Veselība


ES veselības aizsardzības politika paredz visiem, kas dzīvo ES, saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi. Proti, tai ir šāds mērķis:

 • novērst saslimšanu;
 • popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
 • aizsargāt cilvēkus no draudiem veselībai, piemēram, no pandēmijām.

ES dalībvalstis pašas atbild par veselības aprūpes organizāciju un sniegšanu, bet ES viņu darbu var papildināt un sadarbībā ar valstīm risināt kopīgas problēmas, cieši sadarbojoties ar starptautiskiem partneriem, kā Pasaules Veselības organizāciju.

ES rīcības pamatā ir veselības aizsardzības stratēģija DeutschEnglishfrançais, kurai ir šāds mērķis:

 • veicināt labu veselību novecojošā Eiropā;
 • aizsargāt cilvēkus no veselības apdraudējuma;
 • atbalstīt dinamiskas veselības aprūpes sistēmas un jauno tehnoloģiju.

ES veselības aizsardzības programma papildina dalībvalstu rīcību:

 • veselības aizsardzību un veicināšanu, tostarp nevienlīdzības samazināšanu veselības aprūpē;
 • informācijas un zināšanu izplatīšanu par veselību;
 • sadarbību ar ieinteresētajām personām.

Programmu vada Veselības un patērētāju izpildaģentūra English Luksemburgā.

Mazulis ēd dārzeņus © Van Parys Media

ES popularizē veselīgāku uzturu.

Slimību profilakse

ES atbalsta slimību profilakses pasākumus, piemēram:

 • veicinot atbildīgāku pārtikas marķēšanu, lai aptērētāji zinātu, ko viņi apēd;
 • rūpējoties, lai Eiropas Savienībā būtu krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīningpārbaužu programmas un lai eksperti no visas ES dalītos zināšanās, palīdzētu izvairīties no pasākumu sadrumstalotības un dubulta darba, un lai pēc iespējas labāk izmantotu resursus šajā jomā;
 • raugoties, lai iedzīvotāji būtu informēti par veselības traucējumiem, kurus izraisa slikti ieradumi (smēķēšana, nepareizs uzturs, pārmērīga alkohola lietošana) un kas var novest pie hroniskām slimībām;
 • pastiprinot pienācīgu vakcināciju, piemēram, pret sezonālo gripu.

Laicīga brīdināšana un reaģēšana

ES un dalībvalstis cenšas panākt sagatavotību un spēju reaģēt (arī ar agrīnas brīdināšanas sistēmām) uz sabiedrības veselības apdraudējumiem, kā tas bija H1N1 (cūku gripas) pandēmijas gadījumā 2009. gadā.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs English Stokholmā izvērtē jaunos veselības apdraudējumus, līdz ar to ļaujot ES strauji reaģēt uz incidentiem sabiedrības veselības jomā. Šī iestāde uzkrāj un izplata zināšanas par pašreizējiem un gaidāmiem veselības apdraudējumiem un sadarbojas ar dalībvalstu iestādēm, lai attīstītu slimību uzraudzību Eiropas mērogā.

Medikamenti

Dekoratīvā kosmētika acīm © Pixelio

Veselības aizsardzības politika nodrošina, lai kosmētika būtu droša lietošanai.

Iekams jaunās zāles var laist apgrozībā ES tirgū, tās visas ir jāapstiprina. Zāļu nekaitīgums tiek kontrolēts pat tad, kad tās ir apstiprinātas un jau tiek pārdotas. Ja kādas zāles izrādās bīstamas, Eiropas Savienības farmakovigilances sistēma palīdz strauji rīkoties, piemēram, apturēt vai anulēt tirdzniecības atļauju.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) English Londonā koordinē medikamentu kvalitātes, nekaitīguma un iedarbīguma zinātnisko novērtēšanu.

Pētniecība un inovācija

ES 2007.–2013. gadā pētniecībai veselības jomā ir atvēlējusi 6 miljardus eiro. Uzsvars tiek likts uz

 • pamatatklājumu klīnisko pielietojumu;
 • jaunu terapiju izstrādi un apstiprināšanu;
 • veselības veicināšanas un profilakses stratēģijām;
 • labākiem diagnostikas līdzekļiem un medicīnas tehnoloģijām;
 • ilgtspējīgām un efektīvām veselības aprūpes sistēmām.

Medicīniskās aprūpes pieejamība visā ES

Cilvēki parasti vēlas ārstēties tuvu mājām, bet dažreiz ir vieglāk vai ir nepieciešamība doties uz citu ES valsti, piemēram, ja tuvākā veselības aprūpes iestāde ir uzreiz aiz valsts robežas vai ja vajadzīga speciāla ārstēšana, kas pieejama tikai ārzemēs.

ES pilsoņu tiesības ārstēties citā ES valstī ir izskaidrotas ES tiesību aktā par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē. Tas arī

 • vienkāršos valsts veselības pārvalžu sadarbību un informācijas apmaiņu par veselības aprūpes kvalitāti un drošuma standartiem,
 • panāks, lai zāļu receptes tiktu atzītas citās ES valstīs,
 • bruģēs ceļu Eiropas references tīkliem, kuros eksperti no specializētiem centriem visā Eiropā varēs dalīties veselības aprūpes paraugpraksē.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte atpūtniekiem un darījumu ceļotājiem ļauj vieglāk saņemt aprūpi citā Eiropas valstī.

Starptautiskā sadarbība

Eiropas Komisija intensīvi sadarbojas ar stratēģiskajiem partneriem, kā Pasaules Veselības organizāciju, lai īstenotu globālo veselības politiku un sešus grūtus uzdevumus:

 • vienlīdzību,
 • vienotu reakciju uz globalizāciju,
 • pieejamību un inovāciju,
 • cilvēka tiesības uz veselību,
 • pārvaldību,
 • pētniecību.

Citi nozīmīgi jautājumi:

 • solidaritāte — ne tikai sniedzot palīdzību attīstībai, bet arī veidojot darbaspēka un zāļu pieejamības politiku,
 • saskaņotība starp attiecīgajām ES iekšpolitikas un ārpolitikas jomām.

Uz augšu

Sabiedrības veselība

Publicēts 2013.gada mėn.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšu


Videomateriāli


Esiet informēti

Twitter

 • Eiropas Komisija — Veselības un patērētāju aizsardzībaEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūtsEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūts (grupa, kas pēta ar pārtiku saistītus jautājumus)English (en)
 • Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienāmEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?