Υγεία


Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία σκοπό έχει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στην ΕΕ σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα στοχεύει:

 • στην πρόληψη ασθενειών και νοσημάτων
 • στην προαγωγή υγιέστερων τρόπων ζωής
 • στην προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας, όπως οι πανδημίες.

Ενώ η οργάνωση και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ, η ΕΕ προσθέτει αξία στο έργο τους, επιτυγχάνοντας τη συνεννόηση χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η δράση της ΕΕ βασίζεται στη στρατηγική της για την υγεία DeutschEnglishfrançais, η οποία έχει ως στόχο:

 • την προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που γερνάει
 • την προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας
 • την προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα "Υγεία" της ΕΕ συμπληρώνει και στηρίζει τη δράση των κρατών μελών όσον αφορά:

 • την προστασία και την προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας
 • την παροχή καλύτερης ενημέρωσης σε θέματα υγείας
 • τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές English που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Βρέφος που τρώει λαχανικά © Van Parys Media

Η ΕΕ προωθεί την υγιεινή διατροφή.

Πρόληψη των νόσων

Η ΕΕ στηρίζει δραστηριότητες πρόληψης των νόσων, όπως:

 • την προώθηση της υπεύθυνης επισήμανσης των τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι τρώνε
 • την εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου/ορθού σε όλη την ΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ συνεργάζονται ανταλλάσσοντας γνώσεις, συμβάλλοντας στην αποφυγή μεμονωμένων ενεργειών και της αλληλεπικάλυψης ενεργειών, καθώς και στην καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων στον τομέα αυτόν
 • την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με συνήθειες, όπως το κάπνισμα, η διατροφή, η κατάχρηση οινοπνεύματος, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν χρόνιες ασθένειες
 • την επέκταση των προγραμμάτων εμβολιασμού, όπως ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης.

Έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο να βελτιώσουν την ικανότητα ετοιμότητας και αντίδρασης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης) για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημόσιας υγείας, όπως στην περίπτωση της πανδημίας γρίπης H1N1 («γρίπη των χοίρων») του 2009.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων English στη Στοκχόλμη αξιολογεί τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές κατά της υγείας, ώστε να μπορεί η ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Συγκεντρώνει και διαδίδει γνώσεις σχετικά με τις τρέχουσες και τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές για την υγεία, και συνεργάζεται με τους εταίρους της σε εθνικό επίπεδο για την πανευρωπαϊκή επιτήρηση των ασθενειών.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Μακιγιάζ για τα μάτια© Pixelio

Η πολιτική για τη δημόσια υγεία φροντίζει ώστε τα καλλυντικά να είναι ασφαλή προς χρήση.

Όλα τα νέα φάρμακα πρέπει να λάβουν άδεια προτού διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Τα φάρμακα, αφού εγκριθούν και παραδοθούν προς πώληση στα καταστήματα, εξακολουθούν να παρακολουθούνται ως προς την ασφάλειά τους μέχρι τη λήξη τους. Εάν ένα φάρμακο αποδειχθεί επικίνδυνο, το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει την ταχεία λήψη μέτρων, όπως η αναστολή ή η ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) English στο Λονδίνο συντονίζει την επιστημονική αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών προϊόντων.

Έρευνα και καινοτομία

Η ΕΕ θα διαθέσει 6 δισ. ευρώ για την έρευνα στον τομέα της υγείας την περίοδο 2007-13. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:

 • μετατροπή βασικών ανακαλύψεων σε κλινικές εφαρμογές
 • ανάπτυξη και επικύρωση νέων θεραπειών
 • στρατηγικές προαγωγής της υγείας και της πρόληψης
 • βελτίωση των διαγνωστικών μέσων και των ιατρικών τεχνολογιών
 • βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παντού στην ΕΕ

Οι άνθρωποι προτιμούν, γενικά, να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κοντά στον τόπο διαμονής τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ευκολότερη ή αναγκαία η μετάβαση σε άλλη χώρα της ΕΕ, για παράδειγμα, όταν η πλησιέστερη εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται πέραν των συνόρων, σε άλλη χώρα, ή όταν απαιτείται ειδική θεραπεία διαθέσιμη μόνο στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ διευκρινίζονται στον νόμο της ΕΕ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ο οποίος επίσης:

 • διευκολύνει τις εθνικές υγειονομικές αρχές να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη
 • διασφαλίζει ότι οι ιατρικές συνταγές αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • προετοιμάζει το έδαφος για τα "Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς" εξειδικευμένων κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, έτσι ώστε οι ειδικοί σε θέματα υγείας σε όλη την Ευρώπη να μπορούν να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας διευκολύνει τους ταξιδιώτες να διεκδικούν το δικαίωμά τους για υγειονομική περίθαλψη σε περίπτωση που ασθενήσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της Ευρώπης γενικότερα.

Διεθνής συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με στρατηγικούς εταίρους, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), για τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας πολιτικής για την υγεία με έξι βασικά στοιχεία:

 • ισότητα
 • συνεκτική απάντηση στην παγκοσμιοποίηση
 • πρόσβαση και καινοτομία
 • η υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα
 • διακυβέρνηση
 • έρευνα.

Άλλα βασικά θέματα είναι τα ακόλουθα:

 • αλληλεγγύη: όχι μόνο στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και στις πολιτικές που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό και την πρόσβαση στα φάρμακα
 • συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ.

Αρχή σελίδας

Δημόσια υγεία

Δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδας


Βίντεο


Κρατήστε επαφή

Twitter

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υγεία και πολιτική καταναλωτώνEnglish (en)
 • Κοινό Κέντρο Ερευνών - Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας του ΚαταναλωτήEnglish (en)
 • Κοινό Κέντρο Ερευνών - Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή - Ομάδα διατροφήςEnglish (en)
 • Партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здравеEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Συναφή θέματα

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;