Humanitární pomoc a civilní ochrana


Evropská unie je odhodlána pomáhat obětem přírodních i člověkem způsobených katastrof po celém světě. Každoročně se z EU dostává humanitární pomoci více než 120 milionům lidí. EU spolu se svými členskými zeměmi jsou největšími dárci humanitární pomoci na světě. I přesto představuje tato pomoc méně než 1 % celkového ročního rozpočtu EU – něco málo přes 2 eura ročně na každého občana Unie.

Právní základ pro humanitární pomoc poskytuje Lisabonská smlouva. Účelem této pomoci je pomáhat osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ. Evropská unie je odhodlána hrát vedoucí úlohu při odstraňování následků katastrof.

Od roku 2010 se Evropské komisi podařilo vytvořit silnější a účinnější celounijní mechanismus reakce na katastrofy. Humanitární pomoc English français a civilní ochrana English français jsou nyní spravovány jedinou organizací, což značně zlepšuje jejich efektivnost.

Evropský mechanismus civilní ochrany English français pomáhá s odstraňováním následků konfliktů či katastrof a využívá k tomu finanční prostředky, které má EU na humanitární pomoc vyčleněny. Když například v roce 2014 vypukla v Africe epidemie eboly English français, byly prostřednictvím tohoto mechanismu odeslány nouzové dodávky z jednotlivých zemí EU. Evropská komise pak poskytla více než 400 milionů eur ve formě humanitární pomoci (údaje k únoru 2015).

Od listopadu 2014 odpovídá za správu GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO English français) evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides ελληνικά English.

Humanitární pomoc

Evropská unie pomáhá v krizových oblastech po celém světě, včetně Sýrie English français, Jižního Súdánu English français, Ukrajiny English français, západní Afriky postižené epidemií eboly English français a Středoafrické republiky English français, ale je přítomna i v zemích, které čelí po ukončení konfliktu nestabilitě, jako např. Pobřeží slonoviny English français. Pomáhá zachraňovat životy, snižovat utrpení a chránit bezpečnost a důstojnost dotčených osob. Od roku 1992 poskytla EU humanitární pomoc ve více než 140 zemích.

Roční rozpočet na humanitární operace činí nyní přibližně 1 miliardu eur. Každoročně se tak z EU dostává humanitární pomoci přibližně 120 milionům lidí.

Evropská unie rovněž upozorňuje na tzv. opomíjené krize, které většinou trvají delší dobu a které unikly pozornosti médií a mezinárodního společenství. V poslední době například pomohla zaměřit pozornost mezinárodního společenství na humanitární katastrofu ve Středoafrické republice English français.

Jak fungujeme

Organizováním pomoci financované z EU je pověřeno Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu English français (ECHO). Humanitární pomoc je na místě poskytována prostřednictvím více než 200 partnerských organizací a agentur, včetně:

 • nevládních organizací
 • mezinárodních organizací
 • Červeného kříže
 • agentur OSN.

Pomoc při mimořádných událostech poskytujeme nestranně, bez ohledu na rasu, příslušnost k etnické skupině, náboženství, pohlaví, věk, národnost či politickou příslušnost postižených.

Na humanitární pomoci EU se podílejí zejména tato odvětví: potravinářství a výživa – 40 %, výstavba přístřeší – 19 %, zdravotní péče a podpora – 14 %.

Odvětví, která v rámci evropské humanitární pomoci dostávají nejvíce prostředků

Iniciativa „EU Aid Volunteers“

Prostřednictvím iniciativy EU Aid Volunteers English français (2014–2020) se může zhruba 18 000 evropských dobrovolníků zúčastnit po celém světě projektů financovaných EU. Do konce tohoto programu bude:

 • přibližně 4 000 dobrovolníků vyškoleno a vysláno do humanitárních organizací, které působí v zemích postižených katastrofami.
 • další 4 000 dobrovolníků a zaměstnanců nevládních organizací se zúčastní školení a budování kapacit
 • okolo 10 000 dobrovolníků na internetu bude podporovat projekty ve svých domovských zemích.

Civilní ochrana

Prostřednictvím evropského mechanismu civilní ochrany English français hraje Evropská komise klíčovou úlohu při koordinaci reakce na krize v EU i po celém světě. Probíhající i potenciální krize na celém světě neustále monitoruje středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události English français.

Středisko koordinuje komunikaci mezi postiženou zemí, odborníky v terénu a zeměmi účastnícími se mechanismu civilní ochrany EU (členské státy Unie, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko).

Nabídky pomoci jsou přizpůsobovány potřebám postižené země.

V letech 2010 až 2014 reagovala EU na více než 80 krizových situací po celém světě:

 • trojnásobnou katastrofu v Japonsku English français
 • občanskou válku v Sýrii English français
 • lesní požáry English français v jižní Evropě a na Balkáně
 • záplavy ve střední Evropě a na Balkáně (Srbsko English français, Bosna a Hercegovina English français)
 • epidemii eboly English français v západní Africe
 • konflikt na Ukrajině English français.

V lednu 2014 vstoupily v platnost nové právní předpisy týkající se civilní ochrany, které stanovují rámec pro užší spolupráci v oblasti:

 • prevence katastrof
 • posuzování rizik
 • připravenosti a plánování, včetně pravidelnějších společných školení a cvičení pro evropské týmy civilní ochrany

Určují rovněž základ pro dobrovolný společný soubor expertů a know-how z jednotlivých zemí Unie.

Začátek stránky

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Evropská komise – Humanitární pomoc a civilní ochranaEnglish (en)

Twitter

 • Evropská komise - Humanitární pomoc a civilní ochranaEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?