Navigointipolku

Terveys


Kukin EU-maa vastaa itse terveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhoitopalvelujen tarjoamisesta alueellaan. EU:n tehtävänä on täydentää kansallista terveyspolitiikkaa. Sen toimilla

 • autetaan EU-maita saavuttamaan yhteisiä tavoitteita
 • hankitaan mittakaavaetuja yhdistämällä voimavaroja
 • autetaan EU-maita etsimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi pandemiat, krooniset sairaudet ja väestön ikääntymisen vaikutus terveydenhuoltojärjestelmään.

Terveysalan toimien perustana on EU:n terveysstrategia DeutschEnglishfrançais, jonka päätavoitteina on

 • ehkäistä tauteja ja sairauksia muun muassa edistämällä terveitä elintapoja
 • tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet hyvään terveyteen ja laadukkaaseen terveydenhoitoon riippumatta tulotasosta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä ja muista taustatekijöistä
 • torjua vakavia valtioiden rajat ylittäviä terveysuhkia
 • auttaa ihmisiä pysymään terveinä vanhusikään asti
 • kehittää uusia teknisiä ratkaisuja ja hoitokäytäntöjä.

Terveys vaikuttaa myös taloudelliseen vaurauteen (ks. terveysinvestointeja käsittelevä komission asiakirja "Investing in Health" English).

EU toimiin terveysalalla kuuluvat

 • koko EU:ssa sovellettavat lait ja standardit terveysalan tuotteista ja palveluista (mm. lääkkeet, laitteet, sähköiset palvelut) sekä potilaiden oikeuksista (mm. hoitoturvallisuus, terveyspalvelut ulkomailla)
 • välineet, joiden avulla EU-maat voivat tehdä yhteistyötä ja määrittää hyviä toimintamalleja esimerkiksi terveyden edistämisen, riskien kartoituksen ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisen yhteydessä
 • rahoitus innovatiivisille toimille EU:n terveysalan toimintaohjelmasta.

Sairauksien ehkäisy

EU tukee sairauksien ennaltaehkäisyä edistämällä muun muassa

 • luotettavien pakkausmerkintöjen käyttöä elintarvikkeissa, jotta kuluttajat tietävät, mitä he syövät
 • rinta-, suolisto- ja kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien käyttöönottoa kaikissa EU-maissa, hoidon laadunvarmistusta sekä osaamisen ja resurssien yhteistä hyödyntämistä
 • EU-maiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja alan yritysten yhteistyötä, jolla voidaan vähentää epäterveellisestä ruokavaliosta ja liikunnan puutteesta johtuvia terveysongelmia ja auttaa kuluttajia muuttamaan elintapojaan
 • tupakoinnin torjuntaa laajalla rintamalla, esimerkiksi tupakkatuotteita sekä niiden mainontaa ja sponsorointia koskevalla lainsäädännöllä.

Sairauksien hoito

EU auttaa jäsenmaita varautumaan paremmin yhteisiin vakaviin terveysuhkiin ja koordinoimaan vastatoimia tehokkaammin. EU voi esimerkiksi sallia rokotteiden yhteisostot ja muut lääketieteellisiin vastatoimiin liittyvät yhteishankinnat.

Tukholmassa toimiva Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus English arvioi uusia terveysuhkia, jotta EU voi hätätilanteissa reagoida nopeasti. Keskuksen tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa tunnetuista ja uusista terveysuhkista sekä tiedottaa niistä. Se tekee yhteistyötä kansallisten terveysviranomaisten kanssa Euroopan laajuisten seurantajärjestelmien kehittämiseksi.

Lääkkeet

Erivärisiä ja -muotoisia tabletteja © EU

Kansanterveyspolitiikalla varmistetaan myös markkinoilla olevien lääkkeiden seuranta.

Jokaisessa EU-maassa lääkkeiden on täytettävä tiukat testausvaatimukset ennen kuin ne päästetään myyntiin. Kansalliset viranomaiset seuraavat lääkkeiden turvallisuutta English (en) niin kauan kuin ne ovat markkinoilla. Jos lääke osoittautuu vaaralliseksi, toimenpiteisiin ryhdytään nopeasti. Lääkkeen myyntilupa voidaan esimerkiksi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Tämä tapahtuu Euroopan komission, kansallisten viranomaisten ja Euroopan lääkeviraston (EMA) English yhteistyönä. Lontoossa toimiva EMA auttaa kansallisia sääntelyviranomaisia ja koordinoi lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja tehon tieteellistä arviointia.

Tutkimus ja innovointi

Kaudella 2014–2020 EU käyttää terveysalan tutkimukseen lähes 7,5 miljardia euroa. Rahoitus myönnetään Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta English .

Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

EU pyrkii tarjoamaan apua tilanteisiin, joissa potilaan on helpompaa tai välttämätöntä hakeutua hoitoon ulkomaille. Näin on esimerkiksi silloin, kun lähin hoitolaitos sijaitsee rajan takana tai kun potilaan tarvitsemaa erityishoitoa on saatavilla ainoastaan ulkomailla.

EU-kansalaisen oikeus päästä hoitoon toisessa EU-maassa vahvistetaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevassa direktiivissä. Direktiivin säännöksillä myös

 • tehostetaan EU-maiden terveysviranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa terveydenhuollon laatu- ja turvallisuusvaatimuksista
 • varmistetaan, että lääkemääräykset tunnustetaan toisissa EU-maissa
 • valmistellaan eurooppalaisia osaamisverkostoja English (en) , joiden puitteissa eri maiden terveydenhuollon ammattilaiset voivat jakaa hyviä toimintamalleja.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti helpottaa loma- ja liikematkailijoiden pääsyä hoitoon, jos he sairastuvat kotimaansa ulkopuolella Euroopassa.

Kansainvälinen yhteistyö

EU tekee strategisten kumppanien (mm. Maailman terveysjärjestö Englishespañolfrançais ) kanssa tiiviisti yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa esimerkiksi hyödyntämällä tutkimusta ja kehitysapua sekä parantamalla lääkkeiden saatavuutta.

Sivun alkuun

Kansanterveys

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Twitter

 • Euroopan komissio – Kuluttaja-asiatEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitosEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos – RavitsemustyöryhmäEnglish (en)
 • Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuusEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.