Хуманитарна помощ и гражданска защита


Европейският съюз е поел ангажимент да помага на жертвите на причинени от човека или природата бедствия по света. Той оказва помощ на повече от 120 млн. души годишно. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Въпреки това на помощта на ЕС се пада по-малко от 1 % от общия годишен бюджет на Съюза — малко повече от 2 евро на гражданин на ЕС.

Правното основание за помощта е Договорът от Лисабон. Целта е да се помага на хората в беда, независимо от тяхната националност, религия, пол или етнически произход. ЕС се е ангажирал да играе водеща роля в оказването на помощ при бедствия.

От 2010 г. насам Европейската комисия изгражда по-стабилен и ефективен европейски механизъм за реакция при бедствия. В момента една-единствена организация се занимава както с хуманитарната помощ English français, така и с гражданската защита English français, което е по-ефективно.

Механизмът за гражданска защита на ЕС English français функционира редом с финансирането на хуманитарна помощ от ЕС в отговор на нуждите, предизвикани от конфликти или бедствия. Един от примерите е епидемията от ебола English français (от 2014 г. насам). Този механизъм помогна за извършването на спешни доставки от страни от ЕС, а Европейската комисия отпусна хуманитарна помощ за над 400 млн. евро (данни: февруари 2015 г.).

От ноември 2014 г. за ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ English français отговаря комисарят по хуманитарна помощ и управление при кризи Христос Стилианидис ελληνικά English.

Хуманитарна помощ

ЕС работи във всички зони на тежки кризи, включително Сирия English français, Южен Судан English français, Украйна English français, >засегнатата от ебола Западна Африка English français и Централноафриканската република English français, както и в страни, застрашени от нестабилност след приключване на конфликт, като Кот д'Ивоар English français. Той помага за спасяване на човешки животи, намаляване на страданията и защита на сигурността и достойнството на пострадалите. От 1992 г. досега ЕС е предоставил хуманитарна помощ в повече от 140 страни.

Годишният бюджет за хуманитарни операции в момента възлиза на близо 1 млрд. евро. Въпреки ограничените средства ЕС помага на около 120 млн. души годишно.

ЕС помага за повишаване на осведомеността за т. нар. „забравени кризи“ – често това са продължителни кризи, убягнали от вниманието на медиите и международната общност. Наскоро той помогна вниманието да се насочи към хуманитарното бедствие в Централноафриканската република English français.

Как работим

Финансираната от ЕС помощ се администрира от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия English français (ECHO). Хуманитарната помощ се предоставя на място чрез повече от 200 организации и агенции партньори, включително:

 • неправителствени организации (НПО)
 • международни организации
 • организации на Червения кръст
 • агенции на ООН.

Ние предоставяме спешна помощ безпристрастно, независимо от расата, етническата принадлежност, религията, пола, възрастта, националността или политическата принадлежност на хората.

Секторите, в които е предоставена най-много хуманитарна помощ от ЕС, са: продоволствие и изхранване — 40 %, подслон — 19 %, здравеопазване и медицинска помощ — 14 %.

Хуманитарната помощ от ЕС по сектори

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Чрез инициативата за Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ English français (2014 – 2020 г.) ще бъде дадена възможност на около 18 000 европейци да работят като доброволци по финансирани от ЕС проекти по света. До приключването на програмата:

 • около 4000 души ще бъдат обучени и изпратени в хуманитарни организации, за да извършват дейности в засегнати от бедствия страни,
 • 4000 доброволци и служители на НПО ще се възползват от обучения и дейности за изграждане на капацитет,
 • 10 000 доброволци ще подкрепят по интернет проекти от своите страни.

Гражданска защита

Чрез механизма за гражданска защита на ЕС English français Европейската комисия играе важна роля при координирането на реакциите при кризи в Европа и по света. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации English français следи постоянно съществуващите и потенциалните кризи.

Той координира контактите между засегнатата страна, експертите на място и участващите в Механизма за гражданска защита на ЕС държави (страните от ЕС, Исландия, бивша югославска република Македония, Норвегия).

Предложенията за помощ от страна на участниците се съгласуват с нуждите.

В периода между 2010 г. и 2014 г. ЕС реагира на повече от 80 извънредни ситуации по света:

 • тройното бедствие в Япония English français
 • гражданската война в Сирия English français
 • горските пожари English français в Южна Европа и на Балканския полуостров
 • наводненията в Централна Европа и на Балканския полуостров (Сърбия English français, Босна и Херцеговина English français)
 • епидемията от ебола English français в Западна Африка
 • конфликта в Украйна English français

През януари 2014 г. влезе в сила ново законодателство за гражданската защита. То осигурява рамка за по-тясно сътрудничество в следните области:

 • предотвратяване на природни бедствия
 • оценка на риска
 • подготвеност и планиране, включително по-често провеждане на съвместни обучения и учения на европейските екипи по гражданска защита.

Това законодателство е и основа за доброволно обединяване на специалисти и ноу-хау от различни страни от ЕС.

Нагоре

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

 • Европейска комисия – Хуманитарна помощ и гражданска защитаEnglish (en)

Twitter

 • Европейска комисия - Хуманитарна помощ и гражданска защитаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?