní ochrany. Operačním jádrem celého mechanismu je Evropské středisko pro koordinaci reakce na mimořádné situace English (ERCC) zřízené v roce 2013, které neustále monitoruje probíhající i potenciální krize po celém světě.

Středisko koordinuje komunikaci mezi postiženou zemí, odborníky v terénu a 32 participujícími zeměmi (28 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Norsko). Nabídky pomoci jsou přizpůsobovány potřebám země postižené katastrofou.

V letech 2010 až 2013 reagoval evropský mechanismus civilní ochrany na více než 80 událostí:

 • trojnásobnou katastrofu v Japonsku (2011)
 • občanskou válku v Sýrii
 • lesní požáry v jižní Evropě a na Balkáně
 • záplavy ve střední Evropě

Nové předpisy týkající se civilní ochrany, které vstoupily v platnost v lednu 2014, stanovují rámec pro užší spolupráci v oblasti prevence katastrof, posuzování rizik, připravenosti a plánování, včetně pravidelnějších společných školení a cvičení pro evropské týmy civilní ochrany. Zavádějí rovněž dobrovolný společný soubor kapacit a expertů z evropských zemí.

Začátek stránky

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Vydáno v únoru 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Evropská komise – Humanitární pomoc a civilní ochranaEnglish (en)

Twitter

 • Evropská komise - Humanitární pomoc a civilní ochranaEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?