Folkhälsa


EU:s folkhälsopolitik ska bidra till att alla i EU får tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Politiken ska särskilt

 • förebygga sjukdomar
 • främja en sundare livsstil
 • skydda människor mot hälsorisker, t.ex. pandemier.

EU-länderna ansvarar själva för sin hälso- och sjukvård, men EU kan komplettera deras arbete och lösa gemensamma problem i samarbete med länderna och internationella partner, som Världshälsoorganisationen WHO.

EU:s insatser bygger på folkhälsostrategin DeutschEnglishfrançais, som ska

 • främja god hälsa i ett åldrande Europa
 • skydda människor mot hälsorisker
 • stödja dynamiska hälsosystem och ny teknik.

EU:s folkhälsoprogram kompletterar och stöder EU-ländernas insatser när det gäller

 • att skydda och främja folkhälsan och arbeta för en mer jämlik hälsa
 • bättre information och kunskap om hälsa
 • samarbete med berörda parter.

Programmet förvaltas av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor English i Luxemburg.

Barn som äter grönsaker © Van Parys Media

EU främjar sundare matvanor.

Förebygga sjukdomar

EU stöder olika typer av förebyggande åtgärder:

 • En ansvarsfull märkning av livsmedel så att konsumenterna vet vad de äter.
 • Screeningprogram för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer i alla EU-länder – man sammanför experter från hela EU som kan dela med sig av sina kunskaper, hjälpa till att undvika splittrade insatser och dubbelarbete och utnyttja resurserna på bästa sätt.
 • Information till allmänheten om de hälsoproblem som beror på livsstil (rökning, kost, alkoholmissbruk) och som kan orsaka kroniska sjukdomar.
 • Ökad vaccinationstäckning så att fler vaccineras mot t.ex. säsongsinfluensa.

Tidig varning och reaktion

EU och medlemsländerna arbetar för att öka beredskapen och förmågan att hantera hot mot folkhälsan, som t.ex. svininfluensan 2009. I arbetet ingår bl.a. system för tidig varning.

EU:s smittskyddsmyndighet English i Stockholm bedömer nya hälsorisker så att EU snabbt kan reagera på plötsliga hot mot folkhälsan. Myndigheten samlar kunskap om befintliga och nya hot och samarbetar med de nationella myndigheterna för att utveckla ett EU-system för övervakning av sjukdomar.

Läkemedel

Ögonskugga © Pixelio

Folkhälsopolitiken garanterar att kosmetiska produkter är säkra.

Alla nya läkemedel måste godkännas innan de får släppas ut på EU-marknaden. Man fortsätter att övervaka att läkemedlen är säkra även efter att de har godkänts och börjat säljas. Om ett läkemedel visar sig farligt ska EU:s system för läkemedelsövervakning se till att man snabbt vidtar åtgärder, som att t.ex. dra in försäljningstillståndet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten English i London samordnar de vetenskapliga utvärderingarna av läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt.

Forskning och innovation

EU anslår sex miljarder euro till hälsoforskning under 2007–2013. Tonvikten ligger på

 • att omsätta grundforskningsresultat i kliniska tillämpningar
 • att utveckla och godkänna nya behandlingar
 • strategier för hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • bättre diagnosverktyg och medicinteknik
 • hållbara och effektiva hälso- och sjukvårdssystem.

Tillgång till sjukvård i hela EU

De flesta föredrar att få vård nära hemmet, men ibland är det lättare eller nödvändigt att åka till ett annat EU-land, t.ex. om den närmaste vårdinrättningen finns precis på andra sidan gränsen eller om man bara kan få specialistvård utomlands.

Rätten att få vård i ett annat EU-land klargörs i en EU-lag om patienträttigheter vid utlandsvård. Lagen ska också

 • göra det lättare för de nationella hälsomyndigheterna att samarbeta och utbyta information om kvalitets- och säkerhetskrav för vården
 • se till att recept erkänns i andra EU-länder
 • bana väg för europeiska referensnätverk där experter från specialistcentrum i hela EU kan diskutera de bästa vårdlösningarna.

Med det europeiska sjukförsäkringskortet kan man lättare få vård i ett annat europeiskt land om man blir sjuk på semestern eller tjänsteresan.

Internationellt samarbete

Kommissionen bedriver ett globalt folkhälsoarbete tillsammans med bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Det finns sex viktiga utmaningar:

 • Rättvisa
 • Enhetliga insatser för att hantera globaliseringen
 • Tillgång och innovation
 • Hälsa som en mänsklig rättighet
 • Styrning
 • Forskning.

Andra viktiga punkter är

 • solidaritet – i fråga om både utvecklingsbistånd och strategier för arbetskraft och tillgång till läkemedel
 • samstämmighet mellan relevant intern och extern EU-politik.

Till början

Folkhälsa

Publicerad i maj 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till början


Videoklipp


Håll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – Hälso- och konsumentfrågorEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskyddEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskydd – NutritionEnglish (en)
 • Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrandeEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?