Хуманитарна помощ и гражданска защита


Когато е необходимо да се реагира на кризи, било то причинени от хората конфликти или природни бедствия, ЕС има една-единствена цел: да предостави помощ на нуждаещите се възможно най-бързо. Изпълнявайки дългогодишния си ангажимент да помага на жертвите на подобни кризи, той предоставя помощ директно на хората в беда, независимо от тяхната националност, религия, пол или етнически произход.

ЕС присъства в кризисни зони в целия свят, включително Сирия, Афганистан, окупираните палестински територии и много части на Африка, Централна и Южна Америка и Югоизточна Азия. Той ръководи операции за подпомагане в райони на продължаващи от дълго време кризи и на нестабилност след конфликти.

Графика на разпределението на помощта по сектори. Най-голям е делът на хранителната помощ.

Разпределение на хуманитарната помощ по сектори (2011 г.).

Научете за ECHO

Операциите на ЕС за подпомагане се провеждат от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO). Разнообразните дейности на ECHO отразяват разпространяването на сериозни кризи по света и готовността на ЕС да играе водеща роля в предоставянето на помощ на жертвите. През последните години средният размер на бюджета за хуманитарни операции е около 1 млрд. евро годишно, като всяка година помощта достига до над 100 млн. нуждаещи се.

Основно задължение на ECHO е да помага за спасяване на човешки животи, намаляване на страданията и защита на неприкосновеността и достойнството на пострадалите. Спешната помощ може да включва палатки, одеяла, храни, медикаменти, медицинско оборудване, системи за пречистване на водата и горива. ECHO финансира и медицински екипи, експерти по обезвреждане на мини, транспортна и логистична помощ. От 1992 г. службата е провеждала операции в повече от 140 страни.

Мъж с жилетка на ЕС говори с местни граждани сред развалини © Европейски съюз – ЕК/ECHO

След земетресението във Ван, Турция, през 2011 г., екип за гражданска защита на ЕС помогна за предоставянето на европейска помощ.

Освен че предоставя хуманитарна помощ, ECHO помага за координирането на гражданската защита в ЕС. Дирекцията ръководи Центъра за наблюдение и информация (MIC), който следва да бъде преобразуван в Европейския център за спешно реагиране (ЕЦСР) през първата половина на 2013 г. MIC/ЕЦСР представлява централното оперативно звено на гражданската защита на ЕС и е достъпен 24 часа в денонощието. Всяка страна във или извън ЕС, засегната от сериозно бедствие, може да поиска помощ чрез Центъра за наблюдение и информация, който:

  • действа като комуникационна връзка между 31 участващи държави (28-те страни от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), засегнатата страна и експертите, изпратени на място;
  • предоставя актуална информация за извънредните ситуации;
  • играе координираща роля, като се грижи предлаганата от участващите страни помощ да отговаря на нуждите на засегнатата от бедствие страна.

Партньорска мрежа

Кенийка от района на езерото Туркана в традиционни одежди и хуманитарна работничка на ЕС с традиционни за района накити © Европейски съюз – ЕК/ECHO/Malini Morzaria

Кенийка от района на езерото Туркана окачва накити, чанти и бутилки за вода/мляко, които продава, на работничка на Оксфам.

ЕСНО сама по себе си не разполага с необходимия персонал и оборудване за предоставяне на спешна помощ, осигуряване на спасителни екипи, създаване на полеви болници и инсталиране на временни комуникационни системи. Вместо това тя финансира и координира хуманитарните операции, извършвани от неправителствени организации (НПО), специализирани агенции на ООН и международния Червен кръст/Червен полумесец, които действат на място.

Помощ от ЕС

Хуманитарната помощ на ЕС се състои в:

  • помощ за изграждане на устойчивост, която да позволи на хората, домакинствата, общностите, регионите и страните да се приспособят и възстановят от сътресения като суши, насилие, конфликти или природни бедствия;
  • спешна помощ – средства за покупка и доставка на предмети от първа необходимост като лекарства, храна и подслон или за финансиране на възстановителните работи след бедствие;
  • хранителна помощ – финансиране за региони, засегнати от глад или суша, за осигуряване на продоволствени доставки до възстановяване на нормалното производство или финансиране за спешни хранителни доставки при внезапен недостиг на храни в резултат на причинени от хората или природата бедствия;
  • помощ за бежанци – подкрепа за бежанците, докато са в състояние да се върнат в страната си или да се установят в нова държава;
  • намаляване на риска от бедствия, което включва подготвеност за бедствия и отчитане на намаляването на риска от бедствия във всички аспекти на хуманитарната реакция.

Стратегия за излизане от криза и предаване на отговорността

Помощта при бедствия и спешната помощ по определение са краткосрочни. Финансираните от ЕС операции по принцип продължават по-малко от 6 месеца. Съюзът обаче иска да гарантира, че когато хуманитарната помощ бъде спряна, хората, на които е помогнато, могат сами да се справят с положението, или че за тях ще бъде достъпна друга форма на по-дългосрочна помощ за развитие.

За да намали риска хората да останат без подкрепа, ЕС иска от своите партньори да включват стратегия за излизане от кризата при изготвянето на даден проект. Те трябва или да предадат отговорността обратно на местните власти или, ако това не е възможно, да гарантират, че други структури за подпомагане ще ги заместят, когато напуснат района на бедствие.

Децата на мира на ЕС: Европейският съюз – носител на Нобеловата награда за мир за 2012 г.

През 2012 г. Нобеловата награда за мир бе присъдена на ЕС за неговите постижения в областта на мира в Европа. В дух на солидарност с по-необлагодетелстваните ЕС ще използва парите от наградата, за да помогне на децата, които нямат привилегията да растат в мир. Всъщност ЕС ще удвои сумата от Нобеловата награда на общо 2 млн. евро, които ще бъдат отпуснати на четири проекта за образование на деца в страни, засегнати от конфликти. Подбраните проекти ще предоставят основно образование на 23 000 деца в безопасни за тях помещения в Ирак, Колумбия, Еквадор, Етиопия, Демократична република Конго и Пакистан.

Нагоре

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Публикувано през февруари 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

  • Европейска комисия – Хуманитарна помощ и гражданска защитаEnglish (en)

Twitter

  • Европейска комисия - Хуманитарна помощ и гражданска защитаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?