Mogħdija tan-navigazzjoni

Is-saħħa


Il-politika tas-saħħa tal-UE tipprova tagħti lil kull min jgħix fl-UE aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja. B’mod partikolari, għandha l-għan li:

 • tipprevjeni l-mard
 • tippromwovi stili ta' ħajja li jkunu aktar ta' ġid għas-saħħa
 • tipproteġi lill-pubbliku mit-theddid għas-saħħa bħall-pandemiji.

Filwaqt li l-organizzazzjoni u l-forniment tal-kura tas-saħħa huma responsabbiltà tal-pajjiżi tal-UE, l-UE żżid fil-valur ma’ xogħolhom billi tlaqqa’ flimkien il-pajjiżi biex jindirizzaw sfidi komuni, f’kooperazzjoni mill-qrib ma' msieħba internazzjonali bħalma huma l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

L-azzjoni tal-UE hi bbażata fuq l-Istrateġija tas-Saħħa DeutschEnglishfrançais, li għandha l-għan li:

 • trawwem saħħa tajba f'Ewropa li qiegħda tixjieħ
 • tħares il-pubbliku mit-theddid għas-saħħa
 • tappoġġa s-sistemi tas-saħħa dinamiċi u t-teknoloġiji ġodda.

Il-Programm tas-Saħħa tal-UE għandu jikkomplementa u jappoġġa azzjoni nazzjonali:

 • fil-protezzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa – inkluż it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fil-kura tas-saħħa
 • fil-forniment ta' aktar informazzjoni u ta' tagħrif dwar is-saħħa
 • fil-koperazzjoni mal-partijiet interessati.

Il-Programm jitmexxa mill-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi English, ibbażata fil-Lussemburgu.

Tarbija tiekol il-ħxejjex © Van Parys Media

L-UE tippromwovi ikel tajjeb għas-saħħa.

Prevenzjoni ta' mard

L-UE tappoġġja l-attivitajiet dwar il-prevenzjoni tal-mard, bħal:

 • Il-promozzjoni responsabbli ta’ tikketti tal-ikel sabiex il-konsumaturi jkunu jafu x’qed jieklu
 • programmi ta’ skrinjar tas-sider, ċervikali u kolorettali disponibbli fl-UE kollha, li laqqa’ esperti minn madwar l-UE kollha biex jaqsmu l-għarfien tagħhom, tgħin biex tevita l-azzjonijiet imferrxa u d-duplikazzjoni tax-xogħol, u biex isir l-aħjar użu tar-riżorsi f’dan il-qasam
 • informazzjoni pubblika dwar il-problemi tas-saħħa assoċjati mad-drawwiet (it-tipjip, id-dieta, l-abbuż tal-alkoħol) li jistgħu jikkawżaw mard kroniku
 • żieda fil-kopertura ta’ skemi xierqa ta' tilqim – eż. it-tilqim kontra l-influwenza staġjonali.

Twissija u reazzjoni bikrija

L-UE u l-pajjiżi membri tagħha qed jaħdmu biex jinbena l-istat ta' preparazzjoni u l-kapaċità ta' respons (inklużi sistemi ta' twissija bikrija) biex ikun iffaċċjat it-theddid għas-saħħa pubblika – bħal fil-każ tal-pandemija H1N1 ("influwenza tal-ħnieżer") tal-2009.

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard English fi Stokkolma jivvaluta t-theddid għas-saħħa li qed jitfaċċa, u jagħmilha possibbli għall-UE li taġixxi malajr għall-emerġenzi tas-saħħa pubblika. Hu jiġbor flimkien u jiskambja t-tagħrif dwar theddidiet korrenti u li qed jitfaċċaw għas-saħħa, u jaħdem mal-kontrapartijiet nazzjonali tiegħu biex tiġi żviluppata sorveljanza tal-mard mal-Ewropa kollha.

Farmaċewtiċi

Mejkap tal-għajnejn © Pixelio

Il-politika tas-saħħa pubblika tiżgura li l-kożmetiċi ma jkunux perikolużi.

