Zdrowie


Polityka zdrowotna UE ma zapewnić mieszkańcom Unii dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości. Jej cele to przede wszystkim:

 • profilaktyka zdrowotna
 • promowanie zdrowego trybu życia
 • ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia takimi jak pandemie.

Za organizację i zarządzanie służbą zdrowia odpowiadają państwa członkowskie. UE ze swej strony uzupełnia ich działania, koordynując wysiłki podejmowane w odpowiedzi na wspólne wyzwania w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

UE prowadzi działania w oparciu o swoją strategię zdrowotną DeutschEnglishfrançais, której cele są następujące:

 • promowanie zdrowia wśród starzejącego się społeczeństwa Europy
 • chronienie obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia
 • wspieranie dynamicznych systemów opieki zdrowotnej i nowych technologii.

Program działań UE w dziedzinie zdrowia uzupełnia i wspiera działania krajowe poprzez:

 • ochronę i promocję zdrowia – w tym zmniejszanie dysproporcji dotyczących stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej
 • propagowania informacji i wiedzy na temat zdrowia
 • współpracę z zainteresowanymi podmiotami.

Programem zarządza Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów English, mieszcząca się w Luksemburgu.

Dziecko jedzące warzywa © Van Parys Media

UE promuje zdrowe odżywianie

Zapobieganie chorobom

Unia wspiera profilaktykę medyczną, w tym między innymi:

 • promowanie odpowiedzialnego znakowania środków spożywczych, dzięki któremu konsumenci są poinformowani o tym, co jedzą
 • ułatwianie w całej UE dostępu do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, raka jelita grubego i raka szyjki macicy – w tym celu UE zachęca ekspertów do dzielenia się wiedzą, stara się zapobiegać rozproszeniu działań i powielaniu wysiłków, a także wspiera jak najskuteczniejsze wykorzystywanie zasobów w tej dziedzinie
 • informowanie społeczeństwa o zagrożeniach dla zdrowia związanych ze szkodliwymi nawykami (palenie, złe odżywianie się, nadużywanie alkoholu), które mogą powodować przewlekłe choroby
 • zachęcanie jak największej części społeczeństwa do udziału w programach szczepień, jak na przykład przeciwko grypie sezonowej.

Wczesne ostrzeganie i reagowanie

UE pracuje wraz z państwami członkowskimi nad zapewnieniem stanu gotowości i zdolności reagowania (w tym systemów wczesnego ostrzegania) na wypadek wystąpienia takich zagrożeń, jak pandemia H1N1 (tzw. „świńska grypa”) w 2009 r.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób English w Sztokholmie ocenia pojawiające się zagrożenia dla zdrowia, dzięki czemu UE może szybko na nie reagować. Gromadzi ono i przekazuje informacje o istniejących i pojawiających się zagrożeniach. Wraz z krajowymi organami ochrony zdrowia centrum pracuje nad rozwojem europejskich systemów nadzoru.

Produkty farmaceutyczne

Cienie do powiek © Pixelio

Polityka w dziedzinie zdrowia publicznego ma między innymi za zadanie zapewniać bezpieczeństwo stosowania kosmetyków

Wszystkie nowe produkty lecznicze muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży w UE. Po tym, jak zostaną już wprowadzone do obrotu, bezpieczeństwo ich stosowania jest nadal monitorowane. Jeśli dany lek okaże się niebezpieczny dla zdrowia, unijny system nadzoru nad lekami pomaga szybko podjąć działania, takie jak zawieszenie lub wycofanie zezwolenia na sprzedaż.

Europejska Agencja Leków (EMA) English, mieszcząca się w Londynie, koordynuje przeprowadzanie kontroli jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych.

Badania i innowacje

UE przeznaczyła 6 mld euro na badania w zakresie zdrowia na okres 2007–2013. Środki te wykorzystuje się przede wszystkim na:

 • kliniczne zastosowania odkryć naukowych
 • rozwijanie i zatwierdzanie nowych terapii
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej
 • dalsze doskonalenie narzędzi diagnostycznych i technologii medycznych
 • zapewnienie stabilnych i skutecznych systemów opieki zdrowotnej.

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej w całej UE

Chociaż wszyscy z reguły wolą, aby opieka zdrowotna była dostępna możliwie najbliżej miejsca, w którym mieszkają, istnieją sytuacje, w których skorzystanie z usług służby zdrowia w innym państwie jest łatwiejsze lub konieczne, np. w przypadku mieszkańców regionów przygranicznych lub gdy specjalistyczne leczenie nie jest dostępne w kraju zamieszkania.

Prawa obywateli UE do poddania się leczeniu w innym kraju UE zostały określone w unijnych przepisach dotyczących praw pacjentów dotyczących leczenia za granicą. Przepisy te mają również:

 • ułatwić krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia współpracę i wymianę informacji na temat standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej
 • zagwarantować uznawanie recept wystawionych w jednym kraju UE we wszystkich pozostałych jej krajach
 • stanowią pierwszy krok ku utworzeniu europejskich sieci referencyjnych, w ramach których eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia z całej Europy będą mogli wymieniać się najlepszymi praktykami w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia natomiast turystom i podróżującym w interesach korzystanie z przysługujących im praw w przypadku, gdy potrzebują oni opieki medycznej w dowolnym miejscu w Europie.

Współpraca międzynarodowa

Komisja Europejska ściśle współpracuje z partnerami strategicznymi, takimi jak WHO, przy kształtowaniu światowej polityki zdrowotnej, dla której określono sześć głównych wyzwań:

 • równość
 • spójność działań podejmowanych w odpowiedzi na globalizację
 • dostęp do technologii medycznych i innowacje
 • zdrowie jako element praw człowieka
 • zarządzanie
 • badania naukowe.

Inne ważne aspekty to:

 • solidarność – przejawiająca się nie tylko poprzez pomoc dla rozwoju, ale również w obszarach polityki związanych z siłą roboczą czy dostępem do leków
 • spójność między zewnętrzną i wewnętrzną polityką UE w tym zakresie.

Początek strony

Zdrowie publiczne

Opublikowano w maju 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek strony


Wideo

 • Działania UE w zakresie odżywiania i aktywności fizycznejBądźmy w kontakcie

Twitter

 • Komisja Europejska – Zdrowie i ochrona konsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony KonsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Zespół ds. ŻywieniaEnglish (en)
 • Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiuEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?