Navigacijski put

Zdravlje


Putem zdravstvene politike EU-a svim ljudima koji žive u EU-u nastoji se osigurati pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Posebno se nastoji:

 • spriječiti bolesti
 • promicati zdravije načine života
 • zaštititi ljude od zdravstvenih prijetnji kao što su pandemije.

Iako su organizacija zdravstvene skrbi i pružanje zdravstvenih usluga u nadležnosti država članica EU-a, EU daje vrijednost njihovu radu tako što im omogućuje da zajedno rješavaju zajedničke izazove, u bliskoj suradnji s međunarodnim partnerima kao što je Svjetska zdravstvena organizacija.

Djelovanje EU-a temelji se na zdravstvenoj strategiji DeutschEnglishfrançais, koja ima za cilj:

 • poticanje dobrog zdravlja u Europi čije stanovništvo stari
 • zaštitu ljudi od prijetnji zdravlju
 • podršku dinamičnim zdravstvenim sustavima i novim tehnologijama.

Zdravstvenim programom EU-a dopunjuju se i podržavaju aktivnosti na nacionalnoj razini u:

 • zaštiti i promidžbi zdravlja – između ostalog i smanjivanju nejednakosti u zdravstvu
 • pružanju više informacija i znanja o zdravlju
 • suradnji s dionicima.

Programom upravlja Izvršna agencija za zdravlje i potrošače English sa sjedištem u Luxembourgu.

Dijete koje jede povrće © Van Parys Media

EU promiče zdraviju prehranu.

Sprečavanje bolesti

EU podržava aktivnosti sprečavanja bolesti poput:

 • promidžbe odgovornog označavanja hrane kako bi potrošači znali što jedu
 • omogućavanja dostupnosti programa probira raka dojke, maternice i debelog crijeva diljem EU-a, okupljanja stručnjaka iz cijelog EU-a kako bi se omogućila razmjena znanja, izbjeglo fragmentirano djelovanje i dupliciranje rada te kako bi se najbolje iskoristili resursi u tom području.
 • informiranje javnosti o zdravstvenim problemima povezanima s određenim navikama (pušenje, dijeta, zlouporaba alkohola) koji mogu uzrokovati kronične bolesti
 • povećanja obuhvata odgovarajućih programa cijepljenja – npr. sezonsko cijepljenje protiv gripe.

Rano upozorenje i odgovor

EU i države članice rade na povećanju pripravnosti i kapaciteta odgovora (uključujući sustave ranog upozorenja) u svrhu suzbijanja prijetnji javnom zdravlju – kao u slučaju pandemije H1N1 („svinjske gripe”) 2009. godine.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti Englishu Stockholmu ocjenjuje nove prijetnje zdravlju, omogućujući EU-u da brzo odgovori na hitne slučajeve koji se odnose na javno zdravlje. On prikuplja i dijeli znanje o trenutačnim i novim prijetnjama zdravlju i surađuje s nacionalnim centrima na razvoju sustava nadzora nad bolestima u Europi.

Farmaceutski proizvodi

Šminka za oči © Pixelio

Javnozdravstvenom politikom osigurava se da kozmetički proizvodi budu sigurni za uporabu.

Svi novi lijekovi moraju biti odobreni prije nego što se stave na tržište EU-a. Nakon što se lijek odobri i stavi u prodaju, njegova se sigurnost nastavlja kontrolirati tijekom cijelog njegova životnog ciklusa. Ako se ispostavi da je lijek opasan, uz pomoć EU-ova sustava farmakovigilancije osigurava se brzo poduzimanje mjera, poput ukidanja ili povlačenja dozvole za stavljanje na tržište.

Europska agencija za lijekove (EMA) Englishu Londonu koordinira znanstveno vrednovanje kvalitete, zaštite i učinkovitosti medicinskih proizvoda.

Znanost i inovacije

EU će potrošiti 6 milijardi eura na istraživanja o zdravlju u razdoblju 2007. – 2013. godine. Naglasak je na:

 • prijenosu osnovnih spoznaja u kliničku praksu
 • razvoju i potvrđivanju novih terapija
 • promidžbi zdravlja i strategijama prevencije
 • boljim dijagnostičkim sredstvima i medicinskim tehnologijama
 • održivim i učinkovitim sustavima zdravstvene skrbi.

Pristup liječenju bilo gdje u EU-u

Ljudi se obično najviše vole liječiti blizu mjesta u kojemu žive, no ponekad je lakše ili potrebno ići u drugu državu članicu, na primjer ako se najbliža zdravstvena ustanova nalazi u drugoj zemlji u blizini granice ili ako je specijalističko liječenje dostupno isključivo u inozemstvu.

Prava građana EU-a na liječenje u drugoj državi članici objašnjena su u zakonodavstvu EU-a o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti , kojim se također:

 • nadležnim nacionalnim zdravstvenim tijelima olakšava suradnja i razmjena informacija o standardima kvalitete i zaštite u zdravstvu
 • osigurava da recepti vrijede u drugim državama članicama EU-a
 • priprema uvođenje „Europske referentne mreže” specijaliziranih centara kako bi se zdravstvenim stručnjacima diljem Europe omogućila razmjena najbolje prakse u području zdravstvene skrbi.

Europska kartica zdravstvenog osiguranja olakšava ljudima na godišnjem odmoru ili službenom putu da ostvare svoje pravo na zdravstvenu skrb ako se razbole u drugoj europskoj zemlji.

Međunarodna suradnja

Europska komisija blisko surađuje sa strateškim partnerima poput Svjetske zdravstvene organizacije u provedbi zdravstvene politike u svijetu koja ima šest glavnih ciljeva:

 • pravednost
 • usklađen odgovor na globalizaciju
 • pristup i inovacije
 • zdravlje kao ljudsko pravo
 • upravljanje
 • istraživanje.

Druge ključne teme uključuju:

 • solidarnost – ne samo u okviru razvojne pomoći, nego i u politikama koje se odnose na radnu snagu i pristup lijekovima
 • usklađenost između relevantnih unutarnjih i vanjskih politika EU-a.

Vrh

Javno zdravstvo

Objavljeno u svibnju 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


Vrh


Video zapisi


Ostanite povezani

Twitter

 • Europska komisija - Zdravstvo i potrošačiEnglish (en)
 • Zajednički istraživački centar - Institut za zaštitu zdravlja i potrošačaEnglish (en)
 • Zajednički istraživački centar - Institut za zaštitu potrošačaEnglish (en)
 • Europsko inovativno partnerstvo za aktivno i zdravo starenjeEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?