Il-mediċini ġodda kollha jiħtiġilhom li jkunu awtorizzati qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq tal-UE. Meta jiġu awtorizzati u biex jinbiegħu fil-ħwienet, is-sikurezza tal-mediċini hi sorveljata matul iċ-ċiklu ta' ħajjithom. Jekk xi mediċina tirriżulta perikoluża, is-sistema tal-UE ta’ viġilanza farmaċewtika tgħin biex ikun żgurat li tittieħed azzjoni bil-ħeffa, bħas-sospensjoni u l-irtirar tal-permess għat-tqegħid fis-suq.

L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMA) English f'Londra tikkoordina l-valutazzjoni xjentifika tal-kwalità, is-sikurezza u l-effiċjenza tal-prodotti mediċinali.

Riċerka u innovazzjoni

L-UE se tonfoq €6 biljun fuq ir-riċerka dwar is-saħħa bejn l-2007 u l-2013. L-enfasi hi fuq:

 • traduzzjoni ta' skoperti bażiċi f'applikazzjonijiet kliniċi
 • żvilupp u validazzjoni ta' terapiji ġodda
 • promozzjoni tas-saħħa u l-istrateġiji ta' prevenzjoni
 • għodda ta' dijanjosi u teknoloġiji mediċi aħjar
 • sistemi ta' kura tas-saħħa sostenibbli u effiċjenti.

Aċċess għal kura medika kullimkien fl-UE

Il-pubbliku ġeneralment jippreferi jirċievi l-kura tas-saħħa viċin ta' fejn joqgħod, iżda kultant hu eħfef jew meħtieġ li wieħed imur f'pajjiż ieħor tal-UE, pereżempju fejn l-eqreb faċilità tas-saħħa ma tinsabx ħlief fuq in-naħa l-oħra tal-fruntiera ta' pajjiż ieħor, jew meta l-kura speċjalizzata tinsab biss barra 'l pajjiż.

Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jiġu kkurati f’pajjiż ieħor huma ċċarati f’liġi tal-UE dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali, li wkoll se:

 • tagħmilha eħfef għall-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa biex jikkooperaw u jaqsmu informazzjoni dwar l-istandards tal-kwalità u tas-sikurezza fil-kura tas-saħħa
 • tiżgura li r-riċetti jkun jista' jingħatalhom għarfien f'pajjiżi oħrajn tal-UE
 • tipprepara t-triq għal "Netwerks Ewropej ta' Referenza" ta' ċentri speċjalizzati ta' kompetenza, biex b'hekk l-esperti tas-saħħa fl-Ewropa kollha jkunu jistgħu jiskambjaw l-aħjar prattiki dwar il-kura tas-saħħa.

Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tagħmilha eħfef għal dawk li jkunu fuq btala jew jivjaġġaw fuq negozju biex jitolbu d-dritt tagħhom għal kura tas-saħħa jekk jimordu f’pajjiż ieħor tal-UE jew f’pajjiż Ewropew ieħor.

Kooperazzjoni internazzjonali

Il-Kummissjoni tal-UE taħdem mill-qrib ma’ msieħba strateġiċi bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa sabiex issegwi politika tas-saħħa globali b’sitt sfidi ewlenin:

 • l-ekwità
 • ir-ispons koerenti għall-globalizzazzjoni
 • l-aċċess u innovazzjoni
 • is-saħħa bħala dritt tal-bniedem
 • il-governanza
 • ir-riċerka.

Temi prinċipali oħra jinkludu:

 • is-solidarjetà – mhux biss fl-għajnuna għall-iżvilupp iżda wkoll fil-politiki relatati mal-forza tax-xogħol u mal-aċċess għall-mediċini.
 • il-koerenza bejn politiki interni u esterni rilevanti tal-UE.

Fuq

Is-saħħa pubblika

Ippubblikat Jannar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


Fuq


Filmati


Ibqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Kummissjoni Ewropea - Affarijiet dwar is-Saħħa u l-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Tim dwar in-NutrizzjoniEnglish (en)
 • Partenarjat Ewropew għall-innovazzjoni dwar tixjiħ attiv u f'saħħtuEnglish (en)

Fuq

Temi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?