Navigācijas ceļš

Veselība


Par veselības aprūpes organizēšanu un sniegšanu ir atbildīgas valstu valdības. ES uzdevums ir dalībvalstu politiku papildināt šādi:

 • palīdzot sasniegt kopīgus mērķus;
 • panākot apjomradītus ietaupījumus, apvienojot resursus;
 • palīdzot dalībvalstīm risināt kopīgus jautājumus, tādus kā pandēmijas, hroniskās slimības un ilgāka paredzamā mūža ietekmi uz veselības aprūpes sistēmām.

ES veselības aizsardzības politiku īsteno, izmantojot veselības aizsardzības stratēģiju DeutschEnglishfrançais, un galveno nozīmi piešķir

 • profilaksei, it sevišķi veicinot veselīgāku dzīvesveidu,
 • visiem vienādām iespējām uzlabot veselību un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi (neatkarīgi no ienākumiem, dzimuma, tautības u.tml.),
 • nopietniem starptautiskiem veselības apdraudējumiem,
 • labas veselības uzturēšanai vecumdienās,
 • jaunām tehnoloģijām un metodēm.

Veselība arī ietekmē ekonomisko labklājību; sk. politisko dokumentu par ieguldījumiem veselībā English.

Konkrēti ES pasākumi

 • ES mēroga tiesību akti un standarti attiecībā uz medicīniskajiem produktiem un pakalpojumiem (piemēram, zāles, medicīnas ierīces un e-veselības rīki) un pacientiem (piemēram, drošība un veselības aprūpes pakalpojumi ārzemēs).
 • Rīki, kas palīdz ES valstīm sadarboties un apzināt labāko praksi (piemēram, veselības veicināšana, riska faktoru samazināšana, slimību pārvaldīšana un aprūpe).
 • Novatorisku iniciatīvu finansēšana no ES veselības aizsardzības programmas.

Slimību profilakse

ES atbalsta dažādus slimību profilakses pasākumus, piemēram,

 • veicina atbildīgāku pārtikas marķēšanu, lai aptērētāji zinātu, ko viņi apēd;
 • palīdz cīnīties pret krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēzi, visā ES veicinot skrīningpārbaužu programmas, kurās tiek sniegtas ārstēšanas kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijas un apkopotas zināšanas un resursi;
 • risina neveselīga uztura un mazkustības jautājumu, mudinot valdības, NVO un uzņēmumus sadarboties un palīdzēt patērētājiem vieglāk mainīt dzīvesveidu.
 • cīnās pret smēķēšanu ar visaptverošām metodēm, kurās ietilpst tiesību akti par tabakas izstrādājumiem, reklāmu un sponsorēšanu.

Slimību uzliesmojumi

ES palīdz dalībvalstu valdībām labāk sagatavoties nopietniem starptautiskiem veselības apdraudējumiem un labāk spēt savu rīcību koordinēt, piemēram, ar kopīgu vakcīnu iepirkumu un citiem medicīniskajiem pretpasākumiem.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs English Stokholmā izvērtē jaunos veselības apdraudējumus, līdz ar to ļaujot ES strauji reaģēt. Šis centrs uzkrāj un izplata zināšanas par pašreizējiem un gaidāmiem veselības apdraudējumiem un sadarbojas ar attiecīgajiem partneriem dalībvalstīs, lai attīstītu slimību uzraudzību Eiropas mērogā.

Zāles

Katrā ES valstī ir stingras zāļu testēšanas prasības, pirms tās drīkst laist tirgū. Pēc tam tās uzrauga šo zāļu nekaitīgumu English (en) visā to aprites ciklā. Ja izrādās, ka kādas zāles ir bīstamas, ātri tiek pieņemts lēmums, piemēram, apturēt vai atsaukt tirdzniecības atļauju.

Šajā sistēmā Komisijai, dalībvalstu iestādēm un Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) English Londonā ir katrai savs uzdevums. EMA palīdz valstu regulatoriem, koordinējot zāļu kvalitātes, drošuma un iedarbīguma zinātnisko izvērtēšanu.

Pētniecība un inovācija

No 2014. līdz 2020. gadam ES no pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” English izlietos gandrīz 7,5 miljardus eiro izpētei, kā uzlabot veselības aprūpi Eiropā.

Ārstēšanās citā ES valstī

ES nodrošina iespēju ārstēties citā ES valstī, ja tas ir vieglāk vai ir tāda nepieciešamība, piemēram, tuvākā slimnīca ir aiz robežas vai ir vajadzīga specializēta ārstēšana, kas pieejama tikai ārzemēs.

ES pilsoņu tiesības ārstēties citā ES valstī ir izskaidrotas ES tiesību aktā par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē. Tas arī

 • vienkāršo valsts veselības pārvaldes iestāžu sadarbību un informācijas apmaiņu par veselības aprūpes kvalitāti un drošuma standartiem,
 • panāk, lai zāļu receptes tiktu atzītas citās ES valstīs,
 • bruģē ceļu Eiropas references tīkliem English (en) , kuros eksperti no specializētiem ekspertu centriem visā Eiropā var dalīties veselības aprūpes paraugpraksē.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte atpūtniekiem un darījumu ceļotājiem ļauj vieglāk saņemt aprūpi citā Eiropas valstī.

Starptautiskā sadarbība

ES cieši sadarbojas ar stratēģiskajiem partneriem, kā Pasaules Veselības organizāciju Englishespañolfrançais , lai uzlabotu veselības aprūpi pasaulē, pateicoties pētniecībai, atbalstam attīstības jomā, lielākai zāļu pieejamībai u.c.

Uz augšu

Sabiedrības veselība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • Eiropas Komisija – ES patērētāju aizsardzībaEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūtsEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūts (grupa, kas pēta ar pārtiku saistītus jautājumus)English (en)
 • Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienāmEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?