Cosán nascleanúna

Sláinte


Is iad na rialtais náisiúnta atá freagrach as cúram sláinte a eagrú agus a chur ar fáil. Is é ról an AE tacú le beartais náisúnta ar na slite seo a leanas:

 • cabhrú leo cuspóirí coiteanna a bhaint amach
 • barainneacht an mhórscála a chruthú trí acmhainní a chomhthiomsú
 • cabhrú le Ballstáit dul i ngleic le dúshláin atá i gcoiteann acu ‑ amhail paindéimí, galair ainsealacha, nó an tionchar a mheastar a bheidh ag an ionchas méadaithe saoil ar chórais um chúram sláinte.

Díríonn beartas sláinte an AE ‑ a chuirtear chun feidhme trína Straitéis Sláinte DeutschEnglishfrançais - ar na nithe seo a leanas:

 • easláinte a chosc ‑ go háirithe trí stíl mhaireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn
 • an rochtain chéanna a bheith ag gach uile duine ar dhea-shláinte agus ar chúram sláinte ar ardcháilíocht (is cuma a n-ioncam, gnéas, eitneachas etc.)
 • dul i ngleic le bagairtí sláinte trasteorann
 • cabhrú le daoine an dea-shláinte a choimeád agus iad ag sá in airde sna blianta
 • teicneolaíochtaí agus cleachtais nua.

Bíonn tionchar ag cúrsaí sláinte ar rathúnas eacnamaíoch freisin ‑ féach an páipéar beartais Infheistiú sa tSláinte English.

Sainbhearta an AE

 • Dlíthe agus caighdeáin ar fud an AE i gcomhair táirgí agus seirbhísí sláinte (e.g. cógais, feistis leighis agus ríomhsheirbhísí shláinte) agus d'othair (e.g. sábháilteacht agus seirbhísí sláinte trasteorann)
 • Na hacmhainní a chur ar fáil do thíortha an AE chun cabhrú leo dul i mbun oibre le chéile agus dea-chleachtas a aithint (e.g. gníomhaíochtaí chun an dea-shláinte a chur chun cinn, dul i ngleic le rioscaí, bainistiú galar agus córais sláinte)
 • Maoiniú do thionscnaimh nuálacha trí Chlár Sláinte an AE българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska.

Glasraí á n-ithe ag naíonán © Van Parys Media

Cothaíonn an AE nósanna itheacháin níos folláine.

Galair a chosc

Tacaíonn an AE le bearta coiscthe galar, mar atá:

 • lipéadú freagrach ar bhia a chur chun cinn ‑ ionas go mbeidh a fhios ag tomhaltóirí cad atá á ithe acu.
 • dul i ngleic le hailse chíche, ailse cheirbheacs agus ailse cholaireacteach ‑ trí chláir scagthástála a bhunú ar fud an AE, treoracha dearbhaithe cáilíochta um chóireáil a sholáthar agus saineolas agus acmhainní a chur i dtoll a chéile.
 • cothú neamhfholláin agus easpa gníomhaíochta coirp ‑ rialtais, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus lucht tionscail a spreagadh chun comhoibriú ar na saincheisteanna seo, agus é a dhéanamh níos fusa do thomhaltóirí a stíl mhaireachtála a athrú.
 • caitheamh tobac ‑ cur chuige cuimsitheach fara reachtaíocht maidir le táirgí tobac, fógraíocht agus urraíocht.

Freagairt ar ghalair

Tá an AE ag cabhrú le rialtais na mBallstát ullmhúchán níos fearr a dhéanamh chun déileáil níos fearr le bagairtí sláinte trasteorann agus mar a fhreagraíonn siad dóibh – mar shampla vacsaíní a cheannach le chéile agus bearta leighis eile i gcoinne bagairtí.

Déanann an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú English i Stócólm measúnú ar bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn, rud a chuidíonn leis an AE tabhairt faoi na bagairtí sin go mear. Déanann an Lárionad eolas a thiomsú agus a roinnt faoi na bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, agus oibríonn sé lena chomheagraíochtaí náisiúnta le faireachas galar a fhorbairt ar fud na hEorpa.

Cógaisíocht

Go leor cógas éagsúil i bhfoirm piollairí - © AE

Cinntíonn an beartas sláinte poiblí go ndéantar monatóireacht ar chógais fad a saolré.

I ngach tír san AE, tá ceanglais tástála diana i bhfeidhm ar chógais sula gcuirtear ar an margadh iad. Ansin déantar monatóireacht ar shabháilteacht na gcógas sin English (en) fad a saolré – má tharlaíonn go bhfuil cógas dainséarach, tugtar aghaidh ar an gcás go mear, mar shampla an cead margaíochta a chur ar fionraí nó a tharraingt siar.

Tá ról sa chóras seo ag an gCoimisiún, ag na húdaráis náisiúnta, agus ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach English atá lonnaithe i Londain. Cabhraíonn an Ghníomhaireacht leis na rialaitheoirí náisiúnta trí chomhordú a dhéanamh ar an measúnú eolaíoch ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus ar éifeachtacht na gcógas.

Taighde agus nuálaíocht

Déanfaidh an AE geall le €7.5 billiún a chaitheamh ar thaighde chun an cúram sláinte Eorpach a fheabhsú idir 2014 agus 2020 – is trína chlár taighde, Fís 2020 English , a dhéanfaidh sé sin.

Cóireáil leighis thar lear

Cabhraíonn an AE nuair is fusa nó is gá dul thar lear i gcomhair cóireála leighis ‑ cuir i gcás nuair atá an t-ospidéal is gaire thar an teorainn nó sa chás nach bhfuil an chóireáil ar fáil ach amháin thar lear.

Tá soiléiriú déanta i ndlí de chuid an AE maidir leis na cearta atá ag saoránaigh an AE cóireáil sláinte a lorg thar theorainneacha българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska san AE, agus mar gheall ais sin:

 • is fusa d'údaráis náisiúnta sláinte oibriú le chéile agus eolas a mhalartú ar cháilíocht agus ar chaighdeáin sábháilteachta i réimse an chúraim sláinte
 • cinntítear go mbeifear in ann oidis a aithint i dtíortha eile atá san AE
 • tá an réamhullmhúchán déanta do Líonraí Tagartha Eorpacha English (en)  ‑  lárionaid saineolais speisialaithe ina bhféadfaidh saineolaithe sláinte ar fud na hEorpa dea-chleachtais a phlé lena chéile.

A bhuí leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte is fusa ag lucht gnó agus saoire cóir leighis a fháil má bhuailtear tinn iad agus iad i dtír eile san Eoraip.

Comhar idirnáisiúnta

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i ndlúthchomhar le comhpháirtithe straitéiseacha amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Englishespañolfrançais chun cúram sláinte a fheabhsú ar fud an domhain trí thaighde, cúnamh forbraíochta, rochtain níos fearr ar chógais, etc.

Barr

Sláinte phoiblí

Arna fhoilsiú i Bealtaine 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Sláinte agus Gnóthaí TomhaltóiríEnglish (en)
 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint TomhaltóiríEnglish (en)
 • An an tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint Tomhaltóirí - an Fhoireann um ChothúEnglish (en)
 • An Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil maidir leis an Aosú Gníomhach agus FolláinEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?