Cosán nascleanúna

Sláinte


Is iad na rialtais náisiúnta atá freagrach as cúram sláinte a eagrú agus a chur ar fáil. Is é ról an AE tacú le beartais náisúnta ar na slite seo a leanas:

 • cabhrú leo cuspóirí coiteanna a bhaint amach
 • barainneacht an mhórscála a chruthú trí acmhainní a chomhthiomsú
 • cabhrú le Ballstáit dul i ngleic le dúshláin atá i gcoiteann acu ‑ amhail paindéimí, galair ainsealacha, nó an tionchar a mheastar a bheidh ag an ionchas méadaithe saoil ar chórais um chúram sláinte.

Díríonn beartas sláinte an AE ‑ a chuirtear chun feidhme trína Straitéis Sláinte DeutschEnglishfrançais - ar na nithe seo a leanas:

 • easláinte a chosc ‑ go háirithe trí stíl mhaireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn
 • an rochtain chéanna a bheith ag gach uile duine ar dhea-shláinte agus ar chúram sláinte ar ardcháilíocht (is cuma a n-ioncam, gnéas, eitneachas etc.)
 • dul i ngleic le bagairtí sláinte trasteorann
 • cabhrú le daoine an dea-shláinte a choimeád agus iad ag sá in airde sna blianta
 • teicneolaíochtaí agus cleachtais nua.

Bíonn tionchar ag cúrsaí sláinte ar rathúnas eacnamaíoch freisin ‑ féach an páipéar beartais Infheistiú sa tSláinte English.

Sainbhearta an AE

 • Dlíthe agus caighdeáin ar fud an AE i gcomhair táirgí agus seirbhísí sláinte (e.g. cógais, feistis leighis agus ríomhsheirbhísí shláinte) agus d'othair (e.g. sábháilteacht agus seirbhísí sláinte trasteorann)
 • Na hacmhainní a chur ar fáil do thíortha an AE chun cabhrú leo dul i mbun oibre le chéile agus dea-chleachtas a aithint (e.g. gníomhaíochtaí chun an dea-shláinte a chur chun cinn, dul i ngleic le rioscaí, bainistiú galar agus córais sláinte)
 • Maoiniú do thionscnaimh nuálacha trí Chlár Sláinte an AE българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska.

Glasraí á n-ithe ag naíonán © Van Parys Media

Cothaíonn an AE nósanna itheacháin níos folláine.

Galair a chosc

Tacaíonn an AE le bearta coiscthe galar, mar atá:

 • lipéadú freagrach ar bhia a chur chun cinn ‑ ionas go mbeidh a fhios ag tomhaltóirí cad atá á ithe acu.
 • dul i ngleic le hailse chíche, ailse cheirbheacs agus ailse cholaireacteach ‑ trí chláir scagthástála a bhunú ar fud an AE, treoracha dearbhaithe cáilíochta um chóireáil a sholáthar agus saineolas agus acmhainní a chur i dtoll a chéile.
 • cothú neamhfholláin agus easpa gníomhaíochta coirp ‑ rialtais, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus lucht tionscail a spreagadh chun comhoibriú ar na saincheisteanna seo, agus é a dhéanamh níos fusa do thomhaltóirí a stíl mhaireachtála a athrú.
 • caitheamh tobac ‑ cur chuige cuimsitheach fara reachtaíocht maidir le táirgí tobac, fógraíocht agus urraíocht.

Freagairt ar ghalair

Tá an AE ag cabhrú le rialtais na mBallstát ullmhúchán níos fearr a dhéanamh chun déileáil níos fearr le bagairtí sláinte trasteorann agus mar a fhreagraíonn siad dóibh – mar shampla vacsaíní a cheannach le chéile agus bearta leighis eile i gcoinne bagairtí.

Déanann an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú English i Stócólm measúnú ar bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn, rud a chuidíonn leis an AE tabhairt faoi na bagairtí sin go mear. Déanann an Lárionad eolas a thiomsú agus a roinnt faoi na bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, agus oibríonn sé lena chomheagraíochtaí náisiúnta le faireachas galar a fhorbairt ar fud na hEorpa.

Cógaisíocht

Go leor cógas éagsúil i bhfoirm piollairí - © AE

Cinntíonn an beartas sláinte poiblí go ndéantar monatóireacht ar chógais fad a saolré.

I ngach tír san AE, tá ceanglais tástála diana i bhfeidhm ar chógais sula gcuirtear ar an margadh iad. Ansin déantar monatóireacht ar shabháilteacht na gcógas sin English (en) fad a saolré – má tharlaíonn go bhfuil cógas dainséarach, tugtar aghaidh ar an gcás go mear, mar shampla an cead margaíochta a chur ar fionraí nó a tharraingt siar.

Tá ról sa chóras seo ag an gCoimisiún, ag na húdaráis náisiúnta, agus ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach English atá lonnaithe i Londain. Cabhraíonn an Ghníomhaireacht leis na rialaitheoirí náisiúnta trí chomhordú a dhéanamh ar an measúnú eolaíoch ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus ar éifeachtacht na gcógas.

Taighde agus nuálaíocht

Déanfaidh an AE geall le €7.5 billiún a chaitheamh ar thaighde chun an cúram sláinte Eorpach a fheabhsú idir 2014 agus 2020 – is trína chlár taighde, Fís 2020 English , a dhéanfaidh sé sin.

Cóireáil leighis thar lear

Cabhraíonn an AE nuair is fusa nó is gá dul thar lear i gcomhair cóireála leighis ‑ cuir i gcás nuair atá an t-ospidéal is gaire thar an teorainn nó sa chás nach bhfuil an chóireáil ar fáil ach amháin thar lear.

Tá soiléiriú déanta i ndlí de chuid an AE maidir leis na cearta atá ag saoránaigh an AE cóireáil sláinte a lorg thar theorainneacha българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska san AE, agus mar gheall ais sin:

 • is fusa d'údaráis náisiúnta sláinte oibriú le chéile agus eolas a mhalartú ar cháilíocht agus ar chaighdeáin sábháilteachta i réimse an chúraim sláinte
 • cinntítear go mbeifear in ann oidis a aithint i dtíortha eile atá san AE
 • tá an réamhullmhúchán déanta do Líonraí Tagartha Eorpacha English (en)  ‑  lárionaid saineolais speisialaithe ina bhféadfaidh saineolaithe sláinte ar fud na hEorpa dea-chleachtais a phlé lena chéile.

A bhuí leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte is fusa ag lucht gnó agus saoire cóir leighis a fháil má bhuailtear tinn iad agus iad i dtír eile san Eoraip.

Comhar idirnáisiúnta

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i ndlúthchomhar le comhpháirtithe straitéiseacha amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Englishespañolfrançais chun cúram sláinte a fheabhsú ar fud an domhain trí thaighde, cúnamh forbraíochta, rochtain níos fearr ar chógais, etc.

Barr

Sláinte phoiblí

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Sláinte agus Gnóthaí TomhaltóiríEnglish (en)
 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint TomhaltóiríEnglish (en)
 • An an tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint Tomhaltóirí - an Fhoireann um ChothúEnglish (en)
 • An Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil maidir leis an Aosú Gníomhach agus FolláinEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?