Sundhed


Medlemslandene har selv ansvaret for at tilrettelægge og levere sundhedspleje. EU's rolle er at supplere de nationale politikker ved at:

 • hjælpe dem med at nå fælles mål
 • skabe stordriftsfordele ved at samle ressourcerne
 • hjælpe medlemslandene med at tackle fælles udfordringer - såsom pandemier, kroniske sygdomme eller konsekvenserne for vores sundhedssystemer af, at vi lever længere.

EU's sundhedspolitik - som gennemføres gennem EU's sundhedsstrategi DeutschEnglishfrançais - fokuserer på:

 • forebyggelse - særligt ved at fremme en sundere livsstil
 • lige muligheder for et godt helbred og sundhedspleje af høj kvalitet for alle (uanset indkomst, køn, etnisk oprindelse osv.)
 • bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler
 • sikring af en sund alderdom
 • nye teknologier og fremgangsmåder

Sundhed har også betydning for den økonomiske vækst - se det politiske oplæg Investering i sundhed English.

Særlige EU-tiltag

 • Regler og standarder, som gælder i hele EU, vedrørende sundhedsprodukter og -tjenester (f.eks. lægemidler, lægeudstyr og e-sundhed) og patienter (f.eks. sikkerhed og sundhedstjenester på tværs af landegrænser)
 • Redskaber, som kan hjælpe EU-landene med at samarbejde og finde frem til bedste praksis (f.eks. sundhedsfremmende aktiviteter, bekæmpelse af risikofaktorer, sygdomsforvaltning og sundhedssystemer)
 • Finansiering af innovative initiativer gennem EU's sundhedsprogram.

Sygdomme - forebyggelse

EU støtter tiltag til at forebygge sygdomme såsom:

 • fremme af ansvarlig fødevaremærkning - så forbrugerne ved, hvad de spiser
 • bekæmpelse af brystkræft, livmoderhalskræft samt tyk- og endetarmskræft - ved at fremme screeningprogrammer i hele EU, udarbejde retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med behandling og samle viden og ressourcer
 • usunde spisevaner og manglende fysisk aktivitet - EU opfordrer medlemslandene, ngo'er og erhvervslivet til at arbejde sammen om disse spørgsmål og gøre det lettere for forbrugerne at ændre deres livsstil
 • rygning - en samlet strategi, som omfatter lovgivning om tobaksvarer, reklame og sponsorering.

Sygdomme - beredskab

EU hjælper medlemslandene med at være bedre forberedt på alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og bedre i stand til at koordinere deres indsats – f.eks. ved at muliggøre fælles indkøb af vacciner og andre medicinske modforanstaltninger.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme English i Stockholm vurderer nye sundhedstrusler, så EU kan reagere hurtigt. Centret samler og deler viden om nuværende og nye sundhedsfarer og arbejder sammen med de nationale centre for at udvikle tilsyn med sygdomme på europæisk plan.

Lægemidler

Alle EU-lande skal gennemføre omfattende testning af lægemidler, før de kan markedsføres. Derefter skal disse lægemidlers sikkerhed overvåges English (en) i hele deres livscyklus – hvis et lægemiddel viser sig at være farligt, reageres der hurtigt ved f.eks. at suspendere eller annullere tilladelsen til at markedsføre produktet.

Kommissionen, de nationale myndigheder og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) English i London spiller alle en rolle i dette system. EMA hjælper de nationale lovgivere ved at koordinere den videnskabelige evaluering af lægemidlers kvalitet, sikkerhed og virkning.

Forskning og innovation

EU vil bruge næsten 7,5 mia. euro på forskning for at forbedre sundhedsplejen i Europa mellem 2014 og 2020 – gennem forskningsprogrammet Horisont 2020 English .

Behandling i udlandet

EU hjælper, hvis det er lettere eller nødvendigt at søge behandling i udlandet - f.eks. hvis det nærmeste hospital ligger lige på den anden side af grænsen, eller hvis en specialbehandling kun findes i udlandet.

EU-borgernes ret til at blive behandlet i et andet EU-land præciseres i en EU-lov om patienters ret til grænseoverskridende sundhedspleje, som også:

 • gør det lettere for de nationale sundhedsmyndigheder at samarbejde og udveksle oplysninger om kvalitets- og sikkerhedsstandarder i sundhedsplejen
 • sikrer, at recepter kan anvendes i andre EU-lande
 • baner vej for europæiske netværk af referencecentre English (en) - specialiserede ekspertisecentre, hvor sundhedseksperter i hele Europa kan dele bedste praksis.

Det europæiske sygesikringskort gør det lettere for turister og erhvervsrejsende at blive behandlet, hvis de bliver syge i et andet europæisk land.

Internationalt samarbejde

EU arbejder tæt sammen med strategiske partnere såsom Verdenssundhedsorganisationen Englishespañolfrançais for at forbedre sundhedsplejen i hele verden gennem forskning, udviklingsstøtte, bedre adgang til lægemidler osv.

Til toppen

Folkesundhed

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Evropská komise – Ochrana spotřebitele v EUEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og ForbrugerbeskyttelseEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse – ErnæringEnglish (en)
 • Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldringEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?