Διαδρομή πλοήγησης

Υγεία


Η οργάνωση και παροχή υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Ο ρόλος της ΕΕ είναι να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές:

 • βοηθώντας τις κυβερνήσεις να επιτυγχάνουν τους κοινούς στόχους
 • δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, μέσω συγκέντρωσης των πόρων
 • βοηθώντας τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως πανδημίες, χρόνιες ασθένειες ή τις επιπτώσεις του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Η πολιτική υγείας της ΕΕ, η οποία υλοποιείται μέσω της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία DeutschEnglishfrançais, εστιάζει στα εξής:

 • πρόληψη, ιδίως μέσω της προαγωγής πιο υγιεινών τρόπων ζωής
 • ίσες ευκαιρίες για καλή υγεία και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους (ανεξάρτητα από εισόδημα, φύλο, εθνοτική καταγωγή κ.λπ.)
 • αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας
 • διατήρηση της υγείας των ηλικιωμένων
 • νέες τεχνολογίες και πρακτικές.

Η υγεία έχει επίσης αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία, βλ. έγγραφο πολιτικής «Επενδύσεις στον τομέα της υγείας» English.

Συγκεκριμένη δράση της ΕΕ

 • Θέσπιση νόμων και προτύπων με ισχύ σε όλη την ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και eHealth), καθώς και για τους ασθενείς (π.χ. ασφάλεια και διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας)
 • Παροχή εργαλείων στις χώρες της ΕΕ που τις βοηθούν να συνεργάζονται και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές (π.χ. δραστηριότητες προαγωγής της υγείας, αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, διαχείριση των ασθενειών και συστήματα υγείας)
 • Χρηματοδότηση καινοτόμων πρωτοβουλιών μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία.

Νοσήματα — Πρόληψη

Η ΕΕ στηρίζει δραστηριότητες για την πρόληψη των νοσημάτων, όπως:

 • την προώθηση της υπεύθυνης επισήμανσης των τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι τρώνε
 • την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου/ορθού, μέσω της προώθησης προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλη την ΕΕ, της παροχής κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά τη χορήγηση αγωγής, και της συγκέντρωσης πληροφοριών και πόρων
 • τον αγώνα κατά της ανθυγιεινής διατροφής και της έλλειψης σωματικής άσκησης, ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τη βιομηχανία να συνεργάζονται για τα θέματα αυτά, και να διευκολύνουν τους καταναλωτές να αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους
 • τον αγώνα κατά του καπνίσματος, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη νομοθεσία για τα προϊόντα του καπνού, τη διαφήμιση και τη χορηγία.

Νοσήματα — Αντιμετώπιση

Η ΕΕ βοηθά τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προετοιμάζονται καλύτερα για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και να συντονίζουν την αντίδρασή τους, παρέχοντας π.χ. τη δυνατότητα για από κοινού αγορά εμβολίων και για άλλα ιατρικά αντίμετρα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων English στη Στοκχόλμη αξιολογεί τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές κατά της υγείας, ώστε να μπορεί η ΕΕ να αντιδρά γρήγορα. Το κέντρο αυτό συγκεντρώνει και διαδίδει γνώσεις σχετικά με τις τρέχουσες και τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές, και συνεργάζεται με τους εταίρους του σε εθνικό επίπεδο για την πανευρωπαϊκή επιτήρηση των ασθενειών.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν αυστηρές προδιαγραφές για τις δοκιμές φαρμάκων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Στη συνέχεια παρακολουθούν την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων English (en) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και εφόσον κάποιο φάρμακο αποδειχθεί επικίνδυνο αναλαμβάνεται δράση, όπως η αναστολή ή η απόσυρσή του από την αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) English στο Λονδίνο έχουν τον δικό τους ρόλο σ’ αυτό το σύστημα. Ο ΕΜΑ βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζοντας την επιστημονική αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων.

Έρευνα και καινοτομία

Η ΕΕ θα δαπανήσει σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ για την έρευνα με στόχο τη βελτίωση της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης το διάστημα 2014 - 2020 μέσω του ερευνητικού της προγράμματος Ορίζοντας 2020 English .

Θεραπευτική αγωγή στο εξωτερικό

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια όταν είναι ευκολότερη ή αναγκαία η μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπευτική αγωγή, όταν π.χ. το εγγύτερο νοσοκομείο βρίσκεται ακριβώς μετά τα σύνορα ή όταν ειδική αγωγή παρέχεται μόνο στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ διευκρινίζονται σε νομοθετική πράξη της ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία επίσης:

 • διευκολύνει τις εθνικές υγειονομικές αρχές να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη
 • διασφαλίζει ότι οι ιατρικές συνταγές αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • προετοιμάζει το έδαφος για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς English (en) , δηλαδή εξειδικευμένα κέντρα εμπειρογνωσίας, όπου ειδικοί σε θέματα υγείας απ' όλη την Ευρώπη μπορούν να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας διευκολύνει όσους ταξιδεύουν για διακοπές ή εργασία να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε περίπτωση που ασθενήσουν σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Διεθνής συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με στρατηγικούς εταίρους, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)Englishespañolfrançais, για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως μέσω της έρευνας, της αναπτυξιακής βοήθειας, της μεγαλύτερης πρόσβασης σε φάρμακα κ.λπ.

Αρχή σελίδας

Δημόσια υγεία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Twitter

 • Europäische Kommission – EU-VerbraucherangelegenheitenEnglish (en)
 • Κοινό Κέντρο Ερευνών - Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας του ΚαταναλωτήEnglish (en)
 • Κοινό Κέντρο Ερευνών - Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή - Ομάδα διατροφήςEnglish (en)
 • Партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здравеEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Συναφή θέματα

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;