Sveikata


ES sveikatos politika siekiama visiems ES gyvenantiems žmonėms užtikrinti galimybę naudotis aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis. Visų pirma siekiama:

 • užkirsti kelią ligoms,
 • skatinti sveikesnę gyvenseną,
 • apsaugoti žmones nuo pavojų sveikatai, tokių kaip pandemija.

Už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą atsako ES šalys, o ES jų darbui suteikia papildomos vertės telkdama šalis spręsti bendrų uždavinių. Tai darydama ji glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija.

ES veiksmai grindžiami Sveikatos strategija DeutschEnglishfrançais, kuria siekiama:

 • puoselėti sveikatą senėjančioje Europoje,
 • apsaugoti piliečius nuo pavojų sveikatai,
 • remti dinamiškas sveikatos sistemas ir naujas technologijas.

ES Sveikatos programa prisidedama prie valstybių narių veiksmų ir jie remiami:

 • mažinant skirtumus sveikatos srityje ir kita sveikatos apsaugos bei ugdymo veikla,
 • teikiant daugiau informacijos ir žinių apie sveikatą,
 • bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis.

Programą administruoja Liuksemburge įsikūrusi Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra English.

Vaikas valgo daržoves © Van Parys Media

ES skatina maitintis sveikiau.

Ligų prevencija

ES remia šią ligų prevencijos veiklą, be kita ko, skatindama:

 • atsakingai ženklinti maisto produktus, kad vartotojai žinotų, ką valgo,
 • užtikrinti, kad krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio vėžio atrankinės patikros programomis būtų galima naudotis visoje ES, telkti ekspertus iš visos ES, kad jie dalytųsi žiniomis, būtų padedama išvengti padrikų veiksmų bei darbo dubliavimosi, ir kad ištekliai šioje srityje būtų kuo geriau panaudojami,
 • informuoti visuomenę apie sveikatos problemas, susijusias su įpročiais (rūkymu, mityba, piktnaudžiavimu alkoholiu), dėl kurių galima susirgti lėtinėmis ligomis,
 • padidinti tinkamai skiepijamų žmonių, pavyzdžiui, nuo sezoninio gripo, dalį.

Išankstinis įspėjimas ir reagavimas

Kad atremtų pavojus visuomenės sveikatai, ES ir jos valstybės narės siekia sukurti parengties ir reagavimo pajėgumus (įskaitant išankstinio įspėjimo sistemas), kurie būtų panaudoti tokiais atvejais, kaip 2009 m. H1N1 (kiaulių gripo) pandemija.

Stokholme įsikūręs Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras English vertina naujus pavojus sveikatai, todėl ES gali greitai reaguoti į ekstremalias visuomenės sveikatos srities situacijas. Šis centras telkia žinias apie esamus bei naujus pavojus sveikatai, jomis dalijasi ir bendradarbiauja su atitinkamomis valstybių narių organizacijomis siekdamas Europos masto priežiūros.

Farmacijos pramonė

Akių šešėliai © Pixelio

Visuomenės sveikatos politika užtikrinama kosmetikos prekių sauga.

Kad bet kurie nauji vaistai patektų į ES rinką, tam turi būti išduotas leidimas. Kai leidimas vaistais prekiauti suteikiamas ir jie atsiduria vaistinėse, jų sauga visą laiką stebima. Jei paaiškėja, kad vaistas pavojingas, ES farmakologinio budrumo sistema padeda užtikrinti, kad būtų greitai imamasi veiksmų, pavyzdžiui, laikinai ar visam laikui atimamas leidimas juo prekiauti.

Londone įsikūrusi Europos vaistų agentūra (EMA) English koordinuoja vaistų kokybės, saugos ir veiksmingumo mokslinį vertinimą.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

2007–2013 m. ES sveikatos moksliniams tyrimams išleis 6 mlrd. eurų. Daugiausia dėmesio skiriama:

 • pagrindinių atradimų pritaikymui klinikinėje praktikoje,
 • naujų gydymo būdų kūrimui ir patvirtinimui,
 • sveikatos gerinimo ir prevencijos strategijoms,
 • geresnėms diagnostikos priemonėms ir medicinos technologijoms,
 • tvarioms ir veiksmingoms sveikatos priežiūros sistemoms.

Galimybės gydytis visoje Europos Sąjungoje

Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis žmonės paprastai nori netoli namų, bet kartais paprasčiau arba būtina vykti į kitą ES šalį, pavyzdžiui, jei artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga yra čia pat kitoje sienos pusėje arba jei specialus gydymas atliekamas tik užsienyje.

ES piliečių teisės būti gydomiems kitoje ES šalyje paaiškintos ES teisės akte dėl pacientų teisių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje šalyje, dėl kurio taip pat:

 • nacionalinėms sveikatos institucijoms bus lengviau bendradarbiauti ir keistis informacija apie sveikatos priežiūros kokybę ir saugos standartus,
 • bus užtikrinama, kad vaistų receptai galėtų būti pripažįstami kitose ES šalyse,
 • bus sudaromos sąlygos plėtoti Europos pavyzdinių specializuotų kompetencijos centrų tinklus, kad visos Europos sveikatos specialistai galėtų dalytis patirtimi sveikatos priežiūros srityje.

Europos sveikatos draudimo kortelę turintiems atostogautojams ir verslo reikalais vykstantiems keliautojams paprasčiau naudotis savo teise į sveikatos priežiūrą susirgus kitoje ES ar jai nepriklausančioje Europos šalyje.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su strateginiais partneriais, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija, siekdama užtikrinti visuotinę sveikatos politiką. Pagrindiniai jos uždaviniai yra šeši:

 • nešališkumas,
 • darnus reagavimas į globalizaciją,
 • prieinamumas ir inovacijos,
 • sveikata kaip žmogaus teisė,
 • valdymas,
 • moksliniai tyrimai.

Kitos svarbios temos:

 • solidarumas ne tik pagalbos vystymuisi srityje, bet ir įgyvendinant politiką, susijusią su darbo jėga ir galimybėmis gauti vaistų,
 • atitinkamos ES vidaus ir išorės politikos darnumas.

Į puslapio pradžią

Visuomenės sveikata

Paskelbta Vas 2013

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžią


Vaizdo siužetai


Prisijunkite

Twitter

 • Europos Komisija. Sveikatos ir vartotojų reikalaiEnglish (en)
 • Bendras mokslinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutasEnglish (en)
 • Bendras mokslinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos instituto Mitybos grupėEnglish (en)
 • Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityjeEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Susijusios temos

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?