Humanitární pomoc a civilní ochrana


Ať už se jedná o přírodní katastrofu či neštěstí způsobené člověkem, klade EU během reakce na krizovou situaci důraz na jeden jediný cíl: co nejrychleji pomoci těm, kteří se v důsledku dané situace dostali do úzkých. Unie již dlouhou dobu pomáhá obětem krizí a poskytuje pomoc přímo osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ.

Evropská unie pomáhá v krizových oblastech po celém světě, včetně Sýrie, Afghánistánu, okupovaného palestinského území, v mnoha oblastech Afriky, Střední a Jižní Ameriky a také jihovýchodní Asie. Zároveň se angažuje v oblastech dlouhotrvajících krizí a poskytuje pomoc při obnovování stability zemí po válečném konfliktu.

Kruhový graf znázorňující rozložení pomoci podle oblastí. Největší část představuje potravinová pomoc

Rozdělení humanitární pomoci podle oblastí (2011).

Generální ředitelství ECHO

Organizací humanitárních operací EU je pověřeno generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO). Různorodé činnosti útvaru ECHO odrážejí nárůst vážných krizí ve světě a vůli EU hrát vedoucí úlohu při poskytování pomoci jejich obětem. V posledních letech činil průměrný rozpočet na humanitární operace přibližně 1 miliardu eur ročně. Tato částka je využita na pomoc více než 100 milionům lidí.

Nejdůležitějším úkolem ECHO je zachraňovat životy, snižovat strádání a chránit integritu a důstojnost dotčených osob. Okamžitá pomoc obvykle zahrnuje poskytnutí stanů, přikrývek, potravin, léků, lékařského zařízení, zařízení na čištění vody a paliva. Útvar ECHO také financuje týmy lékařů, experty na odstraňování min, dopravu a logistickou podporu. Od roku 1992 působil už ve více než 140 zemích.

Muž ve vestě se znakem EU hovoří v sutinách domu s místními obyvateli © Evropská unie – EC/ECHO

Tým civilní ochrany EU pomohl zajistit potřebnou pomoc lidem postihnutým zemětřesením v tureckém městě Van v roce 2011.

Kromě humanitární pomoci ECHO rovněž pomáhá s koordinací civilní ochrany v celé Unii. Provozuje monitorovací a informační středisko, z kterého v průběhu roku 2013 vnikne Evropské středisko reakce na mimořádné situace (ERC). Toto středisko je operačním jádrem mechanismu civilní ochrany EU a je v provozu 24 hodin denně. Prostřednictvím tohoto střediska může kterákoli země EU i jiný stát, který byl postižen závažnou katastrofou, požádat o pomoc. Středisko:

  • Funguje jako komunikační centrála mezi 31 zúčastněnými zeměmi (tj. 28 členských států EU a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko), postiženou zemí a odborníky vyslanými do terénu
  • Poskytuje aktuální informace o probíhajících mimořádných událostech
  • Sehrává důležitou úlohu při koordinaci pomoci nabízené účastnickými státy a konkrétních potřeb katastrofou postižené země.

Partnerská síť

Turkanská žena v tradičním oděvu s pracovnicí ECHO, která má na sobě turkanskou čelenku a ozdoby © Evropská unie – EC/ECHO/Malini Morzaria

Turkanská žena dává pracovnici organizace Oxfam své klenoty, pytle a lahve na vodu/mléko, které zde místní ženy prodávají.

ECHO samo o sobě nemá humanitární pracovníky ani vybavení potřebné k poskytování okamžité humanitární pomoci, k nasazování záchranných týmů, budování polních nemocnic či zřizování nouzových komunikačních systémů. Místo toho tyto operace financuje a koordinuje a spoléhá se na pomoc nevládních organizací, specializovaných agentur OSN a mezinárodního Červeného kříže či Červeného půlměsíce, které vykonávají příslušnou činnost v terénu.

Pomocná ruka

Humanitární pomoc EU může mít tuto formu:

  • pomoc se zvyšováním odolnosti – s cílem pomoci jednotlivcům, domácnostem, komunitám, regionům a zemím přizpůsobit se a vzpamatovat se z takových katastrof, jako jsou sucha, vojenské konflikty nebo přírodní katastrofy
  • okamžitá pomoc – prostředky na nákup a dodávku základních potřeb, jako jsou léky, potraviny a přístřeší, nebo na financování rekonstrukčních prací po přírodní pohromě
  • potravinová pomoc – financování dodávek potravin pro regiony postižené hladomorem či suchem, s cílem zabezpečit dostatek zásob do té doby, než se stabilizuje místní produkce, nebo financování nouzového zásobování potravinami v případě nečekaného nedostatku v důsledku přírodní či člověkem způsobené katastrofy
  • pomoc uprchlíkům – podpora v době nouze, dokud se nebudou moci vrátit domů či se usídlit v nové zemi
  • snižování rizika vzniku katastrof – předcházení katastrofám díky připravenosti a zohledňování cíle snížit riziko vzniku katastrof ve všech oblastech humanitární pomoci.

Strategie ukončování pomoci

Humanitární pomoc při mimořádných událostech je ze své podstaty krátkodobá. Operace financované EU obvykle netrvají déle než 6 měsíců. Unie však chce zajistit, aby v okamžiku ukončení humanitární pomoci měly osoby, kterým byla pomoc poskytována, svou situaci samy pod kontrolou nebo aby místo ní byla poskytována jiná, dlouhodobější forma pomoci (rozvojová pomoc).

S cílem minimalizovat riziko, že lidé zůstanou bez jakékoli pomoci, požaduje EU od svých partnerů, aby při přípravě projektů stanovili tzv. ukončovací strategii. Buď by měli předat kontrolu místním úřadům, nebo není-li to možné, zajistit po svém odchodu za sebe náhradu.

Děti míru: Evropská unie – držitelka Nobelovy ceny za mír 2012

Evropská unie získala v roce 2012 Nobelovu cenu míru za své úspěchy při zachování míru v Evropě. V duchu solidarity s těmi, kdo nemají tolik štěstí, použije EU finanční obnos spojený s cenou na pomoc dětem, kterým je upírána možnost vyrůstat v míru. EU tuto částku zdvojnásobí na 2 miliony eur, které se použijí na čtyři projekty na podporu vzdělávání dětí zasažených konfliktem. Vybrané projekty budou poskytovat základní vzdělání v bezpečných prostorech pro 23 000 dětí v Iráku, Kolumbii, Ekvádoru, Etiopii, Demokratické republice Kongo a v Pákistánu.

Začátek stránky

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Vydáno v únoru 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropská komise – Humanitární pomoc a civilní ochranaEnglish (en)

Twitter

  • Evropská komise - Humanitární pomoc a civilní ochranaEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?