Gezondheid


Het volksgezondheidsbeleid van de EU zorgt dat alle EU-burgers toegang hebben tot goede gezondheidszorg. De EU wil:

 • ziekten voorkomen
 • gezond leven bevorderen
 • mensen beschermen tegen bijvoorbeeld epidemieën.

Hoewel elk EU-land zelf de organisatie en praktijk van de gezondheidszorg regelt, draagt de EU haar steentje bij door te zorgen dat bepaalde problemen samen met internationale partners als de Wereldgezondheidsorganisatie worden aangepakt.

De EU baseert haar aanpak op haar volksgezondheidsstrategie DeutschEnglishfrançais, die:

 • gezondheid in een vergrijzend Europa bevordert
 • een betere bescherming biedt tegen bedreigingen van de gezondheid
 • dynamische gezondheidsstelsels en nieuwe technologieën ondersteunt.

Het EU-gezondheidsprogramma vult dit beleid aan en ondersteunt nationale activiteiten, met name door:

 • de gezondheid te verbeteren en bevorderen, bijvoorbeeld door de gezondheidsongelijkheid te verminderen
 • betere voorlichting te geven en kennis over gezondheid te bevorderen
 • nauw samen te werken met belanghebbenden.

Het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten English in Luxemburg zorgt voor het beheer van het programma.

Baby eet groenten © Van Parys Media

De EU promoot gezonder eten.

Ziektepreventie

De EU ondersteunt activiteiten voor ziektepreventie, zoals:

 • verbetering van de etikettering van voedingsmiddelen zodat de consument weet wat hij eet
 • screeningprogramma's voor borst-, baarmoederhals- en darmkanker in de hele EU; de EU stimuleert de uitwisseling van kennis tussen deskundigen uit de hele EU en tracht versnippering of overlapping van activiteiten te voorkomen; er moet optimaal gebruik worden gemaakt van de middelen op dit gebied
 • het geven van goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van roken, ongezond eten, alcoholmisbruik e.d., die verantwoordelijk zijn voor chronische aandoeningen
 • zorgen dat meer mensen ingeënt worden, bijvoorbeeld tegen de griep.

Alarmering en reactie

De EU en de EU-landen werken aan een betere voorbereiding op en aanpak van bedreigingen, zoals de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009, bijvoorbeeld door alarmsystemen in te voeren.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding English in Stockholm analyseert nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid, zodat de EU in noodsituaties snel kan reageren. Het wisselt kennis uit over bekende en nieuwe gezondheidsbedreigingen en ontwikkelt samen met zijn tegenhangers in de lidstaten een surveillancesysteem voor ziekten voor heel Europa.

Geneesmiddelen

Oogmake-up © Pixelio

Het volksgezondheidsbeleid zorgt voor veilige cosmetica.

Een geneesmiddel mag alleen met een vergunning op de markt worden gebracht. Ook nadat een geneesmiddel in de winkels komt, wordt de veiligheid gecontroleerd. Als blijkt dat een geneesmiddel gevaarlijk is, zorgt het systeem van geneesmiddelentoezicht van de EU dat er snel kan worden ingegrepen, bijvoorbeeld door de vergunning op te schorten of in te trekken.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) English in Londen coördineert de wetenschappelijke beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen.

Onderzoek en innovatie

De EU besteedt tussen 2007 en 2013 zo'n 6 miljard euro aan medisch onderzoek. Het accent ligt hierbij op:

 • het omzetten van fundamenteel onderzoek in klinische toepassingen
 • het ontwikkelen en valideren van nieuwe therapieën
 • gezondheidsbevordering en -preventie
 • betere diagnosemiddelen en medische technologie
 • duurzame en efficiënte gezondheidszorg.

Toegang tot medische zorg in de hele EU

In het algemeen laten mensen zich het liefst in eigen land behandelen, maar soms is het makkelijker of noodzakelijk om daarvoor naar een ander EU-land te gaan, bijvoorbeeld als het dichtstbijzijnde ziekenhuis vlak over de grens ligt of als een bepaalde behandeling alleen in het buitenland beschikbaar is.

Een EU-wet over het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg bepaalt in hoeverre de burger recht heeft op behandeling in een ander EU-land, en zorgt ook voor:

 • makkelijkere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nationale gezondheidsautoriteiten over kwaliteits- en veiligheidsnormen
 • erkenning van doktersrecepten in andere EU-landen
 • het vrijmaken van de weg voor Europese Referentienetwerken van gespecialiseerde expertisecentra, zodat gezondheidsdeskundigen uit heel Europa kunnen leren van elkaars goede praktijken.

De Europese ziekteverzekeringskaart of zorgpas zorgt ervoor dat vakantiegangers en zakenlieden bij ziekte makkelijker een beroep kunnen doen op behandeling in een ander land in de EU of de rest van Europa.

Internationale samenwerking

De EU werkt nauw samen met strategische partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie voor een wereldwijd volksgezondheidsbeleid. De zes hoofdaspecten daarvan zijn:

 • billijkheid
 • samenhang in reactie op de globalisering
 • toegankelijkheid en innovatie
 • gezondheid als mensenrecht
 • bestuur
 • onderzoek.

Andere belangrijke thema's zijn:

 • wereldwijde solidariteit – niet alleen in de ontwikkelingshulp, maar ook bij de bescherming van werknemers en de toegang tot geneesmiddelen
 • onderlinge afstemming van intern en extern EU-beleid.

Naar boven

Volksgezondheid

Gepubliceerd in mei 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar boven


Video's


Blijf in contact

Twitter

 • Europese Commissie – Gezondheid en consumentenbeschermingEnglish (en)
 • Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek - Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consumentEnglish (en)
 • Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek - Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument - Eenheid VoedingEnglish (en)
 • Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder wordenEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?