Gezondheid


De nationale overheden zijn bevoegd voor de organisatie en het verstrekken van gezondheidszorg. Het is de taak van de EU het nationaal beleid aan te vullen via:

 • gemeenschappelijke doelstellingen
 • schaalvoordelen
 • hulp bij de aanpak van gezamenlijke uitdagingen, zoals epidemieën, chronische ziekten en de gevolgen van de hogere levensverwachting

Het gezondheidsbeleid van de EU wordt uitgevoerd via de gezondheidsstrategie DeutschEnglishfrançais. Die is vooral gericht op:

 • preventie, in het bijzonder door een gezondere levensstijl
 • gelijke kansen op gezondheid en goede zorg voor iedereen, ongeacht inkomen, geslacht, herkomst enz.
 • de aanpak van ernstige internationale bedreigingen van de volksgezondheid
 • gezond oud worden
 • nieuwe technologieën en behandelingen

Gezondheid heeft ook gevolgen voor de welvaart. Zie in dat verband het werkdocument Investing in Health English.

EU-maatregelen

 • Europese rechtsregels en normen voor producten en diensten (bijv. geneesmiddelen, hulpmiddelen, onlinediensten), patiëntenveiligheid, zorg in het buitenland enz.
 • Hulp aan de lidstaten bij samenwerking en vaststelling van goede praktijken (o.m. inzake gezondheidsbevordering, risicofactoren, ziektebeheer en gezondheidsstelsels)
 • Subsidiëring van vernieuwende initiatieven via het EU-gezondheidsprogramma

Ziekten – preventie

De EU ondersteunt preventie-initiatieven, zoals:

 • etikettering van voedingsmiddelen zodat de consument weet wat hij eet
 • bestrijding van borst-, baarmoederhals- en darmkanker via EU-brede screeningprogramma's, richtlijnen om de kwaliteit van behandelingen te waarborgen en het bundelen van kennis en middelen
 • samenwerking tussen overheden, ngo's en bedrijven om gezond eten en lichaamsbeweging te promoten
 • bestrijding van tabaksgebruik, o.m. via wetgeving over producten, reclame en sponsoring

Ziekten – reactie

De EU helpt haar lidstaten om zich voor te bereiden op ernstige internationale bedreigingen van de volksgezondheid en hun reactie te coördineren, bijv. door de gezamenlijke aankoop van vaccins en andere medische tegenmaatregelen.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding English in Stockholm analyseert nieuwe bedreigingen, zodat de EU snel kan reageren. Het wisselt kennis uit over bekende en nieuwe gezondheidsbedreigingen en ontwikkelt samen met zijn tegenhangers in de lidstaten een surveillancesysteem voor ziekten in heel Europa.

Geneesmiddelen

Elke lidstaat heeft strenge testcriteria voor geneesmiddelen voordat zij in de handel kunnen worden gebracht. Maar ook van erkende geneesmiddelen moet voortdurend worden nagegaan of zij nog veilig English (en) zijn. Indien dat niet het geval is, moet snel worden opgetreden, bijv. door schorsing of intrekking van de erkenning.

Hierbij spelen zowel de Commissie en de nationale overheden als het Europees Geneesmiddelenbureau EMA English in Londen een rol. Het EMA helpt nationale regelgevende instanties doordat het de wetenschappelijke beoordeling van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen coördineert.

Onderzoek en innovatie

De EU gaat tussen 2014 en 2020 bijna 7,5 miljard euro besteden aan onderzoek om de gezondheidszorg in Europa te verbeteren. Dat geld wordt verdeeld via het EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020 English .

Behandeling in het buitenland

Soms is het dichtsbijzijnde ziekenhuis net over de grens, of kunt u bepaalde gespecialiseerde behandelingen niet in eigen land krijgen. In dergelijke gevallen helpt de EU u om naar het buitenland te gaan voor een behandeling.

Een EU-wet over het recht op gezondheidszorg in het buitenland bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt, en zorgt ook voor:

 • makkelijkere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nationale gezondheidsautoriteiten over kwaliteits- en veiligheidsnormen
 • erkenning van doktersrecepten in andere EU-landen
 • Europese Referentienetwerken English (en) , d.w.z. gespecialiseerde expertisecentra, waar gezondheidsdeskundigen uit heel Europa kunnen leren van elkaars beproefde methoden.

De Europese ziekteverzekeringskaart of Europese zorgpas zorgt ervoor dat vakantiegangers en zakenreizigers bij ziekte makkelijker passende zorg kunnen krijgen in een ander Europees land.

Internationale samenwerking

De EU werkt nauw samen met partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie Englishespañolfrançais om de gezondheidszorg overal ter wereld te verbeteren via onderzoek, ontwikkelingshulp, een betere toegang tot geneesmiddelen enz.

Naar boven

Volksgezondheid

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Twitter

 • Europese Commissie – Consumentenzaken in de EUEnglish (en)
 • Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek - Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consumentEnglish (en)
 • Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek - Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument - Eenheid VoedingEnglish (en)
 • Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder wordenEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?