Sănătate


Politica europeană în domeniul sănătăţii îşi propune să le ofere tuturor cetăţenilor UE acces la asistenţă medicală de înaltă calitate şi în mod special:

 • să prevină îmbolnăvirile
 • să promoveze un stil de viaţă mai sănătos
 • să îi protejeze pe cetăţeni de ameninţări la adresa sănătăţii cum sunt pandemiile.

În timp ce organizarea şi prestarea serviciilor de asistenţă medicală intră în responsabilitatea statelor membre, UE contribuie, împreună cu parteneri ca Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la punerea în comun a eforturilor, cu scopul de a face faţă provocărilor comune.

La baza măsurilor luate de UE stă Strategia în domeniul sănătăţii DeutschEnglishfrançais, care are ca obiective:

 • ameliorarea sănătăţii într-o Europă afectată de îmbătrânirea populaţiei
 • protejarea cetăţenilor împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii
 • promovarea unor sisteme de sănătate dinamice şi a noilor tehnologii.

Programul UE în domeniul sănătăţii vine în completarea şi în sprijinul măsurilor luate de statele membre prin:

 • protejarea şi promovarea sănătăţii, inclusiv reducerea inegalităţilor în domeniu
 • furnizarea mai multor informaţii şi cunoştinţe în domeniul sănătăţii
 • cooperarea cu părţile interesate.

Programul este gestionat de Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori English, cu sediul la Luxemburg.

Copil mâncând legume © Van Parys Media

UE promovează o alimentaţie mai sănătoasă.

Prevenirea îmbolnăvirilor

UE sprijină activităţile de prevenire a îmbolnăvirilor, precum:

 • promovarea unei etichetări responsabile a produselor alimentare, în aşa fel încât consumatorii să ştie ce mănâncă
 • facilitarea accesului tuturor cetăţenilor europeni la programele de depistare a cancerului de sân, col uterin şi colorectal, optimizarea utilizării eficiente a resurselor în domeniu şi crearea cadrului necesar pentru realizarea schimbului de cunoştinţe între experţi din toate statele membre, contribuind astfel la evitarea derulării unor acţiuni disparate sau a unora care se suprapun
 • informarea cetăţenilor în legătură cu problemele de sănătate asociate unor obiceiuri care pot cauza boli cronice (fumatul, dietele, abuzul de alcool)
 • extinderea acoperirii programelor de vaccinare adecvate – de exemplu, contra gripei sezoniere.

Alertă precoce şi răspuns rapid

UE şi statele membre colaborează pentru consolidarea pregătirii şi a capacităţii de reacţie (inclusiv a sistemelor de alertă precoce) care să contribuie la contracararea ameninţărilor la adresa sănătăţii publice, aşa cum s-a întâmplat în cazul pandemiei de gripă H1N1 din 2009.

Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor English, cu sediul la Stockholm, evaluează pericolele, permiţându-i Uniunii să reacţioneze rapid în cazul unor urgenţe de sănătate publică. Centrul culege şi difuzează informaţii referitoare la ameninţările existente şi potenţiale şi colaborează cu omologii din statele membre pentru instituirea unor sisteme europene de monitorizare a bolilor.

Produse farmaceutice

Trusă de machiaj © Pixelio

Politica în domeniul sănătăţii publice garantează o utilizare fără riscuri a produselor cosmetice.

Toate medicamentele noi trebuie autorizate înainte de a fi comercializate pe piaţa UE. Odată intrate în magazine, ele sunt permanent monitorizate. Dacă se constată că un medicament este periculos, sistemul european de farmacovigilenţă garantează luarea unor măsuri rapide, cum ar fi suspendarea sau retragerea autorizaţiei de punere pe piaţă.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) English, cu sediul la Londra, coordonează activitatea de evaluare ştiinţifică a calităţii, siguranţei şi eficienţei produselor medicamentoase.

Cercetare şi inovare

Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat 6 miliarde de euro cercetărilor în domeniul sănătăţii, destinate:

 • transpunerii descoperirilor în aplicaţii clinice
 • dezvoltării şi validării de noi terapii
 • promovării sănătăţii şi acţiunilor preventive
 • îmbunătăţirii instrumentelor de diagnosticare şi tehnologiilor medicale
 • creării unor sisteme de sănătate durabile şi eficiente.

Accesul la tratament medical în toate ţările UE

În general, oamenii preferă să primească asistenţă medicală în unităţi sanitare aflate în apropierea locuinţei, însă uneori le este mai uşor sau trebuie să se deplaseze în alt stat membru, de exemplu în cazul în care cea mai apropiată unitate sanitară este chiar peste graniţă, în ţara vecină, sau dacă un anumit tip tratament poate fi urmat doar în străinătate.

Dreptul cetăţenilor UE de a fi trataţi în alt stat membru este prevăzut de legislaţia UE privind drepturile pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, care:

 • va înlesni colaborarea şi schimbul de informaţii între autorităţile sanitare naţionale cu privire la standardele de calitate şi de siguranţă în domeniul asistenţei medicale
 • va garanta că prescripţiile medicale sunt recunoscute în alte state membre
 • va pregăti terenul pentru crearea unor „reţele europene de referinţă” care vor reuni centrele specializate de expertiză şi le vor permite specialiştilor din toată Europa să facă schimb de bune practici în domeniul medical.

Cardul european de asigurări de sănătate le permite europenilor aflaţi în vacanţă şi celor care călătoresc în interes de serviciu să beneficieze de asistenţă medicală dacă se îmbolnăvesc în altă ţară din Europa sau din UE.

Cooperarea internaţională

Comisia Europeană colaborează strâns cu parteneri strategici precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în contextul unui cadru global de politică sanitară care se confruntă cu şase provocări majore:

 • echitatea
 • o reacţie coerentă la globalizare
 • accesul şi inovarea
 • sănătatea ca drept al omului
 • guvernanţa
 • cercetarea.

Printre temele esenţiale se mai numără:

 • solidaritatea – nu doar în ceea ce priveşte ajutorul pentru dezvoltare, ci şi politicile de personal şi accesul la medicamente
 • coerenţa la nivelul politicilor internă şi externă pe care UE le promovează în acest domeniu.

Începutul paginii

Sănătatea publică

Publicată în mai 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginii


Înregistrări video


Rămâi conectat

Twitter

 • Comisia Europeană - Sănătate şi protecţia consumatorilorEnglish (en)
 • Centrul Comun de Cercetare - Institutul pentru Sănătate şi Protecţia ConsumatorilorEnglish (en)
 • Centrul Comun de Cercetare - Institutul pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor - Specialişti nutriţieEnglish (en)
 • Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătateEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Pe aceeaşi temă

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: