Здравеопазване


Целта на политиката на ЕС в областта на здравеопазването е предоставяне на всички живеещи в Съюза на достъп до висококачествени здравни услуги. По-специално нейните цели са:

 • предотвратяване на болести и заболявания,
 • насърчаване на по-здравословен начин на живот,
 • защита на хората от заплахи за здравето, като например пандемии.

За организацията и предоставянето на здравни услуги отговарят страните от ЕС, но Съюзът подпомага техните усилия, като ги обединява за намиране на отговор на общи предизвикателства, винаги в тясно сътрудничество с международни партньори като Световната здравна организация.

Действията на ЕС се основават на неговата здравна стратегия DeutschEnglishfrançais, чиито цели са:

 • насърчаване на доброто здраве в застаряваща Европа,
 • защита на хората от заплахи за здравето,
 • подпомагане на развитието на динамични здравни системи и нови технологии.

Здравната програма на ЕС допълва и подкрепя действия на национално равнище за:

 • опазване и промоция на здравето, включително намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването,
 • предоставяне на повече информация и знания за здравето,
 • сътрудничество със заинтересовани лица.

Програмата се ръководи от >Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите English, която се намира в Люксембург.

Бебе, което яде зеленчуци © Van Parys Media

ЕС насърчава здравословното хранене.

Предотвратяване на болести

ЕС подкрепя дейности за профилактика срещу заболявания - например:

 • насърчаване на отговорно етикетиране на храните, така че потребителите да знаят какво консумират,
 • осигуряване на достъп в целия ЕС до програми за скрининг за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото черво, събиране на експерти от целия ЕС, за да споделят опита си, да се избегнат разпокъсани действия и препокриване на дейности и за максимално използване на ресурсите в тази област,
 • предоставяне на публична информация относно проблемите, свързани с някои навици (пушене, начин на хранене, злоупотреба с алкохол), които могат да доведат до хронични болести,
 • разширяване на обхвата на подходящи схеми за ваксиниране – например сезонното ваксиниране срещу грип.

Ранно предупреждение и реагиране

ЕС и неговите страни членки работят за изграждане на капацитет за готовност и реагиране (включително системи за ранно предупреждение), за да се противопоставят на заплахи за общественото здраве, като например пандемията от H1N1 (свински грип) през 2009 г.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията English в Стокхолм оценява нововъзникващите заплахи за здравето, за да може ЕС да реагира бързо при спешни случаи, свързани с общественото здраве. Центърът събира и споделя знания за текущи и възникващи здравни заплахи и работи със своите еквивалентни органи на национално равнище за развитие на общоевропейски надзор на болестите.

Фармацевтични продукти

Грим за очи © Pixelio

Политиката за обществено здраве гарантира, че козметичните продукти са безопасни.

Всички нови лекарства трябва да бъдат одобрени, преди да могат да бъдат пуснати на пазара в ЕС. След като лекарствата бъдат разрешени и пуснати в продажба, тяхната безопасност се следи по време на целия им жизнен цикъл. Ако се окаже, че дадено лекарство е опасно, системата на ЕС за фармакологичен надзор помага да се гарантира предприемането на бързи действия като временно или постоянно отнемане на разрешителното за продажба.

Европейската агенция по лекарствата (EMA) English в Лондон координира научната оценка на качеството, безопасността и ефективността на лекарствените изделия.

Изследвания и иновации

ЕС е похарчил 6 млрд. евро за научни изследвания в периода 2007-2013 г. Акцентът бе върху:

 • намиране на клинично приложение на основни открития,
 • разработване и валидиране на нови лечения,
 • стратегии за промоция на здравето и профилактика,
 • по-добри инструменти за диагностика и медицински технологии,
 • устойчиви и ефективни системи за здравеопазване.

Достъп до медицинско обслужване навсякъде в ЕС

Хората обикновено предпочитат да се лекуват близо до мястото, където живеят, но понякога е необходимо или е по-лесно да се отиде в друга страна от ЕС, например когато най-близката болница е непосредствено отвъд границата в другата страна или когато даден вид специализирано лечение е достъпен само в чужбина.

Правата на гражданите на ЕС да се лекуват в друга страна от Съюза са изяснени в закон на ЕС относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, който също така:

 • ще улесни националните здравни органи да си сътрудничат и обменят информация за стандартите за качество и безопасност в здравеопазването,
 • ще гарантира признаване на медицинските рецепти в други страни от ЕС,
 • ще положи основите на европейски референтни мрежи от специализирани експертни центрове, за да могат експерти от цяла Европа да обменят добри практики в областта на здравеопазването.

Европейската здравноосигурителна карта улеснява туристите или пътуващите по работа да се възползват от правото си на медицинска помощ, ако се разболеят в друга страна от ЕС или Европа.

Международно сътрудничество

Комисията работи в тясно сътрудничество със стратегически партньори като Световната здравна организация по създаване на световна политика в областта на здравеопазването с шест основни предизвикателства:

 • равнопоставеност
 • съгласуван отговор на глобализацията
 • достъп и иновации
 • здравето като право на човека
 • управление
 • изследвания.

Сред останалите важни теми са:

 • солидарност – не само в помощта за развитие, но и в политики, свързани с работната сила и достъпа до лекарства
 • съгласуваност между съответните вътрешни и външни политики на ЕС.

Нагоре

Обществено здраве

Публикувано през май 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

 


Нагоре


Видео


Останете на линия

Twitter

 • Европейска комисия – Здравеопазване и потребителиEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителитеEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителите – Екип по хранEnglish (en)
 • Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хораEnglish (en)

Нагоре

Свързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?