Folkhälsa


EU-länderna ansvarar själva för sin hälso- och sjukvård. EU:s roll är att komplettera ländernas insatser genom att hjälpa dem att

 • gemensamma mål
 • samla sina resurser för att arbeta mer effektivt
 • ta itu med gemensamma utmaningar, t.ex. pandemier, kroniska sjukdomar eller den åldrande befolkningens effekter på vården.

EU genomför sin politik genom en folkhälsostrategi DeutschEnglishfrançais. Insatserna är inriktade på

 • förebyggande – särskilt att främja en sundare livsstil
 • lika tillgång till bra hälsa och sjukvård för alla, oavsett inkomst, kön och etnisk bakgrund
 • åtgärder mot allvarliga internationella hälsohot
 • ett hälsosamt åldrande – att hjälpa folk att hålla sig friska upp i åren
 • nya tekniker och metoder.

Hälsan har också betydelse för det ekonomiska välståndet (läs mer i policydokumentet om hälsoinvesteringar English).

Särskilda EU-insatser

 • Lagar och standarder för t.ex. läkemedel, medicintekniska produkter, e-hälsa, patientsäkerhet och utlandsvård
 • Verktyg som hjälper EU-länderna att samarbeta och ta fram bästa praxis (t.ex. hälsofrämjande verksamhet, åtgärder mot riskfaktorer, hantering av sjukdomar och vården)
 • Pengar till innovativa initiativ genom EU:s folkhälsoprogram

Sjukdomar – förebyggande åtgärder

EU stöder olika typer av förebyggande åtgärder:

 • En ansvarsfull märkning av livsmedel så att konsumenterna vet vad de äter.
 • Insatser mot bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer – genom att främja screeningprogram i alla medlemsländer, ta fram riktlinjer för kvalitetssäkring och samla kunskap och resurser.
 • Sundare mat och mer motion – regeringar, organisationer och företag uppmanas att tillsammans försöka underlätta för människor att ändra sin livsstil.
 • Åtgärder mot rökning – en bred strategi med lagstiftning om tobaksprodukter, reklam och sponsring.

Sjukdomar – gemensamma insatser

EU hjälper länderna att stärka sin beredskap för allvarliga internationella hälsohot och bättre samordna sina insatser, till exempel genom gemensam upphandling av vacciner och andra medicinska motåtgärder.

EU:s smittskyddsmyndighet English i Stockholm bedömer nya hälsorisker så att EU snabbt kan ingripa. Myndigheten samlar kunskap om befintliga och nya hot och samarbetar med ländernas myndigheterna för att ta fram ett EU-system för övervakning av sjukdomar.

Läkemedel

EU-länderna har strikta krav på tester av läkemedel innan de får släppas ut på marknaden. Man övervakar sedan att läkemedlen är säkra English (en) även när de har börjat säljas. Om ett läkemedel visar sig vara farligt vidtar man snabbt åtgärder, som att t.ex. dra in försäljningstillståndet.

Kommissionen, nationella myndigheter och Europeiska läkemedelsmyndigheten English i London spelar alla en viktig roll i detta arbete. Läkemedelsmyndigheten hjälper de nationella tillsynsmyndigheterna genom att samordna den vetenskapliga utvärderingen av läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt.

Forskning och innovation

Mellan 2014 och 2020 kommer EU att satsa nästan 7,5 miljarder euro på forskning för att förbättra hälsan och vården genom forskningsprogrammet Horisont 2020 English .

Vård utomlands

Tack vare EU kan du lättare söka vård utomlands, t.ex. om det närmaste sjukhuset ligger precis på andra sidan gränsen eller om man bara kan få specialistvård utomlands.

Rätten att få vård i ett annat EU-land klargörs i en EU-lag om patienträttigheter vid utlandsvård. Lagen ska också

 • göra det lättare för de nationella hälsomyndigheterna att samarbeta och utbyta information om kvalitets- och säkerhetskrav i vården
 • se till att recept erkänns i andra EU-länder
 • bana väg för europeiska referensnätverk English (en) där experter från specialistcentrum i hela EU kan diskutera de bästa vårdlösningarna.

Med det europeiska sjukförsäkringskortet kan man lättare få vård i ett annat europeiskt land om man blir sjuk på semestern eller tjänsteresan.

Internationellt samarbete

EU samarbetar med bland annat Världshälsoorganisationen WHO Englishespañolfrançais för att förbättra vården genom forskning, utvecklingsbistånd, bättre tillgång till läkemedel m.m.

Till början

Folkhälsa

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – KonsumentfrågorEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskyddEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskydd – NutritionEnglish (en)
 • Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrandeEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?