Naršymo kelias

Sveikata


Už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą atsakingos šalių vyriausybės. ES vaidmuo yra papildyti nacionalinę politiką:

 • padedant pasiekti bendrus tikslus;
 • sutelkiant išteklius ir kuriant masto ekonomiją;
 • padedant valstybėms narėms spręsti bendrus uždavinius, tokius kaip pandemija, lėtinės ligos arba ilgesnės tikėtinos gyvenimo trukmės poveikis sveikatos priežiūros sistemoms.

ES sveikatos politika, kuri įgyvendinama laikantis Sveikatos strategijos DeutschEnglishfrançais, dėmesys telkiamas į:

 • prevenciją, ypač propaguojant sveikesnę gyvenseną;
 • visiems vienodas galimybes sveikatos ir kokybiškos sveikatos priežiūros srityse (nepriklausomai nuo pajamų, lyties, etninės kilmės ir t. t.);
 • didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai šalinimą;
 • geros vyresnio amžiaus žmonių sveikatos būklės užtikrinimą;
 • naujas technologijas ir praktiką.

Sveikata turi poveikio ir ekonominiam klestėjimui (žr. politikos dokumentą „Investicijos į sveikatą English“).

Konkretūs ES veiksmai

 • ES masto teisės aktai ir standartai, skirti sveikatos priežiūros produktams bei paslaugoms (pvz., vaistams, medicinos prietaisams ir e. sveikatai) ir pacientams (pvz., saugai bei tarpvalstybinėms sveikatos priežiūros paslaugoms).
 • Priemonės, kuriomis ES šalims padedama bendradarbiauti ir nustatyti geriausią praktiką (pvz., sveikatingumo skatinimo veikla, rizikos veiksnių valdymas, ligų valdymas ir sveikatos sistemos).
 • Novatoriškų iniciatyvų finansavimas pagal ES sveikatos programą.

Ligų prevencija

ES remia veiklą, kuria siekiama užkirsti kelią ligoms, pavyzdžiui:

 • skatina atsakingai ženklinti maisto produktus, kad vartotojai žinotų, ką valgo;
 • kovoja su krūties, gimdos kaklelio ir kolorektaliniu vėžiu, visoje ES propaguodama atrankinės patikros programas, teikdama gydymo kokybės užtikrinimo gaires ir sutelkdama žinias bei išteklius;
 • skatina vyriausybes, NVO ir pramonės sektorių bendradarbiauti nesveikos mitybos bei nepakankamo fizinio aktyvumo klausimais ir pasirūpinti, kad vartotojams būtų paprasčiau keisti savo gyvenseną;
 • kovoja su rūkymu pasitelkusi visapusišką strategiją, įskaitant tabako gaminių, reklamos ir rėmimo teisės aktus.

Atsakas į ligas

ES padeda savo valstybių narių vyriausybėms geriau pasirengti didelėms tarptautinėms grėsmėms sveikatai ir geriau koordinuoti atsaką į tokias grėsmes, pavyzdžiui, sudariusi galimybę bendrai įsigyti vakcinų ir kitų medicininių atsakomųjų priemonių.

Stokholme įsikūręs Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras Englishvertina naujas grėsmes, todėl ES gali greitai į jas reaguoti. Šis centras telkia žinias apie esamas bei naujas grėsmes, jomis dalijasi ir bendradarbiauja su atitinkamomis valstybių narių organizacijomis siekdamas Europos masto ligų priežiūros.

Farmacijos pramonė

Kiekvienoje ES šalyje vaistams nustatyti griežti tyrimų reikalavimai prieš tai, kol jie gali patekti į rinką. Tada šalys stebi tų vaistų saugą English (en) visą jų gyvavimo ciklą. Jei paaiškėja, kad vaistas pavojingas, imamasi skubių veiksmų, pavyzdžiui, laikinai arba visam laikui atimamas leidimas juo prekiauti.

Šioje sistemoje savo vaidmenis atlieka Komisija, nacionalinės institucijos ir Londone įsikūrusi Europos vaistų agentūra (EMA) English . EMA padeda nacionalinėms reguliavimo institucijoms koordinuodama vaistų kokybės, saugos ir veiksmingumo mokslinį vertinimą.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

2014–2020 m. pasitelkusi mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020 English “ ES skirs beveik 7,5 mlrd. eurų moksliniams tyrimams, kad gerintų Europos sveikatos priežiūrą.

Gydymas užsienyje

ES padeda, kai vykti gydytis į užsienį yra paprasčiau arba būtina, pavyzdžiui, kai artimiausia ligoninė yra čia pat kitoje sienos pusėje arba jei specialus gydymas atliekamas tik užsienyje.

ES piliečių teisės būti gydomiems kitoje ES šalyje paaiškintos ES teisės akte dėl pacientų teisių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje šalyje, dėl kurio taip pat:

 • nacionalinėms sveikatos institucijoms lengviau bendradarbiauti ir keistis informacija apie sveikatos priežiūros kokybę bei saugos standartus;
 • užtikrinama, kad vaistų receptai galėtų būti pripažįstami kitose ES šalyse;
 • sudaromos sąlygos plėtoti Europos pavyzdinių specializuotų kompetencijos centrų tinklus English (en) , kad visos Europos sveikatos specialistai galėtų dalytis patirtimi.

Europos sveikatos draudimo kortelę turintiems atostogautojams ir verslo reikalais vykstantiems keliautojams paprasčiau naudotis savo teise į sveikatos priežiūrą susirgus kitoje Europos šalyje.

Tarptautinis bendradarbiavimas

ES glaudžiai bendradarbiauja su tokiais strateginiais partneriais, kaip Pasaulio sveikatos organizacija Englishespañolfrançais , kad gerintų sveikatos priežiūrą visame pasaulyje pasitelkusi mokslinius tyrimus, pagalbą vystymuisi, sudarydama daugiau galimybių gauti vaistų ir t. t.

Į puslapio pradžią

Visuomenės sveikata

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Twitter

 • Europos Komisija. ES vartotojų politikaEnglish (en)
 • Bendras mokslinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutasEnglish (en)
 • Bendras mokslinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos instituto Mitybos grupėEnglish (en)
 • Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityjeEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Susijusios temos

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?