Sundhed


EU's sundhedspolitik skal give alle, der bor i EU, adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Den skal især:

 • forebygge sygdomme
 • opmuntre til en sundere livsstil
 • beskytte folk mod sundhedsfarer som pandemier.

Det er EU-landenes opgave at organisere og levere sundhedspleje, men EU giver merværdi til deres indsats ved at samle landene for at takle fælles udfordringer. Det sker i et tæt samarbejde med internationale partnere som Verdenssundhedsorganisationen.

EU's indsats er baseret på sundhedsstrategien DeutschEnglishfrançais, som skal:

 • forbedre sundheden i et Europa, der bliver ældre
 • beskytte folk mod sundhedsfarer
 • støtte dynamiske sundhedssystemer og ny teknologi.

EU's sundhedsprogram supplerer og støtter landenes arbejde inden for:

 • beskyttelse og støtte til et sundere samfund – herunder mindre sundhedsmæssig ulighed
 • mere information og viden om sundhed
 • samarbejde med interessenterne.

Programmet styres af Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere English, som ligger i Luxembourg.

Baby, der spiser grønsager © Van Parys Media

EU arbejder for sundere spisevaner.

Forebyggelse af sygdomme

EU arbejder for at forebygge sygdomme, bl.a. ved at:

 • fremme ansvarlig mærkning af fødevarer, så forbrugerne ved, hvad de spiser
 • sørge for, at der er adgang til screening for bryst-, hals- og kolorektalkræft overalt i EU, samle eksperter fra hele EU, så de kan dele deres viden, at undgå ukoordinerede initiativer og dobbeltarbejde og anvende midlerne på dette område bedst muligt
 • at informere offentligheden om helbredsproblemer, der skyldes dårlige vaner (rygning, forkerte spisevaner, alkoholmisbrug), og som kan medføre kroniske sygdomme
 • øge udbredelsen af hensigtsmæssige vaccineordninger – f.eks. vaccination mod sæsoninfluenza.

Tidlig varsling og reaktion

EU og medlemslandene arbejder på at opbygge beredskabs- og reaktionsmuligheder (bl.a. tidlige varslingssystemer) for at stoppe trusler mod sundheden – som f.eks. H1N1-pandemien (også kaldet "svineinfluenza") i 2009.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme English i Stockholm vurderer nye sundhedsfarer og sætter EU i stand til at reagere hurtigt i nødsituationer. Centret samler og deler viden om nuværende og nye sundhedsfarer og arbejder sammen med de nationale centre for at udvikle tilsyn med sygdomme på europæisk plan.

Lægemidler

Øjenmakeup © Pixelio

Sundhedspolitikken sørger for, at det er sikkert at bruge kosmetik.

Alle nye lægemidler skal godkendes, før de må sælges på EU-markedet. Når lægemidler er godkendt og bliver solgt i butikkerne, bliver der holdt øje med, om de er sikre, så længe de findes. Hvis et lægemiddel viser sig at være farligt, sørger EU's system for lægemiddelovervågning for, at der gribes hurtigt ind. For eksempel kan tilladelsen til at markedsføre produktet suspenderes eller annulleres.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) English i London koordinerer den videnskabelige evaluering af kvaliteten, sikkerheden og effektiviteten af lægemidler.

Forskning og udvikling

Mellem 2007-2013 vil EU investere 6 milliarder euro i sundhedsforskning. Der fokuseres især på:

 • at omsætte grundlæggende opdagelser til klinisk anvendelse
 • at udvikle og validere nye terapier
 • strategier og bedre sundhed og forebyggelse
 • bedre diagnoseredskaber og lægelig teknologi
 • bæredygtige og effektive sundhedsplejesystemer.

Adgang til lægebehandling overalt i EU

Normalt vil folk helst have sundhedspleje tæt på, hvor de bor, men det kan være lettere eller endda nødvendigt at tage til et andet EU-land, f.eks. hvis der findes et hospital eller en klinik lige på den anden side af landegrænsen, eller hvis der kun kan fås specialisthjælp i udlandet.

EU-borgeres ret til at få behandling i et andet EU-land er fastsat i en EU-lov om patienters rettigheder i forbindelse med sundhedspleje på tværs af grænserne, som også vil:

 • gøre det lettere for de nationale sundhedsmyndigheder at samarbejde og udveksle oplysninger om kvalitets- og sikkerhedsstandarder i sundhedsplejen
 • sikre, at recepter kan anerkendes i andre EU-lande
 • banen vejen for "europæiske referencenetværk" med specialiserede videncentre, så sundhedseksperter i hele Europa kan dele bedste praksis inden for sundhedspleje.

Det europæiske sygesikringskort gør det lettere for turister og erhvervsrejsende at bruge deres ret til at få sundhedspleje i Europa, hvis de bliver syge i et andet EU-land eller et andet europæisk land.

Internationalt samarbejde

EU-Kommissionen arbejder tæt sammen med strategiske partnere som Verdenssundhedsorganisationen om en global sundhedspolitik med seks hovedudfordringer:

 • retfærdighed
 • et sammenhængende udspil til globaliseringen
 • adgang og innovation
 • sundhed som en menneskeret
 • styring
 • forskning.

Af andre vigtige emner kan nævnes:

 • solidaritet – ikke kun inden for udviklingsbistand, men også inden for politikker om arbejdsstyrken og adgang til lægemidler
 • konsekvens mellem relevante interne og eksterne EU-politikker.

Til toppen

Folkesundhed

Udgivet i maj 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppen


Videoklip


Hold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – Sundhed og forbrugerpolitikEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og ForbrugerbeskyttelseEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse – ErnæringEnglish (en)
 • Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldringEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?