Navigacijska pot

Zdravje


Organizacija zdravstvenih sistemov in izvajanje zdravstvenih storitev sta v pristojnosti držav članic. Evropska unija dopolnjuje nacionalne politike, tako da:

 • državam pomaga pri izpolnjevanja skupnih ciljev,
 • ustvarja ekonomije obsega z združevanjem virov,
 • državam članicam pomaga pri reševanju skupnih izzivov, kot so pandemije, kronične bolezni in posledice daljše pričakovane življenjske dobe za sisteme zdravstvenega varstva.

Cilji zdravstvene politike EU, ki se izvaja v okviru zdravstvene strategije DeutschEnglishfrançais, vključujejo:

 • preventivo, in sicer s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga,
 • zagotovitev enakih možnosti dobrega zdravja in kakovostne zdravstvene oskrbe za vse (ne glede na prihodek, spol, etnično pripadnost itd.),
 • reševanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje,
 • spodbujanje zdravja starejših,
 • razvoj novih tehnologij in praks.

Zdravje vpliva tudi na gospodarsko blaginjo. Več informacij o tem boste našli v dokumentu o vlaganju v zdravje English.

Ukrepi EU

 • Uvedba evropskih predpisov in standardov za zdravstvene proizvode in storitve (denimo zdravila, medicinske pripomočke in e-zdravstvo) ter bolnike (denimo varnost in čezmejne zdravstvene storitve).
 • Državam članicam so na voljo orodja, ki jim omogočajo sodelovanje in izmenjavo najboljših praks (denimo dejavnosti za spodbujanje zdravja, obravnavanje dejavnikov tveganja, obvladovanje bolezni in upravljanje zdravstvenih sistemov).
 • Financiranje inovativnih pobud v okviru zdravstvenega programa EU.

Preprečevanje bolezni

EU podpira dejavnosti za preprečevanja bolezni, denimo s spodbujanjem:

 • odgovornega označevanja živil za boljšo obveščenost potrošnikov;
 • izvajanja presejalnih programov za raka dojke, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke po vsej EU, zagotavljanje smernic za kakovost in združevanje znanja in virov;
 • držav članic, nevladnih organizacij in podjetij, naj sodelujejo pri ozaveščanju potrošnikov glede koristi spremenjenega življenjskega sloga (nezdrava prehrana in pomanjkanje gibanja);
 • preprečevanja kajenja – uvedba celovitega pristopa, vključno s sprejetjem zakonodaje o tobačnih izdelkih, oglaševanju in sponzorstvu.

Bolezni – hitro ukrepanje

Evropska unija pomaga državam članicam, da se bolje pripravijo na resne čezmejne nevarnosti in učinkoviteje uskladijo svoje ukrepe, denimo s skupnim naročanjem cepiv in drugimi zdravstvenimi ukrepi.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni English v Stockholmu ocenjuje nova tveganja, s čimer EU omogoča hitro ukrepanje. Center zbira in izmenjuje znanje o znanih in novih tveganjih ter si skupaj z nacionalnimi centri prizadeva vzpostaviti vseevropski nadzorni sistem.

Farmacevtski izdelki

Vsako zdravilo mora v državah EU izpolniti stroge zahteve glede preverjanja, preden gre v prodajo. Tudi potem ostane pod nadzorom English (en) držav članic – če se zdravilo izkaže za nevarno, država hitro ukrepa, tako da denimo prekliče ali umakne dovoljenje za promet.

Pri zagotavljanju varnosti sodelujejo Evropska komisija, nacionalni organi in evropska agencija za zdravila English v Londonu. Agencija pomaga nacionalnim regulativnim organom usklajevati znanstveno ocenjevanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil.

Raziskave in inovacije

EU bo v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020 English raziskavam za izboljšanje evropskega zdravstvenega varstva v obdobju 2014–2020 namenila skoraj 7,5 milijarde evrov.

Zdravljenje v tujini

EU pomaga, kadar je zdravljenje v tujini lažja ali edina rešitev – na primer, kjer je najbližja bolnišnica tik za mejo ali kadar je specialistično zdravljenje možno samo v tujini.

Pravice državljanov EU, da se zdravijo v drugi državi EU, so opredeljene v zakonodaji EU o pravicah pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki:

 • nacionalnim zdravstvenim organom držav EU olajša sodelovanje in izmenjavo informacij o standardih kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • zagotavlja veljavnost receptov za zdravila v drugih državah EU,
 • omogoča vzpostavitev evropske referenčne mreže English (en) specializiranih zdravstvenih centrov iz vse EU in izmenjavo najboljših zdravstvenih praks.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pomaga ljudem, ki zbolijo na zasebnem in službenem potovanju v drugi evropski državi, uveljaviti pravico do zdravljenja.

Mednarodno sodelovanje

Evropska unija tesno sodeluje s strateškimi partnerji, denimo Svetovno zdravstveno organizacijo Englishespañolfrançais , pri zagotavljanju boljšega zdravstvenega varstva po vsem svetu, zlasti z raziskavami, razvojno pomočjo, boljšim dostopom do zdravil itd.

Na vrh

Javno zdravje

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Twitter

 • Evropska komisija – varstvo potrošnikov v EUEnglish (en)
 • Skupno raziskovalno središče – Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikovEnglish (en)
 • Skupno raziskovalno središče – Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov – ekipa za prehranoEnglish (en)
 • Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranjeEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?