Preprečevanje goljufij


Tihotapljenje cigaret, ponarejanje evrskih kovancev, izogibanje uvoznim dajatvam za čevlje in oblačila, subvencije za pridelavo pomaranč na neobstoječih kmetijah – vse to so primeri goljufivih dejanj, ki pomenijo zapravljanje denarja evropskih davkoplačevalcev.

V EU je glavni organ za boj proti takim dejavnostim Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

Prijava goljufije pri uradu OLAF

Kaj dela OLAF

 • Preiskuje goljufije, korupcijo in druge nezakonite dejavnosti
 • Odkriva in preiskuje resne kršitve, ki jih povzroči osebje EU
 • Pomaga Evropski komisiji oblikovati in izvajati politike Deutsch (de) English (en) français (fr) za preprečevanje in ugotavljanje goljufij

Preiskave

 1. Preiskave vključujejo razgovore in kontrolne preglede prostorov – tudi zunaj EU. Urad tudi koordinira inšpekcijski nadzor nacionalnih agencij za boj proti goljufijam.
 2. Po opravljeni preiskavi urad institucijam EU in zadevnim nacionalnim organom priporoči ukrepe: kazenske preiskave, kazenski pregon, izterjavo sredstev in disciplinske ukrepe.
 3. Urad tudi spremlja izvajanje teh priporočil.

Carinski postopki

Nacionalni carinski organi v EU in zunaj nje skupaj z uradom OLAF (in drugimi agencijami EU) redno izvajajo operacije za preprečevanje tihotapljenja in goljufij na nekaterih območjih z visokim tveganjem in na določenih poteh.

Tako so na primer oktobra 2014 v mednarodni carinski operaciji zasegli več kot 1,2 milijona ponarejenih izdelkov in 130 milijonov cigaret. V operaciji, poimenovani REPLICA, so preiskovali uvoz po morju ponarejenega blaga, vključno s cigaretami, parfumi, rezervnimi deli za avtomobile in kolesa, igračami, modnimi dodatki in električnimi napravami.

Najpomembnejše oblike goljufij

Tihotapljenje cigaret

Izogibanje plačilu trošarin in carin – večinoma s tihotapljenjem cigaret – je med glavnimi oblikami goljufij v EU. Partnerske agencije obvestijo urad o sumljivih premikih tovornih ladij, OLAF tudi navzkrižno preverja podatke pri nacionalnih obveščevalnih agencijah, saj tako dobi vpogled v načine tihotapljenja.

OLAF je denimo v obdobju 2012–2014 v skupnih operacijah z nacionalnimi agencijami zasegel:

 • 9 plovil, ki so prevažala okrog 215 milijonov cigaret (davčna utaja v vrednosti 43 milijonov evrov)
 • zabojnike s 93 milijoni cigaret (davčna utaja v vrednosti 15 milijonov evrov)

Ponarejeni evri

Ponarejanje evra je Evropsko unijo od uvedbe skupne valute leta 2002 stalo najmanj 500 milijonov evrov.

EU preprečuje goljufije na naslednje načine:

 • zakonodaja English (en) – namenjena usklajevanju ukrepov nacionalnih organov, vzpostavljanju ukrepov preverjanja pristnosti evrskih kovancev in bankovcev ter zagotavljanju ustreznih kazni v okviru nacionalne zakonodaje.
 • usposabljanjeProgram Pericles zagotavlja finančna sredstva za usposabljanje nacionalnih agencij, bank, organov pregona, pravosodnih in drugih organov, ki sodelujejo v boju proti ponarejanju evra v EU in zunaj nje.
 • analizo ponarejenih kovancev opravlja Evropski tehnični in znanstveni center English (en) (običajno kovanci za 2 evra).
 • skupno ukrepanje – sestanki strokovnjakov iz nacionalnih agencij.

Nadaljnje usklajevanje na ravni EU

Države članice v boju proti goljufijam še vedno uporabljajo različna pravila in prakse – posledično je zaščita javnofinančnih sredstev različna .

EU želi to vprašanje rešiti z novo direktivo o varovanju finančnih interesov EU s kazensko zakonodajo , ki naj bi še bolj uskladila opredelitve kršitev in kazni.

Direktiva bo zagotovila pravno podlago za delovanje Evropskega javnega tožilstva Deutsch (de) English (en) français (fr) , o predlogu zdaj razpravljajo države EU English (en).

Z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva naj bi se izboljšala preiskovanje in pregon kršitev, ki imajo posledice za proračun EU. Zagotovljen bo kazenski pregon v vsej EU – ob upoštevanju kompleksnosti različnih vrst večjih goljufij, ki pogosto zadevajo več držav in so zato zunaj pristojnosti posameznih držav.

Na vrh

Boj EU proti goljufijam in korupciji

Objavljeno novembra 2014

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?