Veřejné zdraví


Organizace a poskytování zdravotní péče je v pravomoci členských států. Úlohou EU je tuto vnitrostátní politiku doplňovat. Jejím cílem je přitom zejména:

 • usnadnit plnění společných cílů
 • vytvářet úspory z rozsahu sdílením zdrojů
 • pomáhat členským státům řešit společné výzvy, jako jsou pandemie, chronické nemoci či dopad zvýšení průměrné délky života na systémy zdravotní péče.

Zdravotní politiku EU realizuje na základě strategie v oblasti zdraví DeutschEnglishfrançais . Tato politika se zaměřuje na:

 • prevenci – zejména na propagaci zdravého životního stylu
 • vytváření rovnocenných podmínek pro udržení dobrého zdravotního stavu a kvalitu zdravotní péče pro všechny (bez ohledu na příjem, pohlaví, etnický původ apod.)
 • řešení závažných přeshraničních zdravotních hrozeb
 • udržování dobré kondice lidí i ve vyšším věku
 • nové technologie a postupy.

Veřejné zdraví má také vliv na ekonomickou prosperitu – viz politický dokument Investice do zdraví English.

Konkrétní činnost EU

 • Celounijní předpisy a normy týkající se zdravotnických výrobků a služeb (např. léky, zdravotnické prostředky a elektronické zdravotnictví) a také pacientů (např. bezpečnost pacientů a přeshraniční zdravotní péče)
 • Poskytování nástrojů, které zlepší spolupráci zemí EU a pomohou jim najít optimální postupy (např. propagace zdravého životního stylu, snižování rizikových faktorů, léčba a zdravotní systémy)
 • Financování inovativních řešení prostřednictvím programu EU v oblasti zdraví

Zdravotní prevence

Evropská unie podporuje činnosti zaměřené na prevenci onemocnění. Mezi ně patří:

 • propagace zodpovědného přístupu k označování potravin, aby byli spotřebitelé informováni o tom, co jedí
 • boj proti rakovině prsu, děložního čípku a konečníku propagací programů preventivních kontrol v Unii, poskytováním pokynů k zajištění kvality léčby a zajišťováním účinného využívání zdrojů v této oblasti
 • propagace zdravých stravovacích návyků a fyzické aktivity – doporučení vládám, nevládním organizacím a průmyslovým podnikům, aby v těchto otázkách spolupracovaly a usnadnily spotřebitelům změnu životního stylu
 • boj proti kouření – komplexní přístup včetně právních předpisů týkajících se tabákových výrobků, reklamy a sponzorování tabákovými společnostmi.

Reakce na zdravotní ohrožení

EU pomáhá členským státům dosáhnout lepší připravenosti na závažné přeshraniční zdravotní hrozby a lepší koordinace jejich reakce – například tím, že umožňuje společný nákup očkovacích látek a další zdravotnická protiopatření.

Hrozby, které se objevují, vyhodnocuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí English ve Stockholmu. EU díky němu může rychleji reagovat. Středisko shromažďuje a předává poznatky o stávajících a nových hrozbách a buduje společně se svými protějšky v jednotlivých členských státech celoevropský systém monitorování chorob.

Léčiva

Každá země EU má přísné požadavky na zkoušení léčivých přípravků předtím, než mohou být uvedeny na trh. Po celou dobu, co je schválené léčivo na trhu, se monitoruje jeho bezpečnost English (en) . Pokud se ukáže, že je nebezpečné, lze rychle zasáhnout, např. pozastavit povolení k uvedení na trh nebo dané léčivo z trhu stáhnout.

Svou roli v tomto systému hraje Evropská komise, vnitrostátní orgány a také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) English se sídlem v Londýně. Ta pomáhá vnitrostátním regulačním orgánům s koordinací odborného hodnocení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.

Výzkum a inovace

V období 2014–2020 vynaloží EU téměř 7,5 miliardy eur na zdravotnický výzkum v rámci svého výzkumného programu Horizont 2020 English.

Zdravotní péče v zahraničí

EU pomáhá v případě, pokud je snazší nebo nutné svěřit se do zdravotní péče v zahraničí. Vhodné zdravotnické zařízení se totiž může nacházet hned za hranicí nebo pacient potřebuje specializovanou péči, která v jeho zemi není k dispozici.

Na jaké ošetření nebo péči mají občané EU právo, když se nacházejí v Unii mimo svou zemi, specifikuje právní akt EU o právech pacientů v případě přeshraniční zdravotní péče. Ten dále:

 • usnadňuje zdravotnickým orgánům jednotlivých států spolupráci a výměnu informací, pokud jde o kvalitativní a bezpečnostní standardy zdravotní péče
 • zajišťuje platnost lékařských receptů z jedné země v ostatních zemích EU
 • připravuje vznik evropských referenčních sítí English (en)specializovaných center, jejichž prostřednictvím si zdravotničtí odborníci z celé Evropy budou moci předávat osvědčené postupy ze svých oblastí.

Evropský průkaz zdravotního pojištění umožňuje lidem, kteří jsou na cestách, uplatnit své právo na zdravotní péči, pokud onemocní v jiné zemi EU i jinde v Evropě.

Mezinárodní spolupráce

EU úzce spolupracuje se strategickými partnery, jako je např. Světová zdravotnická organizace Englishespañolfrançais , aby prostřednictvím výzkumu, rozvojové pomoci, lepší dostupnosti léků apod. zlepšila zdravotní péči ve světě.

Začátek stránky

Veřejné zdraví

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Ochrana spotřebitele v EUEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele – Odbor pro otázky výživyEnglish (en)
 • Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutíEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?