Preprečevanje goljufij


Tihotapljenje cigaret, ponarejanje evrskih kovancev, izogibanje uvoznim dajatvam za čevlje in oblačila, subvencije za pridelavo pomaranč na neobstoječih kmetijah – vse to so primeri goljufivih dejanj, ki pomenijo zapravljanje denarja evropskih davkoplačevalcev.

V EU je glavni organ za boj proti takim dejavnostim Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

Prijava goljufije pri uradu OLAF

Carinik pregleduje blago © OLAF

Odkrivanje pretihotapljenega blaga

Kaj dela OLAF?

 • preiskuje goljufije, korupcijo in druge nezakonite dejavnosti
 • odkriva in preiskuje resne kršitve osebja EU
 • pomaga Evropski komisiji oblikovati in izvajati politike Deutsch (de) English (en) français (fr) za preprečevanje in ugotavljanje goljufij

Preiskave

 1. Preiskave vključujejo razgovore in kontrolne preglede – tudi zunaj EU. Urad tudi koordinira inšpekcijski nadzor nacionalnih agencij za boj proti goljufijam.
 2. Po opravljeni preiskavi urad institucijam EU in zadevnim nacionalnim organom priporoči ukrepe: kazenske preiskave, kazenski pregon, izterjavo sredstev in disciplinske ukrepe.
 3. Urad tudi spremlja izvajanje teh priporočil.

Carinski postopki

Nacionalni carinski organi v EU in zunaj nje redno izvajajo operacije skupaj z uradom OLAF (in drugimi agencijami EU) za zaustavitev tihotapljenja in goljufij na nekaterih območjih z visokim tveganjem in na določenih poteh.

Tak primer je operacija Romoluk proti tihotapljenju cigaret, ki je potekala aprila in maja 2013 na železniških in cestnih poteh vzdolž romunske meje z Moldavijo in Ukrajino. Sodelovale so agencije iz vseh treh držav in zasegli so približno 20 milijonov cigaret.

Glavna področja dela

Tihotapljenje cigaret

Izogibanje plačilu trošarin in carin – večinoma s tihotapljenjem cigaret – je med glavnimi oblikami goljufij v EU. V obdobju 2012–2014 je OLAF v skupnih operacijah z nacionalnimi agencijami zasegel:

 • 9 plovil, ki so prevažala 215 milijonov cigaret (davčna utaja v vrednosti 43 milijonov evrov)
 • zabojnikov, ki so vsebovali 93 milijonov cigaret (davčna utaja v vrednosti 15 milijonov evrov)
Evrski kovanci © Carofoto

Bodite pozorni na ponaredke!

Ponarejanje

Ponarejanje evra je Evropsko unijo od uvedbe skupne valute leta 2002 stalo najmanj 500 milijonov evrov.

Ukrepi EU proti ponarejanju so naslednji:

 • zakonodaja – za usklajevanje ukrepov nacionalnih organov in zagotavljanje ustreznih kazni v okviru nacionalne zakonodaje.
 • program Pericles – financiranje usposabljanja nacionalnih agencij, bank in drugih organov, ki sodelujejo v boju proti ponarejanju evra v EU in zunaj nje.
 • Evropski tehnični in znanstveni center – analiza ponarejenih kovancev (večinoma kovancev za 2 evra).

Nadaljnje usklajevanje na ravni EU

Države članice še vedno uporabljajo različna pravila in prakse v boju proti goljufijam – posledično je zaščita javnofinančnih sredstev različna .

EU želi to vprašanje rešiti z novo direktivo o varovanju finančnih interesov EU s kazensko zakonodajo , ki naj bi še bolj uskladila opredelitve kršitev in kazni.

Direktiva bo zagotavljala pravno podlago za delovanje Evropskega javnega tožilstva, o predlogu zdaj razpravljajo države EU Englishfrançais.

Evropsko javno tožilstvo bi izboljšalo preiskave in pregon kršitev, ki imajo posledice za proračun EU. Z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva naj bi zagotovili kazenski pregon v vsej EU – ob upoštevanju kompleksnosti različnih vrst večjih goljufij, ki pogosto zajamejo več držav, zato so zunaj pristojnosti posameznih držav.

Na vrh

Boj EU proti goljufijam in korupciji

Objavljeno marca 2014

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?