Mogħdija tan-navigazzjoni

Is-saħħa


L-organizzazzjoni u l-għoti tal-kura tas-saħħa huma r-responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali. Ir-rwol tal-UE hu li jikkomplementa l-politiki nazzjonali billi:

 • jgħinhom iwettqu għanijiet konġunti
 • jiġġenera ekonomiji ta' skala, billi jinġabru flimkien ir-riżorsi
 • jgħin lill-pajjiżi membri jittrattaw sfidi komuni - bħall-pandemiji, mard kroniku jew l-impatt tal-aspettattiva ta' ħajja aktar fit-tul fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa.

Il-politika tal-UE dwar is-Saħħa - implimentata permezz tal-Istrateġija għas-Saħħa DeutschEnglishfrançais tagħha - tiffoka fuq:

 • il-prevenzjoni - b'mod speċjali billi tippromwovi modi ta' ħajja aktar tajbin għas-saħħa
 • l-opportunitajiet ugwali ta' saħħa tajba u ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għal kulħadd (irrispettivament mid-dħul ta' flus, mis-sess, l-etniċità, eċċ.)
 • l-immaniġġjar serju tat-tehdidiet għas-saħħa bejn il-fruntieri
 • iż-żamma ta' persuni f'saħħithom fl-anzjanità
 • it-teknoloġiji u l-prattiki ġodda

Is-saħħa għandha wkoll implikazzjonijiet għall-prosperità ekonomika - ara d-dokument ta' politika Ninvestu fis-Saħħa English.

Azzjoni speċifika tal-UE

 • Standards u liġijiet mal-UE kollha għall-prodotti u s-servizzi tas-saħħa (p.e. il-mediċini, l-apparat mediku u s-Saħħa elettronika) u l-pazjenti (p.e. is-servizzi tas-sikurezza u s-servizzi tas-saħħa bejn il-fruntieri)
 • Il-pajjiżi tal-UE jingħataw għodod li jgħinuhom jikkooperaw u jidentifikaw l-aħjar prattiki (p.e. attivitajiet għall-promozzjoni tas-saħħa, l-indirizzar tal-fatturi ta' riskju, l-immaniġġjar tal-mard u tas-sistemi tas-saħħa)
 • Fondi għall-inizjattivi innovattivi permezz tal-programm tas-Saħħa tal-UE.

Mard – prevenzjoni

L-UE tappoġġja attivitajiet li jimpedixxu l-mard, bħal:

 • il-promozzjoni responsabbli ta’ tikketti tal-ikel - sabiex il-konsumaturi jkunu jafu x’qed jieklu
 • l-immaniġġjar tal-kanser tas-sider, ċervikali u kolorettali -billi jiġi promoss l-iskrining fl-UE kollha, jingħataw linji gwidi ta' assigurazzjoni ta' kwalità għat-trattament u l-ġbir flimkien tat-tagħrif u tar-riżorsi.
 • ikel mhux tajjeb għas-saħħa u nuqqas ta' attività fiżika – inkuraġġiment biex il-gvernijiet, l-NGOs u l-industrija jaħdmu flimkien dwar dawn il-kwistjonijiet, u jagħmluha eħfef għall-konsumaturi biex jibdlu l-mod ta' kif jgħixu.
 • it-tipjip - approċċ komprensiv inkluża leġiżlazzjoni dwar il-prodotti, il-pubbliċità u l-isponsorjar tat-tabakk.

Mard – rispons

L-UE qed tgħin il-gvernijiet membri tagħha biex jippreparaw aħjar għal tehdidiet serji tas-saħħa bejn il-fruntieri u biex jikkoordinaw aħjar ir-rispons tagħhom – pereżempju billi jagħmlu possibbli x-xiri konġunt ta' tilqim u kontromiżuri mediċi oħrajn.

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard English fi Stokkolma jivvaluta t-tehdidiet emerġenti, u jagħmilha possibbli għall-UE li taġixxi malajr. Hu jiġbor flimkien u jiskambja t-tagħrif dwar tehdidiet korrenti u emerġenti, u jaħdem mal-kontrapartijiet nazzjonali tiegħu biex tiġi żviluppata sorveljanza tal-mard mal-Ewropa kollha.

Farmaċewtiċi

Kull pajjiż tal-UE għandu rekwiżiti tal-ittestjar stretti għall-mediċini qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq. Imbagħad huma jimmonitorjaw is-sikurezza ta' dawk il-mediċini English (en) matul il-perjodu ta' skadenza tagħhom – jekk mediċina turi li hi perikoluża, tittieħed malajr azzjoni, bħas-sospensjoni jew l-irtirar tal-permess għall-kummerċjalizzazzjoni.

Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali, u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) English f'Londra lkoll għandhom rwol f'din is-sistema. L-EMA tgħin lir-regolaturi nazzjonali billi tikkoordina l-evalwazzjoni xjentifika tal-kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-mediċini.

Riċerka u innovazzjoni

L-UE se tonfoq kważi €7.5 biljun fuq ir-riċerka biex ittejjeb il-kura tas-saħħa Ewropea bejn l-2014 u l-2020 – permezz tal-programm ta' riċerka tagħha, Orizzont 2020 English .

Trattament barra mill-pajjiż

L-UE tgħin fejn hu eħfef jew meħtieġ li l-kura tingħata barra l-pajjiż - pereżempju fejn l-eqreb sptar hu biss in-naħa l-oħra tal-fruntiera jew fejn il-kura minn speċjalist hi biss disponibbli barra mill-pajjiż.

Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jiġu kkurati f’pajjiż ieħor huma ċċarati f’liġi tal-UE dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa bejn il-fruntieri, li wkoll se:

 • tagħmilha eħfef għall-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa biex jikkooperaw u jaqsmu informazzjoni dwar l-istandards tal-kwalità u tas-sikurezza fil-kura tas-saħħa
 • tiżgura li r-riċetti jkun jista' jingħatalhom għarfien f'pajjiżi oħrajn tal-UE
 • tipprepara t-triq għal Netwerks Ewropej ta' Referenza English (en) - ċentri speċjalizzati ta' kompetenza, biex b'hekk l-esperti tas-saħħa fl-Ewropa kollha jkunu jistgħu jiskambjaw l-aħjar prattiki.

Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tagħmilha eħfef għal dawk li jkunu fuq btala jew jivvjaġġaw fuq negozju biex jingħataw kura jekk jimordu f’pajjiż Ewropew ieħor.

Kooperazzjoni internazzjonali

L-UE taħdem mill-qrib mal-imsieħba strateġiċi bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Englishespañolfrançais biex titjieb il-kura tas-saħħa mad-dinja kollha permezz tar-riċerka, l-għajnuna għall-iżvilupp, aċċess akbar għall-mediċini, eċċ.

Fuq

Is-saħħa pubblika

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Il-Kummissjoni Ewropea – affarijiet tal-konsumatur tal-UEEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Tim dwar in-NutrizzjoniEnglish (en)
 • Partenarjat Ewropew għall-innovazzjoni dwar tixjiħ attiv u f'saħħtuEnglish (en)

Fuq

Temi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?