Здравеопазване


Организирането и предоставянето на здравни услуги е отговорност на националните правителства. Ролята на ЕС е да допълва националните политики, като:

 • им помага да достигат общи цели
 • генерира икономии от мащаба чрез обединяване на ресурси
 • помага на страните членки да се справят с общи предизвикателства — като пандемии, хронични болести или въздействието на увеличената продължителност на живота върху здравните системи.

Здравната политика на ЕС — изпълнявана чрез неговата здравна стратегия DeutschEnglishfrançais — е насочена към:

 • профилактика — най-вече чрез насърчаване на по-здравословен начин на живот;
 • равни възможности за добро здраве и качествени здравни грижи за всички (независимо от доходи, пол, етническа принадлежност и др.)
 • справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето
 • запазване на доброто здраве на хората и в напреднала възраст
 • нови технологии и практики

Здравето влияе също така върху икономическия просперитет — вижте политическия документ „Инвестиции в здравеопазването“. English

Конкретни действия на ЕС

 • Общи за целия ЕС закони и стандарти за здравни продукти и услуги (например лекарства, медицински изделия и електронно здравеопазване) и пациенти (например безопасност и трансгранични здравни услуги).
 • Предоставяне на страните от ЕС на инструменти, които да им помогнат да си сътрудничат и да откриват добри практики (например дейности за промоция на здравето, отговор на рискови фактори, управление на болести и здравни системи).
 • Финансиране на новаторски инициативи чрез здравната програма на ЕС.

Бебе, което яде зеленчуци © Van Parys Media

ЕС насърчава здравословното хранене.

Болести — профилактика

ЕС подкрепя дейности за профилактика срещу заболявания — например:

 • насърчаване на отговорно етикетиране на храните, така че потребителите да знаят какво консумират;
 • борба с рака на гърдата, рака на шийката на матката и рака на дебелото черво чрез насърчаване на програми за скрининг в целия ЕС, предоставяне на насоки за гарантиране на качеството на лечението и обединяване на знания и ресурси;
 • нездравословното хранене и липсата на физическа активност — насърчаване на правителства, НПО и промишлеността да работят заедно по тези въпроси и да улесняват потребителите да променят начина си на живот;
 • тютюнопушене — широкообхватен подход, включващ законодателство за тютюневите изделия, за рекламата и спонсорството им.

Болести — реакция

ЕС помага на правителствата на страните членки да се подготвят по-добре за сериозни трансгранични заплахи за здравето и да могат по-добре да координират реакцията си — например като дава възможност за съвместното закупуване на ваксини и други медицински контрамерки.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията English в Стокхолм оценява нововъзникващите заплахи за здравето, за да може ЕС да реагира бързо. Центърът събира и споделя знания за текущи и възникващи заплахи за здравето и работи със своите еквивалентни органи на национално равнище за развитие на общоевропейски надзор на болестите.

Фармацевтични продукти

Няколко медикамента под формата на хапчета — © ЕС

Политиката за обществено здраве гарантира, че върху лекарствата се упражнява надзор през целия им жизнен цикъл.

Всяка страна от ЕС има строги изисквания за изпитвания на лекарствата преди пускането им на пазара. Безопасността на тези лекарства се следи English (en) през целия им жизнен цикъл — ако дадено лекарство се окаже опасно, се вземат бързи мерки — като например временно или постоянно отнемане на разрешението за продажба.

Комисията, националните власти и Европейската агенция по лекарствата (EMA) English в Лондон играят определена роля в тази система. EMA помага на националните регулаторни органи, като координира научната оценка на качеството, безопасността и ефикасността на медикаментите.

Научни изследвания и иновации

В периода 2014-2020 г. ЕС ще похарчи близо 7,5 млрд. евро за изследвания с цел подобряване на европейското здравеопазване, чрез своята програма за научни изследвания Хоризонт 2020 English .

Лечение в чужбина

ЕС помага, когато е по-лесно или е необходимо да се отиде на лечение в чужбина — например когато най-близката болница е точно отвъд границата или когато специализирано лечение е достъпно само в чужбина.

Правата на гражданите на ЕС да се лекуват в друга страна от Съюза са изяснени в закон на ЕС относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, който също така:

 • улеснява националните здравни органи да си сътрудничат и обменят информация за стандартите за качество и безопасност в здравеопазването,
 • гарантира признаване на медицинските рецепти в други страни от ЕС,
 • полага основите на европейски референтни мрежи English (en) от специализирани експертни центрове, за да могат експерти от цяла Европа да обменят добри практики в областта на здравеопазването.

Европейската здравноосигурителна карта улеснява туристите или пътуващите по работа да получат лечение, ако се разболеят в друга европейски страна.

Международно сътрудничество

ЕС работи в тясно сътрудничество със стратегически партньори като Световната здравна организация Englishespañolfrançais за подобряване на здравните грижи по света чрез научни изследвания, помощ за развитие, по-голям достъп до лекарства и пр.

Нагоре

Обществено здраве

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

 


НагореОстанете на линия

Twitter

 • Европейска комисия – Здравеопазване и потребителиEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителитеEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителите – Екип по хранEnglish (en)
 • Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хораEnglish (en)

Нагоре

Свързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